Guru Puja: Hogyan váljatok Guruvá

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Guru Puja – Cabella Ligure, Olaszország, 2008. július 20

Rendkívül nagyszerű nap a mai a Sahaja jógik számára, mert megnyílt bennetek a Sahasrara, és képesek lettetek megérezni, hogy Isten létezik. Csupán állítani azt, hogy Isten létezik, nem volt elég, és azt is helytelenül állítottuk, hogy Isten nem létezik, nagyon helytelenül, és azoknak az embereknek, akik ilyent állítottak, szenvedniük kellett. Csakis az önmegvalósulás után tudhatjátok, hogy Isten létezik és vibrációk is léteznek. Ez hatalmas feltárulkozás az egész világ számára. Ezért mondom ma, hogy számotokra ez az egyik legnagyszerűbb nap. 

Sokan éreztétek a hűvös szellő áramlását a kezeiteken és a fejeteken. Vannak, akik fejlődtek a Sahaja Jógában, mások nem. Vannak, akik még mindig a régi akadályaikat hordják magukban. De most meg kell mondanom, nagyon sokan tudnak közületek guruvá válni, vagyis tanítóvá; és tanítóként kell viselkednetek. 

Ahhoz, hogy tanítóvá válhassatok, ismernetek kell a Sahaja Jógát, mind az elméleti, mind a gyakorlati részét, nagyon alaposan, és akkor guruvá válhattok. Ez nagy felelősség, és sok-sok megértést kíván a gurutól. 

Először is nem lehet egótok; nem lehetnek a csakráitok kibillenve az egyensúlyukból; állandóan tökéletesen tisztának kell lennetek, és a vibrációknak áramlaniuk kell mindkét kezeteken. Ha csak ez egyik kezeteken áramlanak, a másikon nem, nem válhattok guruvá. Tökéletes Sahaja jógikká kell válnotok. Csak akkor válhattok guruvá. Márpedig sokan azzá válhattok, de először ki kell derítenetek: képesek vagytok-e guruvá lenni vagy sem. 

Ha alázattal viseltettek, meg fogjátok érteni. Akik úgy érzik, guruvá válhatnak, azoknak guruvá is kell válniuk, mert már nem tudok egyik helyről a másikra utazgatni, és nektek kell a munkámat végeznetek: önmegvalósulást kell adnotok az embereknek. 

De képesnek kell lennetek arra, hogy tömeges önmegvalósulást adjatok – csak akkor válhattok guruvá. Ha tömeges önmegvalósulást tudtok adni, akkor guruvá válhattok. Használhatjátok a fényképemet, de az önmegvalósulás ne a fénykép által, hanem rajtatok keresztül történjen. Csak akkor válhattok guruvá. Nő vagy férfi, mindkettő guruvá válhat és terjesztheti a Sahaja Jógát mindenfelé.

Az utazásaim során Kanada kimaradt a sorból, és szeretném kérni, hogy néhányan menjetek el Kanadába, mert az egy gyönyörű hely, és nagyszerű Sahaja jógik élnek ott. 

Most már nektek kell a munkámat végeznetek. Én már nem tudok mindenfelé utazgatni, de nektek el kell látogatnotok más országokba, és újabb Sahaja jógikat kell teremtenetek. Képesek vagytok erre. A kezdetekben használhatjátok a fényképemet, de később csak tegyétek oda a fényképemet, és használjátok a saját erőiteket az önmegvalósulás megadásához. Képesek vagytok erre, és ez az a mód, ahogy terjeszteni tudjuk a Sahaja Jógát az egész világon. 

Én már megtettem minden Tőlem telhetőt, de azt hiszem, most már nem tudok utazgatni, ezért kérlek benneteket, hogy vegyétek át és végezzétek a munkámat. Ez nem azt jelenti, hogy kiiktattok Engem, egyáltalán nem azt. Ott vagyok veletek, és bárhol végzitek a munkát, odateszitek a fényképemet, de az önmegvalósulást nektek kell adnotok, és igyekezzetek tömeges önmegvalósulást adni. Ha ez nem sikerül, tudnotok kell, hogy nem vagytok guruk. Csak ha tömeges önmegvalósulást tudtok adni, akkor vagytok guruk. Különben nem. Mondtam, hogy használhatjátok a fényképemet, de önmegvalósulást nektek kell adnotok az embereknek. Ez bizonyítja, hogy guruk vagytok. 

