Shri Ganesha Puja (part) Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (Italy), 16 September 2000. Гэмгүй чанарын утга агуулгыг ойлгож байгаа эсэхийг чинь сонирхоно. Гэмгүй, цайлган чанар бол дотоод чанар юм. үүнийг хүчээр байлгах боломжгүй үүнийг сургах боломжгүй. Энэ бол зөвхөн дотроос ундрах чанар юм хүн дотор байдаг.. Хүн, Шри Ганеша-г сүсэглэх шавь нь болвол, хүн өөрөө гэмгүй ариун болдог. Магадгүй та бүхэн, гэнэн хүмүүс зальтай хүмүүсд дээрэлхүүлдэг, түрэмгийлүүлдэг гэж боддог байх. Гэвч гэмгүй чанар бол маш агуу зүйл Хэзээ ч юунд ч дарагдаж устадаггүй. Энэ нь Амин сүнсний чанар юм. Гэмгүй цайлган чанар нь Амин сүнсний чанар юм. Тэгээд энэ Амин Сүнс нь та бүхэнд сэргэвэл, та бүхэн гэмгүй ариун чанартай болдог. Үүний улмаар, та бүхий л муу, бүхий л буруу сүнсний хөгжил дэвшилд, оюунд чинь хөнөөлтэй зүйлсийг давна. Тэгэхлээр, гэмгүй байх гэдэг бол боломжгүй юм. Юу гэвэл, та бүхэн ДОТРООСОО гэмгүй байх ёстой юм. Энэ зүйл нь сахажа йоганд ирж, ОЮУНыг УХАМСАРЛАДАГ болсны дараа болно. Тэгээд, таны тэмцэх хүч нь… Эдгээр бүх буруу, сөрөг мэдрэмжийн эсрэг – тэмцэх хүч чинь – туйлын ихээр дэмжигдэн, хамгаалагдаж байдаг. Шри Ганешийн Эх нь тэтгэж байдаг. Өдгөө, ариун гэмгүй чанарын талаар хүмүүст ярих нь хэцүү болж. Гэхдээ, та Христ-ын амьдралыг мэднэ. Тэр гэнэн ариуны биелэл байсан. Тэр ямар хүмүүстэй харьцаж байгаагаа мэддэггүй байсан. Бүгдийг нь гэмгүй гэж бодож байсан. Тиймээс тэдэнд хандан ярихдаа, (үйлдэл байдалдаа) башир хүмүүс хэзээ ч тэгж хандахгүй байдлаар ярьдаг байсан. Учир нь башир хүмүүс л бусдын баширыг ойлгож мэддэг. Тэгээд Христ, хүмүүсд ойлгогдоогүй (нарийн) зүйлсийг хэлж байсан Гэхдээ хэлсэн зүйл болгон нь гэмгүй чанарын Read More …

Diwali Puja, Power of Innocence (part) (Italy)

Diwali Puja, “Power of Innocence”. Lecco (Italy), 25 October 1987. Тэд будилаад… Юун түрүүнд бид, Шри Ганеша-д ёсолдог Яагаад гэвэл Шри Ганеша нь бидэн доторх “гэмгүй” ариун чанарын – эх үүсвэр юм. Үнэндээ, бид өөрсдийн дотоод ариун чанартаа ёслож байгаа юм. Тэгээд, энэ гэнэн ариун чанар нь та бүхнийг гэгээрүүлдэг (-ийг өгдөг). Би та бүхэнд өчигдөр хэлсэн, Гэрэл нь гэмгүй ариун чанартай. Гэхдээ энэ гэрэл нь ариун мөртлөө мэдлэг агуулдаггүй. Харин, та бүхний Гэрэл бол мэдлэг агуулсан “гэмгүй чанар” юм. Бид бодохдоо, мэдлэгтэй хүмүүс хэзээ ч гэнэн байдаггүй гэж ямагт боддог. хэзээ ч энгийн байдаггүй Тэгээд, гэнэн цайлган чанарын талаар бид бодохдоо, гэнэн цайлган хүн ямагт хохирч байдаг гэж боддог… мэхлүүлж байдаг … тэгээд ямагт үл ойшоогддог гэж боддог. Гэтэл, гэнэн ариун чанар бол агуу их ХҮЧ юм. Энэ нь, таныг хамгаалдаг хүч юм Хүнд мэдлэгийн гэрэл өгдөг Бидэнд байдаг мэдлэг бол хүний ертөнцийнх… бусдыг хэрхэн ашиглах бусдыг хэрхэн мэхлэх хэрхэн тэднээс мөнгө салгах бусдыг хэрхэн дооглох бусдын дээр хэрхэн гарах талаарх мэдлэг байдаг. Харин гэнэн ариун чанарын гэрэл нь хамгаас дээд зүйл бол Хайр гэдгийг ухааруулдаг. Мөн энэ нь, бусдыг хэрхэн хайрлахыг заадаг, бусдыг хэрхэн халамжилах уу, бусдад хэрхэн зөөлөн хандах талаар сургадаг. Энэ нь мөн дотоод гэрэл өгдөг. Тэс эсрэг, энэ амьдралын “авидйа”- харанхуйгаас. Тэс эсрэг. Гаднах “авидйа” биднийг юу сургадаг вэ гэвэл өрсөлдөх, барьцах хүнийг хэрхэн доош нь дарах зүйлийг сургадаг.. Яагаад гэвэл энэ нь айдаг учир Энэ нь өөртөө итгэлгүй байдаг учир Энэ “харанхуйн” мэдлэг нь өөртөө ямар ч итгэлгүй байдаг Хэрвээ энэ нь өөртөө итгэлтэй Read More …