Krachten geschonken aan de Sahaja Yogi’s

Bordi (India)

1980-01-27 Powers Bestowed Upon Sahaja Yogis & How To Maintain Them, Bordi, India, 33' Download subtitles: EN,FI,IT,NL,PL,PT,TR (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Krachten geschonken aan Sahaja Yogi’s, Bordi,India. 1980-01-27

NL translation version 2021-11-18

Allereerst moeten we weten welke krachten we hebben, en we moeten ook weten hoe we die krachten gaan behouden en wat voor meer krachten we heel – heel gemakkelijk kunnen bereiken.  De eerste kracht die je krijgt na realisatie is de grootste kracht op aarde. Dit is de kracht van Shri Ganesha. Alleen hij kan dit werk doen dat jullie vandaag doen, en die kracht is het opbrengen van de Kundalini. Niemand tot nu toe in de geschiedenis van spiritualiteit heeft ooit de Kundalini in zo’n korte tijd opgebracht als jullie. Het beweegt onder je vingers; het is absoluut de kracht van Shri Ganesha die aan jou wordt gegeven. Op het moment dat je de realisatie geeft, zelfs als je verstrikt bent in een van je chakra’s, of je hebt een probleem, ook al ben je een beetje bezeten, zelfs als je niet zo’n goede Sahaj yogi bent, zelfs als je niet zozeer bent overgegeven aan Mataji, zelfs als je niet veel gevoel van verplichting hebt over Sahaj Yoga, nog steeds stijgt de Kundalini onder je vingers.

Deze Ganesh Shakti wordt je gegeven door Shri Ganesh zelf in jou; om je het vertrouwen te geven, om je het vertrouwen te geven dat je de Kundalini kunt omhoog brengen, maar niet het gevoel dat jij de Kundalini omhoog brengt. Als je doorgaat zonder jezelf over te geven aan Sahaj Yoga, verlies je na enige tijd deze kracht, heel snel. De andere kracht die je hebt – bij het opwekken van de Kundalini van wie dan ook, kun je het opmerken dat, wanneer de Kundalini stijgt, die tijd zal er geen enkele vorm van obstructie zijn. Wat de obstakels ook mogen zijn – stel een bezeten persoon bij de buren, hij zou je op dat moment niet storen. In je familie kan er een persoon zijn die een negatief persoon is, maar als je de Kundalini omhoog brengt, zal hij op dat moment stil gehouden worden.

Op het moment dat je hand de Kundalini beweegt, is dit de grootste kracht die je gebruikt. Ik weet niet hoeveel shraddha (vertrouwen) je hebt over jezelf en over de kracht die je hebt. Op dat moment zal er geen obstructie zijn op je hand door wie dan ook! Zelfs per ongeluk zal niemand je hand vasthouden of je hand aanraken. De tweede kracht die je hebt als je de Kundalini opbrengt dat, op het moment dat je de Kundalini gaat opbrengen, je volledig de aandacht van de andere persoon binnenin brengt, als een magneet, waarmee je moet begrijpen dat je je Kundalini kunt opbrengen wanneer je maar wilt. Stel dat je de Kundalini opbrengt en er is veel lawaai, er zijn allerlei problemen – stel dat je in de trein gaat, er is een geluid van de trein, of zoiets gebeurt – die keer zal je aandacht niet afgeleid worden, maar de aandacht van de persoon die de realisatie van je krijgt zal niet aangetrokken worden door dingen van buitenaf op dat moment wanneer je de Kundalini aan het opbrengen bent.

