Az öt elem bennünk lévő finomszintű formái

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Az öt elem bennünk lévő finomszintű formái. Új Delhi, India, 1998. 12. 16. (Zenés program előtt tartott beszéd)

Arról beszéltem nekik, hogy az indiai tudás nagyon különbözik a nyugati elmétől. Nyugaton, ha mondunk valamit, akkor annak látni akarják a kísérleti bizonyítását. Elmennek a tudósokhoz vagy olyan emberekhez, akiknek megvan hozzá a tudásuk, hogy megmondják, igaz-e vagy sem, ami ezekben a könyvekben áll. Még Jézust vagy Mózest is megítélnék. Mindenkit megítélnek, mintha ők lennének a legintelligensebb és legokosabb emberek, és egyik leleplező könyvet írják a másik után, mintha azok, akik mondtak valamit, azt kitalálták volna. Általában semmit sem fogadnak el, és ha mégis, akkor teljesen fanatikussá válnak.

Míg az indiai felfogás szerint ha egy nagy rishi vagy muni, vagy úgy is mondhatjuk, egy nagy szent mondott valamit, akkor azt megmondta, ti csak meghallgathatjátok, mert nem vagytok egy szinten. Minden, amit mondott, az az ő saját tapasztalata, tudása. Nektek nincs jogotok megítélni vagy azt mondani, hogy ez vagy az nem igaz. Elfogadjátok, és amikor megkapjátok az önmegvalósulásotokat – egyértelműen le van írva, hogy az önmegvalósulás után fejlődnötök kell, tökéletes lénnyé kell válnotok –, akkor magatok is meglátjátok, hogy amit ő vagy mások mondtak, az az igazság. Tehát a megközelítés más. Tulajdonképpen ha a tudomány vagy valami hasonló szemszögéből közelítitek meg, sehova sem tudtok eljutni, sőt a fejlődésetek is megtorpan.

Ehhez a tudáshoz úgy kell eljutnotok, hogy elhiszitek, amit ők mondtak. Mindent, amit Jézus, Mohamed, Guru Nanak, Gnyanadeva vagy Lao Tse mondott, el kell hinnetek úgy, ahogy van, mivel nem vagytok az ő spritualitásuk szintjén. Fogadjátok el! Ne próbáljátok elemezni! Mindent elemezni akartok, és elvesztek annak folyamatában. Amikor olyan szintű önmegvalósult lelkek lesztek, amikor kiteljesedtek – amit mi ’szampurná’-nak hívunk –, csak akkor fogjátok tudni, hogy amit mondtak, az igaz-e vagy sem; akkor megtudhatjátok. Akkor nagyon könnyű lesz felismerni bármiről, hogy igaz-e vagy sem.

A Sahaja (szahadzsa) jógik számára nagyon könnyű valamiről eldönteni, hogy valódi-e vagy sem, igaz-e vagy sem, hogy szeretet-e vagy gyűlölet. Csak a vibrációk alapján tudhatjátok. De mindezen túl tudni kell, hogy mik ezek a vibrációk, miből vannak. Mi az a finom erő, ami a vibrációk mögött rejlik? Paramacsajtanjának hívjuk; rendben, Paramacsajtanja, és akkor mi van? Meg kell érteni a finomszintű részleteket, hogy mi történik velünk, amikor kapcsolatba kerülünk a Paramachaitania-val. Ahogy említettem, öt elemből állunk. Rendben? Amikor felébred bennetek a Kundalini, felemelkedik, kinyitja a Sahasrarát a kutacsok területén, és eggyé váltok az Isteni Erővel. Ekkor ez az Isteni Erő elkezd rajtatok átáramlani. Létrejön a kapcsolat. Mi történik, amikor elkezd rajtatok átáramolni ez a Shakti? Meg kell értenünk ennek a finomszintű vonatkozását. A finomszintű vonatkozás abban áll, hogy a vibrációk fokozatosan elkezdik átjárni a bennünket alkotó öt elem finomszintű megnyilvánulásait.

