Raksha Bandhan

(United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Raksha Bandhan. Los Angeles, USA, 1990. 08. 07.

Véletlenül történt úgy, hogy ma itt vagyok, és ma van a Raksha Bandhan napja. Sahaj szemszögből nézve ez egy nagyon fontos nap. … A sahaj életben ez egy nagyon fontos elv. Sok más beszédemben már elmeséltem nektek, hogy amikor Nagy Sándor Indiába jött, ott a Raksha bandhan mentette meg. Shri Krishnáról is beszéltem, aki testvére volt… (Rendben van? Mi történik?)…

Különösen fontos, hogy ezt a napot a Sahaja jógik megünnepeljék, és örülök, hogy itt vagyok, mert ez nagyon fontos Amerikának is. Amint mondtam, már meséltem arról, hogy Nagy Sándor és Poros közötti háborúnak a nővér közbenjárásának köszönhetően lett vége, és arról is, hogy Shri Krishna hogyan sietett Draupadi (Shri Vishnumaya, a nővére, Draupadiként született meg) erényességének megmentésére egészen Dwarikából. Láthatjuk, hogy amikor felemelkedünk a kollektív tudatosságban, közösségben élünk, a közösséggel találkozunk, akkor a Vishuddhi csakrában Shri Krishna megalapozza, kinyilvánítja ezt a tiszta testvéri kapcsolatot.

Ha közösségben élünk, ha ashramban élünk, ahol sahaja jógikként tevékenykedünk, és nincs meg bennünk ez az alapvető elv, akkor káosz lesz, teljes káosz. Amikor a kapcsolatok tisztasága megalapozódik, ami azt jelenti, hogy a feleségemen kívül mindenki a nővérem, vagy az anyám, e nélkül nem megfelelő egy társadalom, és az amerikai társadalmi rendszer azért kaotikus, mert nem értik a tiszta kapcsolatokat.

Ha valakit egyszer a nővérednek nevezel, akkor ő a nővéred, és ha valakit egyszer a fivérednek nevezel, akkor ő a fivéred. És ez nemcsak akkor van így, ha azonosak a szüleitek, nem szükséges, de ez a nagyon fontos elv kell ahhoz, hogy teljesen tiszta társadalmatok legyen, amiben mindenki békésen élhet. Látom, nyugaton megszokott dolog, hogy egy hölgy, a feleség barátnője érkezik látogatóba. Mint a férj nővére, úgy tartózkodik ott, így kellene legyen – de ellenkezőleg, egyszer csak azt látod, hogy a férj nem tiszta szemmel kezdi nézni a nőt. Mert ha valaki kora gyermekkorban nem tanulta meg, hogyan kell egy nővérre teljes tisztasággal tekinteni, akkor annak nem lehetnek tiszta érzései egy másik nő iránt.

A kiindulópont a saját testvéretek. Megszületik a fiú, utána a lány, vagy először a lány, és utána a fiú, és abban a zsenge korban, amikor ártatlanok, kialakul a tiszta testvéri kapcsolat dimenziója, még akkor is, ha a társadalom korrupt és rossz. De nagyon fiatalon, mondjuk 18 évesen, az itteni társadalmi kapcsolatok és elképzelések miatt, a második fele az, ami a fiútestvér kötelessége a leánytestvér felé, hogy tisztelje és védelmezze az erényességét, és a leánytestvér kötelessége, hogy megőrizze a fiútestvér erkölcsösségét.

Miután szabadok lesznek 18 év után, 18 éves koruk után, ha nővér akárkivel elmegy, együtt él egy férfival, a fiú nem szólhat semmit, vagy ha a fiútestvér él együtt valakivel, a nővér nem szólhat semmit, nem avatkozhat bele. Ezzel ellentétben bárhol Indiában, vagy úgy hallottam Kínában és Egyiptomban is, de még az iszlám országokban is, ha azt látják, hogy a leánytestvér egy másik férfivel kerül kapcsolatba, az iszlám országokban lelövik azt a férfit. Indiában lehet, hogy nem lövik le, de gondjuk lesz rá, hogy helyretegyék a leánytestvért. Ugyanez a helyzet a fiútestvérrel Indiában és Kínában is. Ha a fiútestvér erkölcstelen, rossz úton jár, a nővér minden tőle telhetőt megtesz, hogy a normális erkölcsös útra terelje.

