Talk to Sahaja Yogis: Be careful about your own children Givrins Ashram, Givrins (Switzerland)

Talk Arzier, Talk on Children at Girvins Ashram (Switzerland), 21 September 1990. Taigi yra daug medžiotojų, kurie bando surasti tą castori, tą muskusą, ir jie ieško, ir ieško elnio. Tad, prašau, prižiūrėkite savo elnią, kuris yra tyrumas. Vaikų tyrumas dabar yra atakuojamas, ir tai yra tokia stipri tyrumo ataka, kad turite rūpintis, būti atsargūs dėl savo pačių vaikų. Harane reiškia tą elnią, nes elnias yra mažas padaras, taigi rūpinkitės ir prižiūrėkite juos. Visad laikykite juos šviesoje, saugiai. Gali ateiti toks laikas, kai jausim savo pačių kvėpavimą lyg kokį svetimą, lyg jis būtų ne mūsų, svetimo, štai kodėl paduokite vienas kitam ranką, nes yra labai tamsu. Labai graži žinutė visiems Sahadža jogams. Ir kiekvienas turi suprasti, kad jūs turite pabandyti suprasti savo lyderį. Aš norėjau pakalbėti su kolektyvu šiandien čia apie tai, kas įvyko Šveicarijoje, taip pat, kad, matote, čia buvo Arneau, ir Arneau tapo labai dešiniakanalis ir panašiai. Taigi to pasekmės − šveicarai tapo visiškai kitokie, manau. Ir tai toks jausmas, kad Arneau buvo, buvo spaudimas, manau, naujam lyderiui, kuris yra labai geras žmogus, labai geras. Taigi, jei spausite, niekas nesispręs. Prašau, atminkite, kad turite klausyti savo lyderių, kol Aš ko nors nepakeisiu. Net ir dėl Arneau, Aš nuolat stovėdavau šalia, ir kai jis suklydo, mes jį patraukėme. Taigi niekas neturi mesti iššūkio lyderiui, kitaip nebus nė vieno iš Mano autoritetų, niekas negali vykti. Tai tarsi pilnas Kundalini srovės sustabdymas. Taigi, nekariaukite su savo lyderiais. Labai aiškiai matau, kokia didelė, yra žmonių Agija. Žmonėse vystosi Agija, ir tai vyksta tik Read More …