Shri Vishnu Puja

Paris (France)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Vishnu puja. Párizs, Franciaország, 1994. 07. 13

Nagyszerű nap ez a mai, mert ezen a napon lettek szabadok a franciák. De mire jó ez a szabadság? Nem tudom. Úgy látom, azokban az országban, ahol kivívták a szabadságot, felszabadultak, sehol sem működött igazán jól. Ez várható volt. Ugyan ez van Franciaországban is. Ha a felszabadulást haragon keresztül nyerjük el, a gyűlölet lesz a forradalmak és az úgynevezett szabadságok alapja. Ha belül szabadultok fel, és többé már nem vagytok egyik szörnyű pusztító negatív erő rabszolgája sem, akkor az igazi felszabadulás. A második dolog, ami Franciaországban történt – és először Európában -, hogy elismerték a (Sahaja Jógát), mint dharmát. Ez nagy dolog, tapsoljátok meg. Elismerték, hogy a Sahaja Jóga dharma (vallás). Az is! De ma el is ismerték. Ez óriási. Azt kell mondanom, ez a vezetőtök és az összes francia sahaja jógi érdeme, akik keményen dolgoztak, hogy elfogadott legyen mint vallás. Nagyszerű dolog.

Arra gondoltam, hogy ma Shri Vishnu puját tartsunk, aki a dharma alapja. Mostanáig nem tiszteltünk senkit, aki az alap, Shri Shivát kivéve. Csak inkarnációkat tiszteltünk, mert inkarnációkká váltak; Ganesha inkarnálódott, az Istennő inkarnálódott, Rama, Shri Krishna, a guruk, Jézus, Buddha, ők mind megtestesültek a Földön. Olyanokat tiszteltünk, akik direkt a Földön testet öltöttek. De, mivel ma a Sahaja jógát elismerték vallásként (dharma), többet kell tudnunk Shri Vishnuról, aki a dharma alapja. Később eljött, mint Shri Rama, Shri Krishna, és végül, mint Kalki. Shri Vishnu fejlődése gyönyörű.

Meg kell értenetek, mi a dharma alapja. Mint tudjátok, az anyagnak nyolc vegyértéke van: negatív, pozitív vagy semleges töltésűek. De az emberi lényekben tíz vegyérték van, és ezeket Shri Vishnu hozta létre bennünk. Shri Vishnu védelmezi, táplálja és gondoskodik róla. Bármikor úgy érzi, az emberek dharmája hanyatlik, megszületik a Földön. Végső fejlődési fokozata a Virata. Ebben az állapotban a Vishnu elv szétválik. Egyik a Virata lesz, a másik a Viratangana. A harmadik alapelv az, amit ti Mahavishnu-nak neveztek, és aki Jézus Krisztusként inkarnálódott. Ma, mind a három alapelv működik a Sahasraraban. Főleg ott.

A Viráta az az alapelv, amin keresztül láthatjuk, hogy a belső dharma üzenete az egész világon elterjed. Nem csak arról van szó, hogy ezekben a modern időkben azt mondják: „Ne tedd ezt, ne tedd azt!” Nem. Nincs tízparancsolat. A tízparancsolat a természetetekké kell váljon. Teljesen azonosulnotok kell ezzel a sajátossággal. Amint láttátok, az evolúció során a Guruk dolga volt megalapozni bennetek a dharmát, és ezen keresztül dharmikus személyekké váltatok. Láthatjátok a világban, bármi amit mondtak, vagy leírtak, vagy szóban elmAgnyaráztak őszintétlenné vált. Ezért van az, hogy az összes vallás, – ami ugyanazt tanította – mind más irányba haladt. Vannak, akik a pénz, vagy a hatalom útját követték, vannak erőszakosak, és vannak teljesen hamisak (álságosak). Ezt látva elcsodálkoztok, hogyan rombolták le a dharma alapelveit az emberek. Miért nem tudták elfogadni a dharmát?

El kell mondanom, hogy van bennünk két gén, ami megvéd minket attól, hogy bűnt kövessünk el az Anya ellen, vagy az Apa ellen. Ez a két gén mutáción ment keresztül, és utána az emberek azt tették, amihez kedvük volt. Irányíthatatlanná váltak. Ez történt az evolúció során. Mondhatom, Indiában az emberek hagyományosan dharmikusak, nagyon dharmikusak. Ennek az az oka, hogy ősidőktől beszélünk a dharmáról, sok szent élt nálunk, évezredek alatt felépült a hagyomány.

