Говори на Шри Матаџи

Исто така, постојат одредени заблуди дека: „Мајка рече вака, Мајка рече така“. Она што го да нема во говорите, не треба да го слушате. Сè што е на лентите е автентично.

Шри Матаџи, Виена, 25 јули 1989 година

(3)

Key to Event Types

  • - audio
  • - video
  • - improved video
  • - MK subtitles
  • - live translation
  • XX' - talk duration
  • - text status