Makar Sankranti Puja: a little advice about the growth within yourself

Rahuri (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sankranti Puja (English and Marathi). Rahuri, Maharashtra, India, 14 January 1986.

Šiandien man yra liūdna diena, nes mes išsiskirsime.

Negalėsiu susitikti su jumis Bombėjuje (Mumbajuje). Su kai kuriais gal net visus metus, ir norėčiau duoti patarimą dėl vidinio augimo. Žmonės tiki, kad Dievas mums padeda ir mes esame Jo karalystėje. Kad ir kas nutiktų, Jis mus prižiūri. Tai tiesa, bet jūs esate Dievo instrumentai, turite rūpintis savimi. Dėl šiandienos vėlavimo norėčiau atsiprašyti, bet vėlavome, nes ponas Kulkarni turėjo atvykti iš Punos pasirūpinti šia pudža. Aš jam pasakiau (jis ateina dabar), kad jo žmona yra labai negatyvi moteris ir jis nesupranta savo svarbos. Būdami lyderiu turite suprasti savo svarbą. Ir kitas žmogus, kuris keliavo, paklausė: „Kodėl nevažiuoji su manimi?“ Jis atsakė: „Turiu važiuoti su savo žmona.“ Todėl pudža vėlavo, nes jo nėra. Jis sakė, atvyks į pudžą, todėl svarbu buvo atvykti laiku, be negatyvių jėgų, tempiančių jį žemyn.

Galime daryti išvadą, pirmiausiai mes turime žinoti, kad jokiais būdais turime neleisti negatyvioms jėgoms mūsų atakuoti, įtraukti ar prisirišti prie mūsų. Tai gali būti jūsų žmona ar jūsų vyras, gali būti jūsų sūnus ar dukra, gali būti bet kas. Turite patikrinti, kad tas žmogus yra negatyvus, savo vibracijomis ir neturėti nieko bendro su tuo žmogumi. Neklausyti tokio žmogaus, niekada nesutikti, ką tas žmogus sako, o daryti, ką jaučiate, nes iš vibracijų žinosite, kad tas žmogus yra negatyvus. Žinoma, tai nesuteikia jums teisės sunaikinti kito žmogaus ar visiškai nutraukti Sahadža jogą tame žmoguje. Atvirkščiai – su meile ir tinkamai patardami turite pasakyti tam žmogui: „Esi negatyvus žmogus. Nuo tavęs jaučiame negatyvias vibracijas.“ Tas žmogus gali nepaleisti negatyvo, gal jis nežino, kaip išsivaduoti ar kaip atsikratyti negatyvo, gal tai tinginystė. Gali būti arogancija, nes tokie žmonės gali būti labai arogantiški, nepalenkiami ir valdingi, gali būti labai užsispyrę ir labai protingi, gali apgaudinėti save pačių protu. Jie nepriims jokio patarimo. Pasistenkite jiems pasakyti kuo aiškiau, nes jūs esate čia ne dėl jų, esate čia dėl savęs ir dėl Dievo.

Nešvaistykite savo energijos žmogui, kuris yra pozityviai negatyvus. Požiūris turi būti toks, kad pabandysite padėti tam žmogui. Tarkime, ji turi blogų įpročių, vartoja narkotikus, pasistenkite panaikinti narkotikus ir kitą, darykite viską, kas įmanoma. Pasukite bandaną, muškite su batu, bet jūsų dėmesys neturėtų būti sutelktas į vieną negatyvų žmogų. Paprastai ašramuose mačiau, atsiranda vienas negatyvus žmogus ir visi ašrame susipyksta. Labai dažnas atvejis, nes vienas bjaurus žmogus gali sugriauti visą kompaniją. Kaip šiandien turėjau išleisti pinigų dėl kito bjauraus žmogaus be jokios priežasties, ir dėl to, kad ji negatyvi, turėjau kovoti su savimi; nežinojau, kaip kiti kovos su tuo. Bet jūs turite pasakyti atvirai: „Jei nori eiti į pragarą, eik, jei nori eiti pas Dievą, tada turėtum pasikeisti, turi pasikeisti, tapti gera.“ Visi gali būti išgydyti. Tinginiai yra sudėtingiausi, nes jie turi pasiteisinimų. Jie yra patys sudėtingiausi žmonės, kokius esu mačiusi.

