Adi Shakti Puja

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Adi Shakti Puja 1998. június 21.

Cabella Ligure, Olaszország Srí Matadzsi arra kért, osszam meg veletek az Ő oroszországi isteni látogatásának legutóbbi tapasztalatait. Azt kell mondanom, tényleg drámai áttörés volt, mert a tudományos konferencián, amit Moszkvában tartott, részt vett egy ismert tudós, egy fizikus. Anatolij Akimovnak hívják, nagyon ismert Oroszország-szerte, és a világban is. Egy elmélettel állt elő, mely elméletet pár éven keresztül tanulmányozott, és amely a légüres téren alapul Tanulmányozta a torziós mezőt, és nagyon világosan, rendkívül tudományos módon el tudta mAgnyarázni a Srí Matadzsi által kibocsátott vibrációkat. Az elején néhány meditáló jógit tanulmányozott, és észrevette, hogy azok vibrációkat bocsátanak ki, aura van körülöttük. De amikor odajött Srí Matadzsihoz, amikor meglátta a fényképeit, a vibrációs képeket, akkor tudta meg igazából miről van szó, és azt mondta, az Ő esetében valami végtelenről van szó, valami határtalanról. Nagyon szép volt, mert egyszer csak azt mondta: “Tudós emberként be kell vallanom, hogy minden tudós, aki eddig valami különlegeset, egyedit talált fel … … be kell vallanom, mindez nem egy tudományos folyamaton keresztül, nem az elmén keresztül jött létre, hanem csakis valamilyen isteni inspiráción keresztül. Megemlíthetnénk Newtont, Einsteint és így tovább. Azt mondta: „Az én esetemben is, miközben tanulmányoztam és dolgoztam ezen az elméleten, egyszer csak, amikor megláttam Srí Matadzsi fényképét, akkor kaptam hozzá inspirációt.” Most pedig Srí Matadzsi meghívta őt ide szeptemberben.

Ő már írt egy könyvet Oroszországban, ami le lesz fordítva angolra, és előkészületben van egy új könyve, aminek fő témája természetesen ez az egyedülálló felfedezés lesz. Most már tehát van valaki, aki tudományosan bebizonyította, ki is valójában Srí Matadzsi. Oroszországban az emberek valamiért nagyon nyitottak. Ezen felül még a tudósok is nagyon nyitottak; nagyon el voltak nyomva, ezért megpróbálták felfedezni a dolgok mélyebb tulajdonságait. Nemcsak vegyi anyagokat vagy a fény fizikai tulajdonságait tanulmányozták, hanem bele akartak látni a mélyebb dolgokba. Már nagyon sok mindent megtudtak az aurákról – a kéz körüli aurákról, a test körüli aurákról – már nagyon sok kutatást végeztek, és megállapításaikat világszerte elfogadták. Ez az úr, azt hiszem, szakértő volt, mert ő egy nagyon ismert, nagyon jól ismert személy, és nagyon magas pozíciót tölt be. Azt mondta, 150 szervezetet kell irányítania – nagyon alázatos és kedves ember. Amikor nyilvánosságra hozta ezt a felfedezést, bizonyos értelemben örültem, mert ha a dolog tudományosan bizonyítva van, akkor senki sem vonhatja kétségbe. Már írt egy könyvet komplikált algebrai tételekkel arról, amit be akart bizonyítani.

