Shri Hanumana Puja, Az elektromágneses erő

Schwetzingen, Schwetzingen Palace (Germany)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Hanumana Puja. Frankfurt, Németország, 1990. 08. 31.

Azért jöttünk ma ide, hogy Hanumanát tiszteljük. Shri Hanumana lényünknek nagyszerű jelleme és befutja csatornánkat egészen a Swadishthan helyesen fel az agyunkig és ellát minden segítséggel, ami szükséges a jövőbeli terveinkhez, vagy mentális tevékenységeinkhez. Útmutatást és védelmet ad nekünk.

Mint tudjátok, Németország az a hely, ahol az emberek nagyon aktívak, nagyon jobb oldalasak, túl sokat használják az agyukat és nagyon gép központúak is. Nagyon meglepő, hogy egy istenség, mint Shri Hanumana, aki egy örök gyermek – mert olyan volt, mint egy majom; majom feje volt, ha nem éppen elefánt.

Szóval, Ő egy örök gyermek, és Ő az, aki az emberek jobb csatornáját működteti. Azt mondták neki: „Felügyelned kell a Napot!”, először is irányítania kell a Napot, vagyis, ha túl sok a Nap az emberben, neki kell azt megfékezni és hűvösebbé tenni vagy lecsillapítani. Így, mert hát gyermek volt, mihelyst megszületett és megtudta, hogy neki kell felügyelnie a Napot, ezt mondta: „Miért ne együk meg?” Így hát a Virata testén felfutott és bekapta a Suryát. Ezután elmAgnyarázták Neki: „Ne, ne, ne, ne. Ellenőrizned kell, nem pedig a gyomrodba tenni.”, mert hát azt gondolta, hogy a Nap a legjobban a saját gyomrában lesz felügyelve.

Jellemének szépsége tehát az, hogy Ő egy gyermek és Shri Hanumana gyermeki viselkedése kell, hogy irányítsa a jobb oldalt, ha egy apa vagy egy anya jobb oldalas. Általában a jobb oldalas embereknek nem születik gyermekük, általában. Ha nagyon jobb oldalasak és mégis gyerekük születik, a gyerekeik nem igazán szeretik őket, mert nincs idejük rájuk, mindig nagyon szigorúak, kiabálnak velük, nem tudják, hogyan bánjanak a gyerekekkel. Vagy túlságosan elnézőek is lehetnek, és mindig azt gondolják: „Nekem ez sose volt, hadd adjam meg a gyereknek.” Tehát ezeknek a szélsőséges típusú embereknek, akik jobb oldalasak, ott van Hanumana, aki semmi más, csak egy gyermek.

Minden erejével azon van, hogy Shri Rama munkáját végezze. Mármost, Shri Rama jelleme, úgy mondanám, tele van egyensúllyal, abszolút módon. Ő az a jóságos király, akit Szókratész leírt. Szüksége volt valakire, aki mindig mellette van és elvégzi a feladatot, vagy, hogy ellássa Őt, vagy segítse, mondhatnánk úgy, mint egy titkár, és Shri Hanumana volt az, aki erre a célra lett teremtve.

Shri Rama (Shri Mataji talán Shri Hanumanara gondolt) olyan segítő volt, amire nincs is szó, amely kifejezi, olyan szolgája volt Shri Ramának. Még a szolgáknak sincs ilyen odaadásuk az uruk felé. Mondhatnánk, talán a kutyának, vagy a lónak, de még nekik sincs. Olyannyira átadta magát Shri Ramának, hogy mire felnőtt, kilenc siddhit (=erőt) kapott, navada siddhit. Kilenc siddhit kapott. Olyan siddhiket, amivel megnövelte testméretét, olyan nehézzé tudott válni, hogy senki nem tudta felemelni. Olyan sukshmana tudott lenni, hogy senki nem látta őt. Olyan finommá tudott válni, hogy senki nem látta meg őt. Kilenc ilyen siddhit kapott.

Tehát, ha valakiben nagyon erős a jobb oldal, Ő ezzel a kilenc siddhivel irányítja.

