2nd Day of Navaratri, Satisfy the Swadishthan

Sydney (Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Second day of Navaratri, October 13, 2007, Sydney, Australia

Girdite mane?

Visi? Tie, kurie mane girdite, pakelkite rankas. Gerai! Ačiū. Tad geriau padainuokite vieną dainą. Atsiprašau, jie man sako, kad žmonės laukia. „The Music of Joy“ „Ayi Singha Pe Sawar, Maiya“ Labai gera matyti jus visus čia tokius laimingus. Šiandien yra antroji diena, ir ši diena evoliuciškai yra labai svarbi. Kaip žinote, mūsų antroji čakra yra labai svarbi. Todėl ši diena yra labai svarbi.

Taigi, kokia yra antroji čakra? Žinote, kuri čakra yra antroji? Ką? Ką jie sakė? Turite kalbėti garsiai. Ši čakra yra Svadistanas, ji − labai svarbi, nes šioje Kali Jugoje, Svadistanas dirba daugiausiai. Turime tiek daug veiksnių, kurie verčia ją dirbti, dirbti ir dirbti labai daug. Žinote, kas yra antrojoje čakroje. Antrojoje čakroje esame įtraukiami savo ambicijų, o ambicijos verčia bėgioti aukštyn ir žemyn, ir esu mačiusi daug Sahadža jogų taip pat nuklystančių, tad tai − jums visiems yra labai svarbi diena. Taigi, antroji čakra yra svarbi, nes šiais laikais ji yra labai labai kosminė bei aktyvi.

Tampame labai aktyvūs, per daug aktyvūs, ir pradedame galvoti apie visus, su kuriais nesame susiję, ir kvaršinti sau galvas. Tad šiandienos čakra yra svarbi, nes ji veikia jūsų galvą, tai jums sukelia problemų, ir jūs pradedate apie jas galvoti. Pradedate galvoti apie tai, ką pasakėte, kas įvyko, kas yra piktas − įvairių nesąmonių. Jūs visi esate Sahadža jogai, tad neturėtumėte jaudintis dėl visų tų žmonių − ką jie sako, ką jie daro. Turėtumėte tiesiog mėgautis. Antrąja čakra turite mėgautis. Tai geriausias būdas mėgautis Sahadža joga. Kai jūsų Svadistanas yra patenkintas, niekas negali jūsų sunaikinti ar jums sutrukdyti. Svadistane jūs iš tiesų galite rūpintis; Svadistano čakra yra tokia gera jums, nes dabar esate Sahadža jogai ir galite ją įvaldyti. Būtent ši čakra yra ta, kuri liūdina, ypač Vakaruose: žmonės per daug galvoja, nuolat galvoja, galvoja, galvoja.

Tai − iš Svadistano. Ši problema kyla iš Svadistano. Tam, kad patenkintumėte Svadistaną, turite būti tyloje. Turite būti ramybėje ir stebėti save. Kas jums trukdo, kas kelia problemų, kas suteikia idėjų ir minčių − tai Svadistanas. Ir kai kurie žmonės tiek daug galvoja. Gali nebūti jokios problemos, bet jie patys susikuria problemas Svadistane ir toliau jaudinasi dėl visko. Svadistanas yra labai laimingas, kai jūs tiesiog juokiatės ir mėgaujatės, ir nesijaudinate dėl nesąmonių. Kiek daug laiko iššvaistome nesąmonėms! Mums to nereikia, Sahadža jogams to nereikia.

Tik tie, kurie nėra gavę Realizacijos, kurie turi kankintis, jie kankinasi ir galbūt net sukelia problemų jums, bet tiesiog pasijuokite ir dovanokite jiems, atleiskite, nes jie taip elgiasi todėl, kad tiesiog negali kitaip. Matote, ši Svadistana čakra juos trikdo, ir jie negali kitaip. Jūs neturite vietos. Ateikite šiek tiek į priekį, vargšas vyras. Atsiprašau. Galite ateiti į priekį, čia yra vieta atsisėsti, prašome padaryti jam vietos. Ak, gerai, ir, prašau, pasislinkite į priekį. Jūs atsineškite savo harmoniką ir jūs ateikite į priekį. Ar šoksite? Gerai.

