Sat Chit Anand

New Delhi (India)

1977-02-15 Sat Chit Anand Delhi NITL HD, 80' Chapters: Talk in Hindi, Talk in English
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Toespraak tot Sahaja Yogi’s – Sat, chit, ananda – 15/02/1977 – Delhi, India

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Kan iedereen mijn Hindi begrijpen? De taal van de spirit is Sanskriet. Men heeft zich nooit bekommerd om de spirit. We moeten dus een taal hebben die over de spirit kan praten. Engels is daarvoor niet toereikend genoeg. Zij hebben niet deze ervaringen omdat zij tot dusver niet diep genoeg gegaan zijn. Wij zijn op dat vlak zeer oude mensen. Onze cultuur bestond erin om God te kennen. Alles is gekomen doorheen het Sanskriet omdat Sanskriet werkelijk een godentaal is. Los daarvan, is het zo dat wanneer de Kundalini beweegt, Zij vibraties creëert, Zij maakt speciale geluiden, die devanagri geluiden van de verschillende chakra’s hoorbaar maken. Wanneer Ik de tijd heb zal Ik jullie daar meer over vertellen. Zelfs wanneer je mantra’s reciteert in het Sanskriet of door devanagri uitspraak zullen de chakra’s meer worden gestimuleerd.

Probeer het te leren, misschien geen Sanskriet maar tenminste Hindi, en omdat het een fonetische taal is heeft het dat geluid wat vibratorisch effect heeft. Tracht deze taal te leren. Hindi is niet mijn moedertaal, dat is Marathi. Ik spreek Hindi omdat Ik de belangrijkheid ervan inzie. Ik spreek ook wat Engels. Bengali ken Ik ook, dat kan je dan omzetten naar Tamil of Telugi of eender welke taal in dit land van yoga. Elk deel van dit land is gevibreerd. Wetenschappers kunnen dit helemaal niet begrijpen.

Als we alles wat in het Westen gezegd wordt gaan volgen, zullen we alles wat we hebben en wat zo groots is, verliezen. Het zal natuurlijk niet voor altijd verloren zijn, maar we zullen het niet gebruiken voor zijn doeleinden. Aan de ene kant moeten we dit alles negeren, en aan de andere kant moeten we iets aanvaarden dat volledig vreemd en niet zo goed begrijpbaar is.

Het omvat niet alles. Daarom vraag Ik je om wat Hindi te leren. Een toespraak die Ik eens gaf in Engels werd nadien vertaald in Marathi en bleek zo ontzettend arm in betekenis te zijn.

Of misschien is Mijn Engels niet goed, kan ook zijn.

We waren dus aan het spreken over Sat-chit-ananda. Het zijn de Sanskriet woorden die het Super-bewuste, de allesdoordringende kracht beschrijven. ‘Chit’ is de aandacht, het bewustzijn. Nu ben je bewust en je luistert naar Me. Elke minuut ben je bewust, maar elke moment sterft in het verleden. Elke moment komt van de toekomst naar het heden. Maar nu ben je bewust en je luistert naar Me. Een gedachte komt op en verdwijnt weer. Je kan de gedachte zien opkomen, maar niet zien verdwijnen. Maar tussen deze gedachten is er een kleine ruimte die we ‘vilamba’ noemen. Als je daar even kan stoppen, kom je in de bewuste geest en daar verlijft ‘Sat-chit-ananda’. Je kan zeggen dat dit de toestand van de geest is waar er geen gedachte is, maar waar je bewust bent ‘nirvichar’. Dit is de eerste stap vanwaar je overspringt naar het Super bewustzijn. Sommige mensen denken dat door realisatie iets kan bereiken zoals Adi Shankaracharya, maar dat is niet mogelijk.