Hogyan fog egy olyan embert megfékezni, aki túl gyorsan rohan az életben? Hogy irányíthassa a mozgását, valami olyat tesz, hogy az illetőnek le kelljen lassulnia. Nagyon elnehezíti a lábait, és így nem képes sokra. Vagy a kezeit nehezíti el, így az ilyen ember nem tud túl sokat dolgozni a kezeivel. A nagyon jobb oldalas embernek egy borzasztó típusú letargikus elnehezülést tud okozni.

Van egy másik, nagyon érdekes siddhi is, amivel rendelkezik, az, hogy meg tudja hosszabbítani a farkát, – nincsen sok fegyvere, csak egy gadha van a kezében – és bármilyen hosszúra meg tudja nyújtani a farkát, ezzel tudja irányítani az embereket, nem kell használnia a kezeit. Innen ülve bárhova elérne a farkával. Ha azt akarná, egy hegyet is tudna csinálni a farkával és arra ülne. Minden ilyen majom trükk megvan benne és ezeket a trükköket arra használja, elsősorban, hogy irányítsa a szélsőségesen jobb oldalas embereket.

Aztán meg, tud repülni. Nincsenek szárnyai, de tud repülni. Vagyis olyan naggyá meg tud nőni, hogy a levegő mennyisége, amit kiszorít, sokkal nehezebb, mint a saját súlya – ugyanúgy, mint Archimedes törvénye, ha ismeritek Archimedes törvényét – olyan nagyra nő meg, hogy a teste úszik a levegőben, mondhatjuk, mint egy hajó. Tud repülni a levegőben, és a levegőben repülve üzeneteket tud vinni egyik helyről a másikra az éteren keresztül.

A finomszintű éter Shri Hanumana parancsnoksága alatt van. Ő ennek az irányítója, vagyis Ő az éter ura, a finomszintű éteré. Úgy is mondhatjuk, Ő az éter okozója. És ezen keresztül kommunikál. Mindenféle kommunikáció, ami bennünk is megvan, – belső elválasztású mirigyek, mint az Agnyalapi mirigy – Hanumana mozgásán keresztül működik, mert ’nirakar’-rá, forma nélkülivé tud változni.

És mindenféle kommunikáció, amellyel rendelkezünk, például ez a hangszóró, de van televíziónk, rádiónk, minden ilyesmi. Bármi, ami az éteren át működik, mind Hanumana áldása és elérhető azok számára, akik jobb oldalasak.

Csak a jobb oldalas emberek fedezik fel a tér ezen dolgait, például a vezeték nélküli telefont, vagy a távírót, ahol szintén nem használunk drótot. Tehát ami kapcsolódás nélkül az éteren keresztül történik, Ő rendezi. Tehát minden éteren átmenő kapcsolat ennek a nagy mérnöknek, Shri Hanumana műve. És ez oly tökéletes, oly tökéletes, hogy nem lehet hibát találni benne. Lehet, hogy az eszközeitek nem mind teljesen megfelelőek, de ami az Ő éteri munkáját illeti, az tökéletes.

A tudósok ezt felfedezik, és azt gondolják, hogy ez a természet része. De sosem jut eszükbe: „Hogyan lehetséges ez?”. Mondunk valamit az éterben és hogyan lehetséges, hogy a másik végén mindezt veszik? Magától érthetőnek tartják, hogy ha mondunk valamit itt, vagy közvetítünk valamit a televízióban, az máshol látható. Sosem gondolkodnak el, vagy keresik az okát, hogy is van ez, milyen módon történik. Ez Shri Hanumana munkája, aki ilyen csodálatos hálózatot alkotott és ezen a hálózaton keresztül működik minden.

Tehát a jobb oldalon még a vibrációk a molekulákban is, mint például a kén-dioxidban, ahol a kénhez két oxigén kapcsolódik, az oxigén atom így lüktet. Vannak aszimmetrikus és szimmetrikus vibrációk, már biztos tudjátok. Tehát ki alkotta ezeket a szimmetrikus és aszimmetrikus vibrációkat? Senki sem akarja tudni. Senki sem akarja megfejteni, mert végül is az atomban, vagy – képzeljük csak el – egy molekulában, olyan mélyen, ki teszi ezt? Shri Hanumana teszi mindezt az Ő finom módján.

