Shri Fatima Puja: Women are responsible for the society Istanbul, Mövenpick Hotel Istanbul (Turkey)

Shri Fatima Puja. Istanbul (Turkey), 18 May 1993. Šiandiena yra labai svarbi mums visiems, esantiems Turkijoje, švenčiantiems Šri Fatimos pudžą. Kaip jūs jau žinote, Ji buvo dukra Mahometo Sahibo, ištekėjo už Ali, turėjo du vaikus – Hasaną ir Huseiną, kurie buvo nužudyti Karbaloje fanatikų, tuo metu save vadinusių sunitais. Visa tai įvyko, nes buvo fanatizmas. Fanatizmas verčia žmones galvoti, kad jie yra visada teisūs ir, kad jie turi teisę pykti, perkalbėti, įtikinėti kitą partiją, kitą žmogų. Šis fanatizmas auga jau taip seniai – tai ne naujiena. Dabar tai yra taip akivaizdu, kad mūsų pagrindė problema yra žodyje „fanatizmas“. Fatima neteko savo dviejų vaikų ir Ji buvo įsikūnijimas Gruha Lakšmi. Ji yra mūsų kairėje Nabhi. Visos ligos, susijusios su blužnimi, visos problemos, kylančios iš kairės Nabhi, gali būti sunaikintos tik Fatimos. Jūs turite išlaikyti Šri Fatimą, pabudusią jumyse. Mes esame islamiškoje kultūroje, galime sakyti, jog ši vieta priklauso islamiškai kultūrai, o islamiškoje kultūroje namų šeimininkės vaidmuo yra labai labai svarbus. Mahometo Sahibo laikais vyko pasipriešinimai bei kovos, ir karas vyko tarp genčių… Dėl viso to žuvo daug jaunų vyrų. Išgyveno tik pagyvenę vyrai ir labai daug moterų. Tai buvo priežastis, kodėl Mahometas pasakė: „Jūs galite vesti keturias žmonas, penkias žmonas, bet negalite leisti joms likti netekėjusioms, kitaip jos turės nesantuokinių ryšių. Tai būtų didžiausias nuosmukis islamui, šiai religijai.“ Taigi Jis suprato: kol moterys nebus absoliučiai skaisčios, absoliučiai tyros, tol nebus Dievo karalystės. Sanskrito kalba sakoma: „Yatra narya pujyante, tatra ramante devata“, tai reiškia: „Kur moterys gerbiamos, kur jos garbinamos ir šlovinamos“… Read More …