Evening Program, Eve Of Guru Puja Lago di Braies (Italy)

1989-07-22 Evening Program before Guru Puja Negaliu išreikšti tokio didelio džiaugsmo, kurį matau jūsų širdyse, ir kuris atsispindi Mano širdyje. Šiandien, manau, yra nuostabi diena, kadangi atvykome į vietą, kuri yra Italijoje ir austrai darys Guru pudžą. Nes tai toks supratimo integravimasis. Tai visiškai nauja pradžia naujo pasaulio, apie kurį jau seniai galvojau, nes šis pasaulis yra vienas, sukurtas vieno Dievo. Visos šios demarkacijos yra žmonių išgalvotos ir jos sukuria problemas. Sahadža jogoje jūs suprantate, kad mes visi esame viena neatskiriama didžiosios Viratos dalis. Turi būti suprantama, kad šis džiaugsmas atsiranda iš meilės ir prieraišumo vienas kitam bei mūsų Motinai ir Kūrėjui. Taigi atverkite širdį, atverkite širdį. Ir viskuo mėgausitės, viskas bus gražu ir jausite ambrozijos sruvenimą į jūsų gyvastį, į jūsų nervus visur aplink jus. Džiaugsmas gali būti pilnas tik tuomet, kai jo gaunate kiekvieną minutę, kiekvieną momentą. Ir tai yra tai, ką norėčiau, kad visi jūs turėtumėte. Tai Mano tyras noras. Tegul Dievas laimina jus visus.