Shri Mahakali Puja: Fix up your Mooladhara first, Talk after Puja: On Racialism

San Diego (United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mahakali puja, San Diego, 1989, június 19.

Úgy határoztunk, hogy ma Mahakali puját tartunk.

Meg kell értenünk, hogy Mahakali teljes egészében Adi Shakti teljes értékű tükröződése. Úgy is hívhatjuk, hogy az Adi Shakti, aki irányít. Mindhárom erőt Ő irányítja. De a teljes megnyilvánulása Mahakali, abban az értelemben, hogy ez a Mindenható Isten vágya. Tehát először is Ő Adi Shakti, aki a három erőt irányítja, ezért mondhatjuk azt, hogy amikor potenciális állapotában létezik, akkor Ő Mahakali. Ezután két másik erővé válik szét, mint Mahasaraswati, és mint Mahalakshmi, amit a felemelkedő erőnek hívunk, vagy a bennünk kifejeződő paraszimpatikus idegrendszernek.

Tehát, valójában mindhárom erőt magában hordozza. Mahakali mindhárom erővel rendelkezik, de a cselekvésre való vágyat fejezi ki, és amikor tenni akar, akkor a potenciális ereje e két erővé válik.

Tehát, amikor Mahakali puját tartunk, meg kell értenünk, hogy ebbe a bennünk található erőbe van beépítve a vágy ereje, tehát bármire vágyhatunk, és ha akartok, mindenre vágyhattok. Vágyhatunk, mondjuk az örömre, a tudásra, vágyhatunk az együttérzés és szeretet képességére, és vágyhatunk a negatív erők elpusztítására is. De a Mahakali erő az, ami működteti az építő erőt. De csak abban az építő erőben kell lennie romboló erőnek is, mert ha valamit építetek, és van valami, ami megpróbálja megsemmisíteni az építményeteket, akkor el kell pusztítani ezt a romboló személyiséget. Ez az, amit az emberek olykor félreértenek, és azt gondolják, hogy a Mahakali erő egy negatív vagy pusztító erő. Valójában az is, de egy nagyon pozitív értelemben. És ha megértitek a Mahakali erőnek ezt a vonatkozását, akkor meg fogjátok érteni, hogyha van bennetek vágy arra, hogy a Sahaja Jógában megfelelően felépítsétek magatokat, akkor vágynotok kell arra is, hogy elpusztítsatok mindent, ami ennek útjában áll.

Ezért egyesével meg kell vizsgálnunk, mik azok a dolgok, amik lehúznak minket, és így nem ezt a vágyat ébresztik fel bennünk. Ha ez a vágy erőssé válik bennetek, akkor azonnal elkezditek felismerni a felemelkedéseteket gátló erőket.

Tehát a lényeg, hogy fel kell emelkednünk. A célunk a felemelkedés, a végállomásunk a felemelkedés. Tehát a vágyunknak is annak kell lennie, hogy fel kell emelkedjünk. Úgy kell felépítenünk magunkat, hogy képesek legyünk befogadni mindent. Tehát meg kell értenünk, hogy késznek kell lennünk arra, hogy sok mindentől megszabaduljunk magunkban, ha nagyszerű, spirituálisan fejlett személyiségekké szeretnénk válni.

Az evolúció során is látható, hogy voltak hatalmas állatok, mint pl. a mamut és mások, de nem tudtak lépést tartani az evolúcióval, így kipusztultak. Sok dolog elpusztult, és ez a pusztítás belénk van építve. Amikor felemelkedünk, csak akkor kezdjük meglátni ezeket a minket elpusztító erőket, és hogy a saját pusztulásunk olyan mértékű, hogy rájövünk, hogy rájövünk, ha nem vágyunk ezen pusztító erők pusztulására, akkor végünk lesz.

Vagyis, magasabbra emelkedésünk során, tudnunk kell, hogy közben mit is kell elpusztítanunk. Hasonlóan, még az élő folyamatokban is, amikor a virág gyümölccsé válik, a virág sok része magától elpusztul, de az Isten értelmezésében ez összhangban van az Ő akaratával, tehát ez teljesen tökéletes.
Amikor a Sahaja Jógában vágyunk valamire, akkor tudatában kell lennünk, mi az, amit kívánunk. Először meg kell határozni a célunkat. és aztán ahhoz igazodni. 

Az életben nagyon sok dolog eltéríthet minket, pl. ha a reptérre megyünk, akkor arra kellene figyelnünk, hogy odaérjünk, a zavaró tényezők csak zavaró tényezők, nem szabad elvesznünk bennük, mert ha elveszünk bennük, akkor nem érjük el időben a célunkat. Először is azt kell megérteni, hogy az elsődleges célunk a felemelkedés, és a felemelkedés útját figyelemelterelő dolgok övezik, miattunk, a tudatlanságunk miatt, és a sötétség okán, mivel elég kevés a fény.

