Shri Lalita Puja, Understand your own importance

Brighton (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Lalita Puja. Hove, Brighton (UK), 15 May 1982.

Labai didžiuojuosi kaip Motina, matydama tiek daug Sahadža jogų, ir kiekvienas turi suprasti, kad jei ateis bent keli naujokai, gali būti vos keli, bet visi turi suvokti, kad visi jūs dabar esate realizuotos dvasios.

Visi taip užaugote, kad patys galite suburti branduolį ir po to augti kartu kolektyviškai. Kiekvieno asmeniniai daigai išaugo į stiprius sodinukus, ir, be abejo, jie gali būti perkelti į įvairias vietas ir ten augti, nes kiekvienas iš jūsų dabar esate pranašas. Man įdomu, jūs tai suvokiate ar ne. Žinoma, jumyse yra Realizacijos džiaugsmas, viskas, ką turite, yra palaiminimas, jūs jau užaugote iki to. Lėtai, bet stabiliai jūs tą pasiekėte, ir dabar, kai užaugote kaip medžiai, kiekvienas iš jūsų esate svarbus ir galingas. Žinau, kad keli atėjo kolektyviškai, ir iš pradžių jums sunku su jais tvarkytis. Nes jie dar nesubrendo iki to momento, kai iš tikrųjų suvokiama savo reikšmė. Bet visi turite suprasti savo pačių svarbą ir savybes, kurias išvystėte. Kitose taip vadinamose „melo organizacijose“, pavyzdžiui, bažnyčioje, yra tik vienas kunigas. Visame rajone yra tik vienas kunigas, nors apie tai nieko neišmano, bet tai nesvarbu.

Bet kokiu atveju tai tik vienas asmuo, kurį įgaliojo bažnyčia. Visi turi klausyti vieno asmens. Bet čia jūs visi veiklūs žmonės, kiekvienas iš jūsų gebėtų išdėstyti gerą paskaitą. Žinoma, kiekvienas labai gerai gali duoti Realizaciją, dėl to nėra jokių abejonių. Visose grupėse jūs tai turite pabandyti savarankiškai, bandykite savo grupėse. Pamąstykite apie visas kryptis, kur galite taikyti. Nes jūs esate pasiruošę. Dabar jūs esate pranašai. Jūs nuo nieko nepriklausomi, arba jums nereikia dėl to priklausyti nuo savo kolegų. Jūs tai galite padaryti ir individualiai.

Nors ir esate neatsiejami vienas nuo kito. Jūs visi suprantate tą pačią kalbą, kartu pažinote tiesą ir esate visi kartu. Bet dinamiškumą kiekvienas turi išsivysti individualiai, kiekvienas savo sferoje, savo linijoje gali tai išsiugdyti, nes apie Sahadža Jogą jūs žinote viską. O tie, kurie dar nesubrendę, gal dar nežino. Jie vis dar ką nors racionaliai aiškina, nesvarbu, ir jiems viskas bus gerai. Bet kol jums tai rūpi, tol visi esate pranašai ir kaip pranašai turite išlikti. Kur beeitumėte, kalbėkite apie Sahadža Jogą, sakykite jiems: „Mes tai suvokėme, tai šviesa. Mes viską žinome.“ Turiu omenyje, kad jums dėl to nėra jokių abejonių, ar ne? Problema ta, kad jūs jaučiate, jog kiti gali nesuprasti, nes jie buki, kvaili, orientuoti į ego arba agresyvūs, arba jie jums padarys tą ar aną. Tai tiesa, bet jūs turite žinoti, kad yra ne kovoja ne vienas, yra tūkstančiai visame pasaulyje, kurie moka jūsų kalbą, kurie suvokia jūsų veiklą, ir visi žino tą patį dalyką.

Taigi jūs ne vieni kovojate su tuo. Kai tai suvoksite, nustebsite, kiek daug energijos pradės tekėti į jus. Kuo daugiau galvosite apie tai, sakyčiau, medituosite į save ir suvoksite, kad patys esate pranašai. Ir tada pamatysite dimensiją, kurioje tiek daug mano dimensijų čia sėdi, aš tai matau. Taigi nepriklausomai nuo vietos, gyvenimo būdo, kur benukeliautumėte turite apie tai kalbėti ir pasakoti žmonėms. Dabar yra tam tikri darbai, kuriuos mes atlikome, tam tikros taisyklės ir reglamentai Sahadža Jogai, Sahadža jogams. Tik tam, kad pamatytume, kas visiškai subrendęs, o kas ne. Štai kodėl mes sukūrėme taisykles ir reglamentus, nes tie, kurie visiškai subrendę, priims jas nesunkiai, jie visiškai jose. Ir, kaip žinome, pas mus ateina įvairių kategorijų žmonių. Aukščiausios rūšies žmonės patenka į Sahadža Jogą be jokių trikdžių, jie aukščiausios prabos žmonės.

Jie pasiekia savo galių, priima savo galias, pradeda jas reikšti, jie tiesiog tampa tuo. Tartum mumyse yra tobulas žiedas, ir reikia tik pritvirtinti ten brangakmenį. Ir jūs jį randate. Jie tiesiog nurimsta tai atradę. Bet kai kurie žmonės net po Realizacijos juda tai į vieną, tai į kitą pusę. Nesvarbu, jie apeis aplink. Bet aukščiausios klasės žmonės yra ramūs, turiu pasakyti, labai ramūs. Galiu pasakyti, kad pažįstu daug guru, tikrų guru, o ne tų netikrų ir pamirštamų, pamirštamų apsišaukėlių, bet tų tikrųjų. Panašių į jus jie neturi nė vieno, nė vieno tokio nėra. Kaip Gagangar Maharadž, jis man labai atvirai pasisakė, kai paklausiau: „Kodėl tu jiems neduodi Realizacijos?“ Jis atsakė: „Kas man davė Realizaciją?

