Sahasrara Puja: How it was decided Fregene (Italy)

Sahasrara Puja, „How it was decided“. Fregene (Italy), 8 May 1988. Sahasrara pudža, „Kaip nuspręsta“, Fregene, Italija, 1988-05-08 Šiandien devyniolikta Sahasrara diena, jei skaičiuosime, kad pirmą dieną buvo atverta Sahasrara. Aš turiu papasakoti… Aš turiu jums papasakoti istoriją apie Sahasrara dieną, apie kurią buvo nuspręsta labai seniai, prieš man inkarnuojantis. Vyko didžiulis susirinkimas Danguje, iš viso 350 milijonų dievų; dievybės dalyvavo jame, kad nuspręstų, ką daryti. Paskiausia, ką turime padaryti žmonėms, tai atverti jų Sahasrara čakrą, atverti supratimą apie Dvasią, tikrąsias žinias apie Dieviškumą, pašalinti neišmanymo tamsą. Ir tai turėjo būti atlikta spontaniškai, nes tai turi veikti, tai gyvoji Dievo energija. Ir tai turėjo būti atlikta labai greitai. Taigi visi dievai prašė, kad dabar Aš, Adi Šakti, gimčiau. Jie visi padarė viską, ką galėjo. Padarė viską, kas buvo įmanoma, jie sukūrė šventuosius, bet tik kelis. Jie inkarnavosi, o žmonės padarė iš jų religijas, kurios buvo iškreiptos ir suteršė jų vardą. Jokios realybės tose religijose. Tos religijos buvo orientuotos į pinigus ar galią. Tai buvo ne Dieviškumo darbas, o anti-dieviškumas. Kaip dabar nukreipti žmones nuo šių paviršutiniškų religijų, šių iškrypusių destrukcijos kelių? Kaip jiems paaiškinti apie šias įkurtas organizacijas? Per amžius jos valdė, užsidirbinėjo pinigus, stiprino savo valdžią. Didžiulė užduotis turėjo būti atlikta labai kantriai ir mylinčiai. Tai buvo labai subtilus darbas, nes jie tikėjo šiomis religijomis, nekalti žmonės, paprasti žmonės. Užsiplūsti juos, kad visa tai beprotybė, jog nėra religijų, jos yra prieš inkarnacijas ir visus pranašus, prieš visus šventuosius. Todėl visi šventieji turėjo kentėti. Didingas darbas turėjo būti atliktas, todėl Read More …