Abban az időben, létezett Egyiptom is. De Egyiptomban és Görögországban is valami elromlott. Vegyük Görögország esetét, ahol az összes istent emberként ábrázolták. Az isteneket a dharma szintjéről lesüllyesztették az adharma szintjére. Egyiptomban a királyaik miatt nagy figyelmet fordítottak a halálra, a sírokra, a piramisok építésére, és hasonlókra. Nem belül (önmagukban) építették fel a dharmát. Ez az oka, hogy Egyiptomban ennyit hanyatlott a dharma, és végül az iszlám gyökeret vert náluk. Az iszlám ezért hódított teret, mert az emberek nem voltak dharmikusak.

Görögországban is azért fogadták el az ortodox egyházat, mert az emberek adharmikussá váltak. De ezek a vallások maguk is adharmikusak voltak. Nem tudták magukat a dharmára nevelni, így hogyan tudták volna az embereket átitatni vele. Ez történt ezekben az országokban. Vishnu inkarnációja, Narasinmha nagyon közel volt Görögországhoz és Egyiptomhoz. Ez mind Peshavar-ban történt, ami közel volt Egyiptomhoz és Görögországhoz is, de ők nagyon Vishnu ellenessé váltak, mert azt gondolták, hogy a királyukat Ő ölte meg. És mindezek a rakshasák bejutottak Afganisztánba, majd Egyiptomba és Görögországba, és megpróbálták az összes Istent és Istennőt lealacsonyítani. Ez régen történt, legalább tízezer évvel ezelőtt, amikor Prahalada előhívta Shri Vishnu inkarnációját. Ezek a rakshaszák oda mentek… asszuráknak hívják, asszíroknak, de asszurák voltak. Ha elmentek Egyiptomba ott találjátok a Szfinxet, aki pont az ellenkezője Narasimha-nak: felül van az ember, és alul van az oroszlán. De Narasimha az ellenkezője, ő felül oroszlán és alul ember. Olyan képet hoztak létre, ami pont az ellenkezője Vishnunak. Meg akarták mutatni, hogy nekik egy másfajta nagy inkarnációjuk van, aki pont az ellenkezője és könnyen harcolhat Vishnuval.

Azzal, hogy a rakshaszák megszállták ezeket az embereket, a természetük agresszívvá vált. Harcosokká váltak, agresszívek lettek, Görögországban erős izomzatot fejlesztettek, és ha olvastok a görög történelemről, az egész valóban őrjítő. Az egyik ezzel harcol, a másik azzal, gyilkolják egymást… úgy értem se vége se hossza. Mindaddig, míg Nagy Sándor el nem jött Indiába és látta, milyen egy dharmikus kultúra, és meglepődött azon hogyan használják a szimbólumokat, majd azt mondta, elég volt, és visszament.

Egyiptomban sem értették meg a dharmát, egyáltalán nem, mert a halálban hittek, a fekete mágiában, és amikor az iszlám odaért elfogadták. Ide a kereszténység jött el, oda az iszlám.

Azt mondják, hogy Oroszországban a cár szeretett volna egy vallást. Ezek közül a vallások közül megkérték a keresztényeket; először a katolikusokat kérték meg, hogy jöjjenek és tegyék őket vallásossá (mert szerettek volna valamilyen vallást). A lényeg Vishnu, de csak ezek az elferdült Vishnu Swarupák (formák) léteztek. A vallások egyenként érkeztek Oroszországba. Először a katolikusok. Ők azt mondták, nem lehet sok feleségetek, csak egy. Ez nem tetszett nekik. Vishnunak csak egy felesége volt. „Ekapatnivrat” – egy feleség. Még Rama életében is így volt. Akkor hívták a muzulmánokat. Ők azt mondták, lehet több feleségük, de nem ihatnak vodkát. „Hogy élhetünk vodka nélkül?” – mondták. Mindegyik vallásban van egy kis rész a dharmából: az elsőben csak egy feleség, a másodikban, az iszlámban nincs alkohol. Egyiket sem tudták elfogadni. Elküldtek az ortodox keresztényekért, és az ortodoxok azt mondták: „Akárhány feleséged lehet, és bármennyit ihattok.” „Ez illik a mi dharmánkhoz.”, mondták, és elfogadták.