Ha egy férfi rosszat tesz, megszokott dolog, hogy a felesége a (férfi) nővéréhez fordul és a nővért ez nagyon nyugtalanítja, nagyon felzaklatja. Bármit megtesz, hogy helyrerakja a fivérét. Ez az ösztönös megértés létezik bennünk, – mindenkiben, akár Amerikában vagy bárhol születünk – hogy ha a fivér rosszat tesz (ha dohányzik, helytelenül cselekszik), nem annyira az anya, mint inkább a leánytestvér érzi, a lánytestvér jobban rendbe szeretné hozni, mint az anya, és bármeddig elmegy, hogy harcoljon érte. Az anya lehet hogy sírni, zokogni fog, és feladja, de a nővér folyamatosan küzdeni fog a testvéréért. Minden erejével azon lesz, hogy a fiútestvér rendbe jöjjön. Vannak más dolgok is, mint például, ha a testvér valami törvénysértőt tesz, valami rosszat, valamit, ami árt a társadalomnak, a nővérnek jogában áll, Isten által ráruházott joga kijavítani őt. Egy olyan társadalomban, ahol ez a kapcsolat nagyon tiszta, ahol a társadalom rendben van, általában nem merül fel az a kérdés, hogy a leánytestvér rosszat tesz. De tegyük fel, hogy ez megtörténik. Tegyük fel, hogy a nővér elhagyja a családját, otthagyja őket valaki másért, vagy megpróbál uralkodni a férjén, vagy nem jól viselkedik a családban, akkor a fivér leszidja, elmondja a véleményét és megpróbálja kijavítani.

Tehát a testvéreknek joguk van egymást helyre tenni, és ez nem valami külső dolog, hanem belső, velünk született. Ez a Ganesha elv, ami a Vishuddhi csakrán működik, és ahol lehet bármilyen kapcsolatunk, de létezik a testvéri kapcsolat, és az anyai kapcsolat. Mint tudjátok, Krishnának volt egy nevelőanyja is, és a kapcsolatuk igazi anya-fiú kapcsolat volt. Tehát, ha valakit anyának nevezel, annak teljesen tiszta kapcsolatnak kell lennie. A nőkkel háromféle kapcsolat létezhet, az első, mint egy anyával, a második a testvéri kapcsolat vagy mint a lányoddal, és a harmadik a feleséggel.

 

A lány soha nem javíthatja ki az apját. Nincs joga, és nem is fogja kijavítani az apját. Ellenkezőleg, még ha rosszul is viselkedik, a lánya támogatni fogja, a pártját fogja. Mindig. Még az anyjával is szembeszáll, hogy támogassa az apját. Ez a természet, ez természetes. De a fiú ki fogja javítani az apját, ha ő az anyja ellen cselekszik. Ez természetes. A férfierő támogatja a női erőt, vagy a női erő kiigazítja a férfierőt úgy, hogy a társadalom tiszta maradjon, és legyen megfelelő növekedés.

A szent iratok szerint csak a barbár népek, csak a rakshaszák bonyolódnak állandóan efféle tisztátalan kapcsolatokba. Mivel nincs tisztaság a társadalomban, ezért befurakodik az elménkbe, és mentálisan elfogadjuk ezeket a dolgokat és normákat. Különben semmi szükség minden nőre kéjvággyal és mohón tekinteni, vagy minden férfire valamilyen kéjvággyal. Ez a fesztelen viselkedés (hanyagság) alapvetően akkor kezdődött – és ezt Freud is mondta -, amikor a kapcsolat az anyával, az apával, és a testvéri kapcsolatok gyerekkorban alapjaiban megromlottak. Ez lehet a környezet miatt, sok minden miatt, legyen az bármi is. És ha egyszer tönkre megy a Ganesha elv a Vishuddhi csakrátokon, akkor nagyon, nagyon nehéz a Sahaja jógában az ilyen emberekkel előre haladni.

Voltak ilyen problémák az ashramokban, amiről tudtok. Az ashramban laktak, és illetlenül viselkedtek. Még férjes asszonyokkal is volt ilyen tapasztalatunk – úgy értem, annyira borzasztó dolog volt -, hogy kapcsolatuk volt a lehető legerkölcstelenebb módon. De a nem házasok is tehetnek ilyet. Nagyon rossz tapasztalatom volt egyszer Ausztriában, és egyszer itt is. Ez annyira szörnyű tapasztalat számomra, nem tudom, mit tegyek velük, mert tudom, hogy Sahaja jógik, keresők, de ilyenfajta gyengeséget nem tűrhetünk meg a közösségben. Ez tényleg olyan, mint egy rothadt alma, ami mindenkit tönkre tesz. Egyetlen ilyen példát sem lehet tolerálni, nem azért, mert annyira mérgező, hanem mert ez a fajta kapcsolat lerombolja a közösségünket.

