Kas yra Sahadža joga?

Sahadža joga – tai sistema, dėl kurios jūs spontaniškai įgyjate savirealizaciją ir savęs pažinimą: tai įvyksta, nes jumyse esančiame trikampiame kaule, vadinamame „sacrum“ (reiškia Šventas), slypi energija, kuri pakyla ir prasiskverbia per jūsų momenėlį, kur vaikystėje buvo minkštas kaulas; taip centrine nervų sistema galite jausti kolektyvinę sąmonę, pasireiškia naujas lygmuo.“ – Šri Matadži, Londonas, 1989 m. liepos 30 d.


Visos žinios, esančios šiame puslapyje, gali būti tinkamai suprastos tik po patirties, siūlomos žemiau pateiktame vaizdo įraše. Tai reiškia, šių žinių reikia ne mokytis ar analizuoti protu – kaip bet kurias kitas žinias, kurias įgijote iki šiol, o patikrinti, pasitelkus konkrečią naujo suvokimo patirtį.

Šios žinios yra dalis jūsų sąmonės, vos tik pakylate aukščiau protinės veiklos ir patenkate į bemintį suvokimą. Tai įmanoma pakėlus Kundalini, kuri sujungia jus su visa sukūrusiu šaltiniu ir su jūsų Dvasia – jūsų būties esme.

Tada praktikuodami Sahadža meditaciją galėsite lėtai ir po truputį susibalansuoti, įtvirtinti vidinę taiką, vystyti supratimą ir gebėjimą naudoti šį naują suvokimą ir naujas žinias apie save ir kūriniją. Vis labiau ir labiau atskleisite realizuotos sielos savybes ir savo delnais bei nervų sistema jausite pasireiškiančią visur esančią Dieviškąją energiją.

Jei norite daugiau sužinoti apie Šri Matadži, apsilankykite puslapyje ShriMataji.org