Bárhogy próbálod korlátozni az emberi lényeket, ha nem önmegvalósultak, pont azt fogják tenni, ami tiltott. Vegyük például a muszlimokat. Egyszer Riyadh-ból Londonba utaztam és a repülőúton elaludtam. Amikor felébredtem, csak divatos nőket láttam magam körül, fedetlen testtel, divatos férfiakat csokornyakkendővel. Megkérdeztem a légikisasszonyt: „Hol álltunk meg?” Azt felelte: „Sehol.” „Akkor honnan jöttek ezek az emberek?” „Ezek ugyanazok”. Riyadh-ban eltakarták az arcukat, és magukat is. A vejem azt mondta: „Nem mondhatom, hogy az anyósommal utazom, mert letartóztatnak.” Még anyóssal sem lehet utazni, csak az anyával. Még szerencse, hogy ugyanaz a vezetéknevünk, így senki sem tartóztatott le. Ilyen ostobaságok vannak. A nőket és a férfiakat külön választják, a nőknek megtiltják, hogy bármit tegyenek, miközben a férfiak akármit megtehetnek. Mindennek az eredménye egy rosszfajta képmutatás.

Ugyan ez a helyzet a keresztényekkel. Ha Jézusról olvastok, minden, amit Ő mondott, annyira nagyszerű. Bármi, amit mondott … azt mondják, ne legyetek házasságtörők, de Ő azt mondja: ”Még a szemetek se legyen házasságtörő, ne is gondoljatok rá!” El tudjátok képzelni, mit jelent kereszténynek lenni? Mit szóltok a keresztény nemzetekhez, ahol a nők meztelenkednek, a férfiak bámulják őket, és ez az értelmetlenség folyik mindenütt. Gondolhatjátok róluk, hogy keresztények? Vasárnap kalapot tesznek és elmennek a templomba. Hogy nevezhetnétek őket keresztényeknek? Nincs benne semmi dharma. A templomba járás egy másik képmutatás. Az a mértékű kicsapongás (bujaság), ami a nyugati országokban van, túllép minden határt. Még az állatok sem tennének olyat, amire az emberek képesek. Az egész életstílus arról szól, hogy hogyan tegyük tönkre magunkat. El akarják pusztítani magukat. Miért nem történik meg ez ugyanilyen mértékben Indiában is? Mert tudják, hogy ez bűn. Tudják, hogy bűn.

Itt olyasmi történik, mint például egy pap megbecstelenít egy gyereket. Hogy lehet? Egy pap! Szégyellhetné magát. Még Indiában is vannak ehhez hasonló papok, de nem merészkednek el ilyen messzire. Mint például egy iskolákban, a kollégiumokban a katolikus egyház legmagasabb képviselői viselkednek így. Nézzétek meg a katolikus egyházat! Milyen katolikus egyház ez? A katolikus azt jelenti, hogy „sanatan”, ősi, régi. Sanatan – aki az első volt. És hol vannak? Hogy nevezhetik magukat katolikusoknak? Ők a legmodernebb csatornatöltelékek, semmi más! Mi jót cselekedtek? Amikor a katolikus egyházról olvasok, azt gondolom, hogy ezek az emberek mind el kellene tűnjenek az Arab tengerben. Mert embereket ölnek, utána pénzt csinálnak, aztán egyesülnek a maffiával, kitüntetik a maffia vezetőit…! Ez lenne a katolikus egyház? Ez volt az, amit Krisztus akart? Pont az ellenkezője! Krisztus itt van, és ők az ellenkezője, valami egészen más. Ami dharma volt, az már nincs ott. Akkor merre tartunk? Azt gondoljátok, ha Buddhává, buddhistává váltok, akkor rendben lesztek? Egyáltalán nem tudjátok, milyenek a buddhisták. Ők a legnagyobb koldusok, és a legkapzsibb emberek. Nagyon pénzsóvárak. Tudom, milyen sok ember veszítette el a tulajdonát a dalai láma miatt.

