Christmas And Its Relationship To Lord Jesus

Caxton Hall, London (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Christmas And Its Relationship To Lord Jesus, Caxton Hall, LONDON (UK), 10 December 1979.

ETVD2016-1221 Nl versie 2016-1221

…deze dag voor ons om ons eraan te herinneren dat Christus geboren is op deze aarde. Als mens, kwam hij op deze aarde. En de taak die hij voor zich had… was om het menselijke bewustzijn te verlichten… met meer zin voor het begrijpen, we kunnen zeggen dat het een upgrade is, binnen het menselijk bewustzijn, dat ze niet dit lichaam zijn, maar ze zijn de Spirit. De boodschap van Christus is zijn verrijzenis. Dat wil zeggen dat je de Spirit bent en niet je lichaam. En hij toonde dit door zijn verrijzenis, hoe hij naar het rijk van de Spirit opsteeg – hij was de Spirit, want hij was Pranava, hij was Brahma, hij was Mahavishnu – zoals ik jullie verteld heb over zijn geboorte. En toen hij op deze aarde kwam, in een lichaam, als een mens, wou hij iets anders tonen dat niets te maken heeft met geld, dat niets te maken heeft met macht. Het is oppermachtig, allesdoordringend, maar hij is in een stal geboren, niet in een paleis of als zoon van een koning, maar als zoon van een heel gewone persoon, een timmerman.

Want als je de koning bent, zoals we in het Hindi zeggen, Badshah, dan is niets groter dan jij, nietwaar? Dat is gewoon wat het betekent. Niets is hoger dan jou, niets kan je versieren, want wat je ook bent, je bent op het hoogste punt. Alle zogenaamde wereldlijke dingen, zijn net als droog gras, Trinavat. Dus hij werd in het droge gras gelegd. Het maakt velen… heel ongelukkig en ze voelen veel medelijden, dat Christus, degene die ons kwam redden, onder zulke omstandigheden, verzorgd werd en waarom voorzag God niet in iets beters? Maar voor zo iemand maakt het niet uit of ze in droog gras liggen of in de stal of in een paleis, alles is hetzelfde omdat het hen niet raakt, ze zijn zo onthecht en ze leven volledig in vreugde. Ze zijn hun eigen meester – – niets kan hen overmeesteren. Geen enkele materie kan hen beheersen, geen enkel comfort kan meester zijn over hen. Zij zijn meesters van volledig comfort binnenin zichzelf, zij hebben alle comfort in zichzelf gerealiseerd, zij zijn tevreden personen. Dat is waarom ze koningen zijn; ze worden koningen genoemd, niet die koningen die achter dingen aanlopen, of die koningen die comfort zoeken in het leven. Ik bedoel als je comfort hebt, dan is dat goed. Als je het niet hebt, dan maakt dat geen verschil.

Zoveel mensen, vooral in Latijns-Amerika toen ik daar heenging, zeiden: “maar we kunnen niet begrijpen waarom Christus als een arme man geboren is.” Dit is weer een menselijk concept van God, de mens wil God opleggen: word in een koninklijk paleis geboren. Je kunt hem niet zomaar orders geven. We hebben onze eigen denkbeelden over God, zoals, “waarom zou hij een arme man moeten zijn; waarom zou hij hulpeloos moeten zijn?” Hij toonde nooit zijn hulpeloosheid. Hij was veel dynamischer dan al jullie koningen en al jullie politici samen. Hij was voor niemand bang. Wat hij te zeggen had, dat zei hij. Hij was niet bang voor kruisiging of een andere zogenaamde ‘straf’. Het zijn enkel de mensen, zie je, die deze verkeerde ideeën hebben over het leven en dat is waarom ze deze ideeën op God willen projecteren en ook proberen hem hun eigen denkbeelden (concepten) te doen volgen. God is niet jouw concept. Hij is helemaal geen concept. Bijvoorbeeld zeggen dat “Een concept is toch een concept” is ook een concept – dit ben ik recent te weten gekomen. Dat is een andere mythe die mensen in stand houden. Degene die zeggen dat “Oh, een concept is een concept! In orde? Mataji zegt in orde.” En dan? Want zelfs dat is een concept, want een concept is een gedachte. Je moet boven je gedachten uitrijzen op een hoger niveau in gedachteloos bewustzijn waar je niet aan het denken bent, maar waar je in het midden bent van de gedachte. In die zin dat een gedachte rijst en neervalt en er is een plaats daartussen, een andere gedachte rijst en valt neer. Je bent in het centrum van die gedachten. De Vilamba zoals we het noemen. De tijd wanneer je pauzeert. Dan zal je Christus begrijpen.