Azt mondta, a tudaton túl van egy vákuum, és csak ebben a vákuumban ismerhető meg a valóság. Amikor mindez valósággá válik, tudomány lesz, így lesz belőle tudomány. Sok fényképemet megmutatta, különösen azt, amin sok energia áramlik ki a Szahaszrárámból, amikor egy hajón voltunk. Azt mondta: „Ő minden kozmikus energia forrása.” Valóban, ez az Adi Sakti – Ő az, aki létrehoz mindent. Az egész általunk ismert világ nagyon mesterkélt, de amikor megértitek, hogy Ő mit tett… Az első, amit az Adi Sakti megtett – a könyvemben is írtam róla, de szeretném nektek elmondani – az Ő első megnyilvánulása a bal oldalon van. Ez a Mahákáli megnyilvánulása. A Mahákáli-rendszeren jön a bal oldalra, és itt hozta létre Ganésát. Srí Ganésát azért hozta létre, mert az Ő tisztaságát, ártatlanságát és kedvezőségét meg kellett teremteni, mielőtt megteremtette az univerzumot. Először tehát Srí Ganésát hozza létre, aki lent foglal helyet. Ezután felmegy – természetesen a Viráta testében; átmegy a másik oldalra, felmegy a jobb oldalon, a másik irányban, és ott létrehozza az összes univerzumot, vagyis a bhuvánákat.

Egy univerzum… – összesen tizennégy bhuvána van – vagyis sok-sok univerzum tesz ki egy bhuvánát. Mindezeket a jobb oldalon teremti meg. Felmegy, majd leereszkedik, létrehozva az összes csakrát, az Adi Csakrákat, vagyis ’píthákat’. Leereszkedik, létrehozza ezeket a píthákat, majd Kundaliniként megállapodik. De az Adi Sakti nem teljes egészében a Kundalini. Mondhatjuk, hogy a Kundalini csak egy része. A munka többi része sokkal több ennél. A fennmaradó energia … … miután az Adi Sakti megteszi ezt az egész utat, visszajön, és Kundaliniként letelepszik. A Kundalini és a csakrák felhasználásával létrehoz egy területet, amit a test csakráinak nevezünk. Először létrehozza a csakrákat a fejben: ezeket a csakrák pítháinak nevezzük.

Majd lejön, és létrehozza ezeket a csakrákat, melyek a Viráta testében vannak. Miután ez megtörtént, megteremti az embert, de nem közvetlenül, hanem az evolúciós folyamaton keresztül, és így kezdődik el az evolúció. A parányi, apró, mikroszkopikus organizmusoktól indul a vízben, majd elkezd fejlődni. Amikor létrehozza a vizet és megteremti az összes univerzumot, kiválasztja a Földanyát, mint a legjobb helyet az Ő evolúciós folyamatának eljátszására, és ott létrehozza ezt a parányi, mikroszkopikus lényt. Persze mindent megírtam erről, és amikor a könyvem megjelenik, látni fogjátok, hogyan keveredett össze először a hidrogén, a szén és az oxigén, hogyan lép be a nitrogén, és hogyan veszi kezdetét az élő folyamat. Mindezt leírtam egy másik könyvemben, amit éppen most írok. Úgy értem, nagyjából készen van, de van még néhány csakra, amivel foglalkozni kell. A mostani eseménynek köszönhetően ténnyé vált: bármit leírok, az emberek nem fognak kételkedni. Tudni fogják, hogy tudományos tény, és bármit is mondok, az tény. Hinni az Anyában … … az Adi Saktiban hinni lehetetlen volt.

Különösen meglepő, hogy a keresztény vallás így vagy úgy, de elkerülte az Anya megemlítését. Az iszlám is kitért az elől, hogy megemlítse az Anyát. Teljes mértékben tagadják az Anyát. Csak az indiai filozófiában szerepel az Anya, és az indiaiak tulajdonképpen Sakti-tisztelők. Így maradt ez fenn, és így jutott el ide, hogy az embereknek teljes képe lehessen az Anya-elvről, mely mindent megteremtett. Az Anya-elv alapján Indiában az emberek teljesen biztosak abban, hogy az Anya végez mindent. Ezért van Indiában olyan sok ’szvájámbhú’, vagyis olyan képződmény, ami a Földanyából jött létre. Például Maharastrában ott van Mahákáli szent helye, Mahászaraszvati, Mahálaksmi és az Adi Sakti szent helye is. Akik voltak Nasikban, bizonyára látták a Chaturshringi-templomot. Hányan voltak közületek a Chaturshringiban?