A bennünk levő első pusztító erő Shri Ganesha ereje. És ez a Shri Ganesha, Mahakali ereje. Shri Mahakali elsőként Shri Ganeshát alapozta meg, hogy szentséget sugározzon ezen a Földön, így minden megvibrálódjon. Amint tudjátok, Shri Ganesha egyik aspektusa az Omkara, ami a mindenütt áramló vibrációs tudatosságot jelenti.
Ezeknek a vibrációknak négy aspektusuk van. Egyik, hogy ezek a vibrációk hozzák létre a szentséget és a kedvezőséget Mahakalin keresztül. Aztán szintén ugyanezek a vibrációk nyugtatnak meg minket a Mahakali erőn keresztül. A vibrációk maguk nem keltenek vágyakat bennetek, hogy ha értitek, nem adnak nektek vágyakat, de bizonyítják a vágyaitok teljesülését. Tegyük fel, hogy szeretnétek, hogy valaki meggyógyuljon. Ez a vágyatok. És vibrációkat adtok annak az embernek, tehát ez egy eszköz. Így a cselekvés is benne van ezekben a vibrációkban, de ez a cselekvés is a vágyból ered. Ha nincs bennetek vágy, nem fogtok cselekedni. Tehát a vágy nagyon fontos, még a saját utatok megalapozása, a fejlődésetek biztosítása szempontjából is. Ha gyenge bennetek a vágy, ha bátortalanok vagytok, nem fogjátok elérni a célotokat. Akikben nincs erős lelkesedés, azok semmit nem tudnak elérni a Sahaja Jógában. A Sahaja Jóga nem a kishitűeknek való. Bátor, erős vágyú embereknek való, akik intelligensek és kedvezőek. De ha nincs bennetek erős vágy, akkor a tiszta vágy nem fog működni, és nem fogjátok megkapni az önmegvalósulást. Ugyanígy az önmegvalósulás után, amíg nincs meg bennetek a vágy a felemelkedésre, egy nagyon erős és intenzív vágy, addig nem tudtok felemelkedni.

Ezért minden Sahaja jógi számára szükséges, hogy legelőször kora reggel, miközben Shri Ganesha nevén meditál, kimondja, hogy mi a vágya, a célja, és minden tevékenységet ennek rendeljen alá.

Hogyan korlátozódnak a vágyaink? Elsősorban a kondícióink által. Rendelkezünk bizonyos kondicionáltsággal. A Sahaja Jógába kerülve az emberek nagyon szeretetteljessé válnak, és még Nyugaton is, ahol a család és a gyerekek kevéssé fontosak, ahol az emberek önzőbbek, csak magukra gondolnak és képtelenek másokat is számításba venni, még ezekben az országokban is elkezd kialakulni a tulajdonlás egy másik burka: az én gyerekem, az én házam, az én otthonom, az én családom. Aztán a figyelmetek erre fog irányulni, és kevésbé kötelezitek el magatokat a felemelkedésetek felé. Mert bizonyos értelemben a felemelkedésetek is csak látszólagos lesz, és szétterül (a családra). Aztán más, meglévő kondícióinkkal kezdünk foglalkozni. Mint ahogy egyik nap találkoztam valakivel, aki azt mondta, hogy tudja, hogy ő egy Sahaja jógi, de nem tud szabadulni Krisztus gondolatától. Azt mondtam neki, hogy senki sem kérte, hogy felejtse el Krisztust. Jézus nagyon is jelen van a Sahaja Jógában, de azt teljességében kell megérteni és megtapasztalni.

Ezek a kondicionáltságok a gondolatokból fakadnak. Ha sok könyvet olvastatok, ha az történt veletek, hogy hindunak, kereszténynek, zsidónak vagy bárminek születtetek, ezek kondiciókat adnak. Embernek születtetek, a hindu, keresztény és egyéb bélyegeket csak később ragasztották rátok. Születéskor ezeket a bélyegeket nem hordoztátok. Ha például egy gyerek elveszett, akkor bármilyen vallása lehet. Vagyis ezek nem velünk született vallások, csak bélyegek, amiket kaptok, mint keresztény, vagy bármi.

Aztán van egy másik kondicionáltságotok, mégpedig az, hogy ehhez vagy ahhoz a nemzethez tartoztok. Mint ahogy van Amerika, vagy más helyek. De még ezek is csak bélyegek. Amerikában születtél, ezért vagy amerikai. Bárki, aki Amerikában született, nem különbözik semmiben akárki mástól. Annyi történhet, hogy egy adott hely éghajlata miatt más lehet a bőrszínünk, a testmagasságunk, az arcunk, minden egyéb. De ez nem jelenti azt, hogy ez csak Amerikában lehet így, lehetne ez bárhol.

