Adi Kundalini Puja: Pure Love Campus, Cabella Ligure (Italy)

Kundalini puja, Cabella Ligure (italy), 21 June 1992. Šiandien čia susirinkome pagarbinti Adi Kundalini ir jūsų asmeninę Kundalini – jas abi, nes jūsų Kundalini yra Adi Kundalini atspindys. Mes daug ką supratome apie Kundalini, taip pat žinome, kad tik jai pabudus, tik jai pakilus, mes pakilome į labai aukštą sąmoningumo lygį. Ir ne tik mes pakilome į labai aukštą sąmoningumo lygį, bet ji mums suteikė tiek daug galių, kad niekada anksčiau dvasingumo istorijoje žmonės neturėjo šios Kundalini pažadinimo galios. Kai tik jie pabusdavo, matyt, daugiau nueidavo į kairę arba į dešinę ir stengėsi įgauti galių, kurios nesuteikė nieko gero žmonėms. Buda aiškiai pasakė: „Kai būsimo Budos inkarnacija, tai yra Maitrėja – trys Motinos – susijungs, ateis kartu, šis laikas bus skirtas žmonių gerovei.“ Tai vienas iš žmonių požymių, ne tik Sahadža jogų, bet visų žmonių. Taigi, kaip gali būti, kad tie, kurie yra budos, t. y. realizuotos sielos, išmano Kundalini mokslą? Tie žmonės, kurie turi labai nedaug žinių apie Kundalini, kurie tikriausiai skaitė kai kuriuose šventraščiuose ar dar kur nors, kur aprašyta, pradėjo ją netinkamai naudoti ir tapo tantristais. Bet tantra, kaip jūs gerai žinote, yra Kundalini mechanizmas, o jantra yra pati Kundalini, mašina. Šiandien aš manau, kad žinome tiek daug apie Kundalini, kaip Ji pereina per skirtingus centrus, kaip kyla – visus šiuos dalykus mes žinome; mums reikia žinoti, kaip galime puoselėti savo Kundalini. Tai labai svarbu žinoti. Pirmiausia yra didžiulis skirtumas tarp jūsų, žmonių, ir kitų žmonių, kurie yra gavę savo Realizaciją. Pirmas didelis skirtumas yra tas, kad Read More …