Indiában van egy rendszer, amit „Gotra”-nak nevezünk, ami azt jelenti, hogy ha valaki egy egyetemen tanul, abba a Gotrába tartozik. Például az őseim ősei és az ő ősei mind egy egyetemen tanultak, amit Shandily Muni alapított. Így az ő ashramjaiban laktak, különböző helyeken, és ott együtt tanultak, és mindent együtt csináltak, de egy Gotrán belül nem lehetett házasodni. Már annyi év eltelt, és mivel mi a Shandily Gotrához tartozunk, nem házasodhatunk össze senkivel abból a Gotrából. Egészen eddig elmennek, és ha ilyen mértékben bevésődik az elménkbe, nem is gondolkodunk másképpen, eszünkbe se jut.

Az olyan társadalmakban, mint például a muzulmán társadalom is, ahol a pardha rendszer miatt (a nők elkülönítése a férfiaktól) mindig gyanakodnak, és nem hiszik, hogy egy nőnek lehet jó kapcsolata a testvérekkel, mert náluk egyáltalán nincs Gotra rendszer. Annyira gyanakvóak, mert még beszélgetniük sem szabad, és láttam Indiában, ahol a muzulmánok között is létezik a tiszta kapcsolat fogalma, a muszlimoknak van egy problémájuk: a nők gyanakvóak, a férfiak gyanakvóak, és mindent furcsán, titokban tesznek.

Még az fontos egy ashramban, hogy legyünk teljesen szabadok. Ne érdeklődjünk különösképpen egyetlen személy iránt. Ha valakit egyetlen személy különösen érdekel, akkor az helytelen. Általában legyünk szabadok, mint testvérek. Úgy értem, legyünk teljesen szabadok. Közben ne legyen gyanakvás. Csak akkor gyanakodjunk, ha egy embert csak egyetlen ember érdekel, és ez az a pont, amikor rendreutasíthatunk. Nagyon fontos. Az rendben van, ha valaki vezető, és a vezetőről valaki gondoskodik, ez rendben van. Ha valaki a raki testvéred és odafigyelsz rá, rendben van. De ha túllépsz egy bizonyos határt, jobb, ha helyreigazítod magad, hogy az nem jó. Ha inkább becsapod magad, és azt mondod: „Nem, nem. Nincs ebben semmi rossz.” – akkor tudod, hogy nem ez a megoldás. A Sahaja jógába jöttél, feladva minden értelmetlen dolgot, hogy felemelkedj, és most minden visszacsúszik beléd.

Mindenkivel legyen ugyanolyan kapcsolatotok. Mi az, ami más egy olyan társadalomban, amiről azt mondják, hogy elit, ahol mindenki mindenkivel flörtöl? Teljesen szabadon flörtölnek ezzel, aztán azzal, mindenkivel, és így tovább. Igazán senki iránt sem érdeklődnek. De amikor beszélnek, amikor kommunikálnak, mi van mögötte? Nekünk kell megismernünk önmagunkat, magunknak kell rájönnünk. Ez nagyon fontos. Fontos az önvizsgálat, hogy lássuk, miért vagyunk ennyire barátságosak egy bizonyos személlyel? Ha úgy gondolod, hogy bizonyos személlyel más okból vagy annyira barátságos, – valaki mondhatja: „Rendben van, mert vele dolgozom.”, vagy valami hasonlót -, de miért érdekel ennyire?

Különösen ezekben az országokban fontos önmagunk megismerése, mert itt nincsenek szabályok arra, hogy hogyan viselkedjünk a nőkkel. Ahogy már mondtam, teljes mértékben szabadoknak kell lennünk egymással, akár a testvérek. Tartsuk be a nőkkel kapcsolatos korlátozásokat, mint például, ha itt ül velem a fivérem, nem nézhetek egy romantikus filmet. Nem tehetem. Ha a lányaim itt vannak, a férjem nem ülhet melléjük romantikus filmet nézni. Ez nagyon finomszintű dolog. Normális esetben egy testvérrel nem beszélhetsz szexről, vagy hasonlóról, mert az annyira magánügy, hogy csak a férjeddel teheted meg. Ha valaki a testvéred, és azt veszed észre, hogy úgy próbálod magadhoz vonzani, ahogy nem kellene, akkor állj szembe magaddal, és a saját érdekedben nézd meg, hogy miért teszed? Annyira haszontalan, értelmetlen dolog, egy örömtelen tevékenység. „Akkor miért kell ezt tennem?” Ha egyszer megértitek annak a fontosságát, hogy a Sahaja jógában a felemelkedéseteket csak a tisztaságon keresztül érhetitek el, nincs más út. Bármi, ami még rajtatok lóg, csak lehúz. Mindentől megszabadulhattok, legyen az ego vagy szuperego, bármi, de mindennél fontosabb az elmétek tisztasága, ami a szexet illeti. Ezt tartom a legfontosabbnak. Ezt nevezzük ártatlanságnak. Ez az egyetlen dolog, ami előre visz benneteket. Tehát meg kell próbálnunk megismerni önmagunkat.