Of – dat betekent dat je op elk moment realisatie kunt geven, omdat je dan in de lotus verblijft die gesloten is. De andere kracht die je hebt, ten tijde van Kundalini jagruti (ontwaking), is dat er geen lagere gevoelens in je opkomen. Zelfs als je een bezeten persoon bent, op het ogenblik van Kundalini jagruti zal je geen slechte gevoelens hebben, onreine gevoelens over de persoon aan wie je realisatie geeft. Misschien ervoor en erna, maar niet tijdens, wanneer je realisatie geeft, deze onreine gevoelens zullen niet bij je opkomen. Automatisch, je hoeft niet stil te staan, het zal automatisch lukken. Je zult absoluut tevreden zijn, zelfs als je honger hebt zal je de honger of enige fysieke behoefte niet voelen, op het moment dat je realisatie geeft. Er zal geen enkele vorm van afleiding zijn; je doet niets dat onwaardig is op dat moment dat je je hand opstak, want je bent gezegend met waardigheid. Op het moment dat je de Kundalini omhoog brengt, zul je nooit grappen maken, of je maakt nooit plezier, je wordt niet lichtzinnig – automatisch! Je probeert het: het zal niet lukken.

Dit zijn je ondersteunende krachten. Deze vijf krachten die ik heb beschreven, het zijn er maar een paar van de duizenden anderen, maar dit zijn de vijf krachten van Shri Ganesh. Nu kunnen deze krachten behouden blijven als je Shri Ganesh probeert te volgen. Zijn belangrijkste eigenschap is dat hij geen andere God of iemand anders kent, hoger dan zijn eigen moeder. Een volledige toewijding en volledige gehoorzaamheid aan moeder. Ik bedoel, een soort van, hij is gemaakt uit die gehoorzaamheid. Volledige liefde en genegenheid voor de moeder. Hij maakt geen ruzie, hij twijfelt niet, hij doet niets, en zo zijn deze krachten, in hem, het maximum. Als je denkt dat je door met mij te discussiëren wint, dan vergis je je helaas. Je moet me tevreden houden. Zelfs Ganesha probeert me elke minuut tevreden te houden. Het is een feit. Dus, probeer me alsjeblieft niet te mishagen. Ik mag niets zeggen, want uiterlijk zeg ik niets, maar je krachten zullen worden verminderd.

De vijfde kracht van de Ganesha is de kracht van wijsheid en dat wat hij ook weet, hij het kan tekenen en opschrijven. Zelfs die kracht heb je. Wanneer je de Kundalini omhoog brengt, praat je op zo’n manier met de persoon dat hij een wijs persoon wordt. En je praat ook alleen met hem met wijsheid en je schrijft of laat hem ook automatisch cijfers zien die kloppen. Zelfs als je je cijfers niet meer herinnert, komen ze er goed uit. Nu werken de drie krachten van Adi Shakti in jou. Eén geeft je een lang leven en een duidelijk idee over je wensen. Kijk, als je verlangens juist zijn, al je verlangens worden vervuld door deze kracht – al je verlangens, allemaal! Maar eerst zou je moeten weten, dat je verlangens juist moeten zijn. Nu willen Sahaja yogi’s bijvoorbeeld hun ashram. Waarom willen ze een ashram? Hoeveel zijn er bereid om in de ashram te blijven? Hoeveel gaan hun kinderen meenemen naar de ashram? Hoevelen zullen hun exclusieve huizen opgeven en hun vrouw meenemen of hun echtgenoten meenemen in de ashram die geen Sahaja yogi’s zijn?

En hoevelen van hen willen alleen een ashram, alleen omdat ze op een goedkope manier een plek zullen hebben om te wonen? Wat is het doel om een ashram te krijgen? Weet je het zeker? Ben je erachter gekomen waarom je een ashram wilt? Als je wensen duidelijk zijn dan zullen ze worden vervuld, absoluut honderd procent. Die kracht kun je alleen bereiken door je bandhan op je hart te leggen. Wat voor verlangen je ook hebt, je zegt het en legt het op je hart. Betekent dat je vraagt vanuit je hart. Zeven keer geef je het gewoon een bandhan, en het werk zal geklaard zijn. Maar gebruik het niet voor onzinnige dingen, want als je het voor onzinnige dingen gebruikt, gaat deze kracht weg. Gebruik het voor iets speciaals, van een hoger niveau. Nu, bij je tweede macht zul je automatisch mensen ontmoeten die geleerd zijn en die sahaja zijn. Je zult ook boeken lezen die sahaja zijn. Zelfs als je nog andere boeken moet lezen, zul je het kunnen weten dat dit niet correct is en dat correct is. En daardoor zul je je geest verrijken. Als je begint te spreken, zullen mensen versteld staan.