Így hát van még egy nagyszerű siddhi-je, amit anima-nak hívunk. Anima, anu, anu molekulát jelent, hogy be tud lépni egy molekulába, vagy renu, az atom – be tud lépni egy molekulába vagy egy atomba. Sok tudós azt hiszi, hogy a modern kor fedezte fel a molekulákat. Ez nem így van, mert már a legrégebbi írásainkban van feljegyzés az animáról, az anu-ról és renu-ról. Tehát már akkor leírták.

Tehát bárhol is legyen, az elektromágneses erő Shri Hanumana áldásán keresztül érvényesül. Ő az, aki létrehozza az elektromágneses erőt. Ahogyan Shri Ganeshában van a mágneses erő, Ő a mágnes, mágneses ereje van, ugyanígy mondhatjuk, hogy az elektromágnesesség Shri Hanumana ereje, az anyagi oldalon.

De az anyagtól felmegy az agyba. A Swadhisthánból felemelkedik az agyig és az agyban létrehozza a kapcsolatot az agyunk különféle részei között. Mily sokat ad nekünk. Ha mondjuk Shri Ganesha adja nekünk a bölcsességet, akkor Ő adja nekünk a gondolkodáshoz szükséges erőt. És meg is véd bennünket, hogy ne gondoljunk rossz dolgokra. Vagyis, ha Shri Ganesha adja nekünk a bölcsességet, akkor Shri Hanumana adja nekünk a lelkiismeretet. Remélem, értitek a különbséget a kettő között. Bölcsesség az, amikor nincs szükség annyira lelkiismeretre (a helyesség tudatára), mert bölcs vagy: tudod, mi a jó és mi a rossz. De a lelkiismeret akkor szükséges, amikor a személyt irányítani kell és ez az irányítás Shri Hanumanától jön, aki a lelkiismeret (az erkölcsösség tudata) az emberben.

Ez a lelkiismeret, ami Shri Hanumana finom formája, adja nekünk azt, amit szanszkrit nyelven úgy neveznek ’sat asat viveka buddhi’. ’Sat’ igazságot, ’asat’ valótlanságot, ’viveka’ megkülönböztetést és ’buddhi’ intelligenciát jelent. Tehát azt az intelligenciát, amely megkülönbözteti az igazságot a hamistól, Shri Hanumana adja nekünk.

A Sahaja jóga rendszerben, azt mondjuk, Ganesha az, aki adja nekünk …, Ő az ’adyaksha’, vagyis én úgy hívom, Ő az egyetem rektora, Ő adja nekünk a fokozatokat: „Most áthaladtál ezen a csakrán, azon a csakrán, azon a csakrán.” És segít nekünk tudni, hogy milyen állapotban vagyunk. Ganesha a ’nirvichara samadhi’ állapotát adja, amit gondolatnélküli tudatosságnak hívunk és a ’nirvikalpa samadhi’-t (kétely nélküli tudatosság). Mindezt megadja nekünk és még örömet is.

De a megértés, hogy „Ez jó, ez a javunkra van.”, a mentális megértés, Shri Hanumanától jön. Nagyon fontos a nyugati emberek számára, hogy ez mentális legyen, különben nem értik meg. Ha nem mentális, akkor nem válhat absztrakttá, mentálisnak kell lennie. Tehát a mentális megértését valaminek, hogy az jó vagy rossz, Shri Hanumanától kapjuk.

Nélküle, még ha szentek lesztek is, persze szentek vagytok, és élvezni fogjátok a szentséget, de hogy ez a szentség rendben van-e, ha a Himaláján éltek, vagy rendben van, ha önmegvalósulást adtok az embereknek – minden gondos megvizsgálás, a vivekabuddhi, minden megértés, minden megkülönböztetés, minden útmutatás, minden védelem Shri Hanumana adománya.

Németország, az az ország, amely, úgy mondanám, a jobb oldal esszenciája. És a jobb oldal ilyen ess(kell)zenciájaként, fontos, hogy tiszteljék a jobb oldal védelmezőjét.