Vannak nők és férfiak, akik állandóan, megállás nélkül kételkednek egymásban. De ez egy másik örömtelen tevékenység. Magunkat kell figyelnünk, nem másokat! A kételkedéssel a saját és a mások életét is tönkretesszük. De a feleség és a férj kötelessége kijavítani egymást, ha valami nem jó a kapcsolatukban. Ezt nekik észre kell venniük. Úgy látom, hogy az őrült emberek azok, akik állandóan mindenkire gyanakodnak. Ez egyfajta megszállottság. Ha kételkednek a feleségükben, akkor állandóan a nyomában vannak. Ha kétségeik vannak a férjükkel kapcsolatban, akkor nem hagyják őt békén. Ez szintén tönkre teszi a kollektivitásotokat. Az ilyen emberek nem lehetnek kollektívek, és nem lehetnek sahajok. Azt mondom, az ilyen embereket el kell küldeni a Sahaja jógából, vagy pedig el kell őket választani. Ilyenkor egy nagyon finomszintű agresszió, egy nagyon finomszintű kínzás megy végbe, és egy rosszfajta kapcsolat alakulhat ki a Sahaja jógik között.

Láttam egy ilyen esetet Ausztráliában, ami számomra nagyon-nagyon komoly volt. Volt egy indiai lány, aki nem hagyta békén a férjét ilyen dolgok miatt. Nagyon sok embert megbántott, és nagyon sokan elmentek a Sahaja jógából. Senki sem jött rá, miért mennek el, mert nagyon finoman művelte ezt. A kisebbrendűségi komplexusából eredt, vagy bármi is volt, és amikor Indiába jött, a férje elhagyta. Amikor beszéltem vele, kiderült, hogy a személy, akire gyanakodott, az egyik legértékesebb személy volt, akit ismertem. Megdöbbentem, hogyan gondolhatott ilyet. Most tudtam meg, hogy az anyja is ilyen volt.

Tudnotok kell, hogy az elméteknek tisztának kell lennie, nagyon tisztának és nyitottnak. A nyitottság alatt az elme frissességét értem. Ha nem friss az elmétek, és úgy merengtek és gondolkodtok, akkor tudnotok kell, hogy az nem helyes. Ma azért hozom fel ezeket a témákat, mert voltak ilyen problémáink Amerikában, és azért is, mert Amerika az a hely, ahol tobzódik a butaság. Nem tudom, mikor lesz ennek vége. Se vége, se hossza. De ahhoz, hogy létrehozzatok egy megfelelő kollektivitást, kimondottan fontos megértenetek, hogy önvizsgálatot kell tartanotok ezzel kapcsolatban. Meg kell értenetek a vibrációkon keresztül, és az értelmetekkel. Mert én nem mondhatom: „Tévedsz, ez nem jó.” Ahhoz, hogy megalapozzátok a tiszta kapcsolatot, nektek kell felfedezni, ha valami nincs rendben bennetek. Ha ti valóban törekedtek erre, és imádkoztok, meglátjátok, hogy az ország problémáinak fele megoldódik. Örökre megoldódik. Látjátok, az emberek mindenféle betegségben szenvednek. Ha megkérdezem őket: „Miért teszed ezt?”, azt válaszolják: „Mert a nők nem megbízhatóak. Hazamész és ott szórakozik egy másik férfival. Jobb egy férfival együtt lenni, mint egy nővel.” Abszurd, természetellenes, értelmetlen dolgokat tesznek. Ugyanez a helyzet a nőkkel.

Ha a házastársak a szó igazi értelmében hűségesek, – ismét visszatérünk a valósághoz –, a szó igazi értelmében, akkor a férfiak és a nők szabadok, mint a madár. Mert tudják. Ilyenek a kapcsolatok, mint gyermekkorban fivérek és nővérek között. Azt kell mondanom, gyermekkorban bármilyen kapcsolat bárkivel ilyen. Tudjátok, egy gyermek oda megy egy nagybácsihoz, egy másik nagybácsihoz, mert neki mindenki nagybácsi…, odamegy egy nagynénihez, ehhez, ahhoz. Kifejlődik a tisztaságának minden dimenziója gyermekkorában. De ha állandóan magadnál tartod a gyereket: „Nem, nem. Ez az én gyerekem, nem mehet oda ehhez vagy ahhoz a személyhez.”, akkor a gyerek bezárkózik. Ha később a gyerek fokozatosan kikerül a nagyvilágba, nem kell ellátni elméletekkel, mert automatikusan nem fog semmi erkölcstelent tenni. Nem kell őket szexre tanítani, nem kell tenni semmit. Végül is Indiában mi semmit nem mondunk a gyerekeknek. Nem beszélünk róla. Ők egyszerűen jók. Bárhol magukra hagyhatjuk őket, ez nem kérdés. Például, ott a két lányom, férjnél vannak, néha veszekedhetnek, vagy ilyesmi, de nem tudom elképzelni, hogy lehetséges lenne, hogy egy másik férfi helytelen módon magára vonja a figyelmüket. Mindenkivel szabadon találkoznak, szabadon beszélnek, de ezt nem tehetik meg! Soha egy szót sem mondtam nekik a szexről, vagy bármiről. Még kiejteni is szégyellem előttük ezt a szót. Hogyan lehet meg bennünk ez ennyire természetesen? Úgy, hogy a társadalom, az indiai társadalom olyan, ahol a fivér-nővér kapcsolat gyönyörű.