Degenen die nog nooit hebben gesproken, zullen heel goed praten. Degenen die nooit poëzie hebben gekend, zullen poëzie schrijven. Er zullen ook veel dingen gebeuren op het gebied van kunst. Degenen die de kunst niet kenden, zullen het geweldig doen in de kunst. Maar door de eerste kracht, die de kracht van de Adi Shakti of de kracht van Mahakali is, krijg je de liefde van alle mensen om je heen. Iedereen zal zich magnetisch tot je aangetrokken voelen. En je zult altijd geleid worden door grote zielen en engelen. Als je iemand tegenkomt die een ongeluk tegemoet gaat, zal je die man ervan weerhouden die kant op te gaan. Als je bij een ongeluk betrokken bent, wordt iedereen gered. Je zult zelden een ongeval krijgen – als je het hebt, zul je niet veel pijn lijden. Verbazingwekkend! Al deze krachten komen naar je toe omdat je de kinderen bent van Adi Shakti. Het hele universum van de subtiele, goddelijke kracht zorgt individueel voor je. Jullie zijn allemaal gemarkeerd, het merkteken is op jou, je draagt het merkteken en zij zorgen voor je. Dus deze kracht van verlangen is de kracht die jou beschermt. In alle mogelijke opzichten leidt het je, het zorgt voor je, het geeft je rust. En deze kracht geeft je een enorm vertrouwen in Sahaj Yoga. Uiteindelijk word je vervuld met de vreugde van Sahaj Yoga, en je houdt niet van iets anders dan Sahaj Yoga.

Voor jou is alles Sahaja Yoga. Maar soms, weet je, worden we geïdentificeerd met ons ego en we denken dat ons ego Sahaj Yog is, ik heb het vaak gezien. Mensen vinden het leuk omdat het wordt geïdentificeerd met hun ego. Het moet daarvan worden gescheiden en in ons leven worden gebracht. In ons dagelijks leven, wanneer we elkaar ontmoeten, wanneer we met elkaar praten, die vreugde die je zou moeten zien, een rimpel die valt en een ander stijgend, een ander dalend, zoals je ziet in de zee. Eén worden met elkaar. Deze kracht zit in jou en het werkt de hele tijd, dat er van je wordt gehouden en dat er voor je wordt gezorgd. Met de middelste kracht, heb ik je verteld, geef je realisatie aan mensen. Je zult in staat zijn om hun chakra’s uit te leggen. Je zult in staat zijn om je chakra’s te corrigeren. Dit is allemaal door je centrale kracht. En alleen door deze kracht heb jij een zeer grote macht over je wil. Als je besluit dat je zo zult zijn, zul je dat ook zijn. Als je een gelukkig mens wilt zijn, zul je dat ook zijn. De transformatie staat voor je klaar. Je kunt jezelf zonder enige moeite transformeren, dat zal lukken, als je de centrale kracht van Mahalakshmi gebruikt. Natuurlijk krijg je betere banen, meer geld, vooruitzichten, maar niet te veel ervan.

