Shri Krishna Puja: River Yamuna and Shri Krishna’s life Yamunanagar (India)

Shri Krishna puja. Yamuna Nagar (India), 11 December 1993. Šiandien mes turėsime Šri Krišnos pudžą. Šri Krišnos gyvenime upė Jamuna atliko labai svarbų vaidmenį. Upė Jamuna yra labai gili upė ir jos vanduo yra mėlynos spalvos, kaip sakoma, tokios pat spalvos buvo ir Šri Krišna, tuo tarpu Gangos upė teka greičiau ir yra daug seklesnė nei ši upė. Galbūt kitais metais mes visi nuvyksime į Alahabadą, galbūt pamatysime, kaip susitinka šios dvi upės. Visa Harijana buvo labai labai istorinė, mitologinė vieta. Jūs turbūt apie tai žinojote, kad Pandavas ir Kauravas kovojo Kurukšetroje, ir visa ši vieta buvo nuo tada naudojama meditacijai. Markandėja, kurio vardą jūs girdėjote daug kartų, meditavo šioje vietoje. Pirmiausiai Jis buvo Maharaštroje, kur jūs matėte Sapta Šringhi. Ir po to Jis nusileido čia ir meditavo ir parašė savo traktatą. Visur rasite „pir“ [šventojo] vietą. Jie yra realizuotos sielos, gerbiamos iki šių dienų. Pirmiausiai mes turime pasakyti, kad tai yra didelio dvasingumo vieta, nes čia gyveno Šri Krišna. Ir tomis dienomis nebuvo nei automobilių, nei šio transporto. Taigi Jis nuvibravo visą šį kraštą taip gražiai. Labai mėgo žaisti šalia Jamunos upės. Žinoma, Jo vaikystė prabėgo ne čia. Bet vėliau, kai Jis tapo karaliumi, šią vietą lankė daugelį kartų. Mes turime suprasti Jo charakterį labai ypatingu būdu. Pirma, turime Šri Ramos inkarnaciją. Višnu, kaip žinote, gimė Šri Ramos pavidalu. Bet Šri Rama pamiršo savo dieviškumą. Jis buvo priverstas pamiršti savo dieviškumą ir gyveno kaip paprastas žmogus, tapo karaliumi, kaip apibūdino Sokratas, geranorišku karaliumi. Jis taip pat turėjo paaukoti savo Read More …