TV Interview (England)

TV Interview, October 21st, 1982, Plymouth, UK Jos pasekėjai ją mato kaip didžią dvasinę lyderę, galinčią išgydyti visas ligas – netgi vėžį. Aišku, šiuos tvirtinimus jūs jau turbūt esate girdėję prieš tai iš kitų taip vadinamų guru (dvasinių mokytojų), tačiau jos sparčiai didėjančiam pasekėjų ratui Matadži Nirmala Devi yra kitokia. Šį vakarą ji paskleis savo žinią viešojoje programoje Ekseteryje. ŽURNALISTAS: Matadži, pasaulyje, kuriame gausu gydančiųjų ir guru, yra daugybė apsišaukėlių ir šarlatanų. Sutiktumėte su tuo, kad daug žmonių gali skeptiškai reaguoti į Jūsų tvirtinimus? ŠRI MATADŽI: Žinoma, taip ir turėtų būti. Kodėl jie taip nereaguoja, aš nesuprantu. Jūs turite naudoti smegenis ir pasiekti tinkamas išvadas. Kodėl ieškote, ko ieškote ir pas ką einate. Šie žmonės, kurie prašo iš jūsų pinigų ir gyvena kaip parazitai jūsų sąskaita, negali būti guru, matote, jie yra savigarbos neturintys žmonės. ŽURNALISTAS: Jūs visiškai neimate pinigų? ŠRI MATADŽI: Visiškai. Turiu omeny, kaip galiu imti pinigus už tai, kas yra meilė, o meilė yra Dievas. Kaip galiu imti už tai pinigus? ŽURNALISTAS: Tvirtinama, kad netgi tokio interviu kaip šis žiūrovai, vien tik pažiūrėję į Jūsų atvaizdą televizijos ekrane, gali patirti tam tikrus fizinius pojūčius Jūsų galios. Kaip tai veikia? ŠRI MATADŽI: Taip. Bet jei jie tik nukreips delnus į mane štai taip, netgi dabar jie gali pajusti vėsų dvelksmą, srovenantį per jų delnus. Dauguma gali tai pajusti, kaip jie tai pajautė Honkonge, tačiau, jei esate komplikuoti žmonės, tai gali užtrukti. Tačiau dažniausiai žmonės yra paprasti ir jie tai pajaučia. Vėsus dvelksmas tiesiog pradeda pūsti į jų delnus. Read More …

Newspaper Interview (England)

Newspaper Interview, October 8th, 1982, Wellington, UK Kaip jūs laikotės? Prašau, koks Jūsų vardas? ŽURNALISTAS: Deividas [Kuperis? ], aš esu [nesigirdi]. Ar jūs galite pasakyti, kodėl atvykote į Northemptoną šią savaitę? ŠRI MATADŽI: Kodėl atvykau čia? ŽURNALISTAS: Kodėl Jūs atvykote čia ar buvote pakviesta… ŠRI MATADŽI: Tai tam tikra žinutė, kurią turiu, tai tam tikro metodo atradimas. ŽURNALISTAS: Ar Jūs pirmą kartą Northemptone? ŠRI MATADŽI: Ne, esu buvusi anksčiau taip pat. ŽURNALISTAS: Ir kokio atsakymo Jūs sulaukėte tada? ŠRI MATADŽI: Atsakymas, sakyčiau, nebuvo labai geras. Neišspausdinta jokiame laikraštyje. Vakar taip pat niekas neatvyko, tai labai keista. ŽURNALISTAS: Jūs sutikote daug skeptiškų žmonių, ar ne? ŠRI MATADŽI: Nežinau, kokie jie buvo, nes niekas neatėjo, suprantate. ŽURNALISTAS: Tai buvo tas pats Guildholas? ŠRI MATADŽI: Ne, Guildhole vakar buvo daugybė žmonių,. Tačiau, kiek buvo susidomėjusių iš spaudos, mes susitikome su keliais žmonėmis čia. Dauguma jų atėjo pasimatyti su manimi po pirmo vizito. Jie buvo darbo klasės žmonės. Jie kentėjo nuo visokių negerovių, tokių kaip apsėdimai, o vienas vyriškis pakilo, pradėjo vaikščioti ratais ir kalbėti… Buvo truputį juokinga. ŽURNALISTAS: Iš tikrųjų Jūs buvote Bedforde praeitą vakarą, ar ne? ŠRI MATADŽI: Taip, buvau ten. ŽURNALISTAS: Ir kaip ten sekėsi? ŠRI MATADŽI: Labai gerai, labai puikiai. ŽURNALISTAS: Tai pavyko labai puikiai. Anksčiau, kaip suprantu, Jūs padėdavote išgyti be galo daug žmonių? ŠRI MATADŽI: Taip. ŽURNALISTAS: Ar galėtumėte pateikti keletą pavyzdžių, ypatingų išgydymo atvejų, kuriuos esate atlikusi? ŠRI MATADŽI: Bet kuris, suprantate, kad ir vėžio. O ypatingai, galime sakyti, kraujo vėžio. Sahadža jogė išgydė vienam draugui kraujo Read More …