Zozeer zelfs, dat je er zeer tevreden over zult zijn, zodat je aandacht meer in het centrum ligt. Alle andere krachten van Mahalakshmi zul je later bereiken. Er zijn veel andere krachten van Mahalakshmi die je moet bereiken, maar daarvoor moet je Sushumna flink schoongemaakt worden. Daarvoor moet je onthechting in het leven ontwikkelen. Tenzij en totdat je onthechting ontwikkelt, zullen de diepere krachten van Mahalakshmi niet naar boven komen. Zelfs in de kleinere dingen bijvoorbeeld, alsof je verbinding met mij hebt, zelfs dat moet een onthecht ding zijn. Zelfs om Aarti te zeggen of om iets te doen, om naar voren te komen, dat: “Ik moet het doen.” Zelfs om me uit te nodigen voor een etentje of dit ding, elk klein ding, dat “ik zou het moeten doen”, is ook gehechtheid. Als het lukt, goed en wel; als het niet lukt, goed en wel. Je moet zeggen: “Moeder, jij komt.” Maar als ik niet kan komen, er zal niet het minste emotie en gevoel van ongelukkig zijn, maar moet als onderdeel daarvan worden geaccepteerd. Deze onthechting moet ontwikkeld worden voor je Mahalakshmi kracht. Dan ga je verder. Je timing zal absoluut correct worden uitgewerkt – zal je niet nodig hebben – je zou de tijd niet hoeven te zien. Er zal tijd zijn die van jezelf zal zijn. Wanneer je ook gaat, je zult merken dat alles goed verliep. Dus, om deze kracht van de tijd te behouden, moet je niet te veel opschieten, je zou geen slaven van horloges moeten zijn.

Laat het gewoon los. Heb nergens koppigheid over. Maakt gewoon niet uit: als het tien uur is, oké; zo niet, als kwart over tien, maakt niet uit. Laat je gewoon meedrijven met de stroom van Sahaja Yoga. Als het lukt, goed en wel, als het niet lukt, goed en wel. Houd het gewoon zo. Alleen dan zul je verbaasd zijn hoe deze Mahalakshmi kracht verbetert, en de zegeningen van deze kracht zijn enorm. Zo heb je al duizend-en-een krachten in je ontwaakt. Op Vishuddhi chakra heb je bijvoorbeeld zestienduizend krachten, en al deze zestien [duizend] krachten worden in je gewekt, vandaag zoals je bent. Zestienduizend krachten worden in jou ontwaakt zoals je nu bent. Maar als je spreekt, begrijp je het niet dat wanneer je spreekt je een Sahaja yogi bent, met al deze krachten spreek je. Als je eet, begrijp je niet dat deze tong behoort tot een Sahaja yogi; je moet nergens naar hunkeren. Alsof iemand van thee houdt, blijft hij vijftien kopjes drinken. Dat is niet goed.

Als hij dol is op één soort voedsel, zal hij geen ander voedsel nemen. Altijd te veel aan eten denken, om eten vragen en de hele tijd eten organiseren, dat bederft de Vishuddhi erg. Dan zal slecht praten over iemand, klagen over iemand tegen mij, je Vishuddhi bederven. Als er enige zin is, als ik het vraag, dan is het goed, maar de hele tijd slecht over elkaar praten zal je Vishuddhi bederven. Probeer indien mogelijk, goed over anderen te praten – altijd. Door goed te praten over een ander persoon, help je jezelf en een ander. Zeg bijvoorbeeld, een meneer X komt en vertelt me iets over meneer Y – ik ben gewoon verbijsterd, omdat meneer Y gekomen is en me al heeft verteld dat meneer X een fijne man is. Dus ik zeg tegen meneer X: “Hoe zegt u dat over meneer Y, omdat hij je prees?” Dus hij blijft absoluut in een geschokte toestand en hij weet niet hoe hij moet antwoorden. Als je anderen veroordeelt, moet je weten dat je door God wordt geoordeeld. Als je anderen veroordeelt, heeft God ook jou geoordeeld. Dus in zijn oordeel welk cijfer je ook aan jezelf en aan anderen geeft zal helemaal niet worden geraadpleegd.