Akkor hol van a dharma? A dharma belül van, és ezért kell magunkban felébreszteni a Vishnu elvet. Utána ez az elv sokféleképpen kiteljesedik, mert Vishnu a gyógyító. Dhanvantari-nak hívjuk, ami orvost jelent. Ő az, aki meggyógyít, mert ő a megőrző. Ő az emberek megőrzője. Ha megvédi a dharmatokat, akkor nem lesztek betegek, és ha betegek lesztek, Vishnu az, aki megvéd, meggyógyít. Őt nevezzük Dhanvantari-nak, orvosnak. Ugyanakkor ő Yama is. Yama azt jelenti, aki a halálért felelős. Természetesen Shiva az, akit a létezés elvének nevezhetünk. A Lélek távozik először és utána jön Yama, hogy gondjaiba vegye a testet. Ő dönti el, hogy hova kerülsz. A pokol torrnácán maradsz? Vagy a pokolra küldünk? Vagy bejuthatsz a menyországba? Ő hozza meg a döntéseket Mahavishnu segítségével, aki Krisztus. Ha valaki meghal, az ő dolga, hogy elvigye a lelket és megítélve a megfelelő helyére tegye. Tegyük fel, hogy egy személy adharmikus, akkor az ő lelkét a pokolba küldi. De néha megtörténik, hogy mielőtt ezt megteszi, megérkeznek a fekete mágiával foglalkozó emberek, és a holttest koponyáját elveszik, – mert ha elégetik is a testet, a koponya és a csontok megmaradnak – és így megpróbálják ellenőrzésük alá vonni a lelket, még mielőtt Yama színre léphet. Annak a személynek a lelkét kihasználják, manipulálják, arra használják, hogy másoknak ártsanak, elcsábítsák, és ellenőrizzék őket. Ez a legnagyobb adharma. A legrosszabb dolog, amit valaki tehet, hogy egy lelket fogva tart, és megbűvölésre, mások irányítására használ. De egy ilyen ember, egy ilyen „tantrika” halálakor Yama-tól a legszörnyűbb halált kapja, ami azt jelenti, hogy a lelke nem hagyja el könnyen, és az illető szenved. Szenved, és szeretné a megváltást, de nem kapja meg. Ilyen embereknek óriási megpróbáltatás meghalni. Ez a büntetés, mert olyan szörnyű „tantrika” volt, aki sokak életét megkínozta. A bűn fogalmát a dharmán és az adharmán keresztül ismertük meg. A bűnről alkotott elképzelésünk néha nagyon felületes. Például, mikor Arjuna harcolt a háborúban, azt kérdezte: „Hogyan ölhetném meg őket? Ők a testvéreim, a rokonaim, a nagybátyáim. Hogy ölhetném meg őket?” Shri Krishna azt válaszolta: ”Már halottak, ezért nem fogod őket megölni.” ”Hogy lehetnek halottak?” „Úgy, hogy az adharma oldalán állnak, így már halottak. De te a dharma oldalán állsz, és ha harcolsz a dharmáért, még ha meghalsz is, elnyered a megváltást.” Ezt nagyon sok írásban túlságosan eltorzították, ami teljesen abszurd.

Azt mondják, ha meghalsz és eltemetnek, – a lélekről nem beszélnek – eltemetik a tested, 500 év után a tested feltámad és elnyered a megváltást. 500 év után mi marad a testedből? Ilyen abszurd elképzelések vannak ebben a három vallásban: keresztény, zsidó, és a mohamedán vallás. Ezért temetkeznek. Ha eltemetik az embereket, azt jelenti, hogy elfoglalják a földet és a bhootokat is azon a helyen tartják. Mikor először jöttem Párizsba, meglepődtem, hogy a város központjában milyen nagy temető van. Természetes, hogy itt isznak az emberek, mert az összes részeges ott van eltemetve, és arra buzdítják őket, hogy igyanak. Nagyon meglepő, hogy nyugaton ilyen abszurd elképzeléseik vannak, hogy ha eltemetnek, akkor feltámadsz, mint Krisztus. Képzeljétek csak el! Krisztus három napon belül feltámadt. Pénteken halt meg, és vasárnap reggel támadt fel. Még három nap sem volt. De, ha valakit 500 évig tartasz, aki még nem is Krisztus, – mert Krisztus teste más – mi marad belőle? Ezért temetkeznek.

Csak az önmegvalósult lelkeket kellene eltemetni, nem pedig minden közönséges embert, mert az átlagembernek még vannak vágyai, még szeretne valamit és a lelke itt lézeng a holttest körül. Miért kellene egy holtestet évekig egy helyen megőrizni? Majd később felássák a helyet, és házakat építenek. Az összes bhoot a házakba megy.

