Shri Adi Kundalini Puja, Az Ősi Kundalini eljövetele

(Austria)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Adi Kundalini puja. Mödling (Ausztria), 1990.06.19.

Ma azért jöttünk ide, hogy Kundalini puját tartsunk. Egyszer Indiában is megtartottuk, nagyon-nagyon régen, és most első alkalommal tartjuk itt Ausztriában ezt a puját.

Ezt a puját az Adi Kundalinihez tartjuk, ami az Ősi Kundalini. Bizonyára láttátok, hogy Athéné kezében, aki az Ősi Anya, van egy erő, ami egy kígyó, a bal kezében.

És az Ősi Anya egyik ereje az Ősi Kundalini, ami az Ő egyik része. Persze Ő több ennél, de az emberekben a Kundaliniként tükröződik vissza.

Tudnunk kell, hogy nagyon sok munkát kellett befektetni egy-egy inkarnáció megteremtésébe.  Nagyon sok mindent kellett megtervezni. Előre kellett látni, hogy amikor az ember megteremtetik, egy inkarnáció hogyan segítheti őt. Különböző szinteken jelentek meg inkarnációk ezen a Földön, akiket azzal a bizonyos céllal küldtek ide, hogy el kell érniük egy adott típusú felemelkedést az adott időben. Ők mind az Ősi Anya szerves részei voltak, és nagyon erős Kundalinivel rendelkeztek. De ennek a Káli jugának inkarnációja nagyon bonyolult. Először ki kellett dolgozni, hogy mi legyen az a helyzet, amibe ez az inkarnáció beleszületik, és mivel találja szembe magát ez az inkarnáció.

A legfőbb hajtóerő, mondhatjuk, a legnagyobb munka, amit ennél az inkarnációnál el kellett végezni, az egy nagyon erős gerincoszlop kialakítása volt, hogy az elbírja az Ősi Kundalinit, mely az átalakítás nagy munkájáért felel.

Ebbe a Kundalinibe, Aki az Ősi Kundalini bele van építve a megváltáshoz, a felemelkedéshez szükséges minden erő, de ezen felül, ahhoz, hogy ebbe a Káli jugába szülessen, tudnia kellett, hogy milyen emberekkel kerül szembe, és hogyan érje el náluk, hogy megértsék a Sahaja jógát, és megértsék, hogy fel kell emelkedniük.

Sok féle energiaforrást és tudást kell használnia, mert a világ, amelyben az Ősi Kundalininek kell végeznie a munkáját, nagyon bonyolult. Nem volt olyan egyszerű dolog, mint azoknál az embereknél, akik elvonultak a Himalájába. Ők már tiszták voltak, nagyon vágytak az önmegvalósulásra. Nem voltak mindenféle gátlásaik, kondícióik és egójuk. Teljesen átadták magukat, és hosszú vezeklés után megérkeztek. Az ő Kundalinijüket felemelni nem volt egy olyan bonyolult dolog.

De nem csupán arról van szó, hogy az Ősi Kundalininek meg kellett adnia a felemelkedést az embereknek, hanem azt is meg kellett értenie, milyen emberek ők.

Miért nem viszitek ki a gyermeket?  Mi a gond? Szerintem nyissátok ki az ablakokat. Talán melegük van a gyerekeknek. Általában a gyerekek nem sírnak, csak ha valami gond van. Gondosnak kell lennetek.

Az emberek minden aspektusát, minden véletlenszerű mozgását, minden kalandjukat és vállalkozásukat meg kellett értenie az inkarnációnak, ahhoz hogy kommunikálni tudjon az Ősi Kundalinivel. Továbbá, egy ilyen személy Mahamaya kellett, hogy legyen, azért, hogy ő – legyen az nő vagy férfi – úgy viselkedjen, hogy senki ne érezzen félelmet, és ne érezzék távolinak. Ezért kellet felvennie a Mahamaya swarupát.

Az Adi Shakti munkája két részből áll. Az egyik, hogy meg kell tudnia mindent a jelenről – milyenek az emberek, a kultúrájuk, a stílusuk, a kondícióik, az egójuk, minden, hogyan viselkednek. Jóllehet, az Adi Shakti nincs tudatában ezeknek a dolgoknak, mert nem ismeri ezeket. Ezek emberi kalandok. Nem tudja, meddig jutottak az emberek, mit látnak, miről álmodnak, mik az elképzeléseik. A munka másik része a Kundalinié. Tehát Ő két részre oszlik. Az egyik a Kundalini, a másik a Sahasrara.

