Shri Mataji at sugar factory reception after program (India)

Shri Mataji at sugar factory reception after program, Shani Shingnapur, India, 1984-02-25 सहजयोगी – यांची स्मरण शक्ती सर्व गेली होती  सहजयोगी – क्रायसिस ने सहा-सात टाके पडले होते  श्री माताजी – बरं  सहजयोगी – नऊ टाके पडले होते  श्री माताजी – अच्छा  सहजयोगी – complete परत पूर्वीसारखं  श्री माताजी -अ  सहजयोगी -अर्धी बॉडी श्री माताजी पॅरलाईज्ड (paralysed) झालती कम्प्लिट (complete )   श्री माताजी – कोणाची?  सहजयोगी -यांची  श्री माताजी -हो का ? सहजयोगी -आणि मी सहज नेत्रे वकील आहेत ते भेटायला म्हणून गेलो. आणि मी व्हायब्रेशन दिले तर हालचाल चालू झाली त्यांची नंतर आवडीने आले मला ऐकून होते (अस्पष्ट) करत होते ते म्हटलं एवढा सच्चा माणूस आहे तर या मनुष्याला परमेश्वर बरोबर मिळणार दिली जागृती मग त्यांना मग ते… श्री माताजी -एखादं पत्र त्या सकाळच्या मूर्खांना  लिहून टाका.  सहजयोगी- विस्मृती झाली होती. श्री माताजी- त्यांना म्हणे, आम्ही तुम्हांला पाच हजार रुपये देऊ मला जर तुम्ही आजार ठीक कराल तर आहो (श्री माताजी हसतात)) सहजयोगी -पाच हजार रुपये (सहजयोगी हसतात) श्री माताजी – असं मूर्खासारखं लिहून पाठवलं होतं. तुम्ही आता लिहून कळवा की, माझं सगळं ठीक केलेलं आहे. एकही पैसा घेतला नाही माताजींनी, एक कवडी सुध्दा घेतली नाही.  सहजयोगी – हिटलरला आत्मसाक्षात्कार दया असं म्हणण्यासारखं आहे.  श्री माताजी – अरे बापरे!  सहजयोगी – खिचडी आहे .  श्री माताजी- खिचडी सुध्दा आहे का ? मग झालं आजचं संबंध जेवणच संपवून टाका तुम्ही आमचं अं.  सहजयोगी- (हास्य) सहजयोगी – कोण आहे रे खाली? बोलणं झालं कशाला करताय मग त्यांनीच सांगितलं की, फराळ वगैरे काहीतरी केला पाहिजे. ठीक आहे आता काहीतरी पाहुणचार घेतला पाहिजे. Read More …