Jei žmogus nėra tingus, labai lengva jį priversti veikti. Tinginiui viskas yra sunku, nes jis mėgaujasi tinginyste. Turite prisiminti Sahadža jogos principą, kuris yra labai svarbus. Manau, užsirašykite tai savo širdyje. Labai svarbi Sahadža jogos esmė, kaip augti, kad mokėtumėte pakelti Kundalini. Turite mokėti medituoti ir atrasti savo pačių problemas, trūkumus ir juos pašalinti, ir pakelti savo Kundalini. Jei negalite pakelti savo Kundalini, negalite tobulėti Sahadža jogoje. Kundalini nukrenta dėl daugelio dalykų, jei turite trūkumų. Pavyzdžiui, turite silpnybę savo žmonai, jaudinatės dėl jos, galvojate apie ją ar savo vyrą, kurie yra negatyvūs, Kundalini bus nutempta žemyn. Ji bus nutempta žemyn dėl negatyvaus dėmesio, dėl bet kokio negatyvaus dėmesio, kurį turite, ji bus nutempta žemyn.

Toks neigiamas žmogus visada veržiasi į priekį, jis sėdės priešais Mane, jis bus ten tam, kad trukdytų Man. Niekada nesupras, kad turėtume sėdėti gale, tokie žmonės mėgsta pasirodyti. Jie sėdės prieš Mano akis, kad juos matyčiau, tik pasižiūriu į priekį ir tas žmogus yra tiesiai prieš Mano akis. Tai ženklas, kad jie stengiasi nepatikti Dievybei visą laiką. Aišku, jūsų Motina yra labai linksma Dievybė, ji niekada nebūna nepatenkinta. Bet tiek daug kitų, kurie tampa nepatenkinti. Norėčiau žinoti, bet tikrai nežinau. Esu ne kas kita kaip atleidimas ir to tiesiog nepastebiu. Bet tai yra dažnas atvejis. Geras žmogus neina į priekį, laikosi toliau, neverčia Manęs to daryti.

Kitaip jie priverstų Mane: „Darykite tai, darykite tai, sėdėkite taip, aš paimsiu tai.“ „Kol nepasakysiu, tol nedarykite.“ Su kai kuriais žmonėmis būti – tikras galvos skausmas, jie visada klaus: „Ar pasiūlyti arbatos, ar turėčiau ką atnešti?“ Kodėl? Pasakysiu, jei man ko reikės. „Ar norėtumėte to, ar norėtumėte ano, o gal norėtumėte šito, o gal norėtumėte baltos arba žalios, arba geltonos arbatos?“ Aš neturiu laiko galvoti apie šias beprasmybes. Tai nutraukia mano dėmesį nuo jų ir jie negauna – užburtas ratas – negauna mano palaiminimų. Linda, tu esi iš tų, atsisėsk kitoje pusėje, tu puikiai tai žinai, ir esi ta, kuri sėdės priekyje. Galiu pasakyti, jūsų, sėdinčių prieš Mane, dauguma bus negatyvūs žmonės, išskyrus Aleksandrą. Aš tai matau. Kita yra Martina. Ar ji čia? Martina užsiteršia labai greitai, taip, kita turėtų būti Martina, taip, eik.

Martina užsiteršia labai stipriai. Ir jūs, žmonės, nenorite matyti, kad užsiteršėte, nenorite matyti, kad užsiteršėte, ir nutinka taip, jog tai paveikia kitus žmones. Paveikiami lyderiai. Kas kitas? Nagi, kas kitas, leiskite pažiūrėti. Už jos, ji turi problemą akyse, ji turi problemą, ji neturėtų sėdėti priekyje, turėtų sėdėti šone. Viskas gerai. Man nereiktų dėl to jaudintis, bet vis tiek leiskite jai sėdėti šone. Aš ką tik į jus parodžiau, kad galite pavirsti negatyviu žmogumi, kuris kuria problemas. Visų pirma besiskundžiančių tipas: tas, kuris skundžiasi gamta, yra negatyvus, tas, kuris skundžiasi, yra negatyvus.

Aš niekada nesiskundžiu, ar ne? Ar kada nors skundžiuosi? Dalyvauju jūsų programose visur. Ar kada skundžiausi, kad lova netinkama? Anądien netikėtai supratau, kad lova, kurioje miegu, yra kieta kaip akmuo. Netikėtai supratau, nes ant jos atsisėdau. Bet niekam dėl to nesiskundžiau. Aš pasakiau: „Viskas gerai“, nes jaučiuosi patogiai savyje. Taigi tai parodo žmogų, kuris nepatenkintas savyje, yra negatyvus, ir toks žmogus turėtų laikytis toliau nuo Sahadža jogos. Tai geriausias būdas jam padėti.