Jól van. Ez a Chaturshringi jelképezi az Adi Saktit: az Adi Sakti ennek az erőnek a negyedik dimenziója, ami a felemelkedéseteket biztosítja. Végezetül egyedül a Mahálaksmi-csatornán keresztül kapjátok meg az önmegvalósulásotokat. Mindez egy folyamat, és benne mindent az Adi Shakti ereje teremtett. Ez óriási feladat. A korábbi fázisok nem voltak nehezek, mert a természetnek nagyon könnyű volt véghezvinni a teremtést. A Földanya egy az Adi Saktival, az egész atmoszféra egy az Adi Saktival, az összes elem egy az Adi Saktival, ezért Ő nehézségek nélkül létre tudta hozni mindezt. De amikor az emberekre került sor, ők szabadságot kaptak. Ez az egyetlen faj, amely beleesett a gondolkodás és a benne lévő ego illúziójába. Ennek az egónak köszönhetően egy ’májá’ (illúzió) hatása alá kerültek, és elfelejtették az Elvet, ami megteremtette ezt az univerzumot – és elkezdték magától értetődőnek venni.

Azt érezték, joguk van itt lenni, ez az ő saját érdemük, és minden az ő tulajdonukban van. Ez annyira elkezdett működni az agyukban, hogy megtámadtak más országokat, rendkívül sok embert elpusztítottak, és soha sem érezték rosszul magukat emiatt. Egész életükben azon járt az eszük, hogy hogyan uralkodjanak másokon, hogyan irányítsanak másokat, és hogyan árthassanak. Meg sem fordult a fejükben, sosem tartottak önvizsgálatot, hogy meglássák, amit tesznek, nagyon-nagyon rossz, és nem lenne szabad ilyet tenni. Az ember szabadsága miatt van ekkora felfordulás a világban. A felelős pozícióban lévő emberek nagyon kegyetlenek voltak, és rendkívül… … érzéketlenek voltak mások iránt. Ez olyan sokszor megtörtént már ezen a Földön. Most megszületett a Szahadzsa Jóga. Most, hogy megszületett a Szahadzsa Jóga, itt vannak a szahadzsa jógik, akik közvetlenül részesülnek az Adi Sakti áldásaiban. De mégis azt kell mondanom, a szahadzsa jógik között sincsenek olyan emberek, akiket Én nagyon érettnek neveznék.

Egyesek csak azért szahadzsa jógik, mert divatos, vagy talán az ő szemszögükből ez előnyösebb, vagy önző és egyéb okok miatt nekik így jobb. Ez nagyon helytelen. Ha a Szahadzsa Jógában vagytok, tudnotok kell, hogy most már az egész világért felelősek vagytok. Ti vagytok egyedül, akik tettek egy lépést előre, egyedül ti értetek el valamit. Ebben a kritikus helyzetben úgy kell viselkednetek, ami méltó egy nagy szenthez vagy megvalósult lélekhez, de néha elképesztő, ahogyan viselkednek. Nincs bennük semmi önbecsülés vagy mások iránti tisztelet, és az egész magatartásuk nagyon furcsa. Egyeseket a pénz vonzza, másokat a hatalom. Azok, akik hatalomra vágynak, azt hiszem, veszélyesebbek, mint akik pénzre vágynak; mert a hatalomra vágyók rossz hírét keltik a Szahadzsa Jógának. Sértő stílusú, másokon uralkodó, nagyon szörnyű emberek. Azt akarják, hogy hatalomra jussanak a Szahadzsa Jógában, és mindenféle trükköt bevetnek, hogy ezt megvalósítsák.