Aš turėjau labai sunkiai dirbti.“ Ir taip toliau… „Na gerai, − jam pasakiau, − tau Realizaciją davė tavo guru, taigi dabar tavo pareiga ją duoti.“ Ir jis atsakė: „Aš daviau ją vienam asmeniui. Dirbau su juo dvidešimt penkerius metus. Išvaliau jo Agija čakrą, viską išvaliau, daviau jam Realizaciją.“ „Ir ką jis daro dabar?“ Jis atsakė: „Jūs, Motina, kada nors jį sutiksite. Jums reikia su juo susitikti, jis baisus ir dabar iš to pelnosi pinigų, laksto paskui sijonus.“ Po Realizacijos, po dvidešimt penkerių metų darbo! Jis pasakė: „Manęs niekas nesieja su tuo žmogumi.“ O tas vaikinas buvo vadinamas Ana Maharadž. Aš pasakiau: „Susitiksiu su juo, jei jis atvyks į Mumbajų.“ Taigi jis atvyko į Mumbajų ir viena iš mano mokinių pasikvietė jį į savo namus. Gana pasiturinti ponia, ir ji pasakė: „Motina, Ana Maharadž atvyko, o Jūs minėjote, kad norite su juo susitikti, taigi jis atvyks. Ar Jūs atvyksite?“ Kai nuvykau ten, jis, žinoma, palietė mano pėdas ir pan., bet rūkė prie manęs, tik įsivaizduokite. Jis palietė mano pėdas ir atsisėdo. Jis sakė, pirmiausiai jis pradėjo blogai kalbėti apie savo guru, apie tą, kuris su juo dirbo dvidešimt penkerius metus, ar galite įsivaizduoti?

Turiu omeny, kad jūs labai geranoriški ir gerai apie mane atsiliepiate. Aš su jumis nedirbau dvidešimt penkerius metus, bet pažvelkite į jį, jis taip kalbėjo apie savo guru. Ir jis pasakė: „Suprantate, mano guru, kam jam vykti, kam jam vykti į Mumbajų? Ar tai būtina?“ Nes jis čia, Mumbajuje, pelnosi pinigų ir nenorėjo, kad atvykęs jo guru ką nors apie jį pasakytų. „Ir ko jam vykti į Mumbajų? Jam nereikėtų palikti savo vietos. Jam juk gerai sekėsi ant kalno viršūnės. Ko jam čia reikia?“, ir dar visko jis ten prikalbėjo. Aš pasakiau: „Tikrai? Tai tavo guru, ir tau nereikėtų apie jį taip kalbėti.“ Jis atsakė: „Bet juk tai tiesa.

Jam nereikėjo čia vykti, suprantate?“, ir jis teberūkė. Aš pasakiau: „Na gerai, man laikas vykti.“ Aplink jį tiek daug moterų, liečiančių jo pėdas ir panašiai, jis toks patenkintas savimi, gerdamas pieną, rūkydamas ir kalbėdamas labai maloniai su savo taip vadinamais mokiniais. Vargšeliai, jie buvo paprasti žmonės, suprantate. Aš pasakiau: „Na gerai, man jau laikas vykti. Taigi tu uždėk šiek tiek, aš tau uždėsiu šiek tiek kumkumo ant kaktos.“ Taigi paėmiau šiek tiek kumkumo ir uždėjau jam ant kaktos. Jo Agija tiesiog degė, o, mano pirštas tapo štai toks! Aš pasakiau: „Ir viskas. aš išvykstu, dabar tu uždėk man ant kaktos.“ Ir aš jo pirštą įtraukiau į vidų, jis net negalėjo jo pajudinti. Tiesiog taip, jis buvo visas… Jis pasakė: „Palikite mane, palikite mane, Motina, aš atsiprašau, atsiprašau!“ Aš atsakiau: „Dabar! Tik prižadėk, kad nebekalbėsi apie savo guru, tada aš tave paliksiu.“ Jis atsakė: „Gerai, gerai, gerai!

Prašau, palikite mane!“ Taigi aš atleidau pirštą. Bet, žiūrėkite, Sahadža jogė, kuri ten buvo, kuri buvo išgelbėta nuo daugybės problemų, nes buvo įžvalgi, jis jai sakė visišką melą. Jis sakė: „Aš suteikiau Motinai jėgų.“ Matot, jie tai stebėjo per atstumą. „Aš kračiausi, nes suteikiau jai jėgų.“ Matote, jis kratėsi, nes suteikė man jėgų. Tačiau ta moteris suprato, kad kai krataisi, reiškia, kad kažkas tau negerai. Ir ji pasakė: „Dabar aš tau suteiksiu tokių pat jėgų, kokių buvo duota Motinai.“ Tuo metu tai buvo tik Sahadža Jogos pradžia, sakyčiau, visai pradžia. „Taigi dabar verčiau turėkite Jagja. Hom. Tam jūs visi turite atnešti vieną ketvirtąją tolą aukso.“ Tai maždaug 10 gramų. „Ir duoti man.“ Tai buvo pabaigos pradžia.