De a vivekabuddhi, a megkülönböztetés által, egy dolgot tud, azt, hogy Ő Shri Rama abszolút szolgája. Ki is Shri Rama? Shri Rama a jóakaratú király. Az emberek javáért munkálkodik. Shri Rama maga udvarias király, ’sankocha’-nak hívjuk, angolul nehéz ezt elmAgnyarázni, Shri Rama nem tolja magát előtérbe, visszafogott, nagyon kiegyensúlyozott és nagyon szép tartású. Hanumana az, aki mindig azon van, hogy Shri Rama számára elvégezze a munkáját, mindig. Ha Shri Rama azt mondta, „Rendben, menj, szerezz nekem…”, azt mondta Neki, „Menj és szerezz ’sanjeevani’-t!”, ez egy gyógynövény, amely Lakshmanát visszahozta az életbe. Elment, és magával hozta az egész hegyet: „Jobb, ha itt van.” Ő ilyen személyiség. Elhozta – ilyen gyermeki a viselkedése. És a megkülönböztetés az, hogy „Ha Shri Rama bármit kér, én azt megteszem.” Ez amolyan guru és ’shishya’ (tanítvány) kapcsolat. De még ennél is több, mert ő olyan ’shishya’, mint egy alárendelt szolgáló, aki teljesen átadja magát Istennek. Abszolút alázat Isten felé, ez a legfőbb dolga. Ez az átadás maga megmutatja, hogy mindazok, akik jobb oldalasak, átadják magukat, Istennek. Nem a főnökeiknek. Legtöbbször a jobb oldalas személyek leginkább a főnökeik, munkájuk, néha a feleségük felé alázatosak, de rossz embereknek vetik alá magukat, nem tudnak különbséget tenni. Mindig azt látjuk, hogy nincs megkülönböztető erejük.

De ha Hanumanát hívod segítségül, Ő elmondja neked, hogy a Mindenhatónak kell átadnod magad és senki másnak, vagy olyan Gurunak, mint Rama. De senki másnak ne rendeld alá magad és akkor szabad leszel, mint a madár és benned lesz mind a kilenc erő. Hanumana azért van, hogy ellensúlyozza bennetek a túlzott aktivitást, a túl sok gondolkodást, az egót.

Az, ahogy az egóval végez, nagyon kedvesen ábrázolja, amikor Lanka szigetét, Ravana fővárosát felégeti. És az is, ahogy viccet csinált belőle, mert tréfát kell űznünk azzal, aki egoista, és akkor rendbe jön. Mint, amikor először találkozott Ravanaval, aki megkérdezte Tőle: „Ki vagy? Ki vagy te, majom?” Erre Ő a farkával előrenyúlt és megcsiklandozta az orrát; így űz tréfát az egoista emberekkel.

Ha valamilyen egoista ember megpróbál neked gondot okozni, Ő az, aki megtréfálja majd, és elámulsz azon, hogy ez a Tojás Tóbiás, aki ide-oda gurult, most elesett és eltörte a koronáját. Látjátok, Hanumana feladata megvédeni benneteket az egoista emberektől. És Ő az, aki az egoista embereket megvédi azáltal, hogy kiteríti a lapjaikat.

Mint például Saddam esetében, megkértem Hanumanát, hogy végezze el a munkát, mert tudom, hogy megteszi. Ő helyezte Saddamot különböző körülmények közé, így nem tudta, mit tegyen. Nem tudta, mit tegyen, mert tegyük fel, azt mondja: „Rendben, legyen háború.” Akkor egész Iraknak vége lesz, neki is vége lesz, Kuwait-nak is vége lesz, az olajnak is vége lesz, mindenki bajban lesz. És mi a helyzet saját magával? Ő sem lesz. Mert, ha az amerikaiaknak harcolniuk kell, ők mennek oda harcolni. Nem Amerikában fognak harcolni, ő nem megy Amerikába harcolni. Néhány amerikai lehet meghal. Saddam fejében Hanumana dolgozik, és azt mondja neki: „Na, miszter, ha így teszel, ez fog történni, aztán ez fog történni.” Bedolgozza magát a politikusok és az egoista emberek agyába. Aztán, néha ledöbbennek, néha irányelvet változtatnak, magukhoz térnek, és így boldogulnak.