Egy ideig úgy néznek ki, mintha rendben lennének, de egy idő után észreveszitek, hogy eltűntek a Szahadzsa Jógából. Egy nagy tisztító folyamat megy végbe. Meg kell értenetek, hogy egy nagyon magas szintű tudatosság mezejére léptetek, ahol kapcsolatban vagytok az Istenivel. Ha úgy viselkedtek, mint az egyszerű emberek, akikben nincs semmi isteni, meddig fogjátok így folytatni? Nagyon fontos, hogy megpróbáljatok meditálni, és fejleszteni magatokat, hogy tényleg nagyon jó szahadzsa jógikká váljatok. Egyes helyeken nagyon szerencsések vagyunk. Egyes országokban nagyon-nagyon szerencsések vagytok, de másutt azt látom, az emberek egyszerűen süketnémák. Nem tudják megérteni a Szahadzsa Jógát. Eljönnek ugyan a programomra, de utána egyszerűen csak eltűnnek. Azt hiszem ezért a szahadzsa jógik is felelősek.

Az, ahogy végzik a dolgukat, és ahogy a szahadzs munkát akarják végezni, egyáltalán nem szahadzs. Valami bizonyára nagyon nincs rendben az egésszel, ezért nem működik úgy, ahogy sok más helyen működik. El kell mondanom, hogy mindez létezik, az Adi Sakti létezik, és mindez az Adi Saktin keresztül történt meg. De most a munka további részének általatok kell megtörténnie, mert ti vagytok a csatornák, nektek kell megváltoztatni az embereket. Mindenkinek meg kell értenie és tudnia kell, hány embernek adtuk meg az önmegvalósulást. El kell gondolkodnunk ezen: mit tettünk a Szahadzsa Jógáért? Egyszer, amikor repülőn utaztam, azt láttam… megismerkedtem egy hölggyel, aki mellettem ült, és annyira forró volt, nem is értettem. Elmondta, hogy ő egy gurunak a tanítványa, és büszke is erre, és elkezdett Nekem mesélni róla meg hasonló dolgokról. Csak ámultam, hogy itt ez a nő, nem kapott a gurujától semmit, és mégis azt mondja: „Rengeteg pénzt adtam neki, megtettem neki dolgokat” meg ilyesmiket. Pedig nem volt neki semmije, és ennek ellenére Nekem, egy vadidegennek, mesélt a gururól.

De a Szahadzsa Jógában azt láttam, hogy az emberek igen félénkek. Nem akarnak nyíltan beszélni másoknak a Szahadzsa Jógáról, ami nagyon helytelen, mert ti vagytok felelősek ezért a munkáért. Megkaptátok az önmegvalósulást – persze, keresők voltatok, mindez rendben van –, de igyekeznetek kell megadni másoknak is az önmegvalósulást. Azt kell mondanom, a férfiak dinamikusabbak voltak, és tették a dolgukat. A nők a Szahadzsa Jógában még nem érik el azt a szintet, amit el kellene érniük. Tudatosabban kellene hozzáállniuk, és meg kell találniuk a módját. Meg tudják tenni, de az egyetlen baj, azt hiszem, hogy vannak apróbb problémáik, amikért aggódnak. A hölgyektől mindig kapok leveleket, amikben azt írják, ez nem jó, az nem jó, állandóan panaszkodnak. Mostanra már annyira elegem van a leveleikből; semmi értelme elolvasni őket. El kell mondanom mindnyájatoknak, hogy ez fontos, mert ha a férfiak dinamikusak, a nők legyenek még inkább dinamikusak, mert ők a saktik, és Én is nő vagyok.

Azt tapasztalom, hogy a férfiak aktívabbak és dinamikusabbak a Szahadzsa Jógát illetően, és nem tudom, mi az oka, hogy a nők nem. A nők nagyon sok embert meg tudnak változtatni. Nagyon sok jót tudnak tenni másokkal. Nagyon sok szeretetet és együttérzést tudnak átadni, mert a szeretet és az együttérzés az anya, a nő tulajdonsága. Ha a nőkben nincsenek meg ezek a tulajdonságok, semmi haszna nőnek lenni. Ha mindig csak haszontalan dolgokkal vagytok elfoglalva, mint a divat, az arcotok meg ilyenek, elpazaroljátok az időt. Rövid az idő; megkaptátok az önmegvalósulást, és fel kell mérnetek, mit csináltatok eddig, mi az, amit eddig elértetek. A Szahadzsa Jógában is azt látom, hogy mindenféle furcsa elképzelések terjednek. Például bizonyos rituálékat tanulnak meg. Előírnak bizonyos rituálékat, beszélnek erről, és létezik egyfajta hatalom-irányultság.