Turite prisiminti, kad geriausia negatyvių žmonių stengtis neleisti į Sahadža jogą. Nesistenkite pasirodyti, nes tokie žmonės visada nori išsišokti. Kodėl? Nes jie bus palaiminti, nes jie bus išgelbėti. Tai šiek tiek panašu į elgetą, ateinantį pas turtuolį, bet taip nėra. Sahadža jogoje viskas atvirkščiai, viskas tiesiog yra atvirkščiai, viską sudėliokite atvirkščiai, tada suprasite. Sahadža jogoje tie, kurie patraukti iš Mano akių, yra labiau palaiminti. Kurie neklausinėją Manęs, norėčiau to ar ano, yra labiau palaiminti. Labiau palaiminti tie, kurie nieko iš Manęs nereikalauja. Labiau palaiminti tie, kurie nekelia Man iššūkių.

Stebuklai įvyksta. Kaip su mano pasu, taip atsitiko anksčiau, nežinojau, bet Australijoje p. Šrivastava pasakė man, kad mano pasas baigė galioti. Aš privalau pratęsti jo galiojimą. Kai atvykau čia, Vorenas sakė man mažiausiai tris kartus, tada paklausiau Voreno: „Turėčiau keliauti į Delį ir tai sutvarkyti, nes jei keliausiu į Honkongą, kaip tai padarysiu be paso?“ Ir pasakiau: „Pažiūrėkime.“ Aš atverčiau savo pasą – jis jau galioja iki 1988 metų. Taigi, matote, kiekvienas turi suprasti, kad turime susidėlioti savo prioritetus, turime žinoti, kas mums svarbu. Man buvo labai svarbu nuvykti į Honkongą, tuo metu negalėjau rasti jokio kito laiko, kad ten nebūtų labai karšta. Ir tai tiesiog išsisprendė. Pirma, nereikėjo vykti į Delį, dabar esu pasiruošusi kelionei. Tai nutiko daugybę kartų, ir jei kas negero nutinka mano pasui ar kas dėl negatyvių jėgų veikimo, išnaudoju tai kaip privalumą. Taigi net jei kažkas yra negatyvus, panaudokite jį pozityviam dalykui.

Pavyzdžiui, ruošiausi kelionei į Ameriką ir išsiunčiau savo pasą vizai, o mano vyras, kuris yra toks skrupulingas, paėmė ją. Ir jie davė man vizą kitiems metams. Kai nukeliavau į oro uostą, jie sakė: „Ką? Tai viza kitiems metams. Gavote ją ne šiems metams, o kitiems.“ Taigi pasakė: „Galite keliauti kitais metais, ne šiais, ši viza yra kitiems metams.“ Paskambinau savo vyrui, buvo sekmadienis, jis buvo ką tik pabudęs, lakstė pirmyn ir atgal, vargšelis kartojo: „Kaip aš to nepastebėjau?“ Atsakiau: „Tu nepamatei. Atsitiko taip, tiesiog nepastebėjai. Vaikinas, kuris tai darė, matyt, buvo gana greitas, manau, todėl davė man metams į priekį, tad dabar geriau išsiaiškinti.“ Turiu galvoje, štai kas atsitinka greitiems žmonėms. Jie suteiks jums vizą kitiems metams. Tai kitas ekstremalus pozityvumas. Tada šio pirmyn atgal lakstymo rezultatas – jie visi buvo sukrėsti, žinote, kaip būdinga amerikiečiams: „O Dieve, kokia klaida.“ Taigi jie man davė vizą penkeriems metams.