Dabar visi jų pinigai, visa nuosavybė, viskas kažkur susiurbta. Jos sesuo sutiko mane, kai keliavau kartą iš Bombėjaus į Delį, ji tiesiog puolė man prie pėdų ir žiūrėdama verkė. Aš paklausiau: „Kas nutiko?“ Ji atsakė: „Motina, tas žmogus apvogė mus.“ „Kas?“ „Ana Maharadž.“ Klausiu: „Kaip? Tą dieną matėt, kaip jis kratėsi. Štai, kur esmė.“ Taigi kaip ją apgavo tipas, kuris jai absoliučiai melavo? Jei ji būtų mačiusi jo vibracijas, viskas būtų buvę gerai, ir tai Sahadža jogai pamiršta. Jie yra pranašai, turi galių, o jų galia yra jų Dvasia, vibracijos, ir visada jie tai pamiršta, „Mes turime naują, vibracinį sąmoningumą, turime spręsti viską vibracijomis,“ ir tai vienintelis pranašo trūkumas. Jeigu tai netiesa, aš esu labai nekalta ir naivi, aš tiesiog nesuprantu viso to. Matot, aš neišmanau žmogaus vingrybių, kaip jis sukinėjasi aplink ir meluoja, tačiau visiškai viską suprantu vibracijų lygmenyje. Jūs man galite pasakoti bet kokias istorijas, paremtas vingrybėmis ir protu, visais savo paaštrinimais.

Aš žinau, kam jūs pasirengę, nes žinau tik vibracijas. Bet kitu atveju esu labai paprasta, ne racionaliai, ne kaip kitaip, o vibraciškai žinau, kur jūs esate. Taip pat jūs ugdote savo vibracinį suvokimą, jo jautrumą, bandydami suvokti viską per vibracijas. Jeigu tai gebėsite, būsite puikūs pranašai. Būsite tobuli pranašai. Taip pat sutiksite žmonių, kurie nebus to supratę. Tokiais žmonėmis nereikia pasitikėti, niekada nereikia jais pasitikėti, nes jie nesubrendę, jie gali virsti negatyviais arba pozityviais. Taigi jais nereikia pasitikėti ir elkitės atsargiai. Vos tik jiems viskas bus gerai, galėsite vėl jais rūpintis. Pavyzdžiui, neseniai mergina ištekėjo už vieno gero Sahadža jogo.

Nes jis sakė, kad myli ją ir visas tas nesąmones, taigi aš sakiau: „Gerai, baba, vesk ją.“ Aš žinojau, kad tai negerai, bet ką galėjau pasakyti? Ir tada ta moteris bandė, iš tiesų ji keliavo su manim, ji netgi bandė atakuoti mano širdį savo bhutais. Dukart ji tai darė. Taip klastingai, labai klastingos dvasios buvo joje, matot, grįžus į Australiją suvaidino, kad jai taip nesaugu, ir vyras ja nesirūpina, ir taip, ir anaip. Visas Ašramas, tik įsivaizduokite, būtų prarastas. Žinojau, kad kažkas vyksta, taigi paskambinau. Nedelsiant išsiaiškinau. Ir pasakiau jiems: „Patikrinkite jos vibracijas!“ Jie atsakė: „Motina, mes neradome nieko blogo.“ Tai reiškia, jie niekada iš pradžių netikrino jos vibracijų. Nes kai taip nutinka, vibracijos dingsta, jūs nieko nebejaučiate. Ji tiesiog juos taip užvaldė, kad jie nieko nebegalėjo pajausti.

Ar galite įsivaizduoti? Tada aš protingai paklausiau: „Ar galima išvaryti Voreną dėl jo žmonos?“ Ir jie išsigando. Taigi reikia būti labai budriems, ypatingai budriems tokių nesubrendusių žmonių atžvilgiu. Jie visada stengsis jus nutempti žemyn. Nesubrendę žmonės visada stengsis nutempti jus, kol jūs nebūsite pakankamai stiprūs juos atremti. Nes jie nieko nedaro, nebijo to, jie tiesiog užvaldo tuos žmones ir daro ką nors, stengiasi daryti ką nors prieš Dieviškumą. Kita tokia buvo Genujoje. Iš pradžių aš taip atvirai nekalbu apie žmogų. Jei įmanoma, nedarau to atvirai, nes tai netaktiška. Suteik jiems progą, ir viskas išryškės, nesvarbu, viskas paaiškėja.

Aš galiu sutvarkyti. Bet kai tie nemalonumai tampa kolektyviški, tada reikia kalbėti apie tai atvirai. Nes, matot, žmonės nueis pas vieną, pas kitą, nueis pasipasakoti, nueis pas trečią. Taigi turite būti budrūs, o jie to nesisaugo. Tai ir yra geriausia, jie nežiūri, ką daro. Kaip ta moteris iš Genujos klausinėjo visų: „Ką manai apie poną X arba poną Y?“ Taigi, jei pasakėte kažką negatyvaus, ji tai užfiksavo. Užvakar ponas Rei pradžiugino mane pasakydamas kažką gero apie Pamelą. Jis sakė: „Pamela yra labai artistiška moteris.“ Kai matote kituose kažką gero, man tai suteikia malonumo, suteikia laimės, džiaugsmo. Bet jeigu matote tik blogus dalykus, tada man tai nepatinka. Kartais, aišku, aš jus noriu patikrinti.