Görögország, szintén egy nagy múltú ország, de most modernizálódnak. Ott van a mi Stamatisunk, egy nagyon érdekes ember, mint tudjátok. Stamatis nagyon érdekes, ügyvéd és Athénban él. Mesélt nekem egy viccet. Azt mondta: ”Anyám, amikor fiatalok lettünk,…” – most is fiatal, de szerinte sokkal korábban vált fiatallá – ”tehát amikor fiatalok lettünk, mi fiúk, elhatároztuk, hogy szórakozni fogunk a lányokkal, hogy modernek legyünk. De rögtön az összes fiú azt mondta: ’Ne a nővéremmel, a nővéremet hagyjátok ki, őt hagyjátok ki! Ne érjetek a nővéremhez!’ Ekkor azt mondtam: ’Van-e olyan lány, akinek nincs fivére? Minden lánynak van.’” Látjátok, ez nem fog működni, Görögországban ez nem fog működni. Mondtam: „Látod, pontosan erről van szó, arra emlékeztették egymást, hogy egyik fivér sem szereti, ha a nővérét bármilyen férfi kihasználja.”

És ez az a bizonyos elv, hogy a fivérednek örömet okozol azzal, ha erényes maradsz, és a nővérednek örömet szerzel, ha erényes maradsz. Létezik egy kölcsönös ellenőrző erő, ami természetes, ismétlem természetes, nem a társadalom erőlteti ránk, hanem ösztönös. De egy ilyen társadalomban, amely ennyire mesterséges, ahol elméletekkel tömik a fejeteket, és ahol agymosás folyik, egyszer csak elgondolkodsz, hogy valami nincs rendjén, nem helyes, ez abszurd. De látom, hogy az állatoknál is ez egy jó darabig működik. Akkor mi a helyzet az emberi lényekkel? Mindezek a belső értékek, amik velünkszületettek, gyönyörűek is. A tönkre ment, leromlott társadalmak, vagy a dekadens társadalmak – csak így lehet őket nevezni -, azok a társadalmak, ahol egy nagyon jól beépült agymosó rendszer működik.

Ebben az országban, mondjuk úgy száz évvel ezelőtt, nem ilyen volt a társadalom. Még ötven évvel ezelőtt sem volt ilyen. Ha megnézitek a filmeket és mindent, akkor tudni fogjátok, hogy természetes értékrend ugyanaz volt, de ma az emberek annyira agymosottak, hogy minden veleszületett tulajdonságuk megsemmisült, és csak mesterséges tulajdonságaik vannak. A Sahaja jóga a belső, velünkszületett vallás, és ez a belső vallás, vagy mondhatjuk, hogy az egyik velünkszületett vallásos tulajdonság, hogy megértjük a fivér-nővér kapcsolat tisztaságát és szépségét.

Vegyük például, hogy A nővére B-nek. B-nek van egy barátja. Ez a barát meglátogatja B-t az otthonában és tegyük fel, hogy A elkezd kedveskedni vele. (Nem tudom, amerikai stílusban milyen irányba és meddig mennek el.) Ez zavarja a fiútestvért, nem tetszik neki. A nővérét is zavarja, mivel nem tudja, hányadán is áll és ideges lesz. Nem biztos benne, hogy hogyan tovább. A kapcsolatok zavarossá válnak, és nem tudják, hogyan bánjanak egymással, hogyan fejezzék ki magukat, hogyan viselkedjenek ahhoz, hogy hármuk között a kapcsolat újra normálissá váljon. A legtöbb ilyen fesztelen társadalomban, ha jobban megfigyeljük az embereket, meglepődünk, hogy rendkívül idegesek. Azt mondják, ezer ember közül is könnyen meg lehet ismerni egy amerikait, mert az orra rángatózik, a szeme így jár, a keze meg úgy – persze nem a Sahaja jógiké –, így nagyon könnyű őt felismerni. Ennek az az oka, hogy mindig bizonytalan. Nem tudja, hogy mit csinál a nővére, mit csinál az anyja, mit csinál a felesége. Ez fordítva, a nőkre is igaz. Ezért van Amerikában a legtöbb mellrákos. A nagy fejlettség mellett, ha megnézitek a statisztikát, itt van a legtöbb páciens.