Hij was hier natuurlijk voor een deel om ons te redden, omdat hij vele aspecten had, zou ik zeggen, niet enkel om mensen te redden kwam hij op deze aarde. Er waren veel meer aspecten, mensen hebben ook een vraag, zie je, dat ze gered moeten worden, waarom? Je zou niet moeten… Ik bedoel als je het vanuit Gods standpunt bekijkt, waarom zouden ze allemaal gered moeten worden? Wat hebben ze voor God gedaan? Hoe kan je dat van God vragen: “Je moet ons redden?” Kan je dat? Je kunt dat niet vragen. Dus hij kwam om de doorgang te maken tussen, zoals je hier ziet, de Vishuddhi en de Sahasrara, deze Agnya. Hij werd in het primordiale wezen de Virata – geboren, om die deur te openen. In de evolutie, is elke incarnatie op deze aarde gekomen om een bepaalde deur te openen in ons en om die opening te creëren of die verlichting in ons bewustzijn. Dus Christus kwam precies om dat kleine deurtje te openen, dat ingekapseld wordt door ons ego en superego. Ego en superego zijn de twee nevenproducten van het proces van onze gedachten. Het ene de gedachten over het verleden en het andere de gedachten over onze toekomst. Hij kwam die tussenruimte maken en ze overbruggen en dat is hoe hij zich opgeofferd heeft, zijn lichaam…

Voor jullie gaat het allemaal over berouw en spijt, maar voor zulke mensen is het dat niet, het is een toneelstuk. Ze moeten een bepaalde rol spelen. Daarom begrijp ik niet dat jullie hem laten zien als zo een slungelig miserabel figuur. Hij was nooit meelijwekkend. Zulke mensen kunnen nooit zo armzalig zijn als jullie. Dit is weer een denkbeeld van de mens, dat hij slungelig, mager, uitgehongerd, vel over been zou zijn; dat je zijn beenderen kan tellen. Verschrikkelijk! Ik zeg u dat hij van zijn kindertijd tot zijn dood een vrolijk persoon was, Hij was geluk, hij was vreugde. Om jullie allemaal gelukkig te maken, om jullie het licht van het geluk te geven door jullie bron van vreugde te doen ontvlammen, dat is de Spirit in jullie hart. Dat hij op deze aarde kwam – niet alleen om jullie te redden – eerst om jullie geluk te geven, om jullie vreugde te geven. Want mensen in hun onwetendheid en hun gekkigheid, zijn zichzelf onnodig aan het slaan en zichzelf aan het vernietigen. Terwijl niemand jullie gevraagd heeft om naar pubs te gaan om jezelf in de nesten te werken; niemand heeft je gevraagd om naar de races te gaan en jezelf te ruïneren; niemand heeft je gevraagd om naar verschrikkelijke guru’s te gaan en in moeilijkheden te komen. Maar jullie zoeken van ’s morgens tot ’s avonds jullie vernietiging. Dan komt hij daar; als een ochtendbloem, om jullie gelukkig te maken. Eerst om je gelukkig te maken, om je vreugde te geven. Als je ergens een kind ziet… gelijk welk kind, tenminste, ik ken mezelf, ik weet niet hoe het met de rare mensen hier zit, voor hen zien bloemen er ook als doorns uit, ik weet niet hoe ze daar in slagen. Maar als je ergens een kind ziet, gelijk welk kind, dat is zoiets vreugdevols. En dit is het kind van het Goddelijke – dat op aarde komt als een kind – dat geeft de meeste vreugde. En daarom is Kerstmis voor ons allemaal, voor het hele universum zou het een festival van grote vreugde moeten zijn. Want hij bracht licht voor ons waardoor je kon zien dat er iemand is die ‘God’ heet. Er is iemand, die deze onwetendheid zal wegnemen. Dat was het eerste begin.

Dus voor ons is het nodig om eerst vreugdevol en gelukkig te zijn en ontspannen, en niets au sérieux te nemen zoals wij dat doen. Want goddelijk leven maakt je niet serieus. Want het is allemaal een toneelstuk, het is een illusie (maya). Ik heb gezien in alle rituelen die mensen doen, in alle zogenaamde religieuze mensen, dat ze te ernstig zijn om religieus te zijn. En een religieus persoon loopt over van het lachen. Hij weet niet hoe zijn vreugde te verbergen. En hij weet niet hoe zijn lach in te houden wanneer hij mensen ziet die onnodig ernstig zijn. Ik bedoel er is niemand dood. Hoe mensen het zeggen, het is soms zo dat je niet weet hoe je een houding te geven. Je kunt het gewoon niet beheersen. Dus er is niets in deze wereld voor iemand als Christus om verdrietig over te zijn. En als je echt in hem gelooft, geef dan eerst deze dwaze weemoed op en zitten te mokken en mistroostig worden, met niemand praten, stille zeurpieten overal. Dat is niet de manier om naar Christus te kijken. Kijk hoe hij ging praten met menigtes, hoe hij zijn handen opende naar alle mensen rondom en hoe hij hen geluk probeerde te geven. Hij zei dat je opnieuw geboren moet worden. Dat betekent, hij moest dit werk doen… en dat je het op een bepaald moment moet krijgen, Hij had beloofd dat je opnieuw geboren zou worden. Christus moet binnenin ons geboren worden. Ik weet niet hoe christenen dat verstaan. Hoe word je opnieuw geboren? Niet door een ritueel van doopsel: iemand van een theologische universiteit kan je geen christen maken. Zoals in ons India hebben we sommige betaalde brahmanen, zoals je hier betaalde mensen hebt, zie je, de hele dag eten en drinken ze en zijn ze vrolijk en ’s avonds komen ze bidden en preken, zulke mensen. Je moet iemand zijn die door God autoriteit verleend is. Tot het moment dat je van God de toestemming hebt gekregen, kan je geen vreugde geven. En dat is waarom ik al deze mensen heb gezien, de zogenaamde grote deskundigen en de grote… priesters en al degenen die zo serieus zijn omdat ze niet de autoriteit van God hebben gekregen. Zelfs op een kerstdag, ik bedoel iemand die van een dorp komt zou denken dat er een begrafenis bezig is. En na de begrafenis gaan ze naar huis. Hoe vieren jullie? Met champagne! En na de begrafenis ook een echte begrafenis en dan zullen ze vieren… ik weet niet waarom, maar ze zullen champagne drinken. Hoe kan je Christus vieren door hem te beledigen? Hij kwam om ons bewustzijn te verlichten, omdat hij ons bewustzijn respecteerde, het niveau dat het had bereikt, maar jullie proberen het naar beneden te halen. Is dat de manier om hem te verstaan? En hij heeft beloofd dat je gedoopt zou worden, je zult opnieuw geboren worden. En nu, in Sahaja Yoga, is deze belofte vervuld. Dus wees vreugdevol, dat hier bij de Agnya chakra, Christus weer geboren is binnenin jullie en hij is daar en jullie weten hoe je Zijn hulp kunt vragen, altijd.

