Adi Shakti Puja, You Have to Become Fragrant

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 24 June 2007.

Nagy öröm ismét itt látni benneteket.

Azt hiszem ez az első Puja, amit ezen a helyen tartunk és remélem, hogy kellemesen érzitek magatokat, nem okozott nehézséget idejönni. A mai egy igazán nagyszerű nap az Adi Shakti megünneplésére. Mi az Adi Shakti eredete? Erről még soha nem beszéltem. Most először mondom el nektek, hogy az Adi Shakti az Eredendő Anya, az erő, Isten ereje, mely meg akarta teremti ezt a világot. És Ő maga (Adi Shakti) teremtette meg ezt a nagyszerű világot. Nem tudtok leülni? Nincs helyük? Kérlek, üljetek le. Miért állnak?

(Hindi) Vannak székek mögöttetek. Nem probléma, leülhettek a székekre. Ez leesik. Amennyire lehetséges, helyezzétek magatokat kényelembe. Ne erőltessétek meg magatokat szükségtelenül. Remélem, mindenki talál helyet, hogy kényelmesen leüljön. Tehát ma az Adi Shaktiról fogok nektek beszélni, ami egy nagyon ősi téma. Az Adi Shakti Isten ereje és Ő (Adi Shakti) teremtette meg a világot, hogy elhozza Isten királyságát a földre. Elképzelhetitek, semmi nem létezett, csak a sötétség. És ebből a sötétségből kellet megteremtenie a gyönyörű, festői fákat és az összes növényt.

Mindezt megteremtette. De mi haszna ezeknek a dolgoknak, amelyek nem beszélnek, nincs értelmük? Általuk nincs megnyilatkozás. Vannak olyan fa és virág fajok, melyek csodálatos vibrációkat kapnak és nagyon jól növekszenek, de nem mind – néhány. Például meg kell mondjam, hogy itt a virágoknak nincs illatuk. Egyiknek sem. Sokat keresgéltem, hogy van-e itt illatos virág. De csak azzal foglalkoznak, hogy nagyra növesszék őket. Nagyon nagyok, sokkal nagyobbak, mint bárhol máshol. De nincs illatuk.

Miközben egy olyan szegény országban, mint India, a virágok nagyon illatosak. A kis virágoknak is nagyon erős illatuk van. Vajon mi az, ami az Indiai illatot olyan különlegessé teszi, mint sehol máshol? Vannak olyan virágok, melyeknek gyenge illatuk van, de az oly csodálatosan, szeretettel és gondoskodással növesztett virágoknak nincs illatuk. De Indiában még sok vad virágnak is van illata. Mi ennek az oka? Azt mondják, hogy az indiai földnek illata van. Hogyan lehet a földnek illata? De ez tény. Amit mondok nem kitaláció, hanem tény, hogy a legtöbb Indiában termelt virágnak van illata.

Itt pedig nem így van. És más országokban sincs így. Mehetünk Norvégiába, vagy Németországba, vagy bármely más országba, ott sem találunk illatos virágokat. Nagyon megdöbbentő, hogy a virágoknak miért nincs illatuk. Amikor a világ meg lett teremtve, nem volt illat. De néhány területen volt. Különösen azon a területen, melyet ma Indiának nevezünk. Hihetetlen, hogy itt és más országokban sincsenek illatos virágok. Most itt születtetek, elhoztátok az illatot. Ti vagytok az önmegvalósult emberek, akikben ott az illat, amit terjeszteni kell.

Tehát kettős felelősségetek van, úgy gondolom, hogy terjesztenetek kell az illatot. Az illat valami nagyon bensőséges dolog. Még ezen a földön is, amiben azt kell mondani, hogy nincs illat, az emberekben, a karakterükben, a viselkedésükben, a megértésükben illat van. És béke, amire vágyakoznak. Nem mondom, hogy békések, de törekszenek a békére. Pont ez a törekvés sugallja, hogy ők illatos, nagyon illatos emberek. Az illat az emberi lényben nem más, mint a természete, a temperamentuma, amilyen és ahogyan viselkedik másokkal szemben. Az országok még mindig nincsenek tudatában annak, hogy illatossá kell válniuk. Ha tudatában lesznek, minden háborút be fognak fejezni, mindent be fognak fejezni és tudni fogják, hogy ők mind egyek. Nem tartozunk egyik országhoz sem, amit mi teremtettünk.