Užuot jautęsi nelaimingi dėl negatyvumo ir nutaisę nelaimingus veidus, patys jautęsi nelaimingi ir man buvus nelaimingai dėl to, geriausiai yra pasijuokti ir panaudoti negatyvumą pozityvumui. Iš pat pradžių tai nutiko, kai kartą keliavome į Nasiką, kai keliavome į Nasiką [nesigirdi], kai keliavome į Nasiką sugedo mūsų automobilis, visi sakė: „Motina, Jūsų mašinos niekada negenda. Kaip ši sugedo?“ Pasakiau: „Tebūnie, viskas gerai, čia labai gražu, galiu apsižvalgyti, apžiūrėti viską aplink.“ Jie negalėjo suprasti, kodėl buvau tokia rami. Taigi automobilis sugedo ir užtrukome kokią valandą. Na, o žmonės, kurie tada buvo Sahadža jogai, niekada nieko negydė, niekada į nieką nežiūrėdavo, niekada nekeldavo kitų Kundalini, jie buvo labai bailūs. Tačiau manęs ten nebuvo, jie jautė įtampą, nes ten buvo susirinkusi didelė minia, nežinojo, ko griebtis. Taigi pasakė: „Gerai, mes pakelsime jūsų Kundalini.“ Štai kaip jie pradėjo tai daryti, ir tai padeda dabar [mes buvome tada?] tam, ką jūs darote. Kitaip jie būtų neprisilietę. Taigi visos kliūtys, visas negatyvas turi būti panaudotas pozityvumui.

Kaip pateikiau anksčiau pavyzdį apie mažą ląstelę, kuri keliauja į Motinos Žemės vidų, randa ten didelį akmenį eina aplink jį, [saisto?] ratu vėl ir vėl, panaudoja jį tolimesniam medžio laikymui, medžio atramai. Štai kas yra išmintis, tai yra išmintis, ir ši išmintis įgyjama medituojant, meditaciniu būdu. Taigi turite kasdien medituoti ir kelti savo Kundalini, negalite augti tik sakydami: „Motina, aš tave myliu, aš tave myliu“, rašydami man 10 puslapių laiškus, kurių neįmanoma perskaityti, darydami visus šiuos dalykus ir klausinėdami manęs visko nuo ryto iki vakaro. Niekas negali jums padėti suprasti manęs ar savęs, ar Sahadža jogos, ar augti Sahadža jogoje. Galite kalbėti, diskutuoti, daryti, kas patinka, geriausiai suprasti Sahadža jogą, tai būti labai laimingam. Laimingi veidai, laimė jumyse, džiaugsmas jumyse, pasistenkite matyti džiaugsmo esmę visur, nebandykite kritikuoti, tapdami nelaimingi. Kelkite savo Kundalini pamaldžiai kiekvieną rytą, kiekvieną rytą ir vakarą kelkite savo Kundalini. Kundalini yra kaip maistas, kaip maitinimas, gyvybės vanduo, reikalingas vidiniam jūsų augimui. Jei nemedituojate, jei nežinote, kaip kelti savo Kundalini, pabandykite to išmokti.

Negatyvūs žmonės visada to vengia, nes jaučia karštį ar dar ką. Susitaikykite su tuo kuriam laikui, jokio skirtumo, pripažinkite tai, išsivalykite ir pamatysite, kaip patys keliate savo Kundalini. Nekaltinkite savo vyro, žmonos, nekaltinkite savo vaikų ar aplinkos – nieko panašaus. Galite eiti į džiungles kasdien, galite eiti, kur norite, jei norite ką padaryti, galite tai. Bet žmonės turi suvokti, kad dabar esame šventieji, o šventieji turi tai daryti. Jūs labai nustebsite, kad pradėjus medituoti dauguma jūsų problemų išnyks, nes visomis psichologinėmis problemomis pasirūpins Dievas. Visomis materialinėmis problemomis bus pasirūpinta. Visomis kitomis problemomis, šeimos problemomis bus pasirūpinta. Tačiau pagrindinė problema – kaip priversti jus tai daryti. Tai lyg valgyti maistą: jūsų liežuvis gali paragauti, maistas apgaubiamas seilėmis ir keliauja žemyn, juo pasirūpinama, jis keliauja žemyn tinkamai, apačioje išskiriamos sultys, ten žinoma, kad atkeliauja maistas, skaidomas skirtingai toks, koks yra, visa sistema sukurta.

Bet jūs turite įsidėti maistą į burną, tai yra Sahadža jogos veikimo principas, kad turite medituoti ir kelti savo Kundalini. Skirtingais būdais, stiliais, požiūriais kartojau tai vėl ir vėl, bet to nedarome. Žinokite savo paskirtį, privalote žinoti savo tikslą. Kaip jau sakiau, lyderiai visai nesuvokia savo svarbos. Jie kartais elgiasi taip keistai, kad visai nesuprantu. Jie tapo tokie kvaili dėl savo žmonų, dėl vyrų, nesuprantu. Tai visiškai nesvarbu. Jei jie yra lyderiai, turi atsakomybes. Antra, lyderiai turi pasakyti „Ne“ žmonėms, kuriems reikia tai pasakyti, tai labai svarbu. O jei negalite pasakyti žmonėms „Ne“, tada jokios naudos.

