Paramchaitanya Puja Taufkirchen (Germany)

Paramchaitanya Puja. Taufkirchen (Germany), 19 July 1989. Manęs paklausė, kokią pudžą ruošiamės daryti šiandien. Aš laikiau tai paslaptyje. Šiandien garbinsime Paramačaitanją, Visur esančią Dievo meilės energiją. Mes žinome, kad Paramačaitanja daro viską. Bent jau protu suprantame, kad viskas išsisprendžia dėl Paramačaitanjos, kuri yra Adi Šakti energija. Bet vis tiek Ji vis dar nėra taip giliai įsitvirtinusi mūsų širdyse, mūsų dėmesyje. Mes galime įsivaizduoti Paramačaitanją kaip vandenyną, kuris savyje turi viską. Viskas, visas darbas, viskas vyksta jame pačiame. Taigi negalite jo palyginti. Pažiūrėkite į saulę: iš saulės spinduliai sklinda ir sušildo. Jei matote kažką, sakykim, žmogų, kuris turi autoritetą, jis turi savo energiją skleisti į išorę. Taigi, tai nevyksta jo viduje. Pavyzdžiui, yra sėkla, tik iš sėklos auga medis ir užaugina vaisius. Tada jie parduodami ir žmonės juos valgo. Viskas yra toje sėkloje. Tai yra Paramačaitanja. Taigi mes visi esame apgaubti Jos. Ir mes matome tik bangas, esame ant bangų. Taigi matome tai kaip atskiras detales. Manome: „Tai yra Vokietija, tai yra Anglija, o tai – Indija.“ Tai yra tik Paramačaitanjos sario klostės, kurios atrodo atskiros, bet jos nėra atskiros, jos susijusios. Taigi ryšys – absoliutus. Jei aš ištrauksiu siūlą čia, siūlas išsitrauks visur. Taip pat yra su Paramačaitanja. Ji dirba savyje, ir nėra nieko nesusijusio. Jūs esate Sahadža jogai, ypatingas dėmesys nukreiptas į jus. Arba, turėčiau pasakyti, Ji tampa išvien su jumis. Visa, ko trokštate, visa, ko norite, visa kyla iš tos pačios Paramačaitanjos, jei esate išvien su Ja. Tarkim, audringame vandenyne kai kurie vandens lašai gali pakilti į orą Read More …