Nem Isten teremtette, mi teremtettük. Ez a mi országunk, az a ti országotok, és ezen az alapon harcolunk. Ez az ország senkinek sem a tulajdona. Ez Istené. De az emberek ostoba módon az országokért harcolnak: „ez a mi országunk, ez a mi országunk.” Az egész világot beutaztam, és nem mondanám, hogy bármelyik ország az ott élőké, mert akkor lehetne az ő országuk, ha illatosak lennének. Olyan temperamentumuk lenne, hogy az emberek érezzék, hogy ők egy olyan országból jöttek, aminek illata van. Nem kell vitatkozni. De az egyik ország a másikkal veszekszik. Mindenhol ez történik.

Az ember mindig azt az értelmetlenséget olvashatja az újságokban, hogy az országok harcolnak. És minél fejlettebbek, annál jobbak. Ebben a fejlődésükben remélem, hogy felemelkednek és spirituálissá válnak és kifejlesztik az illatukat. Azt hiszem, hogy az emberek harci kedve a Sátántól származik. Hogy meggyilkolják magukat és másokat és az egész világot elpusztítják. Az újságokat olvasva az ember szégyenkezik, hogy hogyan viselkednek emberi lények. Tehát a Sahaja Jógik ne támogassanak semmilyen harcot. Mert ők azért vannak, hogy illatot hozzanak az embereknek, boldogságot, örömet és nem harcot. Az a Sahaja Jógik egyik legfontosabb kötelessége, ne csatlakozzanak semmihez, ami gyűlöletet, harcokat és problémákat okoz. Ez a harci kedv az, ami elpusztította a föld illatát.

Ha az emberek szeretetteljessé és gyengéddé válnak, a föld is illatossá válik. Az első dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy szeressük egymást és ne gyűlöljünk senkit. A gyűlöletnek oly sok formája van, ez is egy emberi tulajdonság. Az állatok nem gyűlölnek, mert ők állatok. Az emberi lények nem lehetnek állatok. Mi emberi lények vagyunk és emberi lényekként szeretetet és gyengédséget kéne éreznünk nem pedig bármiféle gyűlöletet. Most, mivel ti Sahaja Jógik vagytok, azt mondanám, hogy próbáljátok kifejleszteni a képességeteket a szeretetre, a harci szellem vagy mások kritizálása helyett. Nagyon könnyű kritizálni, de próbáljátok megérteni, hogy maga a föld, amin élünk sem illatos. Hogyan tegyük illatossá a földet? Ez csak akkor lehetséges, ha az itt élő emberekben gyengédség van és szeretettel viseltetnek egymás iránt.

Ez a legfontosabb. A teremtés csakis a gyengédség által jött létre. Különben mi értelme volt, hogy a természet megteremtette mindezeket a dolgokat? Mindennek mi értelme van? Az, hogy csodálatosan érezzétek magatokat. A fák azért ilyen csodálatosak, hogy ti is csodálatosan érezzétek magatokat, hogy egységet érezzetek a természettel. Ehhez az emberek nem sokat tettek hozzá. Nem a Sahaja Jógikról mondom ezt. ők kevesen vannak, és csodálatosak, és jó munkát végeztek,mert számukra a szeretet a legfelsőbb dolog. De másoknak is meg kell mutassátok, hogy azért akarjátok szeretni őket, hogy ők is szeressék egymást.

Az egész világ a szeretet miatt lett megteremtve. Máskülönben mi értelme lett volna energiát pazarolni a kontinensekre és különböző országokra? Nem az volt a cél, hogy harcoljanak, hogy gyűlöljék egymást, vagy hogy nagyra tartsák magukat; hanem az, hogy szeressék egymást, hogy testvérekké váljanak. Mint ahogy a sahaja Jógában úgy érzitek, hogy mindenhol vannak testvéreitek. Ma, amikor jöttem olyan boldog voltam, hogy egész Európából és Indiából is jöttek emberek. Hogyan lehetséges ez? Mert kifejlesztettétek a szeretetet, mert bennetetek van az a bensőséges szeretet. Így akárhová is mentek, akárhol is találkoztok az emberekkel, azt kell mondaniuk: “találkoztunk a Sahaja Jógikkal, akik tele vannak szeretettel.” Nem érdekli őket, hogy mi vagy, mi a pozíciód, vagy bármi más, csak azt tudják, hogy te sahaja Jógi vagy s egy Sahaja Jógik szereti a másik Sahaja Jógit. Ez egy nagyon nagy eredmény, korábban soha nem volt így, mivel nincs illata a földnek, nincs illata az embereknek sem. De most megtörtént.