El akarnak nyomni másokat, át akarják venni az irányítást és megfélemlíteni az embereket, miközben úgy viselkednek, mintha ők nagyon jók lennének. Egyesek azt mondják: „Matadzsi mondta. Ezek Matadzsi elképzelései.” A hatalom iránti vágyuktól hajtva kitalálnak dolgokat, és így beszélnek… De kérdezzétek meg őket: „Hány embernek adtad meg az önmegvalósulást?” Az első dolog, amit meg kell állapítanotok: hány embernek adtátok meg az önmegvalósulást? Mindig csak másokról beszéltek, másokat kritizáltok, a Szahadzsa Jóga hiányosságairól beszéltek, amit a szahadzsa jógikban láttok. Ezek, azt mondanám, kezdetleges dolgok, amik korábban megtörténhettek, de ennek most már véget kell vetni. Amint ez a könyv megjelenik, az egész világ tudni fog a munkánkról; nem leszünk többé megkérdőjelezve. De be kell látnunk, hogy ha már elértük ezt a fajta elismerést, ennek megfelelően kell viselkednünk, a képességeinknek is ennek kell megfelelnie. Nem lenne szabad lemaradnunk. Például ha megkérdeztek egy szahadzsa jógit, vagy még inkább egy szahadzsa jóginit, nem sokat tudnak a Szahadzsa Jógáról, nem tudnak a csakrákról, semmit sem tudnak az istenségekről; nem tudnak semmit – hogy lehetnek szahadzsa jógik? Mindent tudnotok kell.

Nem ismeritek fel, hogy belül kell szahadzsa jóginak lennetek, nem kívül. Belül kell meglennie bennetek a csakrákról szóló tudásnak és a Szahadzsa Jóga megértésének – hogyan működik, hogyan segít nektek. Tegyük fel, Én vagyon ennek az energiának a forrása, márpedig nagyon jól tudjátok, hogy az vagyok, akkor ti is elértek egyfajta tökéletességet abban, ahogy az emberekhez viszonyultok, és behozzátok őket a Szahadzsa Jógába. Nagyon fontos feladatotok, hogy szahadzsa jógikat hozzatok a Szahadzsa Jógába. Azt tapasztalom, hogy egyes emberek még mindig nagyon le vannak maradva. Igen meglepő, hogy ott élnek az adott országban, odatartoznak az országukhoz, és nem érdekli őket. Ezen körülmények között ők lesznek hibáztatva: „Miért nem tettetek valamit? Miért nem találtátok meg a módját, hogy legalább az országotok polgárait meggyőzzétek?” A Szahadzsa Jóga a fejlődés küszöbén áll, de nem fejlődhet csak egy vagy kettő országban. Minden országot a Szahadzsa Jógába kell hozni. Nagyon jó ötlet lenne az összes embert behozni a Szahadzsa Jógába.

Vannak könyveink, amikkel meggyőzhetjük az embereket, beszélnünk kell róla. De azt látom, amint a szahadzsa jógik elkezdik terjeszteni a Szahadzsa Jógát, az egójuk is megnő – ők nagyszerű szahadzsa jógik, nagyszerű vezetők – mindenféle ostoba elképzelés telepszik meg a fejükben, és ez helytelen. Nagyon alázatosan kell gondolkodnunk. Minél többet kaptok, annál alázatosabbak lesztek, mint egy gyümölccsel teli fa, aminek az ága meghajlik. Nektek is ilyen alázatosnak kell lennetek. De alázatosnak lenni néha nagyon nehéz, mert a nyugati kultúra nem egy alázatos kultúra, hanem az agresszió, az uralkodás kultúrája. Eddig azt gondolták, hogy a dominanciájuk segítségével akárhova eljuthatnak a világban, és rengeteg mindent elérhetnek. Mit értek el? Semmit. A saját országaikban ott a kábítószer-függőség.

