Születésnapi Puja: Együtt kell lennünk a különbözőségeink ellenére is

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Születésnapi puja – New Delhi (India), 1999. március 21

(hindi)

Miután láttam ezt a szeretetet, a szívem megtelt, és arra gondoltam, hogy a szeretet egy olyan nagy erő, amely olyan sok embert vonz és tesz boldoggá. Ez annyira meglepő. Ebben a káliyugában senki sem látja a szeretetnek ezt a nagyságát. Úgy gondolom, hogy miután ezt láttátok, mindannyiótoknak meg kellene tanulnia növelni a szereteteteket. Ezt nagyon könnyű megtenni. Megtehetitek úgy, hogy reggel és este meditáltok, akkor az elmétekben lévő rossz gondolatok, amelyek féltékenységet és haragot okoznak, és azt, hogy apró dolgok miatt megbántódtok –, minden ilyen gondolat megszűnik. Ami ezután marad, az a Nirmal prem (tiszta szeretet). Ezzel a szeretettel új életet adhatsz az egész világnak. 

(angol)

Elmondtam nekik hindi nyelven, hogy a szeretet… látni lehet egy ember szeretetét, ahogy megnyilvánul annyi ember szemében itt. Amikor megláttam a lelkesedést, az Én szívem is nagyon megtelt szeretettel. Még több szeretettel.

Láthatjátok milyen erős ez a szeretet. Minden rossz érzés, negatív gondolkodás, és önpusztító elem a Sahaja jógában nagyon egyszerűen kijavítható és megfékezhető, ha őszinte szívvel kétszer meditáltok, reggel és este. Ilyenkor, persze, ne nézzétek az órátokat, hanem élvezzétek, élvezzétek a meditációtokat. Ez olyan erőt ad majd nektek, hogy másokat szeressetek, hogy megbocsássatok másoknak; ahelyett, hogy apró dolgok miatt rosszul éreznétek magatokat, vagy ingerülté válnátok, mert úgy érzitek, az önbecsüléseteket kétségbe vonták. Néha még agresszívvá is válunk másokkal, nagyon agresszívvá, pedig nem az ő hibájuk.

A legjobb megnézni a másik ember vibrációit. Ha rosszak a vibrációk, nincs értelme veszekedni, mert az még több zűrzavart okoz. Ha valakinek nagyon rosszak a vibrációi, azzal nem lehet veszekedni, nem lehet őt irányítani. Vagy ha valaki túlságosan öntelt, ne próbáljátok lenyugtatni, vagy mondjuk, tárgyalni vele. De az emberek néha még legyezgetik is a hiúságát. Ezzel még jobban elrontjátok őt. Tehát az a legjobb, ha kimutatjátok a szereteteteket egy nagyon kedves és különleges módon. 

Mondok egy példát, amit már sokszor elmeséltem. Meglátogattam ezt a Gagangarh Maharaj-ot, aki egy nagyon magas hegyen lakott, ahová nem lehetett autóval vagy bármivel felmenni, szóval gyalog kellett mennem. 

Mindenki azt mondta: „Anyám, miért mész oda egyáltalán?”

Azt mondtam: „Nézzétek a vibrációkat. Jók a vibrációk, nem? Ezért megyek.” Sokaknak mesélt Rólam, és azt mondta nekik: „az Adi Shakti megszületett Bombayban. Miért hozzám jöttök?” Ők meg elmesélték ezt nekünk. 

Azt mondtam: „Meg kell látogatnom ezt az embert”, és így mentem el hozzá, hogy megismerjem. 

Állítólag ő irányítani tudta az esőt. Irányítani tudta az esőt. Ott ült egy kövön, és nyugtalanul csóválta a fejét, amikor odaértem. Úgy szakadt az eső, hogy mire felértem hozzá, teljesen eláztam. Bementem a barlangba ahol élt, ő meg nagy haraggal tért vissza az eső miatt. 

