Christmas Puja: Rationality can never make you understand Divinity Ganapatipule (India)

Christmas Puja, Ganapatipule, India, 25 December 1993 Šiandien švenčiame Kristaus gimimą. Švenčiame šiuo kritiniu metu, nes yra keli antikristai, kurie tapo atsakingi už krikščionių religiją ir prieštarauja Kristaus gimimui. Jie neturi teisės, jie nėra realizuotos sielos, neturi suvokimo apie Dieviškumą, jie sako, kad visa tai yra melas, kad Ji nebuvo nekalta mergelė ir, kad Kristus negimė tokiu būdu. Kas jiems pasakė? Ar Gabrielius atėjo ir papasakojo? Kokią jie turi teisę taip kalbėti? Kadangi yra antikristai, jie tapo atsakingi už krikščionybę. Net popiežius yra toks pats. Taigi Satja Jugoje jie visi bus atskleisti, turi būti atskleisti. Bet tie, kurie esate čia, galite parašyti šiam žmogui ir paklausti: „Kokią teisę turi taip kalbėti? Ar kada nors jautei visur esančią Dieviškosios meilės energiją? Ar turi Dieviškumo savyje, kad galėtum taip abejoti Kristumi?“ Tikriausiai, tai Pauliaus inkarnacijos. Jie negali suprasti Dieviškumo. Jie nežino, ką gali Dieviškumas. Jie nenutuokia, koks Jis gali būti stebuklingas. Jūs visi pajautėte Dieviškumo palaiminimus. Jūs visi žinote, kad tai yra stebuklas. Kas kartą atsiranda po naują stebuklą. Papasakosiu vieną paprastą pavyzdį. Navaratri pudžos metu padarėme keletą nuotraukų. Nuotraukos fone vyko kažkoks veiksmas, galvojau, ką tai galėtų reikšti. Veiksmas buvo toks, kad Surja judino užuolaidą. Ten buvo Surjos akys, burna, nosis. Jis šypsojosi ir judino užuolaidą. Pasakiau: „Kas tai? Ką tai galėtų reikšti Navaratri pudžoje?“ O kai atvykau į Maskvą, nustebau – jie nupiešė scenos foną lygiai taip pat. Scenos fonas buvo lygiai toks pats. Taigi Navaratri pudžoje, kuri įvyko bent prieš pusantro mėnesio, ten piešė Paramčaitanija. Tai yra nuostabu, kaip Read More …