Practical session, Guided meditation on Prana and Mana (part) (England)

Practical session with Sahaja yogis, Bramham Court Ashram, London, UK, 29th October 1981. Бидэнд “Прана” мөн “Мана” байдаг “Прана” нь баруун сувгийн төлөөлдөг “Мана шакти” нь зүүн тал. “Прана” нь баруун сувгийн төлөөлдөг “Мана шакти” нь зүүн тал. Энэ хоёр хүчийг хооронд нь уусгах хэрэгтэй. “Лаяа” болгох – уусгах гэж байгаа. Үүнийг яаж хийх вэ? Энэ хоёрыг яаж уусгах вэ? (Бид үүнтэй нь холбоотой байдаг) Зулай нь нээгдсэний дараа (энэ боломжтой). Өмнө нь биш. Бясалгахаас өмнө бид өөрсдийгөө тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй. Аль тал нь их. Аль тал нь бага байна? Жишээ нь, тухайн үед сэтгэлээр унасан бол Аль тал нь их. Аль тал нь бага байна? Жишээ нь, тухайн үед сэтгэлээр унасан бол баруун энергийг нь зүүн тал руу нь оруул. Зүүн талдаа муудсан байвал, баруун энергийг нь зүүн тал руу нь оруул. Зүүн талдаа муудсан байвал, Зүүн суваг нь царцсан, хөлдсөн бол зүүн сувгаа өргөж, сэргээ. Бясалгахаасаа өмнө өөрийгөө төв тэнвцэрт нь оруулах хэрэгтэй. За, өөрсдийгөө харъя. Аль тал нь дутуу байна, эхлээд харъяа. Гараа ингээд барь. Зүгээр байна уу? Сэрүүн энерги байна уу? Сэрүүн энерги байна уу? Энэ гарт нь байна уу? (За.) Дээрдсэн үү? Энэ гарт нь энерги байна уу? Одоо? Ямар нэг юм урсаж байна уу? Сэрүүн урсгал одоо байна уу? Сэрүүн энерги байна уу? Байна уу? Гарт нь сэрүүн салхилж байна уу? Мэдэрч байна уу? За, зүгээр. Тэгэхлээр, өөрийгөө төв, тэнцвэрт оруулсныхаа дараа өөрийн сэтгэл хөдлөл (манас шакти)-руу анхаарлаа хандуулсан нь дээр. Анзаараад хар. Өөрийн ‘Эх’-ийг бодоод, сэтгэлээ гэгээрүүлж болно. Ойлгов уу? түүнийгээ гэгээрүүлэхийн тулд… ‘Эх’ Read More …