Az első dolog, ami egy ilyen emberben történik, az a változás… Mint tudjátok: „Az Ige Isten.” A Bibliában is említik: „Az Ige Isten.” Nos, mi ez az Ige? Az Ige egy hangnélküli, mondhatjuk úgy, hangnélküli parancsolat. Az indiai filozófia szerint az Igéből keletkezik az, amit ’bindu’-nak hívunk. Úgy is mondhatjuk, hogy az Igéből lesz a ’nád’, ami egy hang, mely a binduvá válik, amit egy kis pontnak nevezhetünk, és ebből a kis pontból keletkezik az öt elem, egyik a másik után.

Az első elem, amely megjelenik, az a fény, ’tédzs’, ez első megjelenő elem; az első elem lényege a fény. Mi ’tédzs’-nek, ’tédzsász’ – nak hívjuk – természetesen szanszkritul –, de meg kell értenünk, hogyan hatja át a fény olyan erősen a Sahaja Jógát, hogy bármerre néztek, mindenütt látjátok a fényt. Tehát az első elem a fény, és angolul azt mondhatjuk, hogy a fény (világosság) finomszintű megnyilvánulása a megvilágosodás; de a ’megvilágosodás’ szónak van egy másik jelentése, tehát mondhatjuk rá azt, hogy ’tédzs’. Például egy embernek, aki megkapja az önmegvalósulást, az arca sugárzóvá, ragyogóvá válik, tehát mondhatjuk azt, hogy ’ragyogás’. A fény finomszintű oldala a ragyogás. Tehát ez a ragyogás kezd az arcotokon megmutatkozni. A ragyogás kezdi önmagát kifejezni, és ez hatással van az emberekre, és azt gondolják, hogy van valami különleges abban az emberben, aki ilyen sugárzó.

Láttátok a fényképeimet, bárhol legyenek is, gyakran láthattok fényt rajtuk. Ez nem más, mint a Bennem lévő fény kisugárzása, mert a fény finomabbá válik. Amikor a fény finomabbá válik Bennem – a fény, az egyik elem –, amikor finomabb lesz, sugárzóvá tesz, és ez a finom átalakulás jön létre bennetek is. A ti arcotok is ragyogni fog, sugárzó lesz, úgy is mondhatjuk, más lesz az arcszínetek. Meg kell értenetek ezt a sugárzást, ami a bennünket alkotó fény lényege, a látható fényé.

Ezután jön a második elem, mely a fényből ered. Ezt szanszkritül ’váju’-nak, levegőnek hívjuk. A bennünk lévő durvaszintű levegő a légköri levegő; és a finomszintű levegő az a hűvös szellő, amit kapunk. A hűvös szellő ennek a levegőnek a finomszintű formája. A finomszintű része annak, amit hűvös szellőként éreztek; ez az, amit mi vibrációknak hívunk, annak a levegőnek a finomszintű formája, ami szerves részünk. Ez a hűvös szellő tehát a második dolog, ami egyre finomabbá válik bennünk. Amikor fejlődtök, ezek a finomszintű dolgok kezdik kifejezni magukat. Nemcsak vibrációkat kaptok, hanem hűvös szellőt is, ami a benneteket felépítő levegő finomszintű formája.

Ezután jön a víz. Víz is az egyik alkotóelemünk. Mi a víz finomszintű megnyilvánulása? Néha az angol nyelvben hiányoznak a kifejezések, de úgy hívják… arra gondolok, ami a bőrt, a kemény bőrt puhává teszi. A bőr puha lesz. Ez egy másik jele az önmegvalósult léleknek – vannak olyan krémek, amit arra használnak, hogy puha legyen az arc –, de valójában ez a vizesség kölcsönzi azt a ragyogást, ez táplál úgy, hogy a bőrünk nagyon lággyá válik, és ez a puhaság rendkívül jól látható. Ez a legkevesebb, ami történik, mert az ömegvalósult ember igen kellemes, tapintatos személlyé is válik. Amikor valakivel beszél, a hangjában melegség van, vagy úgy mondanám: „jise kehte hein apne yahan pani, Hindi mein kehte hein pani hona”: van benne egy áramlás, a víz áramlása és hűvössége. Ez egy másik finomszintű dolog, aminek meg kell mutatkoznia a viselkedésetekben, a bőrötökön, abban, ahogy másokkal bántok. Olyanok kell legyetek, mint a víz, ami mozgékony, hűsítő, nyugtató és tisztító. Tehát ez is szerves részévé válik a lényeteknek, amikor önmegvalósult lelkek lesztek.