Ha meg akarjuk érteni a dharmát, azt is meg kell értenünk, hogyan viszonyuljunk az átlagemberek halálához, és a Sahaja jógik halálához. Az, hogy dharmikus vagy, önmagában nem elég. Sok ember van, aki nem tesz semmi rosszat, önmegtartóztató vagy hasonló, de általában nincs egyensúlyban. Nagyon lobbanékony. Ha nem lobbanékony, akkor nagyon magányos – például a Himalájába vonul vissza. De azok, akik a szó igazi értelmében dharmikusak, és felemelkednek a Virata állapotába, csak ők azok, akiknek a testét meg kell őrizni. Mert a dharma a Nabhiból felemelkedik az agyba, és az agy a Lélek erejét eljuttatja minden ideghez, így az önmegvalósult lélek egész teste tele van vibrációs tudatossággal. Ha egy ilyen testet eltemetnek, a hely még illatossá is válhat. Már messziről lehet tudni, hogy ott egy szentet temettek el.

Emlékezzetek a rólam készült 7 fényképre, ahol fény hull rám. Egy Mian ki takli nevű faluban volt. Elmondták nekem, hogy Mianh, egy szufi szent azon a helyen halt meg, és ott temették el. Rögtön éreztem a vibrációkat, és amikor az emelvényen ültem, megláttam őt fény formájában. Fénysugarakat küldött felém. Nagyon örültem, de amikor megállítottam, leállt. Nem vált bhoot-á. Nem. Fénnyé változott, és amikor szükséges volt, jelezte a jelenlétét.

Sokféle Dharmát követünk. A Sahaja jógában a Vishnu elvet kellene kövessétek. A Vishnu elvet kell kövessétek. Nem mondhatjátok, hogy: „Anyánk, nem tudjuk követni.” Például Vishnu nem szereti a dohányzást, a dohányt. Nem szereti. Nem szereteti az alkoholt sem. Nem szereti a drogokat. Gyűlöli a drogokat. Nem szeret nagyon sok gyógyszert, amit az emberek állítanak elő. Például itt vannak az antibiotikumok. Ha egy Sahaj jógi beveszi, hányni fog – ha igazi Sahaja jógi. Függetlenül a mennyiségtől és a minőségtől, nagyon sokféle gyógyszert nem tud bevenni. Automatikusan olyanokká váltok mint egy brahmin, aki önmegtartóztató: „Nem, nem, ezt nem.” Nem mentek el enni egy olyan helyre, ahol Sahaja jóga ellenes vagy erkölcstelen emberek vannak. Nem fogjátok szeretni. Nem kell nektek azt mondanom, hogy ne nézzétek a nőket, mert nem fogjátok nézni. Automatikusan nem néztek rájuk. A Dharma állhatatossá teszi a szemeteket. A nőknek sem kell azt mondanom, hogy ne fussanak a férfiak után. Nagyon kevesen vannak, akik még mindig ezzel küszködnek. A legtöbben közületek egyszerűen levetkőzitek a rossz szokásokat, és eléritek azt az állapotot, amikor automatikusan dharmikussá váltok. Mert amikor a Kundalini felemelkedik és elfoglalja az elméteket, akkor megértitek, hogy mi helyes és mi nem; a vibrációk miatt nem fogadtok el valamit, ami nem jó. Az ételnek megnézitek a vibrációját, és ha nem jó, nem eszitek meg. Bármire, ami nem megfelelő, nemet fogtok mondani. Nem kell mondanom: „Ne tedd ezt, ne tedd azt.” Soha nem fogtok ölni, nem fogtok semmilyen bűnt elkövetni. Automatikusan. Nem kell mondanom, hogy ne kövesd el ezt a bűnt, ne kövesd el azt a bűnt. Persze előfordulhat, abba az esetben, ha még nem vagytok érett Sahaja jógik. De ha érettek lesztek, nem hiszem, hogy rosszat tesztek. Élvezni fogjátok az erkölcsi tisztaságotokat. Amit erkölcsösségnek nevezünk, az a Vishnu elv. Ha, azt mondjuk egy emberre: érdemekkel rendelkezik. Ez nagyon korlátolt. A köznyelvben az érdemes jelentheti azt, hogy jól rajzol vagy hasonló, de semmi több. De ha azt mondom, érdemes, az azt jelenti, hogy Sahaja jógi.