A Sahasrara kell, hogy szállítson minden anyagot, minden információt a Kundalininek számára, amit majd a Kundalininek kell megoldania. Persze, nagyon jól tudjátok, hogy istenségek vannak beépítve mindenütt a Sahasrarába, valamint az egész testbe, és ők azok, akik mindent kommunikálnak, amit pontosan kell kommunikálni. De ez egy bonyolult munka, rendkívül összetett.

Tehát, az Ősi Kundalini az egész teremtésért (samashti) és az egyénekért is dolgozik. Például, ha elmentek egy olyan helyre, mint mondjuk egy repülőtér, elkezditek magatokba szívni az emberek hőjét. Elkezdtek izzadni, és láthatjátok, hogy az egész a ti testeteken keresztül dolgozódik ki. Ezzel egy időben, ha egy egyénnek valami problémája van, azt is magatokba szívhatjátok, és kijavítható lesz.

Tehát mindkét szinten működik – egyéni és kollektív szinten is, vagyis a samashti-n és a rashti-n. Ez egyidejűleg tud történni. A figyelemnek is, ami az agynak az ereje, vagy mondhatjuk a Sahasrara ereje, rendkívül mélynek kell lennie, ébernek és értőnek kell lennie.

Ezt a nagy munkát el kellett végezni az Ősi Kundalini és a Sahasrara inkarnációjának megalkotásához. Nagyon sok mechanizmus volt alkalmazva. Annyi féle „huzalozás” készült, mint amikor megpróbáltok javítani a számítógépeteken, hogy a leghatékonyabbá tegyétek – ugyanígy nagyon sok munka lett belefektetve. Először figyelni kellett az embereket kétezer éven keresztül – hogyan viselkednek, mit csinálnak, és most milyen emberek vannak. Minden nemzetnek más kondíciói voltak. Minden egyénnek más kondíciói voltak. Nagyon nehéz munka ez, és tényleg a türelem óceánjával kellett rendelkezni, a türelem kimeríthetetlen óceánjával. Így lett berendezve a Sahaja jóga munkájának színpada. Úgy, ahogy ti is felállítottátok itt a színpadot, bámulatos munkát végeztetek, és nagyon szép, gyönyörű, minden a helyén van. De a Sahaja jóga színpada nagyon bonyolult volt, rendkívül bonyolult, mert a munka olyan dinamikus volt, olyan finom, ugyanakkor olyan szeretetteljes, olyan gyengéd.

Az Isteni minden intelligenciája fel lett használva ennek az inkarnációnak a megalkotásához. És az is nagyon nehéz volt, hogy emberi Megvalósulást kapjon. Hétköznapi emberként kellett megszületni, családban élni, akár egy hétköznapi embernek. Mindenki Kundalinijébe behatolva ki kellett deríteni mi a baj velük, mi volt a hiba bennük, hogyan használhatóak fel a csakráik permutációi és kombinációi ahhoz, hogy tömeges önmegvalósulást lehessen nekik adni. Óriási feladat volt, amit a Sahasrarával kellett véghezvinni. De megvalósult. Az Isteni ezen nagy tervei, mindenkinek az alapos munkája, mindent a legkiválóbb szintre hozni – tényleg hatalmas munka volt. Magam is meglepődtem saját Magamon, és csodálkozom azon, hogyan tudtam ennyi embert behozni a Sahaja jógába. Nem számítottam erre, de csodálatosan működött, amihez az emberek együttműködése is hozzájárult. Máskülönben ez nem lett volna lehetséges.

Amikor puját tartotok, meg hasonlókat, akkor az istenségek kedvében jártok, örömöt okoztok nekik, hiszen olyan nagy munkát végeztek. Ez az irántuk kifejezett hálátok, amiért olyan keményen dolgoztak, olyan szorgalmasan, és olyan precízen, hogy ma megvalósíthattuk a Sahaja jógának ezt a nagy drámáját. Azok, akik Sahaja jógik talán nincsenek is tisztában azzal, hogy milyen nagy munka történt a háttérben, és mennyi idő kellett ahhoz, hogy felépítsék az egészet, és ilyen tökéletes szintre hozzák.