A vízzel együtt van még egy elem, amit ’agni’-nak hívunk, mely azt jelenti: tűz. Tehát van bennetek tűz is, de ez egy nagyon csendes tűz. Nem éget meg senkit, de elégeti az összes rossz dolgot, ami bennetek van. Mindent, ami rossz bennetek, eléget, és elégeti a más emberekben lévő rosszat is. Például ha egy ember nagy haraggal közelít felétek, az történik, hogy ez a harag lehűl a tűztől, ami ott van bennetek. Sőt, a megvalósult lélek nem ég meg, a tűz nem tudja megégetni. Nem tud megégni. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Ha valami rosszat tesztek, akkor lehet, hogy megéget, de ha jó Sahaja jógik vagytok, vagy úgy mondanám, tökéletes Sahaja jógik, akkor a tűz sohasem fog megégetni. Ott van Sitaji példája: belement a tűzbe, és semmije sem égett meg.

Meg kell tehát értenünk, hogy amikor a tűz és a víz finomszintű vonatkozásaihoz érünk, mindkettő bizonyos értelemben istenivé válik. Például a víz, amit megérintetek, a víz, amit isztok, ha beleteszitek a kezeteket a vízbe, ez a víz vibrált lesz – mit jelent ez? A víz finomszintű formája jelenik meg benne; hűsítő, gyógyító ereje lesz az ilyen víznek. Amikor ilyen kifinomult lesz, mindezek az erők megmutatkoznak benne, és ezt magatok is láthatjátok, nem kell kísérleteznetek.

Végül a Földanya. Ez a legfontosabb, a Földanya. Bizonyára láttátok azt a fényképet, amit Oroszországban készítettek a dácsámon, ahol a Kundalini a Földanyában van, tisztán látható a képen. Ott van, és a Földanya mutatja meg. Például ha a virágokat a szobámban tartjátok, kivirulnak. Rendkívül nagyokká nőhetnek, soha nem látnak az emberek olyan nagy virágokat, néha észreveszik. Én semmit sem csinálok, csak ott ülök. És mi történik a virágokkal? Látjátok, ekkor a Földanya elve működik: a finomszintű Földanya úgy dolgozik, mint egy anya, minden tápanyagot megad és egészségben nevel. Így működik a Földanya a finomszinten.

A Földanya az, amely életet ad ezeknek a virágoknak, fáknak, mindennek, és igen nagy szerepet játszik bennünk is. Nemcsak a Földanya, ami nélkülünk létezik. És mi nem tiszteljük a Földanyát. Beszennyeztük, mindenféle dolgot műveltünk vele; kivágtuk a fákat, tönkretettük, de ő az Anyánk, és rendkívül sok finomszintű dolgot kaptunk tőle. Az egyik a gravitáció. Az egyén nagyon vonzóvá válik, nem fizikai értelemben, hanem spirituálisan. Az ilyen ember vonzza a többieket. Vonzódnak felé, érzik, hogy valami különleges van az ilyen személyben. Ez a Földanya egyik tulajdonsága. Ha ő nem vonzana minket, leesnénk a forgása miatt. Sok más tulajdonsága is megjelenik bennünk, és nagyon, vagy úgy mondanám, a végletekig toleráns, türelmes emberekké válunk, toleráns és türelmes, különlegesen toleráns és türelmes emberekké. De ha nem vagytok toleránsak, és haragos természetűek vagytok, vagy valami hasonló, akkor a Földanya elve nem nyilvánult meg bennetek. Nézzétek meg a Földanyát, hogy mennyire eltűri a butaságainkat, milyen sok rossz dolgot teszünk ellene, és Ő még mindig tűr. Ez Shri Ganesha tulajdonsága, hogy kezdetben tűr. Egy bizonyos pontig tűr. Ugyanígy mi is különlegesen toleránssá, türelmessé és megbocsátóvá válunk. Ez a legkevesebb, aminek egy Sahaja jógival történnie kell, ha vannak vibrációi. Mert most elmondtam mindazt, ami a vibrációitokban kifejeződik.