Krisztus elment odáig, hogy ha valaki megüti a bal orcád, tartsd oda neki a jobbat is. Gondoljatok bele, mennyire finomszintű ez a türelem és tolerancia. Most gondoljatok a keresztény nemzetekre, akik az egész világot bejárták és fosztogattak. A spanyolok elmentek Amerikába, ott mindenkit megöltek, az angolok eljöttek Indiába, és ott öltek meg nagyon sok embert, a franciák is különböző afrikai országokba mentek, és kiirtották őket. Ezek lennének a keresztények? Milyen jogon lennének ők keresztények? Nem csak arról van szó, hogy nem támadhatsz meg másokat, nem ez az egyetlen dolog, hanem, ha valaki téged támad meg, tartsd oda neki a másik orcádat is. Ezt mondta Krisztus. Minden parancsolatot megpróbált a Sahaja jógik szintjére hozni. Az, hogy hogyan fog a Sahaja jóga szépsége ragyogni rajtatok keresztül, és hogyan fejezitek ki a lelketeket, le van írva Máté evangéliumának – úgy emlékszem a második fejezetében, ami úgy kezdődik: „Boldogok a…”, azután…Világosan le van írva, milyennek kell lennetek, mennyire toleránsnak, mennyire türelmesnek, könyörületesnek, szeretőnek. Figyelemre méltó, hogy ilyen nagyszerű inkarnációt, mint Jézus Krisztus, a keresztények így lesüllyesztettek. Nem lehet őket keresztényeknek nevezni. Náluk pogányabbakat elképzelni sem tudok, ahogy lerombolták a kultúrájukat, mindent.

Mi a helyzet az iszlámmal? Az iszlám… ahogy a bibliában Pál volt a bajkeverő – biztosan ő is egy raksasza volt -, az iszlámban a Koránt egy szörnyű fickó írta. Mohamed nem tudott írni-olvasni, és volt egy fickó, akit Mohayya-nak hívtak, egy nagyon szörnyű ember, ő tette hivatalossá a Koránt, csak úgy, mint Pál, és beletette a törvényeket. A törvényeket, Jeremiás írta le, hogy amikor Mózes, az Adi Guru, lejött a Tur hegyéről a tízparancsolattal, azt látta, hogy a zsidó nép egy dekadens társadalomban él, mint amit most is látunk magunk körül. Annyira dühös volt, hogy azt mondta: „Számotokra ezek a büntetések!” De, ez Mózes volt, és abban a korban mondta a zsidóknak. Nem a mának szól. De azt használják a muzulmánok maguk között egyre másra. Olyan veszekedőssé váltak, egymással harcolnak, és úgy gondolom, megölik egymást és vége lesz. Nincsen meg a szeretet dharmája, a könyörületesség dharmája. Ha valaki nem muzulmán, meg kell ölni valahogy, de aki muzulmán, azt is megölik, mert egy muzulmán nem változtat vallást. Nem teheti. Ha muzulmán, akkor az is marad, muzulmánként kell meghalnia. Ha bármi egyebet akar tenni, meg kell ölni. Ha elmenekül az iszlámtól, meg fogják ölni. Ez börtön. Ez egy börtön, és nekik ebben a börtönben kell élni. Nem lehet semmit kérdezni, nem lehet semmit megkérdőjelezni.

A minap néztem a „hadzs”-ot (iszlám zarándokünnep), és egy szudáni ember pontosan olyan volt, mint Hitler, úgy beszélt, mint Hitler. Megkértem valakit, hogy fordítsa le az arab nyelvből. Mintha méreg folyt volna belőle. Mindenkit pogánynak nevezett: „Nincs velük az igazság, csak velünk az igazság!” Milyen igazság van velük? Milyen jót tesznek bárhol is? Milyen igazság? És olyan értelmetlen dolgokat mondott, hogy: ”Meg kell ölnünk azokat, akik nem igazak”. Néztem, és az a kérdés merült fel bennem, hogy ha mindezt az Én jelenlétemben mondja, mi fog velük történni. A második nap a 30000 ember, aki részt vett a „hadzs”-on, fejvesztve menekült. Ezek az ostoba emberek, akik a vallásért felelnek, így fogják megölni az összes muzulmánt, elpusztítják őket, és azt gondolják, milyen nagyszerű dolgot értek el.