Kartais sąmoningai sakau ką nors, sakau: „Kažkas negerai ponui Rei.“ Galiu taip pasakyti. Aš žinau, kas gerai, kas blogai, ir tik žiūriu, kiek galite teisti žmogų. Ir jeigu jūs, tarkim, palaikote kažkurią jo gerąją savybę, žinau, kad jums viskas gerai. Man tai patinka, aš jus suprantu, iš tikrųjų jus dėl to nepaprastai myliu. Kad ir kokia būtų tiesa, sakykite man, nes tiesą aš žinau ir tik žaidžiu su jumis, kad pamatyčiau, ką jūs galvojate. Taigi stenkitės matyti gėrį kituose. Tačiau iš kitos pusės, jei žmogus priekabus, jis stengsis jus užvaldyti. Birmingeme yra tokia problema, kurios iki šiol dar neatskleidžiau ir nepasakiau. Aš vis laikiau paslaptyje, bet dabar jums sakau, žmonės, kad Birmingeme yra problema, ir ji kyla iš vieno žmogaus, kuriam tai nerūpi. Aš pakalbėsiu su juo, pasakysiu jam, kad reikėtų atsikratyti tos problemos.

Jei jis to nepadarys, turėsiu pasakyti atvirai, nes nenorėčiau, kad išnyktų Birmingemo centras. Mes galėjome prarasti Genują, sakau jums, galėjome prarasti. Visi buvo vieni prieš kitus, ir tą didžiulę problemą sukūrė vienas asmuo. Nors esate visiškai subrendę, bet nesate kolektyviškai budrūs, neįvertinate kitų, kaip turėtumėte. Jūs esate vienis. Ne tik supratimas, jūs negalite vieni be kitų. Toks lėtas ir pastovus anglų charakteris yra labai geras charakteris, bet jis gali būti labai lėtas. Lėtai ir stabiliai jūs turite išlįsti iš savo kiauto ir pamatyti kito Sahadža jogo grožį, pamatyti visas jo gražiąsias savybes, įsisavinti. Kai kurie žmonės yra neįtikėtinai erdvūs, stebėtina, kaip aš kalbėjau su Pamela apie Rei ir ji meldėsi dėl jo, tai mane ypač pradžiugino, nors, sakyčiau, vakarykštė Braitono programa nebuvo tokia šviesi, ten buvo keletas žmonių, bet nesvarbu. Energija užplūsta, kai matau Sahadža jogus, branginančius vieni kitus.

Dabar kažkas turi bėdų, na, „kairiakanaliai“ visada turi bėdų mano paskaitų metu, jie užmiega, jiems taip natūraliai pavyksta. Ir visiškai nesvarbu, aš su jais dirbu, net jei jie miega. Bet dirbdama su jais ir norėdama į juos patekti, aš turiu pati užmigti? Tai lyg tempimas žemyn, bet nesvarbu, viskas iškils. Yra būdų ir metodų, kaip tai sutvarkyti. Bet ne tai man svarbiausia, svarbiausia, ar jūs miegate prieš savo bičiulius, bičiulius Sahadža jogus? Ar jais rūpinatės? Jie lyg jūsų rankos, akys, nosis – viskas. Jūs visi esate vienis. Negalite veikti vieni be kitų, nes dabar jūs vieninteliai žmonės, kurie gali matyti.

Jūs vieninteliai, kuriems rūpi. Ir mūsų nėra vos keli. Mes manom, kad mūsų nedaug. Matot, kiti guru gali turėti tūkstančius, bet jie beverčiai – vėliau jie tiesiog išnyksta. Gal pridėjus jiems ragus ir uodegas, jie kažką padarytų, bet tiems žmonėms tiesiog nerūpi. O jums rūpi. Iš kitos pusės, turėtumėte spustelti žmones, kuriems taip nerūpi, ir branginti tuos, kuriems viskas labiau rūpi. Ir tai reikia suprasti. Reikėtų mažiau viso to. Sakyčiau, turėtumėte pasakyti daugiau, jeigu reikia padaryti kažką tokio?

Pasakykite daugiau, negu galite, nes, kad ir kiek pasakytumėte, nebus perdaug, ir tai yra Dievas. Tačiau neturėtų būti tiek daug, kad jie negalėtų pakelti. Vorenas tai patyrė, kai jam sakiau: „Pasakok tai tik Sahadža jogams, niekam kitam, nes kiti niekada tuo nepatikės.“ Mašinoje nebuvo degalų, o jam reikėjo imtis propagandos ir važinėti ratais. Ir jis aštuonias dienas taip veikė, o kai jie grįžo, degalų nebuvo. Degalinės darbuotojas pasakė: „Jūsų bakas pilnas, kam jums reikia degalų?“ Kodėl ne? Tai galima padaryti, bet niekam nepasakokite, nes jie tik pasakys, kad tai išgalvota istorija. Jūs esate girdėję istoriją apie duoną ir žuvį. Taip parašyta Biblijoje ir mes tikime. O kodėl ne šiandien? Jūs esate matę daugybę tokių nutikimų, daugybę, dabar gyvendami.

Bet jeigu jiems pasakosite, jie nepatikės. Taigi jūsų išmintis slypi tikėjime, kad esate Dievo karalystėje, o Jis visagalis, ir Jis duos jums viską, ko trokštate ar norite. Žinau, kad žmonės nepatikės. Tai tiesa, ko tik trokštate, bet jei pasakytumėte žmonėms, jie nepatikėtų. Bet apie visa, kas susiję su Sahadža Joga, jūs turite pareikšti ne slaptai, o atvirai, pasitikėdami. Rodomas išskirtinumas dėl šio mokymo nėra geras. Pasitikinčiai: „Taip, taip yra! Taip yra! Yra taip, kaip yra.“ Iš pradžių, kai nuvykau į Indiją, Raul Bai, jūs žinote tą senyvą moterį, tą indę, jie dėl visko šiek tiek drovūs. Ji vienintelė buvo aukštai iškėlusi rankas.

