Aan mijn bloemenkinderen (United States)

Aan mijn bloemenkinderen Jullie zijn boos op het leven,zoals kleine kinderenwiens moeder is zoekgeraakt in de duisternis.Je boze buien zijn de uitdrukking van wanhooptijdens het vruchteloze einde van je reisJe kleedt je in lelijkheid om schoonheid te ontdekken,je noemt alles vals in de naam van de waarheid,je put je emoties uit om de beker van de liefde te vullen.Mijn lieve kinderen, mijn schatten,hoe kan je tot vrede komen door oorlog te voerenmet jezelf, met je eigen wezen, met de vreugde zelf?Genoeg zijn je pogingen om je terug te trekkenachter het kunstmatige masker van vertroosting.Kom nu tot rust in de bloembladen van de lotus,in de schoot van je liefdevolle Moeder.Ik zal je leven tooien met mooie bloesemsen je momenten vullen met vreugdevolle geuren.Ik zal je hoofd besprenkelen met goddelijke liefde,want ik kan je kwelling met langer verdragen.Laat mij je onderdompelen in de oceaan van vreugdezodat je je wezen verliest in de grotere dimensiedie glimlacht in de kelk van je Zelf,heimelijk verborgen om je telkens weer te plagen.Wees bewust en je zult Hem vindendie elk van je vezels met zalige vreugde vibreerten zo licht uitspreidt over het hele universum.Je moeder, Nirmala Gedicht van Shri Mataji