Maar het belangrijkste is dat je moet begrijpen dat de tijd voor jou gekomen is om alles te krijgen dat in de geschriften is beloofd. Niet alleen in de Bijbel, maar in alle geschriften van de wereld is de tijd nu gekomen dat je een christen, een brahmaan, een gelijkwaardige wordt, alleen door je Kundalini-ontwaking. Er is geen weg rond. En dat je laatste oordeel ook nu is. Enkel door je Kundalini-ontwaking zal God je beoordelen. Hoe gaat hij je anders beoordelen? Denk nu aan iemand. Iemand komt binnen, en hier zit iemand die je gaat beoordelen. Hoe? Tellen naar hoeveel kappers je bent geweest? Of hoeveel kostuums je genaaid hebt voor Kerstmis? Of welke cadeaus je gekocht hebt en hoeveel kaartjes je gestuurd hebt? En aan hoeveel mensen je sommige andere dingen hebt gestuurd die niet echt te genieten zijn. Dat is niet de manier. Of toch? Aan welke prijs je dingen gekocht hebt? Hoe kieskeurig we zijn? Op welke manier zullen we beoordeeld worden – door God? Niet oppervlakkig zegt men, dus hoeveel diepte hebben we, laat eens kijken? Hoe ver kunnen we gaan in onze verdieping? Het maximum is een punt waar we weer enkel een denkbeeld zijn. Dus de enige diepte die we kennen gaat enkel tot rationaliteit tot op het punt van het denkbeeld en verder kunnen we niet. Dus hoe kunnen we beoordeeld worden? Hoe worden mensen beoordeeld als je naar een dokter gaat? Hij heeft instrumenten en hij onderzoekt het, brengt het licht erin, kijkt zelf en zegt hoe het staat. En hoe zal je spiritualiteit beoordeeld worden? Hoe beoordeel je een zaad? Door het te laten kiemen! Als je het zaad laat kiemen en als je de kracht ziet van het kiemen dan weet je of het een goed zaad is of een slecht. Op dezelfde manier zal je beoordeeld worden door de manier waarop je ontkiemt, de manier waarop je realisatie ontvangt, hoe je het behoudt, hoe je het respecteert. Dat is hoe je beoordeeld wordt en niet door de kleren die je draagt, hoe alles bij elkaar past en welke kapper je hebt. Niet door de hoge post die je bekleedt of omdat je een groot politieker of bureaucraat wordt. Niet door welke huizen je hebt gebouwd of welke Nobelprijzen je hebt gewonnen. Je zult ook niet beoordeeld worden door je filantropisch werk waardoor je denkt dat je zoveel geld hebt gegeven, vooral omdat als je veel geld hebt gegeven dat er ergens een groot ego hangt en dat zal je in een lagere schaal brengen. Dit is een beoordeling waarin een kleine pluim meer zal wegen, veel meer dan een schip. Het is een ander soort beoordeling en persoonlijkheid. Je kunt zien hoe Christus door de mensen werd beoordeeld en door God. Hij kwam en woonde in het stro zoals een veertje. Zijn moeder heeft nooit een ongemak gevoeld. Zo zullen ook degenen die anderen niet onderdrukt hebben door hun bestaan, of zich hebben laten onderdrukken, als eerste klas worden beoordeeld.

In de Kundalini-ontwaking zelf zijn er van nature onvolkomenheden. De Kundalini heeft van nature enkele mankementen door je vorige karma’s. Door wat je in dit leven gedaan hebt. Door wat je als realiteit hebt aanvaard, wat maar een denkbeeld is. Want als je het absolute niet hebt gekend dan zal er altijd een beetje onwetendheid zijn, wat je ook doet. Wat je in het duister hebt gedaan zal een deeltje duisternis erin hebben. Dus als je zonder zelfrealisatie verkondigd hebt: “Oh, wij zijn grote heiligen” of zoiets, dan heb je geen kans. Als je denkt dat je een heel goddelijke persoonlijkheid bent en dat je al een gerealiseerde ziel bent: geen kans! Alle priesters van alle godsdiensten zullen de laatste zijn die realisatie krijgen. Valmiki in zijn Ramayana, heeft heel duidelijk gezegd, een heel interessant verhaal is daar, dat men aan een hond vroeg: “Wat wil je zijn in je volgende leven?” Hij zei: “maakt niet uit, maar zeker geen Mathadhish.” Een Mathadhish is als een priester. Dus maak me alles behalve een priester ergens. Stel je voor: een hond met zo een wijsheid Maar ik zeg niet dat ze allemaal zo zijn. Sommige kunnen echt authentiek zijn, sommige kunnen gerealiseerd zijn, misschien gemachtigd door God. Maar ik ben er zeker van dat ze niet door de massa aanvaard worden, daar ben ik zeker van. Want ik heb jullie geschiedenis gezien en ik heb gezien dat zulke mensen verworpen zijn en gemarteld. Maar nu is de tijd aangebroken… om het juiste en het verkeerde te beoordelen. Je kunt niet meer kruisigen, dat kan je niet. Iedereen zal door de Kundalini-ontwaking beoordeeld worden.