Ji šaukė: „Bolo Matadži Nirmala Devi!“ Modi į ją žiūrėjo, jis negalėjo iškelti rankų. Matot, jis šiek tiek drovėjosi. Bet akimirksniu ji pakėlė jo ranką ir pasakė: „Kas Jums yra, aukštasis žmogau? Kam Jums Dievas davė tokį ūgį? Tik tam, kad keltumėte rankas.“ Vargšelis turėjo iškelti rankas. Štai kaip yra. Turėkite drąsos, visiškai pasitikėkite savimi, tuo, kad esate realizuoti, kad jūs pranašai. Dėl nieko nesijaudinkite ir neliūdėkite, nes dabar jūs pranašai. Priėmimas! Sanskrito kalboje tai Viradž.

Tai persismelkianti energija. Viradž reiškia mėgavimąsi ta energija. Viradž. Ra – tai energija; Viradž reiškia mėgavimąsi tos galios energija, jos priėmimas. Dabar jūs karaliai, taip ir elkitės. Tai visiškai nereiškia arogancijos. Asmuo, būdamas karaliumi, visiškai nėra arogantiškas, jeigu jis yra tikras karalius. Su netikrais karaliais viskas kitaip. Bet tikrieji karaliai niekada nebus arogantiški. Taigi šia karališka elgsena jūs traukiate žmones.

Tai nėra šou, tai jūs! Ir visos tos jūsų abejonės – kam jos? Jums nebūtina rengtis kaip vargšams ar puošeivoms, jūsų apranga turi būti tokia kaip karaliaus, be jokių nepatogumų. Jūs nustebsite, kaip tai veikia. Jums, žmonės, atiteko geriausias mano laikas, draugija, ir aš taip pat moku jūsų kalbą. Aš kalbėjau anglų kalba daugiau negu savo, savo gimtąją hindi. Ar galite tuo patikėti? Dabar daugybė indų, kuriems po nepriklausomybės nelabai rūpėjo anglų, stengiasi anglų kalbą išmokti, ir jie bijo, kad vieną dieną anglų kalba gali pakeisti sanskritą, nes Motina kalba angliškai. Taigi norėčiau paprašyti vieno dalyko: priimkite, priimkite savo galias. Priimkite.

Jūs daugiau ne vergai. Jūs realizuotos sielos. Savo asmenybe jūs iš tikrųjų sustiprinsite Sahadža Jogos grožį. Kol ant medžio žydi gėlės, tol medis neturi reikšmės, o gėlės turi būti išorėje! Jos nesislepia, ar kur nors matėte besislepiančią gėlę? Jos padengia visą medį, o jų aromatas išreiškia jų galią. Ir aromatas sklinda. Visi žino, kad gėlės išorėje, visos bitės renkasi aplink medį. Štai taip reikia elgtis, išreikškite savo galias vidumi ir išore. Ne tik vidumi, bet vidumi ir išore.

Ir juos nustebins jūsų pasitikėjimas, jūsų gailestingumas, jūsų didžios savybės, visiška vidja, visiškas Sahadža Jogos pažinimas, visiškas Kundalini pažinimas, visiškas Dieviškumo savyje pažinimas. Gerai? Dabar, Gevinai, kaip tik norite, galite daryti pudžą. Gavinai, ateik… Tau reikėtų turėti vardus ir daiktus. Ir Markui. Ganėša Pudža, Motina? Ganėša atvyko! Tu taip pat moki sanskrito kalbą… Jūs abu mokotės sanskrito. Jogas: Ar reikia prieš tai pakviesti tuos, kurie nedarė Jums pudžos? Gerai, bet ne visiškai naujokus.

Ne ką tik atėjusius, bet tuos… Jei jie nori ateiti, tai gerai. Bet suprantate, problema ta, kad jie visiškai nauji žmonės. Bet Prancūzijoje tai suveikė… Jogas: Yra atėjusių pašalinių, dar nebuvusių pudžoje. Iš kur? Taip, yra ponas iš Devono, Motina. Yra? Gerai, gražu. Taip pat, suprantate, Prancūzijoje ten tikrai suveikė. Kitą dieną mes darėme pudžą ir pakvietėme tuos žmones, kurie gavo Realizaciją. Ir jiems tai suveikė, suprantate, jie pajuto, nes buvo ieškotojai.

Jie suvokė prasmę, ir ne tik tie iš Alžyro… Tie musulmonai, kokie jie geri buvo, absoliučiai aukščiausios klasės. Geriausi žmonės, suprantate. Koks vardas to advokato? Aychala. Jis nuostabus vyras, ar ne? Jo žmona… Ir jis pasakė: „Tai Atgimimo metas, ir nėra čia ko klausti.“ Jis advokatas, o jo žmona taip pat? Pasakysiu, jis lėktuvu atskraidino keturioliką žmonių. Na, gerai. Jei naujiems žmonėms nekils kliūčių, tai viskas gerai.

Jie gali ateiti plauti mano pėdų. Tai visada padeda. Bet jei yra kliūčių, geriau to nedaryti. Tiesiog geriau nedaryti. Suprantate, man tai nepadeda, tai padeda jums. Kai kas mano, kad kai nuplauna man pėdas, aš galu nesiprausti ar panašiai! Tai privilegija, ir jei jums reikia tai daryti, tai ir darykite, čia jums gerai, jūs iškart įtvirtinate savo Realizaciją. Taigi naujokai gali ateiti. Ir pirmiausiai tu turi nuplauti mano pėdas. Jis taip gerai supranta, sakau jums!