Az egón és a szuperegón kívül a legrosszabb dolog, ami a modern társadalomban történt, hogy elvesztették a belső érzéküket a tisztaság megértéséhez. Ezt a természetes képességet a Sahaja jógában most megkaptátok. Próbáljátok meg fejleszteni és kivirágoztatni, hogy az ártatlanság illatával egymást boldoggá tehessétek. És ez akkora biztonság. Ettől biztonságban érzed magad. Ezért hívják Raksha bandannak, mert védelmet ad a fivérnek és védelmet ad a nővérnek. Mindig tudod: „A fivéred itt van.” „Végül is itt van a nővérem.” Egyfajta nagyon tiszta, gyönyörű érzés, hogy van valakim, aki megvéd engem. És ha ezt a gyönyörű érzést tápláljuk, gondozzuk a Sahaja jóga szélesebb körében, akkor teljesen mértékben, abszolút biztonságban érezzük magunkat.

Egyszer egy hölgy, egy Sahaja jógini, Szicíliába utazott, és egy másik, valahonnan máshonnan, szintén Szicíliába ment. Egy vendéglőben egymástól külön ültek. Egymásra néztek és érezték, hogy mindketten önmegvalósult lelkek. Az egyik odament a másikhoz, és azt kérdezte: „Véletlenül nem hallottál Shri Mataji Nirmala Deviről?” A másik azt mondta: „Sahaja jógini vagy?” -„Igen.” – ” Én is Sahaja jógini vagyok.”

Megölelték és megpuszilták egymást. Általában, ha két nő ilyet tesz, itt valami másnak nevezik. De ők elmesélték: „Anyám, sírni kezdtünk. Mind a ketten magányosak voltunk és elkezdtünk sírni.” Milyen gyönyörű kapcsolat! De itt …, meglepődtem, mikor páran Indiába jöttek, és azt mondták: „Istenem, itt a lányok egymás kezét fogják.” Azt mondtam: „Miért? Kinek a kezét kellene fogniuk?” Először nem értettem. Meg voltak lepődve, hogy lehet, hogy egymás kezét fogják? Itt mindenki céltábla. Mindenkire úgy néznek, mintha egy mocskos alak lenne, akár férfiról, akár nőről legyen szó. Akár két férfi közötti kapcsolatról, akár két nő közötti kapcsolatról van szó. Ez ocsmányság! Ez mocskos! Nekünk ki kell jönni ebből. Csak úgy tudunk kijönni, ha megértjük, hogy a kapcsolatokat csak akkor lehet élvezni, ha azok tiszták.

Ugyanez van a fában felemelkedő nedvekkel. A fa nedveinek táplálniuk kell valamivel a leveleket. Ha ahelyett, hogy a leveleket táplálná, a zöld klorofilt a virágoknak adja. A virágok zölddé vállnak, és nem tudom, hogy a levelek túlélik-e a téves cserét. Ha valakivel valamilyen kapcsolatot akarsz kialakítani, annak tisztának kell lennie, és gondosan kell megválasztanod, hogy kivel milyen kapcsolatot alakítasz ki.

Például, én a Gurutok vagyok, és a kapcsolat közöttünk pontosan meghatározott. Tegyük fel, azt mondjátok: „Akár oda is mehetek, és Anyám ölébe ülhetek.” Nem teheted! Nem teheted meg. Bár ez egy tiszta kapcsolat, mégsem teheted meg. Vagy: „Tarthatom a lábamat Anyám felé.” Nem lehet, mert minden kapcsolatot a maga tiszta formájában kell megértenetek. Még az elektromosságnál is…, például itt egy ventilátor működik, és van egy csatlakozó dugója. Tegyük fel, hogy a csatlakozót az orrodba dugod, fog akkor működni? Abszurdnak tűnik, pedig erről van szó. Az összes modern elmélet ahhoz hasonló, mint amikor a csatlakozót az orrodba dugod, és a zsebkendőt az orrod helyett a dugaljba teszed. Ennyire abszurd és ennyire haszontalan! És azt mutatja, milyen idiótákká váltak az emberek.

Tehát tudnunk kell, hogy milyen kapcsolatunk van egymással, milyen kapcsolataink vannak a közösségen belül, és hogyan viselkedünk. Természetesen a közösségben a lányok mindig megtréfálják a fiúkat, a fiúk viccelődnek a lányokkal, ez rendben van, és ha maguk között is ezt teszik, az is rendben van. Mindaddig, amíg megvan a tisztaság, senki sem bánja. Mindenki élvezi. De amint romlottá válik, elkezdődnek a problémák, és ezek a haszontalan problémák a Sahaja jógában olyan sok energiámat elvették, hogy most már elegem van belőle. Nagyon elegem van!