Nu moeten we weten dat er drie categorieën van mensen zijn. Ik weet niet hoe te beginnen, om jullie niet te choqueren, ten eerste de mensen zoals wij zijn, normaal. Zij worden narayoni genoemd. De tweede categorie zijn de devayoni. Degenen die geboren zoekers zijn of gerealiseerde zielen, vooral gerealiseerde zielen zijn devayoni. En de derde worden raksha’s genoemd. Ze worden gana’s genoemd. In feite worden ze gana’s genoemd, maar… we kunnen zeggen dat de soort onder de mensen rakshasa’s zijn, dat wil zeggen mensen die slecht zijn. Dus we hebben slechte mensen, uitmuntende mensen en we hebben mensen tussenin. Uitmuntende mensen zijn er heel weinig. Ze worden gerealiseerd geboren. Ik heb niet veel problemen met hen. Maar we moeten de mensen die in het midden zitten, aanpakken. Ze kijken in de richting van het goede, maar er hangt nog iets aan hen, wat niet zo goed is. Dus voor deze mensen, zijn er van nature enkele storingen in de Kundalini, die we moeten verstaan. De eerste is slechte gezondheid, fysieke slechte gezondheid, dus echt fysieke slechte gezondheid. In dit land vooral lijden mensen onder teveel kou en andere problemen door teveel calcium in het water, op dezelfde manier, naargelang de landen, ‘sthamanses’ zoals ze het noemen, hebben jullie problemen. Zo hebben we in ons land enkele problemen; zo hebben jullie in je land bepaalde problemen. Dus de fysieke problemen hangen af van het land waar je geboren bent. De meesten van jullie hebben beslist om in bepaalde landen geboren te worden. Daarom zijn jullie soms in zulke mate geïdentificeerd dat je denkt dat er geen defect is. Elk land heeft een variëteit en daardoor heb je een zekere mate van terugslag in je gezondheid. Dus voor een Sahaj yogi zou je moeten weten dat de gezondheid iets heel belangrijks is. Want dit lichaam is de tempel van God, en je moet zorgen voor je gezondheid. En je weet ook dat wanneer de Kundalini opstijgt het eerste wat gebeurt, is dat je gezondheid verbetert. Door de parasympathische vervulling. Want het parasympathische geeft je verlichting die in het sympathische vloeit en je gezondheid verbetert. Ik zal je daar niet heel uitgebreid over vertellen vandaag, want er is niet veel tijd. Maar, als je lees in mijn… ik moet zeggen dat ik nog niet veel heb geschreven, maar als je naar mijn lezingen luistert, en sommige die opgeschreven zijn, zal je weten hoe de Kundalini de meeste ziekten helpt genezen, behalve degene waar menselijke elementen mee geknoeid hebben, zoals nierproblemen zijn nu genezen door Sahaja Yoga. Zonder twijfel kunnen we nierproblemen genezen. Maar een persoon die aan de machine heeft gelegen, we hebben geprobeerd, kan niet genezen worden. We kunnen hem een langer leven geven, maar hij kan niet genezen. Maar mensen genezen is niet jullie job, in geen geval, jullie moeten dit onthouden. Geen enkele Sahaja yogi zou mensen moeten gaan genezen. Ze kunnen mijn foto gebruiken. Maar niet beginnen te genezen, want dat wil zeggen dat je een grote filantropische persoonlijkheid hebt. Ik heb mensen gezien die aan het genezen slaan en die in zo een manie van genezen komen dat ze vergeten dat ze ook blokkades hebben en dat ze ook problemen krijgen en ze genezen zichzelf niet en uiteindelijk blijken ze uit Sahaja Yoga te gaan. Maar met de foto kunnen jullie mensen genezen. Denk niet dat het je plicht is; dat je een soort, hoe noem je dat weldoener bent, nee, dat ben je niet. Je bent een spirituele weldoener, maar als neveneffect verbetert het lichaam van die persoon want als Christus moet ontwaken, als God in dit lichaam moet komen, dan moet dit lichaam gezuiverd worden. Dat doet de Kundalini.