Most megvan bennetek a képesség, hogy szeressétek, segítsétek és megértsétek egymást. Ne kritizáljatok másokat, ne sértsétek meg őket és ne gázoljatok a becsületükbe. Mindezt azért mondom el, mert ritka emberek vagytok, akik Sahaja Jógik. Hány Sahaja Jógi van? Nagyon kevés. Többre van szükség. Akik megértik, hogy mi mindannyian ugyanahhoz az országhoz tartozunk, ami a szeretet országa. Amikor ez megtörténik, akkor mondhatjuk el, hogy a Sahaja Jóga megalapozódott. Egymás segítése, egymás megértése, ezeknek meg kell lenniük. És én hiszem, hogy a Sahaja Jógik megértik és szeretik egymást, de még szükséges a saját korlátaik átlépése.

Sok ember nem érti, hogy a Sahaja Jóga nem csupán érte van, hanem az egész világért. Át kell adjátok másoknak és meg kell teremtenetek a szeretet egységét. A szeretetben nem látjátok a rossz dolgokat. Csupán élvezitek a szeretetet. És a mai Puján azt kell megnéznünk, hogy van-e bennünk gyűlölet bárki iránt? Neheztelünk bárkire, vagy bármely országra? Próbáljátok megvizsgálni magatokat. Ha igazi Sahaja Jógik vagytok, senkit nem fogtok gyűlölni, hanem mindenkit szeretni fogtok úgy, mint a sajátjaitokat. A szeretet a leghatalmasabb dolog, amit Isten adott az embereknek s ez az, amit meg kell próbálnotok fejleszteni magatokban. Annyira örülök, hogy mindannyian eljöttetek, hogy megünnepeljük ezt az első napot, a növekedésetek első napját mint Sahaja Jóga, Sahaja Jógik.

Ha most a Sahaja Jógik elterjednek és mindenhol Sahaja Jógik lesznek, akkor a ti munkátoknak vége lesz, mert az egység örömét fogjátok élvezni. Tehát úgy kell elvégezni, hogy mindannyian eggyé váljunk. Semmi ok arra, hogy bárkit kritizáljunk vagy gyűlöljünk, hanem a lényeg az, hogy szeressük egymást. És úgy látom, hogy sok Sahaja Jógi van, aki elérte a szeretetnek ezt a szintjét és vannak néhányan, akik még küzdenek ezzel, még nem érték el azt a szintet. Néhányan, nem sokan. A Sahaja jóga azt jelenti, hogy egyek vagyunk, mindannyian Sahaja Jógik, de nem külön, hanem együtt. Ha megértitek ezt a tényt, akkor méltón ünnepeltétek meg ma az Adi Shakti nagy napját. Miért teremtette az Adi Shakti ezt a világot? Miért történt mindez? Miért nem jut eszünkbe, hogy miért kaptunk ennyi szeretetet, ilyen jólétet?

Soha nem fogjuk fel a helyzetünket és, hogy mennyi mindent kaptunk. Nem a pénzről van szó, hanem a szeretetről, és amikor ezt megértitek, akkor tényleg szeretni fogjátok egymást akkor nincs gyűlölet, nincs bosszú, semmi, csak a szeretet van. Ez a mai nap üzenete. Mindannyiunknak szeretnünk kell egymást. Mindenféle szertartásra van szükségünk, de az pusztán a szeretetünk kifejezése. Nem csak szertartás, hanem szeretet! Amikor az Anya szeretete van benned, hogyan fejezed azt ki? Ugyanígy tudnunk kell, hogy ma meg kell ígérjük, hogy számunkra a legfontosabb dolog a szeretet. Szeretnünk kéne. Emberek a saját családjukat sem szereti.

Nem ilyen embereknek beszélek, tudom. Akiknek én beszélek szeretik a családjukat, a falujukat, a környezetüket, mindent. Mégis a világ tele van háborúval,veszekedéssel és mindenféle problémákkal. Az egész világnak fel kell emelkednie az egymás iránti szeretetben. Nincs más megoldás csak a szeretet, és ebben a szeretetben nincs önzőség csak öröm, és ezt az örömet kell, hogy érezzétek és átadjátok másoknak. Biztos vagyok abban, hogy ti Sahaja Jógik ezt teszitek és látjátok mások hibáit és nem okoztok nekik problémákat. Szeretet az Adi Shakti üzenete. Gondoljatok csak bele, egy Adi Shakti teremtette az egész világot. Hogy volt erre képes? Mit kellett megterveznie?