Valaki ilyen levelet írt: „Anyám hirtelen beleszerettem valakibe.” Mostanában volt egy fiú Angliából, aki összeházasodott egy indiai lánnyal. Volt egy házas hölgy – már nem is tudom, minek nevezzem, mert hölgynek már nem nevezhetem -, aki egy francia férfihez ment feleségül. Elment Franciaországba, vele élt, és visszajött. A fiú angol. A házasság előtt csak barátok voltak és minden rendben volt, és miután már mindketten megházasodtak, összeköltöztek és együtt éltek. Nem értem! Házasság előtt meg sem fordult a fejükben, akkor a házasság után hogyan juthat ilyen az eszükbe?

„Anyám, nem tudjuk, mit tegyünk?” A francia fiúnak elege van már, és azt mondja: „Semmi közöm az egészhez.” De mi legyen az indiai lánnyal? Mit mondjak neki? Számára az angol fiú a férje, és az indiaiak nem olyanok, akik a dugaszt az orrukba dugják. Ő ezt nem tudja megérteni. Nem tudja, mit mondjon, és én sem tudom, mit mondjak neki. Hogy lehet ezt a problémát megoldani? Ez annyira furcsa probléma. A francia fiú hamar kiismerte a lányt, és egyszerűen feladta. Ez most egy akkora gond… Ez a fiú, az angol fiú, eljött hozzám és éjjel 2: 30-ig beszélgetett. Ekkor egy jógi azt mondta: „Ha most azonnal nem tűnsz el, megverlek.” Ekkor elszaladt. Bejött Derek Lee, és azt mondta: „Most kettő óra harminc van, nem mennél el innen?”

És ezt hajtogatta nekem: „Tudom. Tudom, hogy nem helyes. Tudom, hogy helytelen. Tudom, hogy az orromba dugom a dugaszt.” És utána: „De már hat hónapja küzdök magammal. Nem tudom, mihez kezdjek magammal.” Megkérdeztem: „Megszállott vagy?” Azt mondta: „Nem. De tudom…” Azt gondolják a nyugati társadalmakban, ha egyszer azt mondják: „Tudom, hogy rosszat teszek. Tudom, hogy helytelen.”, azzal vége. Bevallottad Isten előtt, bevallottad mindenkinek: „Tudom, hogy helytelenül cselekszem, de mégis megteszem.” 2:30-ig csak ezt hajtogatta. Megkérdeztem: „Akkor mi a megoldás?” „Tudom, hogy nincs megoldás. Tudom. Értem, hogy mit tettem. Tudom.” „Mit értesz? Akkor mi a megoldás?” „Nem tudom.”Azt mondtam: „Annyira elegem van belőled, hogy úgy döntöttem, nem lesz több házasság, mert nem értitek, mi a házasság. Rendben voltál, amíg nem házasodtál meg. Kedves voltál a lánnyal, írtál neki egy levelet, és most hírtelen hogyan estél szerelembe?” Azt mondta: „Spontánul, csak megtörtént.” „Spontánul?” „Ez a lány ott járt, ahol épp dolgom volt, és találkoztunk. Ennyi. Kész.” Ismerte a lányt korábban is, találkoztak, együtt voltak és semmi sem történt. Akkor most hirtelen mi történt?

Most megértettem azt, hogy a nyugati társadalom házasság- és családellenes. Szerintük házasnak lenni bűn. Ha egyszer megházasodsz, tenned kell valami ilyesmit, hogy megszabadulj a bűntől. Együtt élnek hosszabb ideig, de amint megházasodnak, rögtön a válásra gondolnak. Mert most a házasság annyira a tulajdonhoz, a pénzhez, mindenféle értelmetlen dologhoz kapcsolódik, hogy az egész durva, anyagi szintűvé vált, és a házasság után szó sincs szeretetről, csak arról, hogy kinek mennyi pénz jár, a háznak mekkora része kié, mi az enyém, mennyi az enyém? Az egész dolog annyira anyagiassá vált. Az ilyen házasságok soha sem lehetnek sikeresek.