Maar het houdt geen apart werk in zoals hospitalen. Ik heb mensen gekend die zo opgingen in hun geneeskracht dat ze regelmatig hospitalen bezochten, en ze waren op den duur alleen nog in het hospitaal. Ze wilden niet eens meer naar de programma’s komen; ze wilden mij niet eens meer komen bezoeken. Dus dat is een van de grootste hindernissen die je hebt, de Vyadhi (=ziektes), de lichamelijke elementen. En het lichamelijke aspect zou je ook niet teveel mogen neerhalen. Als we een probleem hebben, vergeet het. Geleidelijk aan zal het verbeteren, bij sommige mensen duurt het even voor het in orde komt. Maar het belangrijkste is, bij je Spirit komen. Dus zeg niet altijd: “Moeder, genees mij, genees mij.” Zeg gewoon: “Moeder geef me het spirituele leven,” en je zult automatisch genezen. Het kan een tijd duren bij sommige mensen, dat maakt niet uit. Je bent je hele leven ziek geweest, maakt niet uit. Geef het wat tijd. En volg ook de methodes die we hebben gegeven, voor verschillende ziektes, vooral lever in dit land, verkoudheden en wat je jicht noemt en al die problemen. We hebben daar allemaal remedies voor. Diabetes, hebben we, maar werk het uit als een plicht tegenover je lichaam, tegenover de tempel. Maar dat zou niet het doel van je leven mogen zijn, het is maar een heel klein deel. Ik bedoel dat het zou zijn zoals een hele plek schoonmaken en dan daar weggaan. Ze zeggen: “Waarom maak je schoon?” Zoals ik hier mensen gezien heb, zelfs in Oxstead, ik was verbaasd, iedereen boende alles en alles was, het gazon was volledig in orde en alles heel goed schoongemaakt en zelfs een rat kwam hun huis nog niet binnen. Maandenlang zag ik nooit iemand in hun huis binnengaan, alleen naar buiten komen, en ze waren zo kieskeurig. Man en vrouw, zo specifiek over netheid, ordelijkheid, alles… en ze praten zelfs nooit met elkaar, ik heb het gezien. Er waren zeven huizen behalve het onze en ze waren allemaal verbaasd dat er zoveel mensen naar ons huis kwamen, ze zeiden: “Zijn jullie een open huis? Ik zei: “Ja, het is een open huis.” Ze konden niet begrijpen wat er mis was met ons. Niemand zou dat geboende ding zien of zo, dus dat is hoe het zou moeten zijn, dat we niet tot dat uiterste gaan. Dat het echt een “Sahaja Yoga en de rest” wordt. Het belangrijkste wordt vergeten. Gezondheid zal geleidelijk verbeteren zoals ik je gezegd heb. Maar aandacht zou op de Spirit moeten zijn. Aandacht zou op de Spirit moeten zijn, want het is de aandacht die in verschillende richtingen gaat en vast komt te zitten. Je zult gewoon toelaten dat het uitwerkt en het zal uitwerken.

De tweede hindernis die ik voel wordt akarmanyeta genoemd. Osnath, noemt men het. Dat wil zeggen dat iemand het niet wil uitwerken. Natuurlijk zijn er mensen die nutteloos zijn, die geen realisatie willen, vergeet hen maar. Maar zelfs nadat je realisatie hebt gekregen, is het een probleem eigen aan mensen dat ze het niet willen uitwerken: ze zijn lui; eenvoudig gezegd, ze zijn lui. Dat is sterk aanwezig in dit land, verrassend genoeg. Ik zag onlangs een film, dat zelfs vanuit jullie land mensen naar Duitsland gingen en een volledig machinepark en een hele fabriek van die machines die bommen verstuurde zonder piloot. En dan hebben ze alles overdreven en dan hebben onze kinderen misschien een leuke tijd. Maar in Sahaja Yoga moet je alert zijn. Dit is exact wat gebeurt in Sahaja Yoga wanneer mensen hier komen: ze krijgen hun realisatie, ze voelen de koele bries en ze zijn het weer kwijt. De reden is dat ze het niet willen uitwerken. Dit is een ander gevaar, akarmanyeta. Dan, wanneer ze het kwijt zijn, na een jaar komen ze terug: “Moeder? We geloven er niet in, maar ik heb pijn in mijn maag, kunt u mijn genezen?” In plaats van zelf zo te beschikken over alle krachten die je hebt, word je weer een nutteloos persoon die hier komt, enkel om mijn tijd in beslag te nemen. Deze krachten zijn allemaal in jou. Dit is je eigendom. Dit is eigendom van je Spirit die daarbinnen is, die zich bijna gaat manifesteren, maar, door bepaalde hindernissen die je aanvaardt, gebeurt het niet. Dat is akarmanyeta, kunnen we zeggen. Dat is het niet uitwerken, het niet weten, het niet begrijpen, wat Sahaja Yoga is, hoe hiermee om te gaan, wat de vibraties zijn, hoe werkt het uit? Mensen zeggen gewoon: “Oh! Het is teveel.” Omdat ze de realiteit niet onder ogen willen zien. Omdat zodra de Kundalini opstijgt, zodra het licht binnenkomt… Eerst zijn de ogen dicht, zie je, en plots komt het licht binnen, je wilt je ogen niet opendoen. Omdat we teveel aan het slapen waren. Zelfs als je je ogen een beetje opent: “O God!” Je wilt het licht niet onder ogen zien. Want je identificeert met die toestand, je wilt je ogen niet openen. Kundalini opent je ogen, zonder twijfel, maar je sluit ze weer. Je bent vrij om dat te doen, om die akarmanyeta op te geven.