Todėl lyderystė netaps gerbiama, jei nepasakysite „Ne“ žmonėms, kurie yra negatyvūs. Iškilus vienai negatyviai problemai, jie iš karto raportuos, iš karto žinau, jog kažkieno žmona ar vyras elgiasi nesąmoningai. Tai raportuojama iš karto: „Vyksta tas, vyksta anas“ – tai negatyvumo požymiai. Galite tuoj pat išspręsti problemą – sukite bandanus. Dar paprastesnis būdas : atsisėskite prieš mano nuotrauką, tiesiog sakykit: „Motina, prašau, paimk šią problemą“ – viskas. Nereikia imti telefono ir skambinti man antrą valandą nakties. Tiesiog darykite tai, bet bėda ta, kad negalite, nes jūsų sistema nepasiekusi tokio lygio. Tai toks užburtas ratas. Jūsų sistema turi pasiekti tokį lygį, kai jungtis yra absoliuti čia, jums nerūpi lyderystė, niekas, jūs rūpinatės tik savo vidiniu augimu. Jei jūsų vidinis augimas yra tokio lygio, tai įvyksta savaime.

Štai ką labai sunku suprasti žmonėms – kad turime būti jautrūs sau. Apie lyderius, sakyčiau, apie kitus taip pat – turime būti labai labai jautrūs sau. Ar esame jautrūs sau? Kai kurie vyresni žmonės elgiasi kaip vaikai, kai kurie vaikai elgiasi kaip suaugę: puikuojasi, atsikalbinėja, netinkamai elgiasi. Mes turime žinoti savo amžių, savo grupę – viską, ir elgtis oriai. Mažamečiai vaikai, jei yra kaip vaikai, gali būti labai labai pozityvūs. Turiu jums pasakyti, man perdavė labai labai juokingų ataskaitų apie kai kuriuos žmonės, kurie buvo šokiruojantys, apie tai, kaip jie savavališkai elgėsi. Viena, kas slypi už to – lyderystės jausmas: „Aš norėčiau būti lyderiu, jis norėtų būti lyderiu, tas norėtų būti lyderiu.“ Sahadža jogoje nėra jokios lyderystės. Ar nežinote, kad jūsų Motina yra labai galinga? Jai nereikia jokių lyderių, jūs nepažįstate Jos, geriau pažinkite.

Ji yra per daug galinga, labai protinga ir sumani moteris. Ji yra visagalė ir žino apie jus viską, Ji žino, kaip elgtis situacijose. Ji neleis Sahadža jogai išnykti dėl kieno nors kvailumo. Žinokite tai! Sėdėdama čia žinau apie visus ir viską. Gal atrodau labai paprastai, bet taip nėra. Todėl turiu jums pasakyti, kad nelaikytumėte savęs apdovanotais ypatingomis lyderio galiomis, kad turite galių dėl savo Motinos ir turite jas savyje įtvirtinti. „Ką bedaryčiau, Motina tai daro“ – kai taip elgsitės, nustebsite, kad viskas, ko norėsite, bus prasminga, viskas, ko beprašysite, bus prasminga. Prasminga – tai susieta su Sahadža joga. Ką jūs bedarysite, bus prasminga.

Visi jūsų ieškojimai, viskas susijungs į viena, bet pats svarbiausias dalykas, bet kokiu atveju – jūs turite medituoti. Būtent tai noriu pasakyti, taip pat indams, bet jums tai yra labai svarbu, nes dabar jūs grįžtate atgal „į tikrąją vietą“. Vakar man kažkas pasakė, kažkas iš Vakarų: „Motina, jie kalba apie tai, kodėl išvykote iš Vaikunthos ir atvykote į šią Indiją, viskas gerai, bet norime paklausti, kodėl išvykote ir atvykote pas mus.“ Ir atsakymas buvo, kad Dievas labai susirūpino šventaisiais, šventaisiais ir jų kompanija. Bet šventieji turi būti šventaisiais, kitaip jie pradėtų Mane varginti. Jei Aš nueičiau į beprotnamį, Man nieko nenutiktų. Jei, tarkim, nueičiau į kapines, Man nieko nenutiktų. Bet jei šventasis užsiterštų bent mažiausiu dalyku, tai Mane vargintų, kankintų, gal ne išoriškai, o viduje, nes Aš jus visus priėmiau į savo širdį, į savo esybę, jūs cirkuliuojate Manyje. Tokiu būdu sužinau apie jus. Taigi, jei jūs iš tikrųjų geriau augsite, jei labiau tobulėsite, tai bus džiaugsmas jums ir didžiausias džiaugsmas Man, tai yra viskas, ko iš jūsų noriu, nieko daugiau, nieko daugiau. Dabar noriu dar patikinti, kad mes planuojame pradėti tam tikrus projektus Indijoje.