És most a zsidókról: a zsidók várták a Megváltót, de nem tetszett nekik Krisztus. Azt el kell mondanom, hogy nem ők ölték meg Krisztust, ez az elmélet Páltól származik. A zsidók soha nem értették meg, mi a dharma. Mózes olyan kemény törvényeket adott nekik, hogy nem értették. Félre tették őket, és inkább nem követték. Szélsőségesen pénz orientálttá váltak. Fösvények, pénz központúak lettek. Pénzt kölcsönöznek; az illető kamatot kamat után fizet, amíg egyszer csak nem tud fizetni. Akkor elkobozzák a házát és eladják. Nagyon-nagyon-nagyon kegyetlenné váltak, és kicsapongóvá is. Így egy Freud nevű raksasza született meg a társadalmukban. Freud zsidó volt. Az emberek… tudjátok, ő megértette, milyen gyenge pontjai vannak az emberi lényeknek, és teljesen elfogadták abban az ostoba Amerikában. Olyannyira, hogy a dharma iránti érzéküket teljesen elvesztették. Ha ilyen értelmetlen dolgokat mondanak az Anyáról, hogy is lehetne ott dharma.

Most már írnak a freudi birodalom bukásáról, a csaló Freudról. Egymást követik a könyvek. Az egésznek mi lett a következménye? Mivel titeket nem kötöttek annyira a hagyományok, és nyugaton ilyen ostoba vallások jelentek meg ezeken a romboló embereken keresztül, ezért elveszítettétek a hiteteket. Teljesen elveszítettétek a hitet. „Rendben elmegyünk a templomba, haza megyünk, nem nagy dolog.” – így beszéltek. A pap, a mullah és a többiek szörnyű életet élnek. Az emberek teljesen elvesztették a hitet, és ha a hitet elvesztik, elveszett a személyiségük is. Elvesztik a személyiségüket.

Meglepődtem, hogyan követik az emberek divatokat, ahogy azt a minap említettem. A divatot követik. Ha valaki azt mondja „Legyetek bőrfejűek!”, akkor levágják a hajukat. Ha holnap valaki azt mondja: vágják le az orrukat, akkor le fogják vágni, „Öltözzetek így!”, akkor úgy fognak öltözni; azt mondja: „Szakadt ruha.”, rendben, akkor legyen szakadt… Egy ember elkezdi – vagyis a divattervező – és mindenki követi. Ha a hagyományt követve találtok egy viseletet, ami illik hozzátok, ragaszkodnotok kellene hozzá. De bármit mondanak ezek a divattervezők, ti követitek, mintha nem lenne Agnyatok, mintha nem lennétek képesek megérteni. Egy dharmikus ember csak annyit mondana: „Tűnj el!” Ő nem változtatna, nem tenné. „Miért pazaroljam a pénzem arra, hogy értelmetlen dolgokat gyűjtsek?”

Mikor elkezdtem a Sahaja jógát, vonakodtam, de mindenkinek elmondom, hogy jobb lesz, ha olajat tesztek a fejetekre. Másnap megmoshatjátok, de éjjelre tegyetek olajat, különben egy idő után csak kopasz férfiakat és parókát viselő nőket fogok látni. Anya vagyok, ezért megmondom nektek az igazat. A Sahaja jógik nagyon nehezen, de elfogadták. Mondtam, hogy megmoshatjátok másnap. Szükségetek van erre, – ez egy egyszerű dolog – mert a haj az olajtól nő. Ez egy nagyon egyszerű dolog, amit tanácsoltam, hogy megtegyék. De, ők nem értettek egyet, nem változtattak. De hála Istennek, megjött az eszük, és pár dolgot megtesznek.

