2nd TV Interview

(England)

1982-10-07 2nd of 2 TV Interviews Northampton UK DP, 3' Download subtitles: DE,EN,GU,LT,PT,RO,TR (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

TV Interview, October 7th, 1982, Northampton, UK

… Jos vardas yra Matadži Nirmala Devi.

Ji studijavo mediciną Indijoje ir dabar yra ištekėjusi už vyresniojo Jungtinių Tautų diplomato. Ji gyvena Londone, bet šią savaitę ves kelias viešas programas, kad išplatintų savo mokymą. Ji tiki, kad mes visi turime dvasinę energiją, vadinamą Kundalini, kuri yra stuburo apačioje, gali būti pažadinta ir tekėti kūnu. Taigi aš nusiaviau batus ir nuėjau šiandien su ja susitikti Šiaurės Hamptone. ŠRI MATADŽI: Jūs esate aktyvesnis žmogus ir bandote galvoti per daug, dirbti per daug… ŽURNALISTĖ: Aš galvoju per daug? Niekas man to anksčiau nesakė. Tiesa… ŠRI MATADŽI: Ir jūs per daug dirbate fiziškai, visur bėgate ir mažai būnate namie. O kairė pusė yra emocinė, taigi kairė pusė – emociniam gyvenimui. Štai kur slypi Jūsų disbalansas. Taigi pirmiausiai turime Jums duoti balansą, gerai?

Pirmiausiai aš pažadinsiu užšalusią pusę ir nuraminsiu, kad malonė atsklistų į šią pusę ir suteiktų pasitenkinimą. Taigi ji turi būti pažadinta, matote, emocinė pusė yra pažadinta. Ir ši pusė suteikia raminantį efektą su visur esančia Energija iš jūsų dešinės pusės. Taigi štai kaip ji juda, suprantate? Tokiu būdu. ŽURNALISTĖ: Bet ar ši Energija ir troškimas yra daugiau negu kiekvieno troškimas siekti geriausio dėl savęs, būti laimingu ir patenkintu? ŠRI MATADŽI: Jūs negalite pasitenkinti materialiais dalykais. Jūs negalite. Tai ekonomikos principai. ŽURNALISTĖ: Bet galiu Jums paprieštarauti, kad praeityje, kai visi guru, išgarsėję Vakaruose, tapo apsupti labai prašmatnių dalykų, turtų ir pinigų, tai atrodė didelė priešprieša tam, apie ką jie šneka.

ŠRI MATADŽI: Džiugu, kad Jūs tai matote, bet kiek žmonių tai mato? Kiekvienas turi suprasti, kad tai ne verslas, jūs negalite pelnytis iš… ŽURNALISTĖ: Bet jie sukūrė labai sėkmingą verslą iš to. ŠRI MATADŽI: Nes jūs labai naivūs. Šioj šaly žmonės nenaudoja smegenų. Jūs turite teisingai suprasti, kad jei jums turi kas nors nutikti, tai bus jūsų sąmonėje. Pažadinkite savo energijas ir tada suprasite, kad negalite mokėti pinigų už savo evoliuciją. ŽURNALISTĖ: Turbūt trys milijonai žmonių mus žiūri šiuo metu. Ar jie gali ką nors pajausti ar gauti matydami Jus per televiziją? ŠRI MATADŽI: Taip, kai kurie iš jų gali. Jei jie yra ten, jei nukreips delnus į mane.

Tiesiog dabar štai taip, jie gali jausti vėsų vėjelį delnuose. Ir tada jie gali pajusti vėsumą virš galvų. Taip atsitiko daugybėje vietų.