Velykų pudža, „Būkite taikūs“

Pune (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Velykų pudža, Pratištanas, Puna, Indija, 2007 m. balandžio 8 d. 

Šiandien labai svarbi diena. Sakau, šiandien labai svarbi diena. Tai jūsų nauja pradžia, visiems jums. Pabandykite suprasti, kad jūs dirbote labai sunkiai ir stengėtės padaryti daugiau, negu tuo metu galėjote. Tai buvo jūsų noras, ir jis išsipildys. Žinoma, išsipildys, jeigu jūsų noras stiprus, viskas išsipildys, ir jūs turėsite didžiulę galimybę padėti žmonėms. Kaip padėjote sau ir esate dėl to dabar laimingi. Gerai, kai jūs nusprendžiate padėti kitiems, tai svarbu. Jūs visi turite būti palaiminti. Jūs tai galite, tai priklauso nuo jūsų vadovavimo jausmo, kad jūs privalote duoti realizaciją kitiems. Dauguma iš jūsų gavo realizaciją sau, bet jūs turite tai duoti kitiems.

Leiskite kitiems žmonėms gauti realizaciją. Dauguma iš jūsų gavo realizaciją, jūs dėl to džiaugiatės ir esate labai laimingi. Taigi būkite laimingi ir linksmi. Tai pirmas ženklas, kad esate realizuoti, kad gavote realizaciją. Gavę realizaciją jūs galite duoti ją kitiems. Šiandien yra ypatinga diena, nes Kristus sugrįžo į gyvenimą tiesiog tam, kad padarytų ką nors dėl kitų. Taigi šiandiena yra ypatinga mums visiems. Aš pasakyčiau, šiandien jūs turite suprasti, jog esate gavę galią duoti realizaciją kitiems. Jūs tai gavote, bet dabar turite ją ir naudoti. Tie, kurie gavo savirealizaciją, turi ne švaistyti energiją, o pabandyti ją perduoti.

Šis pasaulis pilnas chaoso, ginčų ir tebesitęsiančių kovų. Taigi jūsų pareiga ir darbas bus pasikalbėti su jais ir pasakyti, kad pirmiausia Sahadža jogai turi tapti taikūs ir džiaugtis Sahadža jogos vaisiais. Esu tikra, viskas pavyks. Tai pavyko daugeliui iš jūsų, ir tai pavyks kitiems. Tai ne vien tik kalbos, iš tikrųjų kai kas vyksta. Taigi atminkite, kad jūs esate Sahadža jogai, ir jūs nusipelnėte geros pagalbos, geros pagalbos iš manęs ir iš Visagalio Dievo. Nėra dėl ko liūdėti. Tai yra įvairūs išbandymai, kurie paskatins jūsų gerumą, ir jūs pasieksite rezultatą. Suprasite, kokie ypatingi yra Sahadža jogai. Be galo gera matyti tiek daug tų, kurie stengiasi gauti realizaciją, nors iš tikrųjų jau gavo realizaciją.

Yra labai daug tų, kurie nori turėti realizaciją, bet čia yra daug tokių, kurie jau yra realizuoti ir gali daug padėti tiems, kurie nori jų pagalbos. Šiandien yra labai tinkama diena nuspręsti dėl savo ateities. Jūs turite nuspręsti padėti kitiems Sahadža jogams suburti kuo daugiau naujų jogų. Mes privalome skleisti Sahadža jogą. Jūs matote, kad yra daug problemų, ir kuo daugiau mes turime kaip Sahadža jogai, nelieka jokių problemų, jos visos išsisprendžia. Taigi aš linkiu jums sėkmės, prašydama pasistengi giliau ir tvirčiau suvokti savo realizaciją. Aš tikiuosi, jūs dėl to neabejojate. Jeigu turite kokių abejonių, galite man parašyti. Dabar mes turime tokių malonių, gerų žmonių, kurie atėjo į Sahadžajogą. Taigi jūsų pareiga yra pamatyti, kaip jie tampa geri Sahadža jogai ir mėgaujasi palaiminimu.

Aš labai laiminga, matydama jūsų tiek daug čia atkeliavusių, ir šiandien taip pat yra labai gera diena. Kristaus gyvenime nutiko labai daug svarbių dalykų, dėl kurių Jis atvyko, arba Jis jau buvo Sahadža jogas ir bandė suburti kuo daugiau Sahadža jogų, bet tuo metu žmonės nebuvo tokie pasirengę, kokie esate jūs. Jūs esate ypatingi žmonės, kurie ieškojo ir rado bei gali tai perduoti kitiems. Tai net tai, ką galite pasilikti tik sau. Jeigu gavote, negalvokite apie tai, kad gavote paskutinį šansą, bet suteikite tą šansą kitiems. Aš esu su jumis visais, bet kuris, turintis asmeninę problemą arba kokį kitą rūpestį, parašykite man. Aš atsiprašau, kad negaliu nieko jums duoti šią ypatingą dieną. Telaimina jus visus Dievas!