Azt mondta: „Anyám, miért nem engedted, hogy megállítsam az esőt?” 

Mire Én: „Nem tettem ilyet.” 

„De igen, mert én mindig szabályozni tudom az esőt. Te messziről jöttél a meghívásomra, és az esőnek nem lett volna szabad így viselkedni.”

Azt feleltem: „Nem, nem viselkedett illetlenül.” „Akkor mi történt?” Tudjátok, eléggé kijött a sodrából. Azt mondtam neki: „Csillapodj le, elmesélem mi történt. Vettél nekem egy szárit, ám te szanjászi vagy, én pedig nem fogadnék el szárit egy szanjászitól, de az eső miatt megtehetem. Teljesen eláztam, így el kell fogadnom tőled a szárit.”

Abban a pillanatban végtelen szeretetet érzett irántam, elkezdett sírni, és leborult a lábaim előtt, majd azt mondta: „Anyám, most már tudom milyen hatalmas dolog a Szeretet, hogyan veszi le a figyelmedet a földi dolgokról, a rideg viselkedésről, és olyan helyre visz, ahol élvezheted a Szeretetet, ami eláraszt.”

Ez az egyik történet, amit el szoktam mesélni nektek. de az egész esemény legfontosabb üzenete az, hogy próbáljatok szeretni, próbáljátok ki a tiszta szeretet fortélyait, a tiszta szeretetét, és működni fog. Meg kell tanulnotok, fokozatosan meg fogjátok tanulni hogyan kell. Ne adjátok fel! Vannak nagyon nehéz emberek – egyetértek – nagyon, nagyon bonyolult emberek, de legalább azokkal az emberekkel próbáljátok, akik nem annyira bonyolultak. Meg fogtok lepődni, hogy lesz egy jó társaságotok, sok barátotok, és ki alakulnak barátságok, ahogy most itt a Sahaja jógában.

Amikor először jöttem Delhibe, megrémültem a helytől, mert nagyon kevés Sahaja jógi volt, és … – nem tudom miért akartak nekem puját tartani, lehet, hogy a bombay-i emberek mondtak nekik valamit – a kumkumot meg mindent kicsi műanyag üvegekben hozták. Ajaj! Ijedtemben kicsire zsugorodtam a tudatlanságuk miatt. Azt mondtam: „Most mit tegyek? Mi fog történni?” De látjátok ma ugyanazt a Delhit, milyen nagyszerűvé vált, gyönyörűvé, és annyira lelkessé. Láttam, ahogy viszik a zászlókat, és nem tudtam, hogy egy ilyen zászlós felvonulás lesz itt, bár azt hiszem egyszer vagy kétszer előfordult már Cabellában. És mennyire élvezték egymás társaságát! Tényleg fantasztikus. 

Ha élvezni tudjátok a szeretetet, nem fogtok semmi mást élvezni, csak a mások iránti szeretetet, ami nem magatokra irányul. Épp ellenkezőleg, látni fogjátok, hogy a testetek, az elmétek, a gondolataitok, minden a mások iránti szeretet megteremtésére irányul, nem pedig magatoknak. Megváltozik az egész hozzáállás. A sötétségben nem láttok semmit, de ha van egy pici fény, az mindenhova terjed. Senki nem mondja a fénynek, hogy: „Terjesztened kell a fényedet minden irányba”, de mégis megteszi. Ugyanígy ti mind megvilágosodott emberek vagytok, a szeretet által vagytok megvilágosodva, és ennek a szeretetnek a fénye automatikusan terjed, spontánul, sahaj módon. 

Nagyon meghatódtam azon is, ahogy a Yuva Shaktijaink táncoltak, és jól érezték magukat. Úgy érzem, ez egy nagyon nagy áldás, mert manapság a fiatal gyermekeink, a fiatalok tévútra léphetnek. Nem olyan rossz a helyzet, mint más országokban, de nagy trendje van annak, hogy elrontsák őket, és nagyon nyugatiasnak nevezhető, elrontott személyiséggé alakítsák őket. De most olyan sokukat láttam együtt táncolni, megfeledkezve a kasztjukról, hitvallásukról, mindenről, csak élvezték egymás társaságát. 