Mano vaikaičiai, jie… Jie taip gerai supranta protokolą. Jis numovė man kojines ir užsidėjo ant galvos! Jie taip gerai tai suvokia, tai… Nikas sakė man, kad iš vaikų mes turime pasimokyti tiek daug protokolų. Jis paėmė tai iš manęs šiandien, ji sakė pudžos vakarui, bet manau, kad paliksiu jį naudoti. Taigi naujokai, prašau, ateikite. Jie turėtų daryti pudžą. Jiems turi atitekti privilegija, o ne tiems… Kas atvyko iš Devono? Puiku! Ateikite čia. Ateikite čia, ateikite čia.

Gerai. O tie, kurie iš Braitono, turite ateiti plauti mano pėdų, nes tai geriausias būdas įtvirtinti savo Realizaciją. Jis bus pirmas? Jie supranta, kokia tai privilegija. Labai gerai. Polai, manau, tau reiktų nuplauti mano pėdas, geriau jau nuplauk man pėdas. Aha, labai gerai. Pasakykite mantrą geriau. Beje, kam daviau tą daiktą, kurį aną dieną jums atnešiau? Nuplauti mano pėdas?

Kam aš jį daviau? Ar daviau jį jums? Didelį daiktą. Ne, ne, neseniai. Klauskite Marko. Markai, mes turėjome tą sidabrinį daiktą, didelį tokį? Štai tokio dydžio. Ne, ne tas. Tai buvo iš Anglijos. Manau, tai Kelias.

Turėtų būti ten. Jogas: Motina, Jūs man davėte vieną savo namuose, perduoti Lakštingalų keliui. Tikrai? Kur tai? Jūs turite tai atgabenti. Suprantate, jis labai geras. Nuostabu, kad aš turėjau tai su savimi, tai buvo iš Anglijos, ir atvežiau tai jums. Padarytą Anglijoje, ar galite įsivaizduoti? Šefilde! Taigi aš jums jį atvežiau, kad galėtumėte naudotis.

Taigi kitą kartą atsivežkite, nes plienas nėra toks geras kaip tas daiktas, suprantate? Taigi dabar jūs sakysite mantras, ne? Pirmiausiai su Šri Ganėša. Ar jūs tai turite? Tai kaip jūs tai darysite ant mano pėdų? Mano pėdoms naudokite gy su šituo. Šiek tiek šio kokoso turėtų likti… Gerai. Šimtas aštuoni vardai. Bet jis turi vertimus, taip pat reikalingus, o, štai šis. Tegu jis skaito vertimą, nes tai naujokams.

Tai Šri Ganėša, kuris inkarnavosi kaip Jėzus Kristus, ir tai buvo parašyta prieš keturioliką tūkstančių metų. Tai buvo išversta, ir jūs galite matyti, kaip Jo atėjimas jau buvo numatytas, ir kaip viskas yra čia surašyta, kad parodytų pilną Jėzaus atvaizdą, koks jis yra, suprantate, žmonės nežino. Jie kalba apie Jėzų, Jėzų, Jėzų. Kas yra Jėzus? Pažiūrėkime. Dabar, Gavinai, ar gali atsistojęs tai perskaityti? Ne, ne, viskas gerai, persiųsk tai, tiesiog persiųsk. Dabar, kuris… Kodėl nepaprašius kurį nors tai paskaityti, nes mus reikia eiti… Džeremi? Skaityk garsiai. Tegu vaikai nuplauna mano pėdas.

Pirmiau tegu tai padaro vaikai. Taip geriau. Šona! Tegu ateina Olimpija. Olimpija, ateik čia. Ateik, ateik. Kas dar čia? Tau reikės plauti mano pėdas. Gerai? Visi turi plauti mano pėdas.

Ateikite. Dabar atsisėkite štai ten. Visi plaus mano pėdas. Ar gerai? Viskas. Dabar ateikite. Amitai, sėsk. Nusiauk batus. Tu privalai nusiauti… Sėsk, sėsk… Sėsk, sėsk. Sėsk štai taip.

Prašau sėsti. Na, ar atsisėsi! Sėsk! Sėsk. Dabar pilk vandenį, ateik. Tu pilk vandenį, ateik… Matai, visi tai daro. Ateik. Aha! Kas dar tai padarys? Padėk jam.

Kur tai?.. Keite? Tiesiog pakvieskite ją. Dešinę ranką, dešinę ranką, duok dešinę ranką. Ne, ne, neverk. Neverk. Neverk. Kur Keitė? Pakvieskite Keitę. Dabar plauk, plauk.

Ateik, ateik. Ateik, ateik. Ji gali tai padaryti. Ji gali tai padaryti. Ji jau didelė. Ji gali tai padaryti… Viskas gerai, pažiūrėk, kaip dvelkia vėsus vėjelis. Gerai, gerai, gerai. Ateik, Keite, ateik. Matai, atėjo Keitė. Keitė atėjo.

Ateik, Keite. Ateik, Keite, padaryk tai. Matai, visi tai daro. Visi vaikai tai daro. Gerai. Matote, čia yra esmė, kai gaunate Realizaciją, pabunda dvasia, o tai yra Kristus, ir jūs to klausote. „Jis tavyje“, tuo jūs klausote. Reiškia, kad dvasia, suprantate, čia esmė. Štai ką Jis sakė: „Ateis Gelbėtojas ir Jis arba Ji, kas tai bebūtų, jums padės taip, kad jūs amžiams būsite Mano Tėvo dėmesyje, arba prisiminsite Mano Tėvą amžinai. Jūs prisiminsite dvasią.“ Tai dvasia, suprantate?