Már ismeritek a különböző energiaközpontokat, és tudjátok, hogy mi hiányzik az emberekből. Teljesen világosan elmAgnyaráztam. Ugyanígy, meg fogjátok látni, akik eljönnek önmegvalósulásért, bennük is lesznek hiányosságok, és ti felismeritek, mely csakrákkal van gondjuk. Tudjátok, hogyan kell megtisztítani ezeket a csakrákat, el kell tehát mondanotok nekik, hogyan kell megtisztítani őket. 

Most már a Sahaja Jóga mesterei vagytok, tudnotok kell tehát, mit kell tenni. Ha úgy érzitek, a mestereivé váltatok, ha hisztek benne, hogy a mestereivé váltatok, akkor guruvá válhattok. De mindenekelőtt ki kell derítenetek magatokról, hogy guruk vagytok-e vagy sem. Most már tiétek a felelősség, hogy önmegvalósulást adjatok az embereknek, és ezt meg tudjátok tenni, ha egy guru vibrációival rendelkeztek. És a hölgyek is, őket ’gurui’-nak hívják, nem gurunak, ’gurui’, de őket is hívhatjuk gurunak. És ők is nagyon jól tudják végezni ezt a munkát. 

Akkor az emberek problémáinak megoldása nem lesz nehéz. Amint megkapják az önmegvalósulást, megoldódnak a problémáik. Hatalmas erővel rendelkeztek, amit használnotok kell. 

Eleinte, ha akarjátok, végezzétek csoportosan, de később egyénileg kell végeznetek. El tudjátok képzelni, ha mindannyian gurukká váltok, mennyi Sahaja jógi lesz világszerte? 

Akármit tanítotok, aszerint kell élnetek. Aki iszik, nem lehet guru. Aki flörtöl és kicsapongó életet él, nem lehet guru. Először is vizsgáljátok meg önmagatokat: tiszták vagytok-e vagy sem. 

Ha vannak is olyan megszállott emberek, akik megpróbálnak guruvá válni, nem fog sikerülni nekik. Őszintén meg kell látnotok a fényképen, hogy megszállottak vagytok-e, mert akkor nem lehettek guruk. Hogy gurukká lehessetek, először is magatokat kell kielemeznetek, hogy teljesen rálássatok magatokra, és utána válhattok guruvá. 

Nem akarom mindenkinek egyenként elmondani, ti magatok is rá fogtok jönni. Négy-öt ember összejöhet, és egymásról meg fogják tudni állapítani, hogy minden rendben van-e velük, vagy sem, hogy hiányzik-e valami, van-e gond a csakráikkal. De ha megállapítják, hogy minden rendben, akkor guruvá válhattok, és taníthatjátok a Sahaja Jógát. Ez a ti kötelességetek. Így fog a Sahaja Jóga fejlődni. Máskülönben, amikor visszavonulok, és már nem fogok utazgatni, a Sahaja Jóga kárba fog veszni. Ezért most már nektek kell a fáklyát vinni, a fényt, ez most már a ti felelősségetek. Megkaptátok az önmegvalósulást. 

Én ezzel a felelősséggel születtem. Úgy születtem, hogy mindezt tudtam. És most ti is megértettétek önmagatokat. Ne ítéljétek el magatokat, csak kezdjetek önállóan önmegvalósulást adni, de vigyázzatok, ne váljatok egoistává! Nagyon alázatosnak kell lennetek, nagyon alázatosnak, mindenki előtt. És találjátok meg a módját, mert ha nem megvalósultak, akkor sem szabad elítélnetek őket, hanem türelmesen és kedvesen el kell mAgnyaráznotok nekik, hogy nincs minden rendben velük. Mondjátok el nekik, hogyan kell meditálni, hogyan fognak javulni. 

Ez most nagyon nagy felelősség. Valójában Én végeztem ezt a munkát, és ti is képesek vagytok erre. Mindnyájatoknak tehát guruvá kell válnotok. Ma van a Guru Purnima napja, és megáldalak benneteket, hogy mindannyian váljatok guruvá. 

Ne hagyjátok kihasználatlanul, amitek van! Ne vesztegessétek el, hanem használjátok fel az emberek javára! Ha úgy tetszik, a kezdetekben négyen-öten dolgozzatok együtt. Azután külön kell válnotok. Ezt nem szabad elkapkodnotok. Megkaptátok az önmegvalósulást, de önmegvalósulást kell adnotok, különben nem lesztek rendben, nem lesz az állapototok normális. 

