Šri Ganėšos pudža House of Charles and Magda Mathys, Troinex (Switzerland)

Šri Ganėšos pudža
Visų pirma norėčiau jums papasakoti apie pudžos reikšmę. Yra du aspektai. Vienas aspektas yra tai, kad jūs turite dievybes savyje, ir tos dievybės turi būti pažadintos jumyse. Dievybės yra skirtingi Dievo aspektai. Taigi, iš vienos pusės, jūs turite dievybes, kurios reiškia Dievo aspektus, kurie yra visada pažadinti. Iš kitos pusės, jūs turite savo pačių dievybes, kurios kartais pažadintos, kartais pusiau pažadintos, kartais miegančios ir kartais sergančios.
Taigi jūs turite naudoti du metodus: pirma − pamaloninti Dievo dievybes ir paprašyti jų, […]