Radio Interview (England)

Radio Interview, October 8th, 1982, Wellington, UK ŽURNALISTAS: Čia Filas Malonas apskrities laidai Viktorijos centre, Palk gatvėje, Velingbore. Su manimi Matadži, kuri moko Sahadža jogos. Taigi, Matadži, apie ką būtent ši joga? ŠRI MATADŽI: Sahadža reikšmė: „saha“ reiškia su, „dža“ – gimęs. Tai, kas gimę su jumis, reiškia spontaniškumą. Tai gyvas procesas gyvos energijos, kuri supa mus, kuri yra visur, kuri pulsuoja visame kame. Ir šis įvykis yra proveržis, didžiausias proveržis mūsų bemintiškumui, gali būti apibūdintas psichologiškai. ŽURNALISTAS: Kai kurie tai vadina savirealizacija. ŠRI MATADŽI: Tas pats. ŽURNALISTAS: Jūs esate kilusi iš krikščioniškos šeimos Indijoje. Taip. ŽURNALISTAS: Jūsų mokymas apima krikščionybę ar ne? ŠRI MATADŽI: Taip, apima, žinoma, nes Kristus yra labai svarbus Sahadža jogai, be abejonės. Tačiau tai, kaip suvokiame Kristų, pagal Biblijos tekstą, yra labai ribota. Mes turime žvelgti į kitus raštus apie Jį, išplėsti ir paaiškinti Jį, ką Jis norėjo pasakyti, nes Biblija nepakankamai išaiškina. ŽURNALISTAS: Taigi, ar Jūsų žinutė yra apie taiką, ir tai šiuo atveju yrataika visame pasaulyje ar taika žmonių viduje? ŠRI MATADŽI: Visapusiškai. Tik taika viduje suteiks taiką išorėje. Kokie bebūtume viduje, tai pasireiškia išorėje. ŽURNALISTAS: Jums yra pavykę anksčiau išgydyti žmones. Ar dėl to, kad dirbate iš vidaus į išorę, ar kaip tai atliekate? ŠRI MATADŽI: Tai labai paprasta, nes jūs turite gyvastį, ši Energija pati yra gyvybinė. Ir jei, kai ji teka jumyse, perduodate šią gyvastį kitam, tas žmogus yra atgaivinamas. Taip paprastai galima pasakyti. Tačiau iš tikrųjų tai yra vyksmas jūsų viduje. Tai likutinė energija, taip vadinama augimą skatinanti energija, Read More …

2nd TV Interview (England)

