Դեվի Պուջա։ Ի՞նչ է սպասվում Սահաջա յոգերից և որտե՞ղ ենք մենք։ Խորհուրդ հարսնացուներին։ (Հնդկաստան)

Բորդի (Հնդկաստան), 13 փետրվարի, 1984թ. Բորդի (Հնդկաստան), 13 փետրվարի, 1984թ. Մի Սահաջա Յոգ կարդում է Գյանեշվարա սրբի կողմից գրված «Պասայադան» մանտրան և Շրի Մատաջին թարգմանում է այն։ Այդ «Գյանեշվարիի (կամ Դնյանեշվարիի) վերջին տունն է (Օվի), որը սուրբ Գյանեշվարայի (կամ Դնյանեշվարայի) մարաթիով գրված Բհագավատ Գիտայի մեկնաբանությունն է։ [Տեսագրությունն ու ձայնագրությունը սկսվում են այստեղից] Սահաջա Յոգ: “Ata vishwatmaké dévé yéne vAgnyajné toshave” Շրի Մատաջի: Հիմա, ասվում է, որ դուք բոլորդ, ովքեր մեկ եք ձեր Ոգում (այս բոլորը այսօր Սահաջա Յոգայի նկարագրությունն է, ապագան է, ներկան) կստանաք դա, այդ ժամանակ ինչ է պատահելու։ Դա այնպես գեղեցիկ ձևով է ցույց տրվել, դուք կզարմանաք, որ դուք բոլորդ մեկ ամբողջ կդառնաք տիեզերքում։ Տիեզերքի Ոգին կբավարարվի այն Յագնյաներով, որ իրենք պատրաստվում են անել, կրակի արարողություններով, որ դուք անելու ենք։ Ինչպե՜ս է դա համապատասխանեցվել։ Նա դա 3 հարյուր տարի մեզանից առաջ է ասել։ Սահաջա Յոգ: “Toshoni maza dyavé pasayadana he.” Շրի Մատաջի: Եվ ապա դու պետք է տաս մեզ քո օրհնանքների կաթը՝ մեզանից լիովին բավարարվածություն ստանալով։ Սահաջա Յոգ: “Zé khalanchi vyankati sando” Շրի Մատաջի: Այդ ժամանակ բոլոր սարսափելի չար մարդիկ կկործանվեն և իրենց ծրագրերը կփչանան։ Սահաջա Յոգ: “taya satkarmi rati wadho” Շրի Մատաջի: Եվ մարդիկ կգնան դեպի արդարացիություն։ Սա է ՞՞՞ Գուպտա նկարագրությունը Սահաջա Յոգ: “Bhuta parasparé pado maitra jivantché.” Շրի Մատաջի: Այդ ժամանակ Ոգու հսկայական ընկերություն կլինի մարդկանց միջև։ Սահաջա Յոգ: Duritanché timira zawo Շրի Մատաջի: Նրանք, ովքեր տգիտության մեջ են, լույս կստանան։ Սահաջա Յոգ: ‘Vishwa swadharma surye paho’: Շրի Մատաջի: Ամբողջ տիեզերքը կտեսնի լույսը՝ Մեկ Համընդհանուր Կրոնի արևը։ Սահաջա Յոգ: ‘Jo je vanchita to te laho’:Շրի Read More …