Ma tehát szeretném elmondani nektek, milyen tulajdonságokra van szüksége egy gurunak. Először is a gurunak semmihez sem szabad ragaszkodnia. Ez nem azt jelenti, hogy föladjátok a családotokat, vagy bármit, de kívülállóként kell szemlélnetek, ha valaki a családotokban valami helytelent tesz, el kell távolodnotok az ilyen személytől. 

Másodszor, az önmegvalósulásotok fényében látni fogjátok, hogyan terjed körülöttetek az öröm, és hogyan oldjátok meg a gondjaikat. Láthattátok, miket tettem; ti is képesek vagytok erre. Mindehhez megvannak az erőitek, de ne legyetek képmutatók. Nem lehettek képmutatók, mert beszennyezitek a Sahaja Jóga nevét. Ha tehát biztosak vagytok magatokban, akkor váljatok gurukká, és vigyétek előre a Sahaja Jóga ügyét. 

Azt hiszem… megkapjátok az áldásaimat és minden támogatásomat, hogy most át tudjátok venni a munkát és guruvá válhassatok. Minden puját megtarthattok, és ilyenkor használhatjátok a fényképet. 

Láthattátok, hogyan kell kidolgozni a problémákat, és ha valakivel gond van, vagy nincsenek rendben a csakrái, el kell mondanotok neki, hogyan kell kijavítani. A legjobb a fénykép segítségével tenni ezt. Mély alázattal el kell mondanotok nekik, mit kell tenni, és megmenthetitek az összes embert. 

Most már tehát nem állok a rendelkezésetekre olyan értelemben, hogy már megtettem minden tőlem telhetőt, és azt hiszem, már nem tudom ezt végezni. Nem az idős korom miatt, de teljes szabadságot szeretnék nektek adni, hogy terjesszétek a Sahaja Jógát. Ingyen kaptátok meg ti is, és ingyen kell továbbadnotok az embereknek, nem kérhettek pénzt. 

Csak a puják napjain… vigyázzatok, ne saját magatoknak tartsatok puját, amíg meg nem bizonyosodtatok felőle és biztosak nem vagytok benne, hogy legalább száz Sahaja jógit teremtettetek, jó Sahaja jógikat; akkor ők tarthatnak nektek is puját, de a legjobb, ha vártok és figyeltek! 

Nem foghattok pujázásba, amíg nem teremtettetek egyenként körülbelül ezer jógit. Akkor jogotokban fog állni, hogy puját tartsatok. Amíg nem lesztek tökéletes állapotban, tarthatjátok a puját az Én fényképemmel. 

Legyen önbizalmatok, ez a legfontosabb. Ne ítéljétek el magatokat! Megvalósult lelkek vagytok, de akik úgy érzik, gurukká válhatnak, megpróbálhatják, és azokká lesznek. Legyetek türelmesek a keresőkkel. Nem lehettek haragosak és indulatosak. Amíg nem ártanak nektek, nem szabad elveszteni a türelmeteket. Legyetek csöndesek. 

A legtöbb guru igen heves vérmérsékletű, legalábbis korábban így volt, és mivel ez a forróvérűség lefoglalta őket, semmi értelmeset nem tudtak alkotni, azt hiszem. Nem tudtak önmegvalósulást adni. Figyelmeztetlek tehát benneteket: tartsátok féken az indulataitokat! Figyeljetek magatokra, mert ha haragra gyúltok, nem válhattok guruvá. 

A gurunak szeretetteljes személyiségnek kell lennie. Nagyon szeretetteljesnek és megértőnek. Alázatosan kell viselkednetek, nehogy megbántsátok az embereket, ne kiabáljatok velük! Ha illetlenül viselkednek, megkérhetitek őket, hogy menjenek ki, de ne kiabáljatok. Ha úgy látjátok, valaki kellemetlenkedni akar, megkérhetitek ezt a személyt, hogy távozzon, de nincs szükség arra, hogy kiabáljatok vele vagy megharagudjatok rá. 

Ez tehát most igen nagy felelősség. Megkaptátok az önmegvalósulást, és most négyen-öten Sahaja Jóga-csoportokat alakíthattok, hogy önmegvalósulást adjatok az embereknek. Próbáljátok meg! 

