Amruta

Kai klausote mano įrašų, įsidėmėkite esminius dalykus, ką sakė Motina, ir patys patikrinkite. Taigi išsilavinimas Sahadža jogoje labai svarbus, kitaip jūsų protas surūdys.

Jums reikalingas pilnas Sahadža jogos išsilavinimas, vien duoti realizaciją – ne darbas. Jums reikia, kad kiti žinotų, jog gerai išmanote. Tokio išsilavinimo, kokį turite, niekas neturėjo, nė vienas šventasis. Taigi dabar priimkite absoliutų pranašumą.

Nesvarbu jūsų amžius, mokslinis išsilavinimas, bet jūs turite žinoti, kas yra Sahadža joga, ką ji reiškia, kaip veikia.

(Šri Matadži Nirmala Devi, Melburnas, 1985 m. kovo 17 d.)

Jei Sahadža joga jums nauja, pirmiausiai gaukite savirealizaciją čia.