Hanumana egy másik nagyszerű tulajdonsága, hogy Ő egyfajta döntőbíró. Úgy rendezi, hogy két egoista ember találkozzon egymással és miután találkoztak, olyan helyzetet alakít ki, hogy barátokká válnak és megenyhülnek. Tehát bennünk, az Ő személyisége segít nekünk meglátni az egónkat, felismerni, hogy „Ó, ez az én egóm, ami most dolgozik.”, hogy aztán újra gyermekiek, kedvesek, vidámak és boldogak legyünk.

Mindig táncolni van kedve, mindig táncol és Shri Rama előtt mindig meghajol, és mindig teljesíteni akarja Shri Rama vágyát, bármi legyen is az.

Tehát, ha Shri Ganesha mögöttem áll, Hanumana itt áll a lábaimnál. Ő ott van. Ugyanígy, ha Németország, ahogy Philip kérdezte tőlem, ha Németország olyanná tudna válni, mint Hanumana, micsoda dinamikus erőnk lehetne, ha olyan odaadóvá válnának.

Hanumana hű természete nagyon jól látható abból a történetből, amikor Sita adott neki egy nyakláncot, de Ő nem akarta viselni, mert nem volt benne Rama.

Egyszer Sita úgy érezte, hogy állandóan körülöttük van, és egy kicsit korlátozza a (Sita) magánéletét. Így azt mondta: ”Mostantól csak egy feladatod lesz, nem kell minden munkát neked végezni.” Eddig Ő végzett el mindent Shri Ramának. „Csak egy feladatért kell jelen lenned, válaszd ki, hogy melyik legyen az.”

Erre azt válaszolta: „Én csak akkor szeretnék Shri Rammal lenni, amikor tüsszent, hogy így csinálhassak.” (csettintés) Indiában, amikor tüsszentünk, így kell csinálnunk, hogy elkerüljük, hogy terjedjen minden negativitás. Tehát, így teszünk tüsszentéskor. Vagy, ha álmosak vagyunk és ásítunk, akkor is általában így teszünk.

Azt mondta: „Bármikor ásít, engedd meg, hogy csak – ezt mi ’csutki’-nak hívjuk, nem tudom, ti hogy hívjátok – csutki. „Engedd meg, hogy ezt tegyem”. Erre Sita: „Ez nagyon kevés munka, ez az ember akkor nem lesz szem előtt”. De Hanumana ott állt. Sita kérdezte: „Miért állsz itt?” „Arra várok (ásításra), hogyan mehetnék el?”. Már engedélyt adott erre korábban: „Rendben, Tiéd ez a feladat.(kell)”. Most már nem vonhatja vissza, mert megígérte. Így hát Hanumana mindig ott áll, csakhogy ezt tehesse Shri Ramának. Ebben a történetben az a nagyon kedves, hogy Ő mindig, minden percben szolgál, figyelmes, ott van.

A Sahaja jógában a kapcsolatom veletek, hogy a Gurutok vagyok és az Anyátok, és, nem is tudom, határtalan. De erről a két kapcsolatról tudunk, hogy az Anyátok és a Gurutok vagyok. Mint Guru, számomra a legfontosabb, hogy mindent megtanuljatok a Sahaja jógáról.

A Sahaja jóga szakértőivé kell válnotok és magatoknak is guruvá kell válnotok. Ez a legfontosabb Nekem. De ehhez teljes átadás, alázat szükséges. Az iszlám átadást jelent. Át kell adnotok magatokat. Csak akkor tudjátok megtanulni, hogyan járjatok el a Sahaja jógában, ha átadjátok magatokat. Ez az átadás Shri Hanumana munkája. Ő tanít meg, hogyan legyünk alázatosak, vagy gondoskodik arról, hogy átadjuk magunkat, mert az egoista emberek nem adják át magukat. Ilyenkor valamilyen akadályt, csodát, vagy cselt vet be, ami után a tanítvány átadja magát a Gurunak. Másképp nem teszi meg, nehéznek találja az alázatot, és az erő, ami ilyenkor az alázatra kényszerít, szintén Shri Hanumana munkája.

Tehát nemcsak Ő alázatos, de másokat is azzá tesz; mert az ego miatt nem tudjuk magunkat átadni, így Ő az, aki legyőzi az egót és alázatossá tesz. Tehát a maga módján megmutatja, hogy van a jobb oldalnak egy gyönyörű része.