Természetesen ott lesz a fényképem, de akkor is meg kell próbálnotok. Próbáljátok meg megérteni, hogy miért vagytok most felelősek. Ha kineveznek egy tisztségre, mindig felelősséget kell vállalnotok a tisztségnek megfelelően. Ugyanígy, ha guruvá váltok, ti is bizonyos fokú felelősséggel tartoztok: először is nagyon jól kell viselkednetek. 

A kezdetekben nem mondhatjátok nekik, hogy ne menjenek a templomba, ne csinálják ezt, vagy ne csinálják azt. Megadjátok nekik az önmegvalósulást és utána beszélhettek hozzájuk. A kezdetekben ne mondjatok ilyeneket, különben kerülni fognak titeket. Fogadjátok el őket olyannak, amilyenek. 

A kezdetekben nem szabadna gyógyítanotok sem, ha lehetséges. Használhatjátok a fényképemet eleinte, de ne gyógyítsátok őket. Később, ha már megnőtt a bizalmatok az erőitekben, akkor négyen-öten kezelhetitek az illetőt. A gyógyítás nem könnyű dolog, és magatokra szedhettek valamit. Mielőtt dolgozni kezdtek rajtuk, adjatok magatoknak bandhant. A bandhan nagyon jó. Amikor kimentek az utcára, akkor is adnotok kell bandhant. 

Egy nagyon jó beszédet is tarthattok, ha lehetséges. Most már igen sok mindent tudtok, és beszélhettek hozzájuk. Ez igen nagy felelősség. 

1970 óta dolgozom, sok-sok éven át keményen dolgoztam, de most már nem tudok. Vissza kell vonulnom és pihennem kell, ahogy mindenki mondta, és ti is egyetértetek. Ha szükséges, beszéljetek rólam, de használjátok a fényképemet. Amikor csak programot tartotok, használjátok a fényképemet. 

Azoknak, akik úgy érzik, vezetők vagy guruk lehetnek, meg kell vizsgálniuk a vibrációikat. Meditáljatok a fényképemen, és derítsétek ki! Teljesen őszintének kell lennetek, hogy százszázalékosan rendben vagytok, és nincsenek bennetek akadályok, és akkor gurukká válhattok. Azzá kell válnotok! 

Először talán két emberrel dolgoztok, majd hárommal. Én öttel kezdtem, el tudjátok hát képzelni, hogyan kell csinálni. Próbáljátok először kettővel, hárommal, öttel vagy többel. Meg is hirdethetitek később. Amikor már önmegvalósulást adtatok néhány embernek, mondjuk megadtátok az önmegvalósulást körülbelül tíz embernek, ekkor saját szervezetet alapíthattok, vagy hívhatjátok akárminek, és oldjátok meg. 

Most már megvannak ehhez az erőitek. Megvan hozzá a jogotok. De legyen a viselkedésetek is megfelelő. Eleinte nagyon türelmesen és kedvesen kell viselkednetek. Nagyon kedvesen! Ezután fokozatosan rá fogtok jönni, hogy gyógyítani tudtok. Eleinte használhatjátok a fényképemet a gyógyításra, és később meg fogjátok látni, hogy képesek vagytok gyógyítani.

Először a vibrációk alapján megállapítjátok, mely csakrákban vannak akadályok; melyek jók és melyek rosszak. Ezután helyre kell hoznotok őket. 

Ha valamivel baj van, ki kell javítanotok, és azután lehettek guruk. 

Nemcsak elfogadjátok, hogy Én guru vagyok, hanem ti is guruvá váltok, de legyetek nagyon, NAGYON… önmagatok urai! Meg kell ítélnetek önmagatokat! Először is ki kell derítenetek, hogy lehet-e belőletek guru, majd ezután küldjétek el Nekem a beszámolóitokat. Nagyon fogok örülni, ha megtudom, mennyi tanítványotok van, és így fog a Sahaja Jóga terjedni, semmi kétség. 

Nem ragadhat le a mai formájában, csak mert Én visszavonulok, hanem mivel ilyen sokan vagytok Sahaja jógik, terjedni és működni fog. De azt hiszem, most már nem tudok utazgatni, visszavonulok. Nem leszek már képes újra visszajönni. Lehetetlen. 

Jobb lesz tehát, ha magatok kidolgozzátok ezt. 

