Sahasrara Puja: Hoe Shri Mataji de opening van de Sahasrara ervoer London (England)

Sahasrara Puja. Dollis Hill, Londen (UK), 5 Mei 1979. Nederlandse vertaling versie datum 2024-0426 Dus vandaag is een heel, heel belangrijke dag, dat weet je; omdat in de geschiedenis van de schepping, tot aan de tijd van Christus, in het menselijke bewustzijn alleen het gevoel van wederopstanding werd gecreëerd, dat je kunt herrijzen of herboren kunt worden. Dat gevoel kwam bij hen naar boven. Mensen beseften dat het ons allemaal wel eens kan overkomen. Maar het gebeurde niet. Er heeft nooit actualisatie plaatsgevonden. Dat was een probleem. En zonder dat je de werkelijkheid binnengaat, waar je het ook over hebt, het klinkt fantasierijk. Je moet dus in de realiteit springen, in de waarheid. Dit is nog nooit eerder gebeurd en, zoals ik je al heb verteld, als het maar één of twee mensen is overkomen, maakt het voor de massa helemaal niets uit, en niemand accepteert het. En net als het kleine riviertje dat door de woestijn stroomt, verdwijnt het in de ijle lucht. Ook de waarheid, wat er ook werd ontdekt, heeft nooit wortels gehad. En allerlei grappige dingen begonnen met deze realiteit, die deze mensen predikten. Het zou dus het hoogtepunt zijn van het menselijk bewustzijn, waar hij één wordt met het Goddelijke. Dat hij één wordt met zichzelf. Het zou gebeuren. En ook dat zou gebeuren op het moment dat het meest opportuun was, het beste moment. Omdat, tenzij en totdat het menselijk verlangen heel sterk is, de menselijke wil heel sterk is en om de werkelijkheid vraagt, de Read More …