Dabar atėjo laikas, įsigijome kaip tik šiek tiek žemės ir planuojame realizuoti keletą projektų, kai tik vėl apsistosiu Indijoje, mes pradėsime rengti viešas programas. Galbūt tokio pobūdžio turo po kelerių metų negalėsiu surengti, bet tada jūs jau patys sugebėsite rengti tokius turus savo šalyse, pakeliaukite, nes tai mokymosi periodas, kurio metu išmoksite daryti tokio pobūdžio dalykus. Žinoma, jūsų šalyje ganėtinai sunku surinkti tokius žmones ir bendrauti. Aš pradėjau nuo vieno žmogaus. Taigi esu tik moteris, namų šeimininkė. Ir jei aš galiu tai daryti, kodėl negalite jūs? Taigi, nusiteikite pozityviai, mėgaukitės. Labai sunku Motinai nešioti savyje visa tai, nes kai palieku Indiją, blogai jaučiuosi dėl indų, kai palieku jus, blogai jaučiuosi dėl jūsų. Tai kažkas baisaus, noriu, kad kaip nors visi galėtume turėti vieną didžiulę šalį, kuri mums priklausytų ir visi laimingai galėtume apsistoti. Taigi jūsų visų vardu norėčiau padėkoti visiems indams, padariusiems tiek daug dėl mūsų, suteikusiems visą komfortą, jiems tai buvo diskomfortas, o jums buvo komfortas.

Dabar jūs planuojate leistis į turą, norėčiau paprašyti jūsų nediskutuoti kelyje apie žemiškus beprasmius dalykus, o kalbėtis apie Sahadža jogą. Supraskite, yra žmonių, kurie visai nauji, pasakokit jiems apie Sahadža jogą, leiskite jiems sužinoti, kas yra Sahadža joga, taip pat paaiškinkite jiems, kas yra Sahadža joga. Jūs dabar keliausite gana daug ir nuvyksite į vietas, kuriose mes norėsime vykdyti savo projektus. Galėsite pažiūrėti, ar tai būtų gera mintis, taip pat pamąstykite, kokio pobūdžio projektus galėtume organizuoti toje šalyje, kas padėtų pasiekti daug geresnių rezultatų Sahadža jogoje. Visa tai turime aptarti, ir ši grupė yra daug rimtesnė, manau, iš to išeis kai kas labai rimto. Dėl ateities planų, ką norėtume nuveikti čia ir užsienyje, kokios būtų datos ir dalykai, ką norėtume nuveikti. Gegužės, birželio ir liepos mėnesį būsiu Vakaruose, o gegužę norėčiau skirti Amerikai, jei įmanoma, bent jau antrą gegužės pusę. Likusį laiką galite skirstyti taip, kaip jums tinka, taip pat renkite savo programas pagal save, kaip jums atrodo tinkama. Šį kartą buvo pageidaujama, kad vykčiau į Graikiją, aš nieko prieš, norėčiau ten nuvykti ir būti naudinga. Tikiuosi, visi lyderiai gavo [grandines?].

Aš daviau Vorenui. Viskas gerai, baigta. Rūpinuosi visomis smulkmenomis kaip ši. [Marathi kalba] Aš tik sakau jiems, kad veidmainyste ir dvigubais standartais Sahadža jogoje negalite veikti. Negalite apgaudinėti savęs, negalite apgaudinėti kitų. Sukčiavimas yra neleistinas. Jei sukčiausite, apgausite savo Kundalini. Kundalini žino viską. [Marathi kalba] Lyderiai neturi sureikšminti savo žmonų ar vyrų – jokiu būdu. Kitaip jūs mus sužlugdysite.

Arba turime nustatyti taisyklę, kad tas, kas turi žmoną arba vyrą, negali būti lyderis. Kas turi vieną iš šių dalykų, arba kas turi vaikų. Sunku, kartais taip būna.