Írjatok Nekem, ha nehézségeitek vannak, ha valakiben akadályok vannak, vagy problémák lépnek fel. Nem hiszem, hogy az újságok kritizálnának benneteket. Velem megtették, de veletek nem fogják. Ígérjétek meg mindannyian, hogy megpróbáltok gurukká válni. Nem fogadtam el pénzt tőletek. Semmit nem fogadtam el tőletek. Csak azt szeretném, hogy terjesszétek a Sahaja Jógát. 

Eleinte még a pujákon se fogadjatok el semmi ajándékot, sem pénzt. Egy csekély összeget elfogadhattok tőlük, ha szükségetek van rá, hogy termet vagy egy nagyobb helyet bérelhessetek, de csak később. Először csak néhány emberrel próbálkozzatok. Nagyon jól fog fejlődni a dolog. 

Egy másik dolog: eleinte nem szabad megengednetek, hogy puját tartsanak nektek, amíg nem teremtettetek 300 Sahaja jógit. Akkor megkérhetitek őket, hogy tartsanak nektek puját. Eleinte használhatjátok a pujához az Én fényképemet. De vigyázzatok, mert most már erőkkel rendelkeztek, és ez elkényeztetheti az egótokat. Lehet, hogy azt fogjátok gondolni, milyen nagyszerűek vagytok. Nem. 

Nektek a világot kell megmentenetek. Az Én munkám ez, és megkérlek benneteket, írjatok Nekem Indiába, ha nehézségek merülnek föl. Arról is írjatok, hogyan terjesztitek a Sahaja Jógát, mi történik – szeretném tudni. De azt hiszem, megértitek, hogy most már vissza kell vonulnom. Nem tudok utazgatni. 

Ha bármi kérdésetek lenne, kérdezzetek! 

Azok, akik bizonyosak benne, hogy guruvá válhatnak, emeljék föl a kezüket! Ó, milyen sok! Csak egy kezet, nem kettőt. 

Ha valaki pénzhez akar ezzel jutni, meg kell mondanotok neki, hogy ne tegye, és írjatok Nekem. A kezdetekben nem fogadhattok el pénzt, de amikor már körülbelül 3000 tanítványotok van, megünnepelhetitek az összes tiszteletadási napot. De egyenként legalább 3000 tanítványt kell teremtenetek, akkor kérhetitek, hogy tartsanak nektek puját. 

Vannak olyanok, akik nem válhatnak guruvá, akikben akadályok vannak, és problémáik vannak. Ha problémákkal küzdötök, ne váljatok guruvá, különben ez hatással lesz rátok. De ha tudjátok, hogy tiszták vagytok és megnyíltatok, akkor guruvá válhattok. Van valakinek kérdése? 

Fogok nyitni egy központot a nemzetközi Sahaja Jóga részére, és amikor már legalább 300 Sahaja jógit teremtettetek, megkérhetitek, hogy tartsanak nektek puját, és elfogadhattok pénzt. Ha ennél korábban pénzt kaptok, küldjétek el ebbe a központba. Körülbelül tizenegy tagja lesz ennek a központnak, és Én fogom bejelenteni. Ha kérdéseitek lennének, most kérdezzetek! 

Először 300 ember, nem kértek semmi pénzt a terembérlet vagy más kiadások kivételével, de saját magatok nem fogadhattok el semmit. 

Most még egyszer, emeljétek fel a kezeteket, hányan szeretnétek guruk lenni. 

Isten áldjon meg benneteket! 

Van valamilyen kérdésetek? 

Szervezés címén fogadhattok el pénzt, hogy lehessen termetek, hangszórótok és hasonló dolgok, de nem szabad elfogadnotok a saját, egyéni használatotokra. Nagyon vigyázzatok! Amíg nincs 300 Sahaja jógitok. Öt-tíz emberrel csoportot alakíthattok, és elkezdhettek dolgozni. Élvezni fogjátok. Ha bárkinek bármi problémája lenne, csak kérdezzetek meg Engem. 

Kanadába kell utaznom, még nem jártam ott, de igyekezni fogok időt szakítani rá. Először Oroszországba kell utaznom, utána tudok majd Kanadába menni. A kezdetekben inkább a saját országotokban kell dolgoznotok, mint más országokban, csak utána terjesszétek mindenfelé. Lássuk csak még egyszer, hányan szeretnének guruk lenni. 

Ó! Milyen sokan! 

Nagyon köszönöm. Köszönöm. Mindnyájatoknak köszönöm.