Sahasrara Chakra, Public Programme (Australia)

Sahasrara Chakra,, Public Programme. Sydney (Australia), 3 April 1981.
Anądien kalbėjau jums apie Kristaus ir Šri Krišnos centrus ir jų tarpusavio santykį.
Paskutinis ir svarbiausias mumyse esantis centras – Sahasrara – limbinėje smegenų srityje. Kai įžengiate ten, pasiekiate bemintį suvokimą. Ši sritis pasiekiama, kai Kundalini pereina per Kristaus centrą, per Kristaus vartus, todėl parašyta, kad turite per Jį pereiti. Tačiau ne lyg kas kartotų: „Aš esu Kristus“ ar sakytų: „Aš išpažįstu Kristų, tik Kristų“. Tai ne tas kelias. […]