Het is zijn oordeel dat zal beslissen hoe ver je bent. Degenen die vandaag in Sahaj Yoga zijn, er kunnen sommigen zijn die denken dat ze super goede Sahaj yogi’s zijn, geweldige mensen – maar het kan zijn dat ze dat niet zijn. En degenen die dat niet doen, denken dat ze geweldig zijn, willen hun shakti verhogen en verbeteren, zij kunnen de mensen zijn die zeer hoge plaatsen innemen. Dus onder deze omstandigheden mag je nooit opscheppen en geen verkeerde, valse inschatting over jezelf hebben. Dat is de manier waarop je je krachten van je Vishuddhi veel beter kunt behouden. Als je kwaad begint te praten over anderen tegen elkaar – Ik heb ook gezien dat mensen over mij begonnen te praten, en op een heel grappige manier doen ze dat. Ik denk de beste manier om met het probleem om te gaan, is niet over mij te spreken, en als je moet spreken, weet dan dat het absoluut positief moet zijn. Anders doe je jezelf pijn en doe je anderen pijn. Dan neem je mij dat niet kwalijk. Dus zo nemen de problemen van je Vishuddhi chakra toe, en ze blijven toenemen.

Vooral als je jezelf probeert te verwarren en ruziet met jezelf en denkt dat, zie je, Sahaj Yoga is verbeterd door je komst – blokkeert je Vishuddhi. Jij hebt gewonnen, niet Sahaj Yoga. Sahaj Yoga wordt door zichzelf geregeerd, het heeft jouw hulp niet nodig. Als er waarheid is, dan word je verbeterd door de waarheid te accepteren, jouw positie is gestegen, niet de positie van de waarheid. Dus dit idee moet meteen uit je hoofd verdwijnen – dat je de Sahaj Yoga op een of andere manier van dienst bent, of dat je God van dienst bent door tot hem te komen. Dit idee moet verdwijnen. Dit zal je zeker weer in je hoofd ondersteboven zetten, en je Kundalini zal weer terug gaan naar zijn eigen positie. Dus zelfs je Vishuddhi in orde houden is volgens velen niet gemakkelijk. Maar het is het gemakkelijkst als je jezelf in een staat van getuige houdt. En dat is mogelijk als je de gewoonte ontwikkelt na realisatie dat alles wat je doet of wilt of onder ogen ziet in Nirvicharita wordt geplaatst, in gedachteloos bewustzijn. Als je met die gewoonte begint, zul je versteld staan – je getuigestatus zal verbeteren en dat je wezen zal rijzen. Dit is erg belangrijk om te begrijpen dat je zonder transformatie geen betekenis hebt. Wat je ook bent geweest, het is nutteloos geweest, van geen nut.

Wat je verandert, je bent van enig nut. Dus wat je ook bent geweest, daarmee identificeer je je niet. Maar wat je ook moet zijn, je zult proberen dat te zijn. En deze kracht die je hebt, dat wat je ook wilt, dat zul je zijn. Maar sommige mensen zijn zo grappig dat als je ze vraagt: “Wat wil je worden?” Ze zullen zeggen: “Ik wil een ezel worden”. Zulke domme en dwaze mensen zijn niet goed voor Sahaj Yoga, eens en voor altijd moet je weten. Het heeft geen zin om achter zulke dwaze mensen aan te rennen die helemaal geen verstand hebben, en die zulke verloren gevallen zijn. Ze komen later terug. Maar richt je aandacht op positiviteit en niet op negativiteit. Normaal gesproken heb ik altijd negatieve mensen gezien die zich naar de negatieve mensen richten Als er één negatieve persoon staat, een persoon die negatief is zal onmiddellijk met die persoon gaan praten, meer te weten komen over die persoon, hij zal sympathie hebben voor die persoon, hij zal die persoon leuk vinden; van alles zal er zijn. En het eerste teken is dat zo iemand een volledig negatief bezeten wezen is. Oké.