Dabar išgirskite tai. Ar galite įsivaizduoti, jis čia! Jūs niekada to nedarėte… Greise, patrink savo rankomis vandenyje. Tiesiog patrink. Ateik. Tiesiog patrink. Stipriai patrink. Naudokis pirštais. Matai, mano pėdoms viskas gerai. Joms negali nieko nutikti.

Trink taip stipriai, kaip tik gali. Jogas: Deivės vardai, kaip Šri Lalita. Garsiai, dabar tu atsistok. Ar darysi tai? Gera idėja, nes… Ar gali jam uždėti? Gerai, tiesiog pastovėk ten… Vertimas, nes kitaip šie žmonės nieko nesupras. Ar gali atsisėsti, taip būtų geriau. Mes galime… Motina Žemė… Vibracijos. Dabar labai garsiai. Ar galite pridėti „sakšat“, taip būtų geriau… Ne taip smarkiai.

„Matadži Nirmala Devi“ būtų geriau… Tai sakykite pradžioje. Vos tik tai pasakėte, iškart gerai. Dabar dėl to būsite tikri, gerai? Telaimina jus Dievas. Ji dėl to tikra. Dabar geriau. Visa tai paslaptys… Gerai, bet jūs to nematote… Viskas, ką pasirinkote skaityti, yra siaubinga! Ra, Ra−dha yra… Reiškia tą, „Ra“ yra energija, kuri prasiskverbia, prasiskverbia. Radha yra… Ra yra Radhos energija. Ir vėl siaubinga!

Iš pradžių jie jums pasakė visus baisumus, manau, kad jūs nurimtumėte… Gerai. Gerai, judam į priekį. Dabar cukranendrės! Ji yra priežastiniai elementai. Priežastiniai elementai, suprantate? Priežastiniai. Pavyzdžiui, Motina Žemė yra aromato priežastis. Aromato priežastis yra Motina Žemė. Suprantate, vibracijų kiekis, sklindantis per aurą, įtraukia visas kitas auras į ją. Visa Motina Žemė.

Tai reiškia… Ji yra muskuso pilnatis. Ji yra muskuso pilnatis. Suprantate, jie bandė sudėti visas poetines idėjas, kad kažką apibūdintų. Suprantate, esmė ta, kad yra skirtumas – tai grožis ir laimė. Laimė – tai veidas, suprantate, tai duoda jums šubha, tai reiškia „kas atneša sėkmę.“ Veidas, kurį jūs matote, atneša jums sėkmę. Ir tai yra žinoma kaip laimė. Žinoma, turiu omenyje, kad šiuolaikiniai žmonės netiki tokiu veidu, kad ten išvis gali būti veidas. Bet ten gali būti veidas, kurį pamatę, sulauktumėte sėkmės. Žadantis sėkmę. Jogas: Šlovė Jai, kurios deimantai šviečia skaisčiau už žvaigždes.

Štai kodėl aš nieko nenešioju! Tai grožio džiaugsmas. Taigi Sahadža jogai gėrisi grožiu gėlių, kurias Ji dėvi. Nes tai dėl vibracijų. Matote, tai paprasta, nes tai, ką jūs paliečiate, prasivibruoja, ir jei matote tam tikrą gėlę, jūs dar labiau džiaugiatės, nes tai turi vibracijas. Tik vibracijos tai suteikia. Lotosas – meilės lotosas… Kuris reiškia, kuris kyla iš kapol. Tai apibūdinimas. Kapol yra tai, ką kaip dalį jie apibūdina. Matote, padmaraag, padmaraag yra lotoso aromatas.

Raag reiškia, kad lotoso energija sklinda iš Jos kaktos. Ne, iš čia kapal, ir tai yra kapol. Kapol yra, aš atsiprašau, tai kapal, o tai kapol, skruostai. Energija, kuri teka iš skruostų, tai raag energija, reiškia, kad raag yra meilė, lotoso gailestingumas. Kaip nauji lapai. Vidru yra „nauji lapai‘, suprantate. Kaip nauji lapai. Koks būtų vertimas? Tai labai didis dalykas, labai poetiškas, kaip nemalonu. Kaip nemalonu!

Gerai. Mėlynas. Kaip šios spalvos mėlyni lapai, matote. Matote naujų lapų spalvą, jie rausvi, ar ne? Jos lūpos tokios spalvos, kuri sugėdins net tuos mėlynus lapus, ką tik pražydę lapai, matote, tie rožiniai. Taip, bet jie valdo Nirmala Vidja; Šuddha Vidya – tyros žinios. Jie yra, dantys yra išraiška, jie išreiškia tyrą žinojimą. Tai visų Vidjų raktažolės. Raktažolės. Reikia uždėti kamparo.

O betelį reikia suvalgyti, jo aš nevalgau, matote. Sanlap reiškia „laimingą“. Alap yra ataskaita, ataskaita. Ataskaita. Taigi… Matote, jei atvirai, tai labai nemalonu. Geriau perskaityk tai… Ne, ne, taip, kaip ten parašyta: kaip veena muzika, dieviška veena muzika. Sarasvati. Matykite, visus dalykus jūs turite matyti subtilioje formoje. Jūs nematote visų stygų, suprantate. Subtilioje formoje deimantai, jie skleidžia, jie skleidžia, matote.

