Shri Durga Puja (Rahuri)

Shri Durga Puja. Rahuri (India), 1 February 1982.
(Marathi transcript below)
Today is a special day. There is a combination of two things happening.
Adi mai English maday bolte pan Marathi boliye (meaning: First I will speak in English then Marathi) – below)
Today is first in the morning time, at 8:50 in the morning, was a very important day that started at 8:50 in the morning, called as Ratha Saptami – is the seventh day. […]

Talk (India)

Talk
तो ला काय अर्थ आहे कि तो असा कि साक्षात् च आत्ता तुम्ही फोटो घेता हे सायन्स चे आपल्यावरती केवढे मोठे काम आहे आत्ता मी हॉंग काँगला (at Hong Kong )गेले होते . एक तिथे फार एक चांगली मुलगी होती ,तिचे संबंध स्वतः चे सगळॆ टेलीविजिनची वैगरे व्यवस्था होती. तिची माझ्यावर फार श्रध्दा होती तिने सांगितले कि टेलीविजिनवरती (on television )एक घेऊ का ? म्हटले घ्या आणि मग तिने टेलीविजिनवर दाखवले कि आणि त्यांना सांगितले कि तुम्ही आत्ता माताजींकडे असे सगळे हात करून बसा ,पाच मिनिटे आणि मला सांगितले अशा तुम्ही उभ्या राहा काही हरकत नाही आणि पुष्कळ लोकांना जागृती आली (आनंदाने हसून सांगत आहेत ) आणि त्यांनी पत्र लिहिले की आमच्या हातात अशा थंड थंड वाऱ्या सारखे काही वाहिले ,कां या चैतन्य लहरी आहेत ? […]

Public Program Rahuri (India)

H.H.Shri Mataji Nirmala Devi speaking in Marathi at a Sahaja Yoga public meeting at Rahuri Agricultural University, with Sahaja yogis speaking in English. Rahuri, Maharashtra, India. (1982-0201)
[NOTE] This is a discussion on TM beginning with Shri Mataji speaking in Marathi, followed by Marcus and Rustom in English on the techniques of TM, and its effects. […]