Hogyan kellet megszerveznie? Nem egyszerű. Csupán a szeretete miatt. Az Ő szeretetének megnyilvánulása, hogy ti mind léteztek és ezért ha egyek akarunk lenni vele, akkor meg kell tanulnunk szeretni. Természetesen ehhez tudnotok kell, hogy meg kell bocsátanotok. Ha nem tudtok megbocsátani és állandóan hibát találtok másokban, akkor nem fogtok segíteni. A ti feladatotok most az, hogy szeressetek. Hogy ne legyen bennetek gyűlölet senki iránt. Ne gondoljatok arra, hogy valakit utáltok vagy megütnétek. Ennek meg kell történnie.

Biztos vagyok abban, hogy meg fog történni. Minden európai országban és az indiai kontinensen azok, akik fejlettek harcolnak, azok akik fejletlenek, harcolnak. Mindenki a saját módján harcol. Ez az egyetlen különbség. De nincs szeretet. Ha szeretni akartok, akkor sajnálatot éreztek. Például ha megnézek egy országot, bármelyiket, akkor nagyon könnyű kritizálnom: „az az ország nagyon rossz, az emberek nagyon rosszak, minden rossz…” Pedig azt hiszem, hogy potenciálisan ők mind rendben vannak és nagyon jó emberek. Csak valahogy ezt meg kéne velük értetnem. Ha megértik, hogy mi a szeretet és örömet lelnek a szeretetben, akkor nem lesz semmilyen probléma. Csak az emberek tudják, hogyan kell szeretni.

Senki más! Az állatok is szeretnek, de az ő szeretetük nagyon behatárolt. De az emberi lények szeretet olyan csodálatos. Csak akkor gyönyörűek, amikor szeretnek. Meg kell mondjam, hogy ne kövessétek az értéktelen szeretet, hanem azt a szeretet, melyben örömeteket lelitek és melyben mások is örömüket lelik. Azt meg kell érteni,hogy amit az emberek néha a szeretet alatt értenek, az nagyon nevetséges. Ezért először azt kell megérteni, hogy mi a szeretet, és azt hogy valójában szerettek vagy nem. Ha valójában szeretitek a világot, ha valójában szeretitek Isten eme teremtését, akkor nem lehet gyűlölet, nem lehetnek veszekedések, hanem csak a jót látjátok másokban. Ahogyan egy anya látja a gyermekét, úgy kell lássátok az egész világot, mint a csodálatos helyet, melyet Isten teremtett számotokra. Ez a téma olyan hosszú, hogy akár órákig is tudnék róla beszélni, de csak annyit mondok, hogy ezt a kicsit értsétek meg: mindannyiótoknak szeretnetek kell egymást.

És meg kell értenetek egymást. Nézzétek a kisgyerekeket. Ők szeretik egymást. Még nem tanulták meg, hogyan kell gyűlölni. De ha a gyerekeket nem megfelelően nevelik, akkor tudják gyűlölni egymást. Nevetségesen furcsák tudnak lenni, és ma ez olyan sok országban így van. Csak veszekednek, mert nem szeretnek. Tehát a Sahaja Jógik feladata sokkal nagyobb, az életük sokkal nagyszerűbb. Meg kell mutatniuk, hogy a szeretet egy hatalmas dolog. Nem számít, hogy hindu, vagy keresztény vagy, mindannyian emberi lények vagytok és jogunk van szeretni.

És ha valahogy képessé váltok arra, hogy szeressétek az embereket, meglátjátok a Sahaja Jóga meg fog alapozódni. A Sahaja Jóga olyan,mint egy fa, melynek szeretetre van szüksége víz gyanánt. Próbáljátok ezt meg az életetekben és meglátjátok, hogy a szeretet mennyire kifizetődik. Nem azt kell figyelni, hogy mennyit költötök és mit tesztek. Nem kell mindent számon tartani. Olyan ez mint az óceán, melyen minden a felszínen úszik, ilyenné váltok, ez egy Sahaja Jógi jellemzője. Ma minden Sahaja Jóginak el kell döntenie, hogy minden embernek megbocsátunk, akit gyűlölünk és szeretni fogjuk őket. Nézzük meg, hogy működik-e. Biztos vagyok abban, hogy működni fog, mert először is önmegvalósult lelkek vagytok, amásodszor, a szeretet a legnagyobb jutalom az embereknek, amit, ha kihasználtok minden probléma megszűnik. Köszönöm szépen!