A Sahaja jógában a felemelkedésünkért házasodunk. Tisztelni kell a házasságunkat, és tisztelnünk kell az erényességünket a fivéreinkkel és a nővéreinkkel kapcsolatban. Azok az emberek, akik valamilyen formában megpróbálják a közösség tisztaságát lerombolni, biztosítalak benneteket, hogy mostantól nagyon nagy bajban lesznek. Úgy gondolom, minden periódus után különféle isteni büntetések jönnek. Mostanában azt kezdem érezni, tapasztalni, hogy a tisztátalanság ilyen abszurd megnyilvánulásával kapcsolatban nem kell semmit mondanom. Létezik az isteni büntetés, egy rettenetes fajta. Most volt három-négy ilyen tapasztalat, és úgy gondolom, már elkezdődött. Szép dolog, hogy a mai egy olyan nap, amikor erről beszélhetek nektek. De nem tehetek semmit. Úgy gondolom, hogy időről időre ez az isteni erő új büntetéseket indít. Azoknak az embereknek, akik így viselkednek, szörnyű dolgok jutnak. Tehát kérlek, ismerjétek meg magatokat, tudjátok meg, hogy van-e bennetek tisztátalan érzés, és próbáljatok megszabadulni tőlük. Tudnotok kell, hogy nem szálltak meg ilyen furcsa elképzelések benneteket.

Ha kifejlesztetek magatokban egy mélyebb megértést, akkor nem fog semmi felületes dolog vonzani, és nem lesztek eltérítve az utatokból. Volt egy lány Indiában, nagyon sötétbőrű, semmiképp nem neveztem volna gyönyörűnek. Magas, de nagyon-nagyon sötétbőrű. Volt egy hasonló korú fiú, ezért megkérdeztem, azt mondtam: „Nem hozzád illő, de megnézheted.” Meglátta, és azt mondta: „Anyám, el akarom venni feleségül. Annyira nyugodtnak érzem magam a társaságában. Annyira jók a vibrációk.”

Ha egyszer a mélyebb oldalatok kifejlődik, akkor nem fogjátok a felületes dolgokat látni, hanem csak az illető vibrációit. És ha a vibrációkat figyelitek, meg fogtok lepődni, hogy a vibrációk leállnak, ha ezek a kapcsolatok nincsenek rendben. Nem fogjátok érezni a vibrációkat. Tudnotok kell, hogy a Chaitanya egy élő energia, ami gondolkodik, ami mindent tud, és mindent megért!

Ha valakiről helytelen gondolataitok támadnak, és megnézitek a vibrációkat, automatikusan forróságot fogtok érezni. Ez egy olyan számítógép, ami gondolkodik és a betöltött információt magától frissíti. Ilyen ez a számítógép. Amint kezded érezni egy ilyen személy vibrációit, azonnal rájössz, hogy nincsenek vibrációk, vagy forróság van. De tegyük fel, hogy feleslegesen kételkedsz, és feleslegesen okozol gondot magadnak, akkor ugyanez fog történni.

Természetesen megkaptátok az önmegvalósulást, és nagyszerű tulajdonságaitok vannak. Nem is vagytok tudatában annak, hogy mit kaptatok meg ennyire könnyen. A tudásnak szintén nagyon könnyen birtokába kerültetek, nem kellett érte iskolába mennetek, és olyan sok mindenre képesek vagytok, de ne feledjétek, a bennetek levő erő okosabb, mint ti vagytok, és bármi olyat próbáltok tenni, ami nem helyes, nem becsületes, nem szent, akkor megpróbál titeket kijavítani. Tehát törekedjetek mélyebbekké válni, próbáljátok megérteni, mi van egy személy mögött, milyen spirituális tulajdonságok vannak egy személy mögött, mert csak akkor ismeritek meg, hogy a tiszta kapcsolatok mennyire illatosak, mennyire gyönyörűek.

Valóban élvezem a társaságotokat, mert annyira tiszták a kapcsolatok közöttetek, és annyi megértés van bennetek.

Isten áldjon meg benneteket!

Annyi Puját tartottunk, de erre nincs kifejezetten semmilyen Puja. Ha ma Puját tartunk, akkor az legyen csak egy Ganesha Puja a lábaimnál. Ez az egyetlen dolog amit tehetünk, mert ez Shri Ganesha tulajdonsága. Ez Shri Ganesha tulajdonságának kifejeződése és Shri Ganesha védelme. Ez az ő dolga. Ha a fivéretek nincs veletek, ő akkor is vigyáz rátok. Ő a testvéretek, mivel Ő az elsőszülöttem. A legidősebb bátyátok. Az ő tisztasága, ártatlansága védelmez benneteket. Ma nem tarthatunk mást, csak Shri Ganesha Puját, mert ő a tisztaság jelképe.

Szeretném, ha mutathatnám nektek a fényképet magáról Shri Ganesharól. Ő valóban ott áll mögöttem, ott van a teljes valóságában. Egy Shiva Puja volt, Shivaratri, és a háttérben a Himaláját mintázták meg, és ez az egyetlen fénykép, ahol valóban nagyon kedvesen megjelenik. Látni lehet a szemeit, olyan Niranjan (tiszta, szeplőtlen). Annyira ártatlan, és kissé előretolta az ormányát, hogy semmiképp ne essen bántódásom. Nem láttam, de ezen a fényképen megjelent.