Az Ősi Kundalini, ami bennetek a saját Kundalinitekként tükröződik vissza, ugyanolyan természetű, és ugyanúgy működik. Felemelkedik, megadja nektek az önmegvalósulást, erőket ad nektek, de végül is tudnotok kell, hogy ő egy visszatükröződés. És ahhoz hogy a visszatükröződés igazzá, valóságossá váljon, először a valóságot kell, megnézzétek: hogyan cselekszik, hogyan működik a valódi, az igazi Kundalini, az igazi Ősi Kundalini. Ha csak elkezdtek gondolni az én Kundalinimre, azonnal elcsendesedtek. Semmi kétség. Nem fogtok tudni gondolkodni, egyszerűen csak elcsendesedtek. Csak gondoljatok a csakráim bármelyikére, és a ti csakráitok rendbejönnek. De meg kell, hogy legyen a mélységetek. Be kell, hogy tartsátok a protokollt. Meg kell, hogy legyen a jogotok hozzá. És akkor működni fog. Nem kell semmit tennetek. Csupán gondoljatok az Én csakráimra. Gondoljatok az Én Kundalinimre. Ez elegendő.

De ki kell fejlesztenetek az átadásnak azt az állapotát. Még most is vannak Sahaja jógik, akik kételkednek. Látták a munkát, mindent láttak, mégis kételkednek, és olyan emberekhez vonzódnak, akik a periférián vannak. És vannak Sahaja jógik, akik még mindig sok mindenhez ragaszkodnak. Nem tudnak változni. Nincs meg még bennük a bátorság, hogy változtassanak magukon. Nem azt mondom, hogy kívül kell bármin is változtatnotok, de lehet, hogy eljön az az idő is, ezért legyetek felkészülve. Mennyire vagyunk bátrak? Ezt kell mérlegelni, és kideríteni. Amíg nincs teljes bátorságotok, nem tudjátok a Sahaja jógát gyorsan megalapozni. Amikor használjátok a Kundaliniteket, tudnotok kell, hogy a saját Kundaliniteknek problémái vannak. Ő maga is különböző korokon és stádiumokon haladt keresztül, és ő maga is néha nagyon sérült, nagyon boldogtalan, nagyon gyenge, és ilyenkor nem tud felemelkedni.

Ha azt akarjátok, hogy a saját Kundalinitek, aki a ti Anyátok, tápláljon titeket, megadjon nektek mindent, meg kell tanulnotok elsősorban átadni magatokat a valóságnak.

Ha megtanuljátok, hogyan adjátok át magatokat az Ősi Kundalininek, a ti Kundalinitek azonnal megerősödik. Valahogy így: ha van egy követek, és bevonjátok valamivel, attól még nem tükröz vissza. Csiszolhatjátok a fát, de attól még nem tükröz vissza. Ha befestitek, valami kis visszatükröződés lesz. Aztán ott van az üveg. Az üveg nem tükröz vissza. De ha vesztek egy kis higanyt és tükörré alakítjátok, vissza fog tükrözni, de meglehet még mindig nem lesz tökéletes tükör. Az, hogy a visszatükröződés és a személyiség, amit kifejlesztetek milyen lesz, attól függ, milyen visszatükröző eszközök vagytok.

Ne legyenek más céljaitok, mint a valóságban való feloldódás, legyen bennetek vágy erre. Kezdjetek feloldódni benne. Akkor nem lesz szükség a ragaszkodások feladásáról beszélni. Nem kell majd semmiről sem beszélni, semmilyen erényekről beszélni. Azok automatikusan megnyilvánulnak, mivel az Istenivé váltatok. Amint az Istenivé váltok, még a Kundalinitek is tökéletesen, gyönyörűen, teljesen visszatükrözi az Ősi Kundalinit.