Miért kábítószereznek ennyire sokan? Meg aztán a sok bűnös dolog, amit nem akarok említeni, de tudjátok, hogy mit csinálnak – amikre gondolni sem tudnak Indiában, ami egy szegényebb ország. Ilyen dolgok történnek körülöttetek, járjatok hát utána, hogy hol és mi a probléma, és hogyan tudjátok ezeket kijavítani, ha segítetek az embereknek. Most, amint már említettem, alapítani fogok bizonyos szervezeteket, amik jót tesznek az emberekért. Ti is csatlakozhattok. A saját országotokban is kezdeményezhettek valami hasonlót. De először meg kell szabadulnotok az egótoktól. Amikor ez megtörténik veletek, akkor lesz csak stabil a figyelmetek. Az egót nagyon egyszerűen el tudjátok intézni, mert ti Jézust tisztelitek, és Jézus az Agnja-csakrában lakozik. Ti mindannyian Jézust tisztelitek, de Jézus alázatossága nincs meg bennetek – éppen az ellenkezője.

Mindenhol az történt, hogy az emberek éppen az ellenkezőjét tették annak, amit a vallás tanított. Például a hindu vallásban, vagyis a hindu filozófiában úgy tartják, hogy mindenkiben ott lakozik a lélek. Márpedig ha mindenkiben ott van a lélek, akkor hogyan lehetnek különböző kasztok, és hogyan lehet valaki magasabban, valaki alacsonyabban? Másrészt, Jézus azt mondta, meg kell bocsátanotok mindenkinek, és alázatossá kell válnotok. Az ember pedig azt látja, a keresztények nem ismerik az alázatosságot, fogalmuk sincs az alázatosságról. A férfiak is ilyenek, a nők is ilyenek, és folyton egymással vitatkoznak. Szóba sem jöhet, hogy valaki alázatos legyen vagy békés, vagy hasonló. Rendkívül mesterkélten büszkélkednek, hogy milyen emberszeretők, meg ilyesmi, de azt látom, a szívükben nincs semmi szeretet, semmi együttérzés a szó valódi értelmében. Amikor tehát a valósággal foglalkozunk, tudnunk kell, hogy nem folytathatjuk a mesterkélt dolgokat, amikkel becsapunk másokat, hanem tényleg alázatossá kell válnunk. Amikor azzá váltok, amikor tényleg olyanok lesztek, csak akkor végeztétek el a munkát, amire születtetek itt a virágzás korszakában.

Máskülönben születhettetek volna korábban, vagy valami más is lehettetek volna. De éppen arra születtetek, hogy felismerjétek saját értékeiteket, hogy felismerjétek és megértsétek, mik vagytok, hogy önbecsülésetek legyen, és szahadzsa jógiként olyan dolgokat csináljatok, amik nagyon fontosak. Persze van munkátok, más dolgokat is csináltok, de meg fogtok lepődni, ha a Szahadzsa Jógáért dolgoztok, mindenre több idő fog jutni. Ha elkezditek végezni Isten munkáját, Isten elvégzi a ti munkátokat. Meg fogtok lepődni, hogy mennyi időtök marad a helyes cselekvésre. Most rajtatok van a sor, hogy önvizsgálatot tartsatok, hogy magatokba nézzetek. Most maga az Adi Sakti jött el. De ránézésre Én nagyon egyszerű vagyok. A viselkedésemben nagyon szerény vagyok, és az emberek teljesen magától értetődőnek tartanak. Én semmit sem teszek.

