TV Interview

(England)

1982-10-21 TV Interview Plymouth UK DP, 4' Download subtitles: DE,EN,LT,PT,RO,TR (6)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

TV Interview, October 21st, 1982, Plymouth, UK

Jos pasekėjai ją mato kaip didžią dvasinę lyderę, galinčią išgydyti visas ligas – netgi vėžį.

Aišku, šiuos tvirtinimus jūs jau turbūt esate girdėję prieš tai iš kitų taip vadinamų guru (dvasinių mokytojų), tačiau jos sparčiai didėjančiam pasekėjų ratui Matadži Nirmala Devi yra kitokia. Šį vakarą ji paskleis savo žinią viešojoje programoje Ekseteryje. ŽURNALISTAS: Matadži, pasaulyje, kuriame gausu gydančiųjų ir guru, yra daugybė apsišaukėlių ir šarlatanų. Sutiktumėte su tuo, kad daug žmonių gali skeptiškai reaguoti į Jūsų tvirtinimus? ŠRI MATADŽI: Žinoma, taip ir turėtų būti. Kodėl jie taip nereaguoja, aš nesuprantu. Jūs turite naudoti smegenis ir pasiekti tinkamas išvadas. Kodėl ieškote, ko ieškote ir pas ką einate. Šie žmonės, kurie prašo iš jūsų pinigų ir gyvena kaip parazitai jūsų sąskaita, negali būti guru, matote, jie yra savigarbos neturintys žmonės. ŽURNALISTAS: Jūs visiškai neimate pinigų?

ŠRI MATADŽI: Visiškai. Turiu omeny, kaip galiu imti pinigus už tai, kas yra meilė, o meilė yra Dievas. Kaip galiu imti už tai pinigus? ŽURNALISTAS: Tvirtinama, kad netgi tokio interviu kaip šis žiūrovai, vien tik pažiūrėję į Jūsų atvaizdą televizijos ekrane, gali patirti tam tikrus fizinius pojūčius Jūsų galios. Kaip tai veikia? ŠRI MATADŽI: Taip. Bet jei jie tik nukreips delnus į mane štai taip, netgi dabar jie gali pajusti vėsų dvelksmą, srovenantį per jų delnus. Dauguma gali tai pajusti, kaip jie tai pajautė Honkonge, tačiau, jei esate komplikuoti žmonės, tai gali užtrukti. Tačiau dažniausiai žmonės yra paprasti ir jie tai pajaučia. Vėsus dvelksmas tiesiog pradeda pūsti į jų delnus.

Ir tai yra Šventosios Dvasios dvelksmas. ŽURNALISTAS: Tiesiog šiuo metu laikant delnus, nukreiptus į ekraną? ŠRI MATADŽI: Tiesiog taip. Tiesiog taip, taip. ŽURNALISTAS: Na, Jūsų žinia yra apie savęs supratimą, suvokimą, turiu omeny, ką tiksliai tai reiškia? ŠRI MATADŽI: Savastis reiškia Visagalio Dievo atspindį mūsų širdyje. Tačiau tai glūdi virš jūsų galvos. Ir savęs suvokimas, paprastais žodžiais tariant, yra tikrasis krikštas. Tai yra tikrasis krikštas. Tai reiškia, kad jūsų Dvasia patenka į jūsų suvokimą, į jūsų sąmoningą protą, į jūsų centrinę nervų sistemą, taigi jūs pradedate įsisąmoninti savo Dvasią, kuri pasireiškia jumyse kaip energija.

Ši energija – tai visa persmelkiančio Dievo energija. ŽURNALISTAS: Tačiau esu įsitikinęs, kad dauguma žmonių mano, jog jie jau puikiai save pažįsta ir nejaučia jokio poreikio papildomai energijai. ŠRI MATADŽI: Tai pernelyg didelis pasitikėjimas savimi. Tačiau yra būdas sužinoti. Jei pažįstate save, tai jūs turite žinoti, kurie centrai jumyse blokuojasi, kurie centrai blokuojasi kitame žmoguje. Tai tampa svarbu, tai nėra proto projekcija: „Aš esu toks ir toks.“ Tarkime, sakau, kad aš esu tam tikros vietos valdytoja. Ar aš ja tapau? Ne. Man reikia turėti tam tikrų galių. ŽURNALISTAS: Ir Jūs iš tikro galite pažiūrėti į kitą žmogų ir pasakyti, kas jam negerai, ar pajausti, kas jam negerai?

ŠRI MATADŽI: Taip, galiu, galiu pažiūrėti į žmogų ir pasakyti, tačiau kiti, kurie yra Sahadža jogai, gali pajausti tai tik savo pirštų galiukais. Bet mes kalbame kitokia kalba, mes nesakome: „Tau vėžys“, nes tai netinkamas pasakymas. Mes sakome: „Tau blokuojasi toks ir toks centras.“ Tarkim, kažkas yra labai egoistiškas. Tada nesakome: „Tu esi egoistiškas“, sakome: „Tavo Agija blokuojasi.“ Taigi toks žmogus nesijaučia įžeistas, suprantate. ŽURNALISTAS: Bet identifikavusi problemas Jūs taip pat galite jas pašalinti. ŠRI MATADŽI: Taip. Jei identifikuojame problemas, taip pat žinome, kaip jas pašalinti. ŽURNALISTAS: Kas nutiko prieš dvidešimt metų, kai Vakarų pasaulyje apie guru buvo tik išgirsta? Atrodo, mes puikiausiai išgyvenome ir be jų. ŠRI MATADŽI: Matote, šis laikas – tai prisikėlimo laikas, tai Paskutinio Teismo laikas.

Apie tai paaiškino jūsų didis poetas Viljamas Bleikas, kuris pasakė, kad nauja žmonių rūšis, jis ją pavadino Dievo žmonėmis, gims šioje Žemėje ir taps pranašais, jie turės galių paversti kitus pranašais. Žinoma, Indijoje taip pat buvo pranašystė prieš tūkstančius metų, kad… Šis darbas prasidės 1970 m. ir, kad daugybė žmonių gaus savo realizaciją. Apie tai jau yra paskelbta. ŽURNALISTAS: Ir mes dabar esame šiame laikmetyje? ŠRI MATADŽI: Taip, šis laikas atėjo, štai kodėl šie žmonės buvo gimę. Ir yra daugybė vaikų, kurie gimė realizuoti. Ir jūs nežinote, kas jie tokie, nes jie turi tas vibracijas ir yra kitokie žmonės. ŽURNALISTAS: Matadži, iš tikrųjų labai Jums dėkoju. ŠRI MATADŽI: Ačiū.