Radio Interview

(England)

1982-10-08 1st of 2 Interview Radio Wellingborough UK DP, 9' Download subtitles: DE,EN,LT,PT,RO,TR (6)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Radio Interview, October 8th, 1982, Wellington, UK

ŽURNALISTAS: Čia Filas Malonas apskrities laidai Viktorijos centre, Palk gatvėje, Velingbore.

Su manimi Matadži, kuri moko Sahadža jogos. Taigi, Matadži, apie ką būtent ši joga? ŠRI MATADŽI: Sahadža reikšmė: „saha“ reiškia su, „dža“ – gimęs. Tai, kas gimę su jumis, reiškia spontaniškumą. Tai gyvas procesas gyvos energijos, kuri supa mus, kuri yra visur, kuri pulsuoja visame kame. Ir šis įvykis yra proveržis, didžiausias proveržis mūsų bemintiškumui, gali būti apibūdintas psichologiškai. ŽURNALISTAS: Kai kurie tai vadina savirealizacija. ŠRI MATADŽI: Tas pats. ŽURNALISTAS: Jūs esate kilusi iš krikščioniškos šeimos Indijoje. Taip.

ŽURNALISTAS: Jūsų mokymas apima krikščionybę ar ne? ŠRI MATADŽI: Taip, apima, žinoma, nes Kristus yra labai svarbus Sahadža jogai, be abejonės. Tačiau tai, kaip suvokiame Kristų, pagal Biblijos tekstą, yra labai ribota. Mes turime žvelgti į kitus raštus apie Jį, išplėsti ir paaiškinti Jį, ką Jis norėjo pasakyti, nes Biblija nepakankamai išaiškina. ŽURNALISTAS: Taigi, ar Jūsų žinutė yra apie taiką, ir tai šiuo atveju yrataika visame pasaulyje ar taika žmonių viduje? ŠRI MATADŽI: Visapusiškai. Tik taika viduje suteiks taiką išorėje. Kokie bebūtume viduje, tai pasireiškia išorėje. ŽURNALISTAS: Jums yra pavykę anksčiau išgydyti žmones. Ar dėl to, kad dirbate iš vidaus į išorę, ar kaip tai atliekate?

ŠRI MATADŽI: Tai labai paprasta, nes jūs turite gyvastį, ši Energija pati yra gyvybinė. Ir jei, kai ji teka jumyse, perduodate šią gyvastį kitam, tas žmogus yra atgaivinamas. Taip paprastai galima pasakyti. Tačiau iš tikrųjų tai yra vyksmas jūsų viduje. Tai likutinė energija, taip vadinama augimą skatinanti energija, ar auganti energija jumyse, kuri kyla ir suteikia jums Dvasios pajautą. Tai reiškia, kad jūsų Dvasia patenka į jūsų dėmesį, ir jūs galite tai jausti centrine nervų sistema. Taigi jūs gaunate informaciją arba, galima sakyti, tampate apšviesti Dvasios, kuri yra Absoliutas. Kartą pajutę Absoliutą, tuo pačiu atsikratysite visų šių dalykų, neprisitaikymo ir viso kito. ŽURNALISTAS: Šį vakarą Jūs viešite Northemptone. ŠRI MATADŽI: Taip.

ŽURNALISTAS: Jei žmonės nutartų eiti, ką pasakytumėte jiems šį vakarą? ŠRI MATADŽI: Turėčiau jiems paaiškinti, kas jie iš tikrųjų yra. Iš tiesų jie yra Dvasia, o šis kūnas, mintys – visa tai tėra apdangalas. Dabar mūsų dėmesys yra kūno lygyje, minčių ir emocijų lygyje. Bet jūs turite kilti aukščiau ir dėl šio metodo tai pavyksta. Kai tai įvyksta, jūs tampate antrą kartą gimę, tarsi kiaušinio tapsmas paukščiu – įvyksta transformacija. ŽURNALISTAS: Taigi, artėjant antram gimimui, kai kurie žmonės tiki, jog tai įvyks tik po jų mirties. ŠRI MATADŽI: Tai neįmanoma. Kaip tai gali būti? Tai neteisingas supratimas.

Turime daug neteisingų supratimų apie šiuos dalykus ir jie gali būti pašalinti. Pirma, logiškai turime pasiekti tam tikras išvadas, logiškai. Dėl to, kad nesustabdome smegenų darbo, mes žvelgiame, pasitelkę loginį suvokimą, o tai, ką turime pasiekti, yra gyva energija. Tada mes siekiame to. Kai pasiekiame, turime patikrinti, tai ar ne tai. Visa tai yra absoliučiai atvira. ŽURNALISTAS: Taigi, Jūsų pasekėjai tada… Kaip jie praktikuoja šios rūšies jogą? Ar praktikuoja lygiagrečiai su kitomis religijomis, pavyzdžiui? ŠRI MATADŽI: Suprantate, tos religijos, kurias matote, išorėje atrodo kaip skirtingos religijos, bet iš tikrųjų jos yra viena. Visos jos yra žiedai nuo vieno gyvybės medžio.

Jos atrodo skirtingos, bet taip nėra. Jos gyvuoja ta pačia tiesa, visiškai nėra skirtumo tarp jų. Bet kai nuskinate ir vadinate jas: „Ši mano, ši mano“, jos tampa negyvos, bjaurios ir juokingos. Štai kaip fanatizmas atėjo. Visos religijos yra gimusios iš tiesos, ir čia jūs rasite jų apsijungimą, visišką apsijungimą. ŽURNALISTAS: Jūs susitiksite su žmonėmis iš Northemptono ir iš kitų apskričių Guildhole šį vakarą, ačiū Jums labai už pokalbį. ŠRI MATADŽI: Adresas toks: Guildholas, Giles skvero gatvė, Northemptonas. ŽURNALISTAS: Ir prasidės pusę aštuonių. ŠRI MATADŽI: Taip, pusę aštuonių. Tikiuosi pasimatyti.

ŽURNALISTAS: Ačiū Jums labai. Čia Filas Malonas Apskrities laidai Viktorijos centre, Palk gatvėje, Velingbore. ŠRI MATADŽI: Ar buvo gerai? ŽURNALISTAS: Puikiai, gerai, taip, ačiū. …priimkite šias gėles. ŠRI MATADŽI: Turėtumėte paklausti apie guru, manau, kad tai svarbu. ŽURNALISTAS: [neaiškiai]. ŠRI MATADŽI: Tai labai svarbu, suprantate, nes visi žmonės yra klaidinami guru ir visokiomis hipnozėmis, ir juodąja magija. Jūs privalote išgelbėti visus šiuos žmones. Tai labai svarbu.

ŽURNALISTAS: Taip, jie sutrikę, ar ne? ŠRI MATADŽI: Labai sutrikę, suprantate, sutrikimas yra didžiulis. Tai taip pat modernių laikų ženklas. Turite žinoti, ko tikėtis. ŽURNALISTAS: Linkiu viso, kas geriausia. Tikrai labai jums dėkoju. ŽURNALISTAS: Ačiū, gerai. [neaiškiai]. ŠRI MATADŽI: Dėkoju labai. ŽURNALISTAS: Gerai, ačiū, [neaiškiai].

ŠRI MATADŽI: Atsiprašau, kad pavėlavau, bet vakar nutiko juokingas dalykas. Mes atvykome, įveikę 40 mylių, ir nieko neįvyko. Ačiū Jums labai, ačiū. Viso gero.