Ahhoz, hogy ezt tökéletesen élvezni tudjuk, tökéletesen át kell adnotok magatok Gurutoknak, mintha a szolgái lennétek. Bármit kelljen is a Gurutoknak elvégeznetek, megteszitek. Persze, tudnotok kell, hogy a Guru önmegvalósulást kell adjon, ez a minimum, máskülönben nem guru. De bárkinek, aki önmegvalósulást adott nektek, alá kell vetnetek magatokat, mint egy szolgának, és nem kell emiatt szégyellősnek lennetek.

Tudjátok, sokat járok repülőgéppel, és néha a Lábam annyira megduzzad, hogy nem tudom felvenni a cipőmet. Ilyenkor a cipőt a kezemben viszem, és így megyek. A Sahaja jógik felkapják a cipőmet és hozzák, nem szégyenkeznek emiatt. Büszkék rá, hogy vihetik a cipőmet. Büszkének kell lennetek arra, hogy ezt megteszitek, hogy lehetőségetek van ezt megtenni a Gurutok számára, és hogy átadjátok magatok Neki és egyetlen gondotok az, hogyan szolgáljátok a Gurutokat, hogyan járjatok a kedvében, hogyan lehetnétek közelebb Hozzá. Ez nem fizikai közelséget jelent, hanem egyféle összhangot, egyféle megértést. Még azok is, akik távol vannak Tőlem, érezhetnek Engem a szívükben. És ezt az erőt kell megkapnunk Shri Hanumanától.

És Ő az, aki az Istenségeket is megvédi, megvédi őket. Van egy különbség Shri Ganesha és Shri Hanumana között. Shri Ganesha adja a Shakti energiát, de Shri Hanumana az, aki védelmez. Amikor Shri Krishna hajtotta Arjuna harci szekerét, a hintó tetején Hanumana ült, nem Shri Ganesha. Hanumana vigyázott Rá. Vagyis, hogy Shri Ráma maga Shri Vishnu, így hát neki kell vigyáznia Rá.

Ő egy angyal, mint tudjátok, a keresztények, vagyis a Biblia szerint Ő Gábriel angyal. Gábriel az, aki meghozta az üzenetet, mert mindig ő a hírvivő; és meglepő módon ezeket a szavakat használta: “Immaculata Salve.” Ez a nevem. A keresztnevem Nirmala azt jelenti Immaculata és a vezetéknevem Salve. Ezeket a szavakat mondta neki. És ma én is meglepődtem, mert ma ajándékba egy teás- és étkészletet kaptam, amelynek „Mária” a neve.

Tehát Máriának egész élete során sok köze volt Hanumanahoz. Ez azt jelenti, Mária a Mahalakshmi. Mahalakshmi, aki Sita, aztán Radha volt; és Hanumanának ott kell lennie, hogy szolgálhassa őt. Ezért kérdik néha az emberek: ”Anyám, honnan tudtad ezt? Anyám, hogy lehet, hogy te ezt tudtad? Anyám, hogy küldtél üzenetet? Anyám, hogyan oldottad meg?” El tudjátok ezt képzelni? Ez Shri Hanumana dolga, ő oldja meg. Bármire is gondolok, ő felveszi, és már el is végezte, mert ahogy mondtam, az egész rendszere olyan jól működik; honnan kapják ezeket az üzeneteket? Sokan mondják: „Anyám, én csak imádkoztam Hozzád.”

Volt egy ember, akinek az édesanyja nagyon beteg volt, elment meglátogatni, már halálán volt, rákos volt. Így ezt mondta: „Nem tudtam, mit tegyek, így Hozzád imádkoztam, Anyám, kérlek mentsd meg az édesanyám.” Hanumana megértette ennek az embernek, mint Sahaja jóginak az őszinteségét és mélységét. Tudta ennek az embernek a értékét. És meg fogtok lepődni, azonnal, három nap múlva az asszony, aki halálán volt, életben maradt és rendbe jött. Elvitték Bombay-be, ahol az orvos azt mondta: „Nem rákos.”