Nu dit kan ook heel collectief zijn, dat kan ik je wel vertellen. Het is een erge ziekte, die zich verspreidt. Bijvoorbeeld er is een man en zijn vrouw is er zo eentje. In plaats van zijn vrouw op een hoger niveau te brengen, zal de man bezwijken voor de vrouw, vooral in het westen. Exact het omgekeerde in India, omdat de man dominanter is, zal de vrouw voor haar echtgenoot bezwijken. Dus wat gebeurt, is dat een van beide die het hebben ook gewoon verloren gaan. In plaats daarvan zouden ze allebei goed en wel gerealiseerd kunnen zijn en zouden er kunnen geraken als degene die gerealiseerd is zijn wil doordrijft en zegt: “Nee Ik houd mijn ogen open om te zien. Laat mij zien. Ik moet mezelf een kans geven.” Als ze het aanvaarden, dan werkt het uit en dan gaan ze naar de volgende stap. Niet alles kan als een straalvliegtuig zijn, je gaat zitten en het volgende moment ben je op de… maan?

Zelfs als je op de maan bent, dan kan je nog met het derde gevaar beginnen, dat is sanshaya. Dat is het twijfelen. Ik weet niet hoe ik deze waanzin van het twijfelen kan beschrijven. Bijvoorbeeld, van jullie allemaal die hier zijn geweest, zou ik zeggen, ten minste, ik weet niet welk percentage…

[Yogi zegt zachtjes] Negentig. [Shri Mataji:] [lacht] …de volgende dag terugkomt met deze grootse mededeling “Ik twijfel nog.” Is dat een teken van wijsheid? Waar twijfel je over? Wat heb je tot hiertoe al ontdekt? Waar komt dit vandaan? Het is Meneer Ego, waarover ik zoveel lezingen heb gegeven. Het is meneer ego die twijfelt. Want hij wil niet dat je het absolute vindt. Je identificeert met je ego, en je wilt het niet vinden, want deze meneer ego heeft je al je hele leven geleid en nu wil je twijfelen. Waarover? Waar twijfel je over? Je hebt de koele bries gevoeld, nietwaar? Ga dan zitten. Het is alsof iemand in een universiteit binnenkomt, en iedereen gaat de eerste keer zitten en de leraar zegt: “Dit is het diagram dat ik je geef.” De studenten staan op en zeggen, “Meneer, we twijfelen.” Meen je dat? Wat moet de leraar dan zeggen. Maar ze zouden dat niet zeggen, want ze hebben het lesgeld betaald. Ze hebben het betaald. Zelfs als het een vreselijk drama is, en saai, toch gaan we ermee door, want we hebben betaald, zie je? Ermee doorgaan: “Want ja, we hebben betaald.” Zie je? “We kunnen niet anders.” Maar voor Sahaja Yoga kan je niet betalen. Ik heb alle soorten gekkigheden gezien die mensen aanvaarden in zoveel guru’s. Zoals wanneer iemand zegt: “Ik ga je leren vliegen.” Ze zijn er helemaal klaar voor. Ze zullen betalen en niet twijfelen, zelfs een beetje, dat de kerel die verspreidt dat hij kan vliegen. Heb je hem ergens zien vliegen? Vraag alstublieft eerst aan die persoon om te vliegen. Ze zien de Kundalini met hun eigen ogen zien opstijgen, ze zien ze pulseren, opstijgen, hier uitbreken, en nog gaan ze zitten en zeggen: “Ik twijfel.” Wie ben jij dan wel? Hoe ver ben je al gekomen? Waarom twijfel je Waar twijfel je over? Wat wist je tot hiertoe over jezelf? Word nu maar nederig op dit punt. Word nederig in je hart. “Nee, ik heb mezelf niet gekend tot hiertoe. Ik moet mezelf kennen. Ik kende mezelf niet, ik heb niet het absolute. Met welke instrumenten ben ik aan het twijfelen?” Dit is een van de grootste hindernissen van de Kundalini-ontwaking en na het ontwaken, dat is samshaya.

De vierde kunnen we Pramaada noemen dat is diegene waarmee we de hele tijd haperen… dwaze vragen. Ik bedoel, er zijn bepaalde dingen die men moet volgen bijvoorbeeld als je op de weg gaat rijden, en je gewoon bent om aan de rechterkant te rijden, sla je af aan de verkeerde kant, maar in Londen zal je gearresteerd worden. Op dezelfde manier heb je tot nu toe aan de rechterkant gereden. Nu ben je in Londen, dus kan je beter aanpassen aan de gebruiken van de Londenaren en de nodige wegen, kaarten en regels begrijpen, en ze proberen te volgen. Maar je twijfelt. Dat is het belangrijkste punt. Dat je de regels niet wil volgen. Dus pramad is fouten die zich voordoen omdat de Kundalini-ontwaking een gratis geschenk is voor iedereen die langskomt Voor iedereen die door een of andere hel of hemel is gegaan…

[onderbreking in originele opname, het einde van de tape zijde 1]

dat is het punt. En waarom zou je twijfelen. Je betaalt geen geld. Deze twee dingen gaan hand in hand: twijfelen en pramad zijn de fouten die we overal begaan. Omdat we twijfelen, dat is waarom we het niet serieus nemen, we begrijpen het niet – de regel van de weg – we beginnen gewoon te rijden. En dan gebeuren er ongelukken. En wanneer we een ongeval hebben geven we Mataji de schuld. Dat gebeurt echt heel vaak, dat we de schuld aan Sahaja Yoga geven. We verwijten die spontane gebeurtenis in onszelf; we nemen de schuld nooit op ons, zoals: “Nee, ik heb een fout gemaakt”. Oké, maakt niet uit, als ik fouten maak, zal ik ze rechtzetten, dat is oké. Moeder is vergevingsgezind, zonder twijfel, ik vergeef, maar soms heeft mijn vergiffenis ook geen zin, want, tot je je realiseert dat het verkeerd was moet je de ene kant van de weg nemen i.p.v. de andere kant. Dus de verkeersregels moeten begrepen worden. Dat is wat tot ons komt, en het heet pramad.