Aztán ezek a bennünk lévő kondicionáltságok elkezdenek mindenféle módon kihatni a beszédünkre, a stílusunkra és az életünkre. Így aztán elkezdünk amerikaivá válni. Vagyis a külső hatások belénk ivódnak, és amerikainak tituláljuk magunkat. De ha belülről nézzük, ugyanolyan a testünk, ugyanolyan a szívünk, ugyanolyan a vérünk, minden ugyanolyan. Semmi nem különbözik, még a felszínen sem. De az Agnyatokba már beivódott, hogy „amerikai vagyok”. Aztán mindazok a dolgok, amik a társadalomban léteznek: például Amerikában olyan sok dolog megengedett, tehát azok elfogadhatóak. Indiában sok dolog megengedett, akkor az számukra rendben van. És így kezdjük elfogadni a társadalmat, a társadalmi normákat, és elkezdődik a kondíciók kialakulása.

De ezzel együtt is ott van a felemelkedésre irányuló tiszta vágy. (Shri Mataji a gyertyákat átrakatja, mert a ventilátorok fújják őket.)

A felemelkedésre irányuló vágyunk is ezekre (kondicionáltságokra) adott reakció. Amikor az amerikaiak látják, mi történik az országukkal, az amerikai emberekkel, a környezetükkel, akkor sokkot kapnak: „Úristen! Mi ez?”

Aztán rájövünk, hogy mi a mesterkéltség. Például Angliában szmokingot vagy egyéb ruházatot kell viselni, nem mindegy, milyen kanalat vagy poharat használnak, stb. Erre jöhet egy olyan reakció, hogy az emberek szembemennek a kultúrájukkal, hogy megszabaduljanak ezektől a mesterkéltségektől.

És az emögött rejlő vágy a valóság keresése. A valóságot keresik, ezért olyan frizurát viselnek, mint a primitív emberek, úgy élnek, mint a primitív emberek, ez a belső reakció. E  mögött pedig ugyanaz a vágy, a felemelkedés vágya rejlik. Mahalakshmi ereje működik bennünk. Mondhatjuk, mindenféle bemutatót tart nekünk. Rendben, ha ezt akarod – mondjuk változatosságot –, megkaphatjátok, de aztán belebolondultok, ha látjátok, hogy mi folyik itt. Akkor meg minek megőrülni ezekért a dolgokért? Most ezt akartok, mondjuk gyereket, otthont, házakat akartok, de aztán torkig lesztek velük, mert a gyerekek arrogánssá és borzalmassá válnak, problémát okoznak nektek, aztán azt mondjátok: „Istenem, soha többé nem lesz gyerekem!” Aztán ott van a feleségetek, és borzalmasnak találjátok a feleségeiteket, a férjeiteket, és elváltok. Újra és újra elváltok, majd úgy gondoljátok, hogy a házasság hasztalan, nem működik, úgy tűnik, hogy semmi nem működik. Annyira frusztrálttá váltok, és ez a hatás-ellenhatás kihat a vágyaitokra, így azok folyamatosan változnak.

Különösen akkor, amikor valaki gazdag akar lenni, és gazdaggá válik, akkor megtapasztalja a gazdagsággal járó problémákat, ebből alakul ki a reakció, hogy azok, akik találkoznak a gazdagok problémáival, nem akarnak annyira gazdagok lenni. Tehát mindenféleképpen a vágy, hogy elérjetek valamit, megvalósul. Néhányan például hatalomra vágynak, politikusok lesznek, kiharcolják, elérik, aztán felhagynak vele egy életre.

Ez így megy egyik életről a másikra. Aztán megszülettek a modern időkben, amikor én jelen vagyok, és az egyetlen erős vágyatok, hogy a Lélekké váljatok. Remélem, ez a vágyatok.

Mindezeken a múltbéli dolgokon túl kell lépni, ezeknek vége. Most mit kell tehát tennünk az önmegvalósulásunkért? Mi legyen az első dolog? Az első, hogy kifejlesztitek magatokban a Mahakali erőt. Ezzel az egy erővel mindent elpusztítotok, ami értelmetlen, ami akadályoz, zavar, elzár benneteket, pusztítsátok el mindet csupán azzal, hogy nem akarjátok azokat.

Mert láttam Sahaja jógikat, akik hirtelen megzavarodnak, mint például, ha a reptérre kell menniük, hirtelen azt érzik, hogy végük van, de hát mi történt? Azt mondják. „Anyám, úgy éreztük, oda kell mennünk.” De miért? Figyeljetek arra, amire kell!

Néhányan megházasodnak a Sahaja Jógában is, mert erre vágynak, hogy megházasodjanak, gyerekeik legyenek. De bele is rögződnek. A házasság nem a végcél, csupán egy eszköz, hogy kiegyensúlyozottak legyetek.