Taigi, kai jie sako „Deimantai aplink kaklą“, tai ne apie šiaip nešiojimą, tai apie meilės skleidimą. Taigi vėrinys, vėrinys yra naudingas. Bet dabar jūs esate deimantai mano vėrinyje, taigi kam man daugiau reikalingi deimantai? Kosminis, toks jis. Suprantate, kai Ji neturėjo savo deimantų, ir tą vieną vėrinį, kurį turėjo, Ji nešiodavo tuos deimantus, gerai. Bet kai turi gyvus deimantus, nebebūtina. Jie skleisdavo Jos energiją. Dabar nereikia nieko; jūs esate tie, kurie skleis energijas. Jogas: Mes esame Šri Matadži puošmena, tai mes turime suvokti ir stengtis palaikyti švarą savyje, kad maksimaliai galėtumėme švytėti… Jogas: Save apvalantys brangakmeniai. Štai taip.

Viskas viduje! Manau, kad to nereikia versti, geriau nereikia. Tai daugiau apie Motinos krūtis. Nes vaikams rūpi krūtys, jos čia apibūdintos, tad geriau nereikia. Ne, ne, ne, geriau nereikia. Suprantate, tai parašyta tokių kaip Markandėja, o jie Motiną apibūdina ir iš vidaus, ir iš išorės. Nesuprantu, kodėl jie taip mato Motiną, nes jie vaikai. Suprantate, jie buvo vaikai. O vaikai apie Motiną žino absoliučiai viską, taigi aprašo visą gimimą. Yra trys sluoksniai.

Motina yra… Trys sluoksniai. Štai kodėl vadinama… Kaip nemalonu! Kameša yra… Jis visų troškimų Dievas. „Kama“ yra „troškimas“. Štai kodėl Jis yra širdyje. Per daug išlenkta. Nereikia avėti šiuolaikinių batų!… Jie nufotografavo, jūs ten buvote, vienoje iš nuotraukų jie pamatė iš mano pėdos sklindančius ugnies liežuvius… Maha Šyvaratri. Matot, visai tai pasakyta, nes sakant šiuos dalykus, sužadinamos tos energijos, matote, jie jaučiasi laimingi, jie susijaudina. Ir tai man nėra kažkas ypatinga, nes tai mano, nieko ypatingo.

Tai tiesiog yra. Bet kiekvienas turi suprasti, kodėl jūs taip greit gaunate Realizaciją, nes turbūt manyje yra kažkas ypatingo. Kodėl jūs taip greitai gaunate Realizaciją? Aš atrodau kaip jūs, elgiuosi kaip jūs, visai kaip jūs. Bet tame yra kažkas labai subtilaus, ir tai yra labai dinamiška, jūs turite suvokti kosminę Motinos prigimtį. Tai paaiškina, kaip jūs gaunate Realizaciją, kaip duodate ją kitiems. Štai kodėl visi šie apibūdinimai suteikti ieškotojų, kurie yra labai aukštos kategorijos žmonės, suprantate. Jie labai subtilūs, bet kuo subtilesni augate, tuo geriau suprantate mano galią ir savo pačių galias. Matote, tai abipusis supratimas: kuo plačiau atmerkiate akis, tuo daugiau salės šviesos matote.Tai veikia taip pat. Bet manyje yra kažkas ypatingo, nes jūs gaunate Realizaciją, ir tas kažkas yra šis apibūdinimas.

Jogas: Jie sako, kad Deivė yra tokia didi, kad net Šri Ganėša žiūri tik į Jos pėdas. Jis niekada nežiūri į Jos veidą. Bet ne Sahadža jogai, jie gali. Jiems leista. Jiems galima daugiau negu bet kuriai kitai dievybei, ir jie taip auklėjami. Pirmiausiai vaikai, suprantate, dievybės irgi labai, labai geros, labai, labai malonios. Jos žino, kad scena – jų ir, kad jomis yra rūpinamasi, be to, jos yra mano numylėtinės. Jogas sako, kad yra toks mitas, jog nereikia kirpti Deivės kojų nagų, nes juos nukerpa dievybių karūnų brangakmeniai, kai jos lenkiasi prie Jos pėdų. Tai tiesa, aš kartais taip darau. Bet kartais man reikia, nes kai jūs, žmonės, ateinate prie mano pėdų, jūs ne Brahma, Višnu, Maheša, geriau jūsų nesužeisti, Matote, jūs neturite karūnų!

Matote, kaip tik laiku! Ištekėjusios moterys iš Braitono. Jogas: Šlovė Jai, kurios Dievas yra Jos galiose. O, tik įsivaizduokite! Jogas: Tai reiškia, kad kiekvienas Absoliutą gali pasiekti tik per Matadži. Tai Jos energija. Matote, tai, kad kontrolė Šyvos, Sadašyvos, yra Motinos rankose, yra netiesa šiuo atžvilgiu. Jogas: Bet Jūs esate Jo galios apraiška. Tai tiesa, bet, matote, mano meilė, gailestingumas yra kur kas daugiau. Aš nesu rūsti.

Bet jei jūs, žmonės, blogai elgiatės, tada Jis užsirūstina. Aš to galiu ir nesuvaldyti. Tada man telieka stebėti Dievo rūstybę. Jis gailestingumas, Jis meilė, Jis tyrumas − viskas Jame, bet Jis yra rūstus. Taigi būkite atsargūs dėl to, ką norite daryti.