Ma úgy döntöttem, ezt a puját tartjuk meg, és mesélek nektek az Ősi Kundaliniről – hogy hogyan lett megalkotva, hogyan lett felépítve, és hogyan lett ilyen sok ereje. Régen, a Sahaja Jóga e fajtája előtt, az embereknek tisztítaniuk kellett a csakráikat, tisztítani a testüket, tisztítani az elméjüket, mindenféléket kellett csinálniuk, vezekelniük kellett, és csak azután gondolhattak az önmegvalósulás elérésére. Még Mahavira is tizenkét évig vezekelt, míg a Sahaja jógában egyikőtöknek sem kellett vezekelni, semmit sem kellett tenni. Az első naptól kezdve áldásban részesültetek, áldásokat kaptatok, és mindvégig élvezhettétek az áldásaitokat. Ez egy kísértés. Ne feledjétek: ez kísértés. Ne vesszetek bele az áldásokba, amiket kaptok. Mennetek kell tovább és tovább és tovább.

A Sahaja Jógában az élet egyáltalán nem nehéz. Épp ellenkezőleg, sokkal könnyebb, de az emberek elkezdik használni a Sahaja jógát bizonyos célokra, miközben titkon tudják, hogy a Sahaja jógát erre meg arra a célra használják. Ha a Sahaja jógát ilyen célokra kezditek el használni, akkor megint lecsúsztok, majd ismét meg kell értenetek, hogy ez hiba volt, és akkor ismét felemelkedtek. Tehát az emberek így mennek: fel és le, fel és le, fel és le. De mégis, azt kell, hogy mondjam, az önmegvalósulást úgy kaptátok meg, hogy nem voltatok megtisztulva, nem mondtak nektek semmit, nem kértek tőletek semmit, semmilyen kötelezettségetek nem volt, nem volt bandhan rajtatok, és mégis megkaptátok az önmegvalósulást. De most közvetlenül az önmegvalósulás után, a Kundalinitek kötelékében vagytok, és vigyáznotok kell rá, és vigyáznotok kell magatokra is. Teljes mértékben azonosulnotok kell a Kundalinitekkel, és akkor minden jól alakul.

A mai az a nap, amikor el kell határoznunk, hogy a mi legnagyobb fegyverünk – mint ahogyan Ausztria az Astra – a Kundalini, és tudnunk kell, hogyan lehet használni, milyen mantrákat használjunk, mi a problémánk, és nem kell szégyellnünk a problémánkat. Ha van valamilyen problémánk, tudnunk kell róla, hogy ez a mi problémánk. Ki kell javítani. A technikát is teljesen ismernünk kell. Azt vettem észre, hogy némely emberek sokféle technikát ismernek, nagy beszédeket tudnak tartani, de a szívük nem jó. Nem tiszta a szívük. A szónoki képességüket arra használják, hogy kérkedjenek a tudásukkal. Azután vannak olyan emberek is, akik jól érzik a vibrációkat, vibrációkat akarnak adni, de félnek, és nem sokat tudnak a technikáról.

Rendesen el kell sajátítanotok mindhármat, ha tényleg a legjobb eredményeket akarjátok elérni a felemelkedésetekben, és ha tényleg át akarjátok formálni a világot, akkor tudnotok kell, hogy ideális emberek kell, hogy legyetek. Nem lehettek problémás emberek. Tegnap meglepődtem mennyien betegek, mennyi ember szenved ettől vagy attól. Ti meg hálásak kell, hogy legyetek a csillagoknak, hogy nincs semmilyen betegségetek, teljesen rendben vagytok, nincsenek rossz szokásaitok, nincs semmi bajotok. Túl vagytok ezeken. De a továbbhaladáshoz teljes elhatározásnak kell lennie bennetek, és meg kell értenetek, hogy ez egy hatalmas munka, és egy hatalmas feladat, és minden erőtök fel kell, hogy ébredjen bennetek. Először is teljesen fel kell vérteznetek magatokat szolgálatkészséggel; készen kell álljatok arra, hogy Istent szolgáljátok. Amíg nincs meg bennetek a szolgálatkészség, hogy „Nem akarok semmit. Nem akarok. Csak Istent akarom szolgálni.” Mindaddig, amíg igyekeztek, és teljes szívből kéritek, teljes őszinteséggel – biztos vagyok benne, hogy ez a Kundalini megerősödik és teljesen megtisztít benneteket, és egy napon mahajógik lesztek.

Isten áldjon meg benneteket mind!