Taigi, neleiskite savo protui jums trukdyti visokiomis kylančiomis nesąmoningomis mintimis − visokių visokiausiomis nesąmoningomis mintimis. Jūs nieko bendra su jomis neturite, bet mintys kyla. Taigi, tai Pono Svadistano darbas. Jis bando jus blaškyti, jūs turite patekti į tylą. Kai patenkate į tylos būseną, tada jis pasišalins ir jums nebetrukdys. Visas mano dėmesys yra sutelktas į jūsų šalį, nes esate labai puikūs Sahadža jogai. Turime Sahadža jogų visame pasaulyje, žinote, jų yra tūkstančiai, bet jie nėra tokie kaip australai, kaip matau. Nes jie vienaip ar kitaip yra labai giliai paveikti ir sunerimę dėl pasaulio problemų. Taigi, kaip turite mąstyti dabar: neturėti nieko bendro su Svadistanu, ir tai, kuo turite tapti, yra buvimas Sahadža jogais, ir jokia Svadistano čakra neturėtų jums trukdyti. Taigi, čia buvo… Niekad nežinojau, kad jūs visi čia esate, tik dabar man jie pasakė, kad visi čia esate.

Jie sakė: „Čia yra tik keli žmonės“. Atsakiau: „Gerai“. Ką? Kiek, sakėte? Suskaičiavote? Labai miela, Australija yra išties puiki tokiems nuostabiems vaikams turėti. Ir žmonės rūpinasi vaikais. Tai yra pirmas dalykas, kurį turite daryti − rūpintis savo vaikais. Tai yra kovojimas su savo Svadistanu. Jeigu tik kas jums trukdo, tiesiog rūpinkitės savo vaikais − baigta.

Turite rūpintis jais ir viskas išsispręs: „Kas nutiko, ar kas ne taip? Ar viskas gerai?“. Jūs išties esate palaiminti, nes netenkinate savo Svadistano užgaidų. Žinoma, ir tai taip pat yra jūsų šalies čakra. Tad ji verčia jus lakstyti aukštyn ir žemyn, ir galvoti, galvoti, galvoti. Ypač, kai visi Sahadža jogai turi šią problemą. Tad turėtumėte tiesiog galvoti, kad sėdite ant savo Svadistano ir tai jūs jojate ant jo, o ne jis ant jūsų. Gerai? Taip džiaugiuosi jumis: žmonės iš šitos šalies parodė kelią visam pasauliui, kaip galite susivienyti ir tapti vienu. Tai išties kiek stebina.

Kitose šalyse problemos yra kitokios. Jūsų šalyje problema yra Svadistanas, kaip ir sakiau šiandien, tačiau jūs jį įveikėte. Kai pirmais metais čia atvykau, mačiau, kaip visų galvos judėjo kartu su Svadistanu. Tada jie tapo tylūs ir labai ramūs, ir dabar matau jus visus ir esu labai laiminga, nes tai dingo, visos nesąmonės baigėsi. Ir nėra nieko, kas jums trukdytų. Visų ligų šaknys yra Svadistanas, jos kyla iš ten. Tad turėtumėte žinoti, kad geriau nepakliūti į Svadistanui ir nepradėti mąstyti, mąstyti, mąstyti. Jie toliau galvoja, turiu omenyje tai, kas net neegzistuoja, jie toliau galvoja. Tad kai pradeda kilti kokia mintis, sakykite: „Mes nenorime galvoti“, − baigta. Esu čia tam, kad galvočiau už jus, jūs negalvokite.

Jeigu turite kokią problemą, tiesiog pasakykite man, bet jūs negalvokite. Ką galite padaryti, tai užrašyti ją ir atsiųsti tas problemas man, ir aš norėčiau jas pamatyti. Gerai? Taigi, Svadistanas yra jūsų šalies čakra, tai yra antroji čakra ir ji yra čia. Ir nustebsite sužinoję, kad yra Sahadža jogų iš kiekvienos šalies, bet australai jogai yra kažkas ypatingo. Jie turi labai stiprų pasitikėjimą. Jie nekrypsta klaidingų idėjų link. Esu tai pastebėjusi ir esu labai dėkinga už tai. Taigi, kokią kitą dainą norėtumėte padainuoti? Norėčiau išgirsti.

„The Music of Joy“ „Mata Oh Mata“