Daarna hebben we nog een inherent probleem, namelijk bhramadarshan, hallucinaties. We beginnen hallucinaties te zien, vooral mensen die LSD nemen en gelijkaardige dingen. Soms zien ze me helemaal niet, maar zien ze gewoon lichten. Of bepaalde hallucinaties waar je de toekomst of het verleden ziet. Zij kunnen mij zien als iets anders en ze kunnen mij zien als nog iets anders. Als je me ziet in je dromen, dat is in orde, of je ziet iets in je dromen, dat is in orde. Maar als je sommige dingen begint te zien, dat is bhramadarshan. Brahma betekent illusie. Dan begin je illusies te ontwikkelen. Maar het ergste is als mensen er leugens over beginnen te vertellen. Ik weet het van iedereen. En wanneer deze bhramadarshan begint, is dat het gevaarlijkste, ook vibrationeel. Sommige mensen zijn absoluut zelfverzekerd over zichzelf, dat zie ik. En ze zullen het de hele wereld vertellen, zie je, ze domineren iedereen door te zeggen: “Hiervan zijn de vibraties niet goed, daarvan zijn de vibraties niet goed”, terwijl ze de vibraties niet beheersen. Nu als ik, op de een of andere manier, kijk, ik moet heel voorzichtig zijn, ik kan niet praten als een leraar, dus zeg ik op een of andere manier: “Oké, geef jezelf een bandhan, houd nu je handen naar mij en zie wat je voelt” enzovoort. Als ze toevallig te weten komen dat ik weet dat ze liegen, dan zijn ze klaar. Ik moet al hun leugens voor mij houden. Als er toevallig – ik ben echter erg voorzichtig, omdat ik weet dat ze zich altijd op glad ijs begeven dus zelfs als ik iets zeg op een voorzichtige manier, kan het toch gebeuren. Maar men moet weten dat het goed is voor ons dat we moeten vasthouden aan de waarheid. En we moeten niet afgeleid worden door eigen ideeën over onszelf.

Dan is er ook nog – Vishaychitta waarin de aandacht wordt afgeleid naar activiteiten waar je je vroeger mee identificeerde. Bijvoorbeeld als je aandacht ging naar: “Kijk, ik hou van cricket’ “Goed, je houdt ervan”. Maar je moet er niet in overdrijven. Ik bedoel, houden van cricket betekent niet dat je een cricketbat moet worden. dat je niets anders meer kan doen, dat je dood bent voor alle praktische dingen. Dat soort gekte, voor wat dan ook, brengt je aandacht in een echt verkeerde staat. Het is ook niet goed voor alle Sahaj yogi’s. De lezing van vandaag is meer voor de Sahaja yogi’s. Ik wil erop wijzen wat de inherente gevaren zijn voor het behoud van onze realisatie. Wat erg belangrijk is om te begrijpen.

De twee andere zeer grote gevaren waar we onder lijden, behalve dat mensen bezeten worden en ideeën in hun hoofd krijgen, is dat ze liederen beginnen te zingen, het een of het andere, soms ben ik zo beschaamd, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik zie dat er een duivel door hen spreekt, maar ik weet niet hoe ik ze moet vertellen alsjeblieft te stoppen. Ook als ze me prijzen weet ik wat het is. Maar ze komen gewoon en zeggen: “Moeder, we willen een liedje voor jou zingen”. “Goed, klaar.” Ik kan niets zeggen, omdat ze niet weten wat ze zingen. Ze weten niet waar ze deze kennis opgedaan hebben. Het is iets anders die dit doet in hen.

Door al de problemen dat je bezeten wordt – op een dag kwam iemand naar me toe en zei “Moeder ik voel me erg overmoedig en eigenwijs.”

“Echt?”

“En ik heb het verlangen iets hooghartigs te doen,” en hij deed het. Eerst zag hij dat hij bezeten werd. En dan deed hij het, en hij deed het op een heel erge manier. Iedereen is kwaad op hem, ik weet het, maar ik niet. Omdat iets gedaan werd door bezetenheid, je weet niet welke rare dingen mensen kunnen doen als ze bezeten zijn. Ik bedoel, ze moeten eigenlijk naar het gekkenhuis, maar omdat ze Sahaja yogi’s zijn, doen ze deze dingen. Maar ze zijn nog niet waar ze moeten zijn.

