1st TV Interview

(England)

1982-10-07 1st of 2 TV Interviews Northampton UK DP, 5' Download subtitles: DE,EN,GU,LT,PT,RO,TR (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

TV Interview, October 7th, 1982, Northampton, UK

… Jungtinių Tautų diplomato žmona.

Ji šiuo metu gyvena Londone, bet visame pasaulyje turi tūkstančius pasekėjų, kurie ją pripažįsta kaip didžiausią gyvą Indijos šventąją. Ji moko savirealizacijos bei džiaugsmo, ir sako, kad dvasine energija Ji gali pagydyti ir nepagydomus. Ji sakys kalbas viešuose susitikimuose Bedforde ir Šiaurės Hamptone rytoj, o šiandien ji davė savo pirmąjį interviu Anglijoje. Mūsų žurnalistė Rebeka (negirdima). Jos šventenybė Šri Matadži Nirmala Devi yra žinoma visame pasaulyje dėl jos gydomųjų galių. Jos pasekėjai suvokia ją kaip Dievybę. Motina, kaip į ją kreipiamasi, moko taikos evangelijos ir atrado dvasinę energiją, vadinamą Kundalini, kuri yra parodyta šioje schemoje. Ji gali pažadinti ją ieškotojuose, kaip juos vadina, kad suteiktų jiems pilną nušvitimą. Ji pripažįsta, kad dauguma vakariečių skeptiškai žiūri į jos galias, bet atmeta galimybę imti pinigus už savo dovanas. Jos pareiškimai apie gydymo sėkmę yra įspūdingi.

Sergantys alkoholizmu liovėsi gėrę, narkomanai buvo išgydyti, bet įspūdingiausia tai, kad ji tvirtina, jog pagydė daug sergančiųjų vėžiu. ŽURNALISTĖ: Kiek žmonių išgydėte nuo vėžio? ŠRI MATADŽI: Tūkstančius… Nežinau… Turėčiau pasakyti… ŽURNALISTĖ: Tūkstančius? Ką apie tai mano daktarai? ŠRI MATADŽI: Matote, bėda ta, kad aš pati studijavau mediciną ir… daktarai yra žmonės, kurie dirba su gyvenimo pumpurais, matote, o ne su jo šaknimis. Jų problema, kad niekas nekalba apie tai, jog ligos gali būti išgydytos aukštesniais metodais negu žmogaus sąmonė, tada jie nenori persijungti į tą sąmonę, kuri yra aukštesnė ir kurią turime pasiekti, nes žmonių sąmonė vis dar yra tarpinė. Jūs turite pasiekti Dievišką sąmonę. Tik kai turite tokią sąmonę, galite tai išgydyti. ŽURNALISTĖ: Kaip apibūdintumėte save – kaip gydytoją ar kaip dvasininkę? ŠRI MATADŽI: Matote, nenoriu patekti į jokią kategoriją, nes… esu namų šeimininkė ir turiu atlikti visus namų šeimininkės darbus, taip pat esu diplomato žmona, turiu elgtis kaip diplomato žmona, taip pat esu žmogus, kuris turi atlikti Sahadža jogos darbą… Taigi nežinau, kaip apibūdinti save.

ŽURNALISTĖ: Ar galite tai perduoti man? ŠRI MATADŽI: Taip taip, galima perduoti masėms. Visų pirma turime nustatyti Jūsų problemą. Pirmiausiai yra disbalansas, nedidelis disbalansas, nes turite daug dirbti ne namie, manau, turite daug kur nuvykti ir neturite daug laiko asmeniniam gyvenimui. Taigi Jūs aktyvesnė protiškai ir fiziškai, bet turite mažiau emocijų, taigi turi būti balansas. Pirmiausiai turiu Jums duoti balansą šitaip, gerai? Turiu Jus subalansuoti. Jūs per daug dirbate protu, persistengiate, taigi sutrinka Jūsų kepenys. Ir kepenys taip pat yra suaktyvėjusios. Kad tai pataisytume, turime Jums… ŽURNALISTĖ: Ką Jūs darote?

ŠRI MATADŽI: Tiesiog nuimu įtampą kepenyse. Kepenys jaučiamos šioje delnų srityje. Taigi Jūsų kepenų įtampa sumažinama. Tai labai paprasta. ŽURNALISTĖ: Ar kas nors, žiūrėdamas tai, turės ar pajaus kokį efektą iš Jūsų? ŠRI MATADŽI: Iš manęs? ŽURNALISTĖ: Taip. ŠRI MATADŽI: Ne ne, jokio efekto. Nieko. Nes, matote, tai kaip destrukcijos konstrukcija; jūs tiesiog išimate destrukciją iš konstrukcijos ir viskas.

Tai labai paprasta. Ką dabar darau… Dabar Jūs turite pasakyti mintyse arba garsiai, jei norite, pasakykite: „Motina, aš visiems atleidžiu“. Tiesiog pasakykite. ŽURNALISTĖ: Motina, aš visiems atleidžiu. ŠRI MATADŽI: Taip, pasakykite tai triskart. Pažiūrėkime. Sakykite. ŽURNALISTĖ: Motina, aš visiems atleidžiu. ŠRI MATADŽI: Dar kartą. ŽURNALISTĖ: Motina, aš visiems atleidžiu.

ŠRI MATADŽI: Dar kartą. ŽURNALISTĖ: Motina, aš visiems atleidžiu. ŠRI MATADŽI: Dabar matote. Ar jaučiate tėkmę? Truputį. Tai labai jautru, labai subtilu. ŽURNALISTĖ: Na, aš jaučiu… jaučiu švarumą. Taip. ŠRI MATADŽI: Tai prasidėjo. Prasidėjo, jaučiate?

Tiesiog aš… ką darau – tai kryžius ant Jūsų rankos. Matote, čia Kristus, kuris sakė, kad turite atleisti. Matote, tai veikia? ŽURNALISTĖ: O ką tai man duos ateityje? ŠRI MATADŽI: Ateityje… tai yra jūsų… asmeninė energija pasireikš. Turite tą energiją savyje. Su ja jausitės labai rami, kontroliuosite savo mintis. Jums nereikia galvoti nuolat. Galite ilsėtis negalvodama. Jei norite, galvokite, bet galvoti nebūtina.

Tada atsiskleis Jūsų pačios energija, dėl kurios galėsite ją perduoti kitiems. Yra tiek daug dalykų, kuriuos galite daryti.