TV Interview, October 7th, 1982, Northampton, UK … Jos vardas yra Matadži Nirmala Devi. Ji studijavo mediciną Indijoje ir dabar yra ištekėjusi už vyresniojo Jungtinių Tautų diplomato. Ji gyvena Londone, bet šią savaitę ves kelias viešas programas, kad išplatintų savo mokymą. Ji tiki, kad mes visi turime dvasinę energiją, vadinamą Kundalini, kuri yra stuburo apačioje, gali būti pažadinta ir tekėti kūnu. Taigi aš nusiaviau batus ir nuėjau šiandien su ja susitikti Šiaurės Hamptone. ŠRI MATADŽI: Jūs esate aktyvesnis žmogus ir bandote galvoti per daug, dirbti per daug… ŽURNALISTĖ: Aš galvoju per daug? Niekas man to anksčiau nesakė. Tiesa… ŠRI MATADŽI: Ir jūs per daug dirbate fiziškai, visur bėgate ir mažai būnate namie. O kairė pusė yra emocinė, taigi kairė pusė – emociniam gyvenimui. Štai kur slypi Jūsų disbalansas. Taigi pirmiausiai turime Jums duoti balansą, gerai? Pirmiausiai aš pažadinsiu užšalusią pusę ir nuraminsiu, kad malonė atsklistų į šią pusę ir suteiktų pasitenkinimą. Taigi ji turi būti pažadinta, matote, emocinė pusė yra pažadinta. Ir ši pusė suteikia raminantį efektą su visur esančia Energija iš jūsų dešinės pusės. Taigi štai kaip ji juda, suprantate? Tokiu būdu. ŽURNALISTĖ: Bet ar ši Energija ir troškimas yra daugiau negu kiekvieno troškimas siekti geriausio dėl savęs, būti laimingu ir patenkintu? ŠRI MATADŽI: Jūs negalite pasitenkinti materialiais dalykais. Jūs negalite. Tai ekonomikos principai. ŽURNALISTĖ: Bet galiu Jums paprieštarauti, kad praeityje, kai visi guru, išgarsėję Vakaruose, tapo apsupti labai prašmatnių dalykų, turtų ir pinigų, tai atrodė didelė priešprieša tam, apie ką jie šneka. ŠRI MATADŽI: Džiugu, kad Jūs tai Read More …

1st TV Interview (England)

TV Interview, October 7th, 1982, Northampton, UK … Jungtinių Tautų diplomato žmona. Ji šiuo metu gyvena Londone, bet visame pasaulyje turi tūkstančius pasekėjų, kurie ją pripažįsta kaip didžiausią gyvą Indijos šventąją. Ji moko savirealizacijos bei džiaugsmo, ir sako, kad dvasine energija Ji gali pagydyti ir nepagydomus. Ji sakys kalbas viešuose susitikimuose Bedforde ir Šiaurės Hamptone rytoj, o šiandien ji davė savo pirmąjį interviu Anglijoje. Mūsų žurnalistė Rebeka (negirdima). Jos šventenybė Šri Matadži Nirmala Devi yra žinoma visame pasaulyje dėl jos gydomųjų galių. Jos pasekėjai suvokia ją kaip Dievybę. Motina, kaip į ją kreipiamasi, moko taikos evangelijos ir atrado dvasinę energiją, vadinamą Kundalini, kuri yra parodyta šioje schemoje. Ji gali pažadinti ją ieškotojuose, kaip juos vadina, kad suteiktų jiems pilną nušvitimą. Ji pripažįsta, kad dauguma vakariečių skeptiškai žiūri į jos galias, bet atmeta galimybę imti pinigus už savo dovanas. Jos pareiškimai apie gydymo sėkmę yra įspūdingi. Sergantys alkoholizmu liovėsi gėrę, narkomanai buvo išgydyti, bet įspūdingiausia tai, kad ji tvirtina, jog pagydė daug sergančiųjų vėžiu. ŽURNALISTĖ: Kiek žmonių išgydėte nuo vėžio? ŠRI MATADŽI: Tūkstančius… Nežinau… Turėčiau pasakyti… ŽURNALISTĖ: Tūkstančius? Ką apie tai mano daktarai? ŠRI MATADŽI: Matote, bėda ta, kad aš pati studijavau mediciną ir… daktarai yra žmonės, kurie dirba su gyvenimo pumpurais, matote, o ne su jo šaknimis. Jų problema, kad niekas nekalba apie tai, jog ligos gali būti išgydytos aukštesniais metodais negu žmogaus sąmonė, tada jie nenori persijungti į tą sąmonę, kuri yra aukštesnė ir kurią turime pasiekti, nes žmonių sąmonė vis dar yra tarpinė. Jūs turite pasiekti Dievišką sąmonę. Read More …