Nagyon kevés dolgot kell megtenni a Sahaja jógiknak ahhoz, hogy rendbe legyen az egészségük, és rendben legyen az anyagi jólétük is. Nem kell sokat megtenni, mert dharmikusak, és mert az Isteni Királyságban vannak. A Virata védelme alatt állnak. Mégis van pár dolog, néhány, amit meg kell tenni. Nem mondtam, hogy ne dohányozzatok. Magatoktól leszoktatok. Az alkohol, és mások – magatoktól lemondtatok róla, mert a fény bennetek van. Annak ellenére, hogy olyan kultúrából jöttetek, ahol nincs személyiségetek, az emberek olyanok, mint a birkák, de ti már nem vagytok olyanok. Ti már egyéniségek vagytok. Egyéniségnek lenni lehetetlen nyugaton, mert úgy kell öltöznötök, mint mindenki, ha ők punkok, te is az kell légy, ha a nők egy bizonyos frizurát hordanak, neked is azt kell. Különösen a haj… nem tudom miért… Lehet azért, mert a Virata ereje főleg a hajon keresztül működik. Aztán a ruhák és egyebek… megértettétek, hogy az erényesség a dharma része és ez nem csak a nőkre vonatkozik. A nők és férfiak ereje az erényességük, ami Ganesha ereje.

Ez az a dharma, amit elfogadtatok. Nem mondtam nektek semmit, de ti elfogadtátok, átitatódtatok vele és élvezitek. Ha ők most elfogadnak minket, mint dharmát, abban nincs semmi különös, mert mi vagyunk az egyetlen dharma, a többi mind adharma. Dharmikusnak (vallásosoknak) hívják magukat, de nincs bennük dharma. Mindaddig, amíg nincs olyan dharmátok, amin keresztül egyensúlyt és bölcsességet kaptok, nem tudtok felemelkedni. De még ha dharma nélkül emelkedtek is fel…- a Sahaja jóga olyan nagyszerű, hogy láttam, hogy teljesen erkölcstelen emberek is megkapták az önmegvalósulást. Ha felemelkednek, a dharma beszivárog és dharmikussá vállnak.

Sokan próbálnak nekem írni a múltjukról, de összetépem, vége. Lótuszokká váltatok, miért akartok olyasmiről beszélni, ami nem érdekel. Ha egyszer megkapjátok az önmegvalósulást, az a legjobb út. Erre gondoltam, különösen amikor láttam, milyen állapotban lesz a világ a Káli jugában. Mindaddig, míg a Kundalinit nem emeled fel bennük, a dharmát nem lehet vissza állítani. Ez van.

Ha valamit tettem, az az volt, hogy találtam egy módszert, amivel tömegesen lehet önmegvalósulást adni, és ezzel a probléma megoldódik. Nem kell semmit mondani, hogy ne tedd ezt, vagy ne tedd azt, semmit. Azt kell mondanom, sikeres volt. Nagyon sikeres. Köztetek azt látom, hogy a látomásom létrejön.

A Párizzsal kapcsolatos nyugtalanságomnak, aggódásomnak vége van, befejeződött. Egy évben háromszor is idejöttem, és mindenki azt kérdezte: „Mi ez Anyám? Miért kötelezed le őket ennyire?” Azt válaszoltam: „Ez itt a pokol kapuja. Hadd menjek.” De most a mennyország kapujává vált!

Nekünk már nem nehéz a Vishnu elvet megalapozni, de nehéz felismerni, hogy rendelkezünk vele. Látjátok, hirtelen azt látom, hogy a Sahaja jógik különösen alázatossá válnak, és nem akarják tudni, mivel rendelkeznek. Meg tudtok másokat gyógyítani. Dhanvartarik vagytok. Önmegvalósulást tudtok adni. A teljes Vishnu elv ébren van bennetek, és használnotok kell. Jó lett volna, ha Vishnu (Shri Mataji maratiul kérdezi, hogy meg van-e a Vishnu Sahastranama, Shri Vishnu 1000 neve.) Van ezer neve, amit nem szeretném, ha elmondanátok, de ha Vishnu pár nevét elmondjátok, megértitek, hogy mi ez a Vishnu elv, ami bennetek ébren van, teljes mértékben. Valaki azt mondta, hogy nem akar nyilvánosság előtt dolgozni. Megkérdeztem: „Miért?” „Mert nem akarom, hogy visszajöjjön az egóm.” Aranyosak. Félnek, hogy visszajön az egójuk. Nem, nem, nem. Nem fog visszajönni, mert itt ül Vishnu, mint a Virata. Ő vigyáz rátok, és a Vishnupad bennetek van. Erről ennyit lehetett mondani, de ha elolvassátok Vishnu 1000 nevét, akkor megtudjátok, mennyi tulajdonságotok lehet.

Isten áldjon meg benneteket.