Nem akarlak büntetni benneteket, semmi ilyet nem akarok. De ti magatokat büntetitek meg, magatokat teszitek haszontalanná, ha nem figyeltek oda magatokra, és nem növekedtek. Ez egy hatalmas felfedezés, és ez a tudós nem ismert Engem korábban. Magasan képzett, de nagyon alázatos, és azt mondta Nekem: „Képzelje el, itt ülök a világ Teremtője előtt, és mégis teljesen normális vagyok.” Azt mondtam: „Mit gondolsz, minek kellene történnie veled?” Erre ő: „Anyám, nagy dolog rádöbbenni, hogy Ön előtt ülök, és hogy Ön itt van.” Azt mondtam: „Jó, hogy nem érzed nagyon elnyomónak vagy uralkodónak a jelenlétemet. Nagyon örülök.” „Nem” – mondta – „csak a szeretetet érzem, a könyörületességet. Erről van szó.” Tudnunk kell, hogy csak szeretetre és együttérzésre van szükségünk; szeretetre és együttérzésre saját magunk iránt úgy, hogy nehogy megbántsuk másoknak a szívét. Nagy bűn azért mondani valamit, hogy megbántsunk valakit. De egyes emberek ezt nagyon élvezik, azt hiszik, nagyon okosak, de nem így van. Amikor valakivel beszéltek, olyat mondjatok, ami nagyon megnyugtató és jó szándékú.

A másik probléma az emberek lobbanékony természete – aprócska dolgok miatt is feldühödnek. Meg kell mondani ennek a haragnak, hogy: „Maradj csöndben, semmi közöm hozzád!” Ez az egyik dolog. Aztán vannak emberek, akik nagyon jól leplezik a hatalomvágyukat. Megvannak a trükkjeik, amikkel képesek másokat irányítani. Mit nyertek ebből? Mi a célotok? Mi történik, ha ilyet tesztek? A világi dolgokban lehet, hogy kicsit népszerűbbek lesztek, lesz valamilyen pozíciótok vagy ilyesmi; de végül is mi ez? Ez nem fog rajtatok segíteni. A legjobban az fog rajtatok segíteni, ha a Szahadzsa Jóga tökéletes csatornájává fejlesztitek magatokat, tökéletes csatornává.

Csodálkozni fogtok, ehhez mennyi segítséget kaptok. Azt mondanám nektek, nyugati embereknek, hogy ki kell fejlesztenetek az alázatosságot magatokban. Ez nagyon fontos. Meglepett, hogy Oroszországban nemcsak alázatosak az emberek, de micsoda odaadásuk van, micsoda odaadás – hihetetlen! Fel sem emelik Rám a tekintetüket. Nem tudom, honnan jött ez az ötlet. Nem a felfedezés óta, hanem már előtte is. Olyan kedvesek, olyan alázatosak voltak, tele szeretettel, még a gyerekek is hoztak Nekem apró ajándékokat, csak azért, hogy kedvesen ideadják. Meglepő, hogy ezek az emberek Oroszországban mennyire képessé váltak arra, hogy átalakuljanak. Azt gondolom, nyugaton Oroszország az az ország, amely nagyon nagy magasságokat ér majd el a spiritualitásban, és ez azt jelenti, ők lesznek a legerősebb emberek.

Lássuk, ti mit csináltok a saját országaitokban, és hogyan fogjátok megvalósítani a dolgokat. Nagyon sok dolog van, amit nagyon könnyen megcsinálhattok, ha belátjátok, hogy az Isteni eszközei vagytok. Ekkor megváltozik a temperamentumotok, megváltozik a természetetek. Nagyon-nagyon aranyos, rokonszenves emberré váltok, és mindenki azt fogja hinni, egy szent sétál közöttük. Ez minden, amit erről mondani akarok. Ez a felfedezés nem Számomra felfedezés, hanem az egész világ számára. Biztos vagyok benne, hogy miután bebizonyítják és feltárják az egész világ előtt, változni fognak a dolgok a ti életetekben is, és az Enyémben is. Isten áldjon benneteket!