Dan zijn er nog twee fasen waarin een Kundalini die opstijgt ook terug neerdaalt. Dat is een inherent gevaar in een persoon. Veel mensen hebben mij gevraagd: “Moeder, als we de realisatie krijgen, blijft die dan?” De realisatie blijft wel, toch een deel ervan. Soms is het een heel dun deel, soms wordt het helemaal terug opgezogen. Het wordt opgezogen. Dan zult u zeggen: “Dan beginnen we te twijfelen.” Waar staat geschreven dat: “Je zult worden opgetild en iets groots bereiken, ongeacht de problemen die je hebt.” Is dat mogelijk? Zelfs als ik van hier naar India wil gaan, moet ik inentingen en vaccinaties krijgen, ik moet een paspoort hebben, een interview ondergaan… Terwijl als je in het koninkrijk van God binnengaat, word je beoordeeld, en niet alleen beoordeeld, maar zelfs als, … veronderstel dat je gedelibereerd wordt enz., en een persoon is toegestaan bijvoorbeeld in te stappen in het vliegtuig, kan het zijn dat ze je vragen om uit te stappen. Dat is mogelijk. Bij sommige mensen gebeurt het dat de Kundalini terugzakt. Dat is een zeer, zeer gevaarlijk teken. Het komt door de vele problemen, zoals guru’s, naar verkeerde plaatsen gaan, met geesten bezig zijn, zwarte magie doen, ook buigen voor mensen die geen incarnatie zijn, verkeerde soorten godheden aanbidden en waanzinnige rituelen doen. Vasten op verkeerde momenten en het niet begrijpen van: de gevolgen van vasten en rituelen, chakra’s en de verbinding naar een volledige synthese van Sahaja Yoga. En dan valt het naar beneden. Bij sommige mensen heb je gezien dat de Kundalini stijgt en onmiddellijk naar beneden valt. Dat is iets zeer, zeer gevaarlijks en eigenlijk ook erg storend. Maar toch kan dit opgelost worden.

Het laatste gevaar, dat we moeten weten dat er is, is dat je begint te denken dat je God of een incarnatie of iets dergelijks geworden bent. Dit is het grootste gevaar. En dan begin je de wet in eigen handen te nemen en begin je anderen te berispen of allerlei hooghartige dingen te doen. Of dat je overdreven tevreden wordt over jezelf. Dat is een zeer groot gevaar. Nederigheid is de enige manier, weten dat er een oceaan is voor je. Je ben veilig in de boot geraakt, maar je moet veel weten, je moet veel begrijpen, en je moet nog steeds je aandacht, je chitta, je bewustzijn in het oog houden. En je moet alles nog steeds uitwerken op zo’n manier dat je jezelf echt vestigt als een volwaardige Sahaja yogi waarbij de collectiviteit een onderdeel wordt van jezelf. Waarbij je geen twijfels meer overhoudt. Van gedachteloos bewustzijn spring je naar twijfelloos bewustzijn. Enkel wanneer dit allemaal gebeurt in jou, niet mentaal, maar als een toestand waardoor de Kundalini zal opstijgen, elke keer je je handen omhoog brengt.

En totdat je die staat bereikt hebben, probeer alsjeblieft de dingen uit te werken, wees niet lui. Je moet het zien om je heen, mensen ontmoeten, met ze praten, hoe meer je erover praat, hoe meer je het doet, hoe meer je geeft, hoe meer het zal stromen. Hoe meer je thuis zit: “Oh, ik doe mijn puja thuis”. Niets. Het zal stagneren en stagneren. Je moet het aan anderen doorgeven, je moet aan anderen denken. Duizenden moeten het krijgen. En dat is de reden waarom het belangrijk is dat niet vol bent van het idee dat je alle krachten van de wereld hebt die zich al manifesteren. Nooit. Wanneer deze krachten echt manifesteren zal je je er niet van bewust zijn. Absoluut zeker. Stel dat de zon zegt: “Ik ben de zon.” Zal zij dat zeggen? Wanneer ze de zon is, wat dan nog? Als je aan de zon vraagt: “Bent u de zon?” zegt zij: “Ja, dat ben ik inderdaad, wat kan ik eraan doen?” Het is zo simpel, je weet dat je uitgegroeid bent tot een zeer eenvoudige persoon, zeer eenvoudig, omdat er geen camouflage is, er is geen complicatie. Je bent wie je bent.

Dus, als iemand je rare vragen stelt, zeg je: “Wat is er eigenlijk te vragen? Het is zo. Ik bedoel, als ik een gerealiseerde ziel ben, dan ben ik dat, wat maakt het uit? ” Met dit inzicht moeten we naar Sahaja Yoga kijken, en ik moet zeggen dat ik verbaasd ben hoe het allemaal werkt, wonderbaarlijk, hoe het uitwerkt. Maar jullie kunnen het vestigen, in jezelf. Nu, onder jullie zijn er sommigen die zich in de periferie bevinden. We houden ze ook in de periferie (rand), dat weten jullie heel goed. Sommigen zijn in het midden. En sommigen, het zijn er maar enkelen, zitten in de kerngroep. Iedereen van hen is nog steeds in een staat waar ze buitengegegooid kunnen worden, Het kan ineens naar beneden gaan, zie je? En dan begrijp je niet waarom een Sahaja yogi zich zo gedraagt. Als je een Sahaj yogi ineens zo naar beneden ziet gaan, weet dan dat je hetzelfde kan overkomen. Wees dus voorzichtig.

Dus, vandaag, op dit moment, vieren we de grote gebeurtenis van het leven van Christus, dat we begrijpen dat Christus in ons is geboren, dat Bethlehem zich in ons bevindt. Je hoeft niet naar Bethlehem te gaan. Het is in ons aanwezig, Het is aanwezig, en we moeten ervoor zorgen. Het is nog steeds een kind. Je moet het respecteren, en je moet ervoor zorgen. Zodat het licht… echt straalt en mensen weten dat jullie gerealiseerde zielen zijn. Niemand zal er aan twijfelen.

Moge God jullie zegenen.

H.H. Shri Mataji Nirmala Devi.

Power Point Presentation