Gudi Padwa, Meditation in thoughtless awareness New Delhi (India)

Gudi Padwa, „Meditation in thoughtless awareness“. Delhi (India), 30 March 1976.
Mes negalime medituoti, galime tik būti meditacijoje.
Kai sakome, kad ketiname medituoti, tai neturi jokios reikšmės. Mes turime būti meditacijoje. Jūs esate namo viduje arba išorėje. Negalite būti namo viduje ir tuo pat metu sakyti: „Esu išorėje.“ Arba kai esate išorėje, negalite sakyti: „Dabar esu viduje“. Tokiu pačiu būdu judate trijose savo gyvenimo dimensijose: emocinėje, fizinėje ir protinėje. Jūs nesate savo viduje. Kai esate savo viduje, […]