Vagyis vágynunk kell arra, hogy elérjünk valamit, így folyamatosan pusztítani kell mindazt, ami bennünk van, a bennünk lévő úgynevezett hat ellenséget: a haragot, a kapzsiságot, irigységet, erőszakot. Ezek mind bennünk vannak, meg kell szabadulnunk ettől a hat ellenségtől.

Mahakali ereje abban áll, hogy elpusztítja az összes ellenséget, ami az utatokban áll. Minden rakshasat, minden ördögöt, minden negatív erőt megpróbál elpusztítani, hogy rendben legyetek. De ha ti ragaszkodtok ezekhez, miközben Ő megpróbálja elpusztítani mindet, akkor mitévő lehet? Ezért a vágyatoknak tisztának kell lennie, és ki kell mondanotok, hogy valamit el szeretnétek érni, és akkor Ő megoldja nektek.

Ez az Ő első feladata. A második feladata, hogy kényelmet teremtsen. A kényelem minden formáját megadja nektek. Elsősorban a testetekről gondoskodik: elpusztít minden kórságot és problémát. A testetek egészségessé válik, fiatalabbnak érzitek magatokat, energikusak lesztek, és elérhetitek az önmegvalósulásotokat. Ez az első dolog, amit tesz értetek: gondoskodik a kényelmetekről.

Ezután a lelketeknek is békét ad, tehát nem fogtok mesterséges kényelmekért könyörögni. Élhettek akárhol, egy őserdőben vagy a legforgalmasabb helyen, jól fogjátok érezni magatokat. Mindenütt kényelmesen érzitek magatokat, és ezt a komfortérzetet teremtheti meg bennetek.

Aztán, a legnagyobb áldása pedig az, hogy örömöt ad nektek, mindenféle örömöt, a mindenből és mindenkiből áradó örömöt.

Az a legmagasabb ahova eljuttok, amikor a vágyatokat, a vágyatok lángját nem hagyjátok kialudni, egészen addig, amíg el nem éritek azt a spirituális állapotot, ahol már nem marad bennetek más vágy, csak az az egy, hogy az egész világ önmegvalósulttá váljon. Olyanná váltok, mint egy iszákos, aki másokkal szeretné élvezni az ivás örömét. Hasonlóan megrészegít titeket az örömötök, amit miért ne osztanátok meg másokkal is, és ezért dolgoztok.

De azt tapasztaltam, hogy az emberi lények jojóként működnek: elérik a lélek állapotát, megélik az örömöt, és elkezdenek az embereknek segíteni, de azok lehúzzák őket, mert nem elég erősek, mert a Mahakali erő nem erős bennük.

A másik gond a Muladhara gyengesége. A gyenge Muladhara kiegyensúlyozatlanná tesz, emiatt elveszítitek az utatokat. Ezért nagyon figyelnünk kell arra, hogy a Muladharánkat megfelelően rendbe hozzuk. Sokféle módon erősíthetitek meg a Muladharátokat. És először a Muladharatokat kell rendbe hoznotok, ezután a vágyatok teljesen úgy szárnyal majd, mint a papírsárkány az égen. Összekötve a Muladharával, bármilyen magasságban és bármilyen irányban mozoghattok. Bármerre mentek, ti irányítjátok a dolgokat, tudjátok, hogyan haladtok. Meg tudja tartani a figyelmeteket, mindent képes összpontosítani. Azt szoktuk mondani, hogy nagyon fontos először megalapozni a gyökereket, hogy a vágyak felfelé nőjenek, mint egy fa.

Vagyis Mahakali és Ganesha ereje kéz a kézben járnak, mert ez az alap. Ha a vágyak ezen az alapon állnak, egyre erősebbé és erősebbé válnak, hatásosabbak lesznek és nem térnek el. Mindenféle vágy beteljesül, amíg el nem éritek azt az állapotot, ahol már nem maradt más vágy, csak az, hogy örüljünk. Csak örüljünk. Minden vágy nélkül. Vágy nélkül örültök.

Ezt az állapotot csak élvezni kell. Csak élvezni. Miről kellene beszélni? Mit lehetne mondani erről? Egyszerűen elmerültök az öröm óceánjában. Ennek kellene megtörténnie mindenhol, és ez az, amit most tiszteltek.

Remélem, rendelkezésetekre áll Mahakali 108 neve. Ha megvan Mahakali 108 neve, akkor egyenként meg fogjuk nézni, milyen lépésekben dolgozik a javatokra, és ez hogyan jelenik meg a neveiben.

Először elmondjuk az Atharva Sheershat, utána pedig Mahakali 108 nevét. Rendben? 

H. H. Shri Mataji Nirmala Devi