Sok minden, amit csodáknak hívtok, Shri Hanumana műve. Ő a csodák tevője. Olyan csodát is tesz, ami megmutatja a butaságotokat, a bolondságotokat, mert Ő a jobb oldalon van, az ego oldalán. Egóval az ember mindig ostobává válik, ez elkerülhetetlen. Az egóval nagyon ostobák lesztek, „Ó, mi a baj?” Ezért van az, hogy sok ember olyan ostobaságokat csinál, amit nem értünk,(kell) miért teszik. Azt kérdik: „Mi a baj?” Az a baj, hogy Shri Hanumanának ez nem tetszik, ez a lényeg és aztán visszaüt. Amikor butaságokat tesznek, az visszaüt és akkor tudni fogják, hogy valami nagy hibát követtek el, hogy az egész butaság volt.

De néha különösen nehéz visszamenőleg látni ezeket, mint a betegségeket, a „yuppie” betegségeket, ahogy én hívom őket, ami most már lehetetlen, mert Hanumana elvette az elektromágneses erőt ezektől az emberektől és már nem működik bennük, nem kapcsolódik a tudatos elméhez, így a tudatos elme nem tud cselekedni, csak kikapcsol. Ezeket az embereket csak az mentheti meg, ha Hanumanának hódolnak ugyanolyan odaadással. De nem olyan egyszerű bármiről is meggyőzni ezeket a buta yuppie-kat. Azt mondják: „Nem hiszünk, és akkor mi van?” Akkor mi van, meghaltok, mi lenne? Ez az utolsó életetek. És ezt teszitek.

Olyan sok aspektusa van még Shri Hanumanának, amelyről beszélhetnék. A teste, – például Shiva teste gheruval van fedve, tudjátok mi a gheru, ez egy vörös színű kő, amely nagyon, nagyon forró és amikor a hideg miatt kiütéseket kapunk, gherut teszünk rá, az meggyógyul. Ha valamilyen baddha miatt bőrbetegséget kapunk, azt gheruval gyógyítjuk. Mert ez nagyon forró és megnyugtat. Ezzel ellentétben Shri Ganesha testét ólom-oxid fedi, amely rendkívül hideg. Az ólom-oxid rendkívül hűvös. Ha megérinted az ólmot, érzed, hogy az egy nagyon hűvös dolog. Tehát, ezzel az ólom-oxiddal van az egész teste befedve azért, hogy ellensúlyozza a hőt, amivel rendelkezik, vagy annak a hőnek a hatásait, amivel rendelkezik. Szanszkrit nyelven úgy hívjuk sindhur, és maratiul és hindiül is shindhur a neve. Vagyis ez ennek a dolognak a színe. Szerencsére Bécsben kaptam ezt a szárit és erre az alkalomra ez nagyon szép. Tehát mindig ezzel a színnel van befedve, amit sindhurnak hívunk.

Azt mondják, hogy az ólom-oxid rákot okoz, az ólom-oxid nagyon hűvös, annyira le tud hűteni, hogy átbillenthet a bal oldalba, és a rák pszichoszomatikus betegség és ez lehet egy ok, nagyon erőltetett módon, hogy rákot okozhat, mert ha túlságosan lehűl, akkor átbillenthet a bal oldalra és a bal oldalon vírusokat lehet elkapni, amitől bajba kerülhetünk. De ugyanez az ólom-oxid jó lehet azok számára, akik nagyon jobb oldalasak. Ha az Agnya-jukra teszik, lehűti őket, lehűlnek. Elmúlik a dühük, az indulatuk, ez nagyon jó dolog. Tehát Ő az, aki elmulasztja a dühöt, kapkodást, sietősséget, agresszivitást, Ő az, aki ezeket teszi.

Mármost, megtréfálta Hitlert. Hogyan? Hitler Shri Ganeshát használta, mint szimbólumot, a szvasztikát az óra mutató járásának megfelelően. Aztán Hanumana megtréfálta. Elrendezte, hogy a stencilt, amit a szvasztika készítésére használtak, úgy intézte, hogy azt mondták: „A másik oldalt kellene használni.” A másik oldalt használták, ez Hanumana csele. Én sugalltam Neki, de Ő űzte a tréfát. Elkezdték Ganeshát a másik oldalról használni, azt a Ganeshát, aki miatt Shri Hanumana aggódott, hogyan tudná Őt legyőzni? Mert Ő a legidősebb, hogyan tudna felülkerekedni rajta? És Ő egy Istenség, míg Hanumana egy angyal. De a csel következtében, egy oldalra kerültek és így megakadályozták Hitlert a győzelemben. Így történt a csel. És ezek az apró, kicsi trükkök, látjátok, ott vannak.

