Public Program Day 1, The Left Side Problems of Subconscious Brighton (England)

Public Program Day 1, “The Left Side: Problems of Subconscious”. Brighton (UK), 13 May 1982. Pirmosios trys minutės – be garso. Kairė pusė – pasąmonės problemos 1982 m. gegužės 13 d. Hove katalikų bažnyčia, Braitonas, Anglija Geri sąlygotumai. Tuo pačiu, tuo pačiu būdu galite turėti gerų ir blogų įpročių. Įpročiai slopina arba stabdo augimą, jie taip pat gali padėti jums stabilizuotis. Sąlygotumai atsiranda dėl materijos, su kuria mes susiduriame kiekvieną dieną. Kai žmogus mato materiją, jis pajaučia agresiją jai ir tada nori pasinaudoti ta materija savo tikslams. Jis keičia materijos formas pagal savo poreikius. Jis pradeda priprasti prie materijos kaip prie komforto arba kaip prie pagalbos ar gyvenimo palydovo. Kuo daugiau jūs pradedate priklausyti nuo materijos, tuo greičiau dingsta jūsų spontaniškumas, nes jūs bendraujate su tuo, kas negyva. Kai materija negyva, tada mes su ja bendraujame. Kai gyva, tada mus nelabai domina. Taigi tas materijos negyvumas įsitvirtina mumyse, kai pradedame naudoti materiją savo tikslams. Bet kaip mums egzistuoti? Gali iškilti toks klausimas. Jei Dievas davė mums šiuos materialius daiktus ir visą materiją naudoti, ar mes negalime tuo naudotis? Ar neturėtume tuo mėgautis? Bet mes nesimėgaujame. Mes… Iki Realizacijos jūs negalite mėgautis jokia materija. Iki Realizacijos galite tik išsiugdyti įpročius ir virsti materijos vergais. Tai principas, pagrindinis ekonomikos principas, kuris niekada nepasieks pasitenkinimo. Tarkime, jūs šiandien norite įsigyti kilimą. Gerai, nusiperkate jį. Taigi tada tas kilimas tampa jums galvos skausmu, nes jis tampa tarsi apsėdimu, jūs privalote juo rūpintis. Turite jį apdrausti, nerimaujate dėl jo, kad jis, visų pirma, nesusiteptų. Ir Read More …