Ennek meg kell történnie ebben az országban, és minden országban, hogy érezzük az egységet, és élvezzük a másokkal való egységet. Ha nem élvezzük, akkor olyanok vagyunk, mint a csepp, ami kikerült az óceánból, ami bármikor kiszáradhat. De ha szerves részei vagytok annak az óceánnak, akkor az történik, hogy magatokban hordozzátok az óceán minden mozgását, és teljes mértékben szerves részei vagytok annak az óceánnak, mert nincs különálló identitásotok. 

Minden olyan dolgot, ami elkülönült identitást hoz létre a társadalmunkban, a kultúránkban vagy a viselkedésünkben, a saját életünkben, meg kell teljesen fékezni. Ez sok problémát megoldana kezdve a családi életünkkel, a nemzeti életünkön át, a nemzetközi életünkig. Meg kell fékeznünk minden elszigetelő érzést, hogy kell legyen saját házunk, saját államunk, saját nemzetünk. 

Fokozatosan, minden nemzet eggyé válik, ebben biztos vagyok, mert különleges idők jönnek, és a kormányzásból sokan fogják gyakorolni a Sahaja jógát. Ha elkezdik a Sahaja jógát, másképp fognak alakulni a dolgok. Jelen pillanatban még nem gyakorolják, nincs az életükben a Sahaja jóga, nincs tudomásuk a mi nagy szereteten alapuló mozgalmunkról, ezért mindenből saját maguknak akarnak elkülöníteni. Nem tudják, hogy holnap megperzselődnek a forróságban, vagy elmossa őket az eső, vagy talán a Földanya magába szívja őket. 

Tehát mind együtt kell lennünk, minden különbözőség ellenére. Különböző családokba születünk – elvégre nem születhet mindenki egy családba, de most a Sahaja családhoz tartoztok, és ez a Sahaja család egy. Nem hisz a különálló létezésben vagy az egyediségben. Mi mind egyek vagyunk, és nem érdekel minket, milyen különbözőségek vannak kívül. 

Nagyon meghatódtam, mert az új év most új kihívást hoz mindnyájunk számára, amit el kell fogadnunk, mégpedig, hogy a Kali Yugának vége, és meg kell alapoznunk a Satya Yugát, amihez ti mindnyájan, akik különböző országokból jöttetek el kell, hogy gondolkodjatok: hogyan lehet ezt megvalósítani a ti országotokban és más országokban? Milyen problémák vannak más országokban? Helyezzétek a figyelmeteket kifelé, ne befelé, olyan értelemben, hogy ne azt mondjátok, nekem erre van szükségem, arra van szükségem, amarra van szükségem. Azt kell tudnunk, másoknak mire van szüksége, mire van szükségük, mire van szüksége az embereknek a mi társadalmunkban, a mi nemzetünkben, a mi világunkban? Jobb, ha feljegyzitek: mire van szükségük? Ez jobb, ez működni fog; lehetséges, javítható. Nagyon fontos lenne, hogy a Sahaja jógik leüljenek, és összeírják, mire van szüksége a világnak, és mit kell tenni. 

Ez egy szép ötlet lenne mindnyájatok számára, hogy egy olyan homogén társadalom létrehozására törekedjetek, mint ami ma itt van. Egy napon talán meglepődtök, hogy mi leszünk azok, akik útbaigazítják, és vezetik a többi embert szeretetünkkel, figyelmünkkel és gondoskodásunkkal. 

Ezek nagyon fontos idők, és most mindnyájan így kell gondolkodnunk. 

Nagyon szépen köszönöm. Isten áldjon meg benneteket.