Emlékszem, egyszer volt egy pujám Németországban, és Németország az a hely, ahol Hanumana sok tréfát űz, mert ahogy mondtam már nektek, itt van a legnagyobb szükség rá. Tehát volt Németországban egy puja és a puján véletlenül fordítva tették fel. Nem láttam, általában gondosan figyelek, nem tudom, aznap miért nem láttam – Hanumana lehet a dologban – és amikor megláttam, azt mondtam: „Ó, Istenem, hol fog ez csapást okozni? Hova fog ez kihatni? Melyik országot fogja eltalálni?” Nem Németországot találta el, hanem Angliát. Mert Angliában olyan keményen dolgoztam, és az emberek olyan hanyagok és letargikusak voltak a Sahaja jógában, hogy őket találta el.

Ő az, aki az szakadó esőt hozza, vagy a nagyon gyors vihart, ami pusztítást okoz. Ő viszi véghez ezeket a dolgokat az elektromágneses erejével. Minden anyag, minden anyag az Ő irányítása alatt van. Ő az, aki az esőt adja, aki a napot adja, aki a szellőt adja. Ő az, aki mindezen dolgokat teszi, hogy legyen nektek megfelelő pujátok, megfelelő szeminárium, mindent olyan gyönyörűen alakít, és közben senki nem is tudja, hogy Shri Hanumana az, aki ezt teszi, és mindig meg kellene köszönnünk neki.

Ha Róla kell beszélnem, az órákig is eltarthat, de csak annyit szeretnék mondani, hogy mily nagy áldás ez, hogy Shri Hanumana puját ebben a palotában tarthatjuk. Mert Ő mindig is egy nagyon fenséges istenség, vagy angyal volt, és ezen a helyen most minden annyira fenséges és gyönyörűen megalkotott, hogy biztosan tetszene neki. Ő nem egy ’sanyasi’ típusú személyiség, Ő nem aszkéta. Általában a jobb oldalas személyek aszkéták, olyanok, mint a Bauhaus, és mindent nagyon egyszerűen tartanak, még az orrukat is leborotválnák az arcukról, ha lehetne.

Hanuman ennek az ellenkezője, Hanuman szereti a szépséget, a dekoratív dolgokat, és nem aszkétává teszi az embereket. Hanumana ezt adja nekünk. De sokan, akik Hanumanát tisztelik, azt mondják, hogy a hölgyek ne menjenek Hanumana ’darshan’-jába (a jelenlétébe), mert Hanumana egy brahmachari, aki …, aki nem akarja, hogy a hölgyek lássák őt, mert nincs teljesen felöltözve, és csak kevés ruha van rajta, így nem akarja, hogy a hölgyek lássák. De ha a nők erre gondolnak: „Ő egy gyermek. Mit számít egy gyermeknek, hogy mennyi ruha van rajta, vagy nincs rajta, mit számít ez?” Ő egy majom is: a majmoknak nem kell ruhát viselniük. Így hát, ami rajta van, az még sok is és egyáltalán nincs az az érzésünk, hogy bárhogy is meztelen lenne vagy ilyesmi, csak az Ő kedves alakját látjuk, nagyon kedves alakját.

Bárcsak egyszer őt is lefényképezhetnétek, mint Shri Ganeshát, biztos hogy beleszerettek, annyira kedves. És bár nagydarab, óriási és körmei vannak, de amikor gyöngéden dédelgeti a Lábaimat visszahúzza a körmeit, és olyan gyengéd, rendkívül gyengéd, és csodálatosan dédelgeti a Lábaimat. És láttam, hogy mindent nagyon gyengéden kezel, rendkívül gyengéden.

Azt érzem, hogy a németek, most már nagyon gyengéden kezdenek bánni a dolgokkal és az emberekkel. Ez a változás be fog következni és azt hiszem, ez Hanumana áldása rajtuk.

Isten áldjon benneteket!