Voor sommigen misschien, maar dat is niet mogelijk voor iedereen. Het eerste niveau is Nirvichara. Je wordt gedachtenloos bewust. Dat gebeurt wanneer de Kundalini de Agnya overstijgt en de lymbische zone betreed, waar je aandacht het ‘Sat’ (waarheid) punt aanraakt. De realiteit scheidt zich af van de ‘Mithya’ en je wordt twee persoonlijkheden. Op dat punt begin je te scheiden, zoals wanneer je citroen bij melk voegt, het zich begint te scheiden in yogurt en water. Op dezelfde manier vangt het begin van de realiteit aan. Enkel op dit moment kan je zeggen dat de Kundalini ontwaakt is. We moeten de verschillende stadia van dit gebeuren onderkennen. Ik geef jullie een zeer gedetailleerd beeld, maar normaal ‘schiet’ de Kundalini naar de Sahasrara bij de meeste mensen.

Maar bij sommige mensen gebeurt dit niet, het heeft tijd nodig. Het is ofwel verloren in de Swadishtan of de Nabhi. Het gaat niet veel hoger. Het kan tegengehouden worden door de Hart chakra, of het mag zelfs totaal niet stijgen. Maar in geval dat het de deur van de Agnya doorstoot, kom je in de staat van gedachteloos bewustzijn. Met dit gedachteloos bewustzijn verkrijg je zekere ‘krachten’. Veronderstel bijvoorbeeld dat je gouverneur wordt, dan verkrijg je bepaalde krachten (machten) van de gouverneur. Op dezelfde manier verkrijg je bepaalde krachten.

Maar op dat moment de Kundalini aan zijn lot overlaten is niet aan te raden, omdat op dat moment de Kundalini zich ofwel links of rechts kan gaan bewegen en op die manier het domein betreden van het bovenbewustzijn of het collectieve onderbewustzijn. De ‘siddhis’ (krachten) zijn in dit stadion zeer gemakkelijk verkrijgbaar. Geen kleine, maar hogere ‘siddhis’. Als de Kundalini zich beweegt naar het bovenbewuste verkrijgt men de ‘siddhi’ van het voorspellen van de toekomst. Wanneer de Kundalini zich heeft bewogen in het collectieve onderbewustzijn, kan men de dingen uit het verleden zien. Zo’n persoon kan, wanneer hij bij Me komt, zien wie Ik was in een vorig leven, Ik hoef hem niet te overtuigen. Het is hetzelfde als iemand die bezeten is. Een persoon die drugs neemt, en alcoholist is, maar toch een goede ziel is God zoekt, kan Mij zien in een andere vorm. Hij kan Mijn verleden zien, of zeer erg door Mij bekoord worden. Hij zou kunnen weten wie Ik was.

Mensen denken altijd dat het verleden grootser is dan het heden, omdat het verleden meer bevat dan het heden, maar ik heb in het verleden nooit iemand realisatie gegeven. Daardoor wordt hij bekoord wanneer hij die dingen ziet. Dit gebeurt bij mensen die zich op het Super bewustzijn niveau bevinden en zich bewegen naar de linkerkant, in het verleden.

Diegenen die zich bewegen naar de rechterkant kunnen Mij zien als licht.

Zij zien de vijf elementen, zij zien Me als een waterval of een ijsberg. Zij beginnen de vluchtige essentie van de elementen te zien. Het kan hen helpen om overtuigd over Mij te raken, zij raken meer overtuigd dan jullie. Er zijn vele goede Tantrikas die weten wie Ik was. Ze zijn bang van Mij en praten over Mij. Er was eens een gewone dienstmeid die naar Mijn programma kwam en in een trance geraakte. Zij begon Sanskriet te spreken en Mij te beschrijven in vijftien ‘shlokas’. Zij vertelde dit voor de eerste keer want Ik had nog nooit zo over Mezelf gesproken.

Zo is het begonnen. Dus in dit stadion zou Ik de Kundalini nooit verlaten omdat je mensen kan genezen en genezing kan door je Kundalini worden gedaan zelfs wanneer deze in het limbisch gebied verblijft.