Als je nu zoiets hebt gedaan, van bezeten zijn… of onder de indruk geraakt zijt van deze negatieve mensen, lig je eruit. Of je bent in de zee of erbuiten. Hoe kun je allebei? Je kunt maar beter daar weggaan en de rest sparen. Maar als je in zee wilt zijn, dan moet je weten dat je moet kunnen zwemmen, en je moet trots zijn op zwemmen. Anders heeft het geen betekenis, het helpt niet. Nu heb je genezende kracht, dat weet je; je kunt mensen genezen. Maar ga niet in die puinhoop, want daar speelt Mahamaya haar rol! Als je – als ik vind dat je het idee in je hoofd krijgt dat je heel erg – heel erg betrokken bent bij een bepaald geval van je zwager, schoonvader, schoonmoeder, dan stop ik het, of je komt in de problemen. Als je er geld mee gaat verdienen, stop ik het. Ik zal veel dingen doen waardoor ik het gewoon stop. En dan kun je die kracht niet in je hebben. Integendeel, je zult er veel last van hebben, want je weet niet hoe je jezelf moet beschermen tegen al deze slechte dingen. Dus, ik moet je verzoeken dat voordat je anderen gaat genezen, genees jezelf eerst volledig, en je kunt mijn foto’s ook gebruiken om andere mensen te genezen. Maar je moet weten dat er iets heel subtiels in de mens zit dat ze willen dat iedereen zou zeggen: “Oh, je bent geweldig, je hebt zoveel mensen genezen!” – op een heel subtiele manier, op een heel subtiele basis.

Dus over al deze dingen moet je je niet druk maken. Je moet er volledig onthecht over blijven. Omdat voor een dag of twee dagen, of bijvoorbeeld ongeveer een jaar, mensen naar je toe zullen rennen: “Genees deze man, genees die man.” En dan zul je ontdekken dat je niets hebt gevonden, het waren allemaal bubbels, allemaal verloren en volledig verdwenen in het niets. Dus genees niemand. Als je mensen moet genezen, dan geef je ze alsjeblieft de foto en vraag je ze aan zich te werken. Je hebt de macht om mijn foto te hanteren en aan anderen te geven. Je hebt veel krachten die gewone mensen niet hebben omdat ik ze niet veel dingen vertel die ik jullie vertel. En dus ben je een persoon van een zeer zeldzame kwaliteit en een zeldzame zegen. Schrijf nu op hoeveel krachten je hebt, ga naar huis, en je schrijft een compleet boek! Neem het van mij aan.

Moge God jullie allemaal zegenen.

Probeer al je krachten te behouden. Respecteer jezelf. Je bent een lamp die een licht brandt dat anderen in hun geest verlicht. Het is iets geweldigs: zelfs één zo’n persoon werd geboren tussen miljoenen en miljarden mensen, en nu hebben we er zo velen van jullie. Maar qua kwaliteit als je niet rijst, wordt het een hopeloos geval Je moet dus je kwaliteit verbeteren. Jullie moeten allemaal je kwaliteit verbeteren, individueel. Geen kritiek op anderen, niet naar anderen kijken, maar individueel zul je het moeten begrijpen je capaciteiten en hoeveel je aan anderen hebt gegeven, en hoeveel je echt hebt gemanifesteerd van wat je hebt. Je hebt controle over de zon, over de maan, over de getijden, en over de zee en al die dingen – dat heb je. Maar daarvoor hoef je weinig meer te doen, wat ik je een andere keer zal vertellen. Nu wil ik niet dat je al deze dingen controleert, en op een heuvel gaat zitten en begint te pronken! Het is beter dat je het eerst op mensen uitwerkt, en dan zal ik je dit allemaal geven – ik zal het je vertellen. Je hebt ze al wakker gemaakt, maar ik heb je niet de truc verteld hoe je het moet doen. Dus hou het maar voor mezelf.

Moge God jullie allen zegenen.