Meg kell értenetek, hogy amivé most váltatok, az egy nagyszerű dolog Ez nem történt meg másokkal. Ez nem történik meg olyannal, aki nem Sahaja jógi. Nézzétek meg azoknak az embereknek az arcát, akik templomba vagy mecsetbe járnak. Nézzétek meg, hogy néznek ki. Semmit sem kaptak a templomtól vagy a mecsettől vagy azoktól a helyektől, ahova Istent imádni járnak. Ezek a dolgok mesterségesen alakultak ki, úgy mondanám, a valósággal való kapcsolat nélkül. Csak az önmegvalósulás után vagytok összekapcsolva a valósággal, és csak ekkor érthetitek meg, hogyan dolgoznak rajtatok keresztül mindezek a finomszintű dolgok. Miért mondom ezt el nektek? Azért, mert azt akarom, hogy megismerjétek és felismerjétek önmagatokat, hogy megértsétek, mik vagytok, mit kaptatok. Amint felismertétek és megértettétek önmagatokat, sokat tehettek.

Először is, azt kimondani, hogy „Sahaja jógi vagyok”, nagy önbizalommal kellene tenni, és mint önbizalommal rendelkező ember, tudnotok kell: „Mit tettem, mint Sahaja jógi? Mit tehetek Sahaja jógiként?” Néhány Sahaja jógi csodálatos dolgokat tett. Rendkívül sokat dolgoztak a Sahaja Jógáért, míg más Sahaja jógik még mindig leveleket írnak Nekem, hogy: „A férjem veszekszik velem, a fiam ilyen, az anyám olyan…” Folyamatosan jön egyik levél a másik után. Sahaja jógik vagytok. Figyeljetek a finomszintű megnyilvánulásaitokra! Dolgozzátok ki! Azt gondolják, azért vagyok itt, hogy megoldjam a problémáikat, a családi gondjaikat, a munkájukat és egyebeket. Nem ezért vagyok itt. Azért vagyok itt, hogy megadjam nektek az önmegvalósulásotokat, és hogy megértessem veletek, hogy mindent, amit a kaptok, fogadjátok el, mint egy kihívást. Ha ezt teszitek, meg lesztek lepve, mennyi segítséget fogtok kapni és milyen eredményeket fogtok elérni.

A ’sahaja’ (szahadzsa) szó nemcsak azt jelenti, hogy spontán önmegvalósulást kaptok, hanem azt is, hogy spontaneitást kaptok, spontánná válik a természetetek. Mindazok a finomszintű dolgok, amikről beszéltem, maguktól felszínre kerülnek. Természetesen vannak angyalok és vannak gánák, akik segítenek nektek, de most nem kell miattuk aggódnotok. A legfontosabb az, hogy felismerjétek, kik vagytok, mit kaptatok, milyen mértékben néztetek ezzel szembe, és amit megkaptatok, mivé alakult. Mindig azt tapasztaltam, ha van valamilyen kis problémám, az egyből megoldódik. Olyan helyeken és olyan emberek segítségvel, amire nem is számítok, egyszerűen csak működik. Minden működik. De bárhogy is alakulnak a dolgok, az a ti javatokra válik, a ti növekedéseteket segíti, és azt, hogy megértsétek: Sahaja jógik vagytok. Beléptetek az Isteni Királyságba, de ezt fejlesztenetek kell. Az önvizsgálat is megmutatja nektek, hogy mindezek végbemennek-e bennetek vagy sem. Ha szokásotokká válik az önvizsgálat, akkor meglepetten látjátok majd, hogy igenis rendelkeztek ezekkel az erőkkel és bámulatos dolgokra vagytok képesek.

Megáldalak benneteket. Kérlek, fejlesszétek ki magatokban ezeket a finomszintű dolgokat. Már mind ott vannak; nektek semmit sem kell tennetek, csak megérteni és felderíteni.

Nagyon köszönöm.