Transformatie – Advies ‘s ochtends tijdens Bordi Seminar

Bordi (India)

1980-01-27 Transformation, Morning Advice at Bordi seminar, opt, 13' Download subtitles: BG,EN,ES,FI,IT,NL,PL (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Transformatie – Advies ‘s ochtends tijdens Bordi Seminar – 27 januari 1980

En Tvd2017-0122 NL Tvd2020-1127

Iedereen voelde zich heel goed toen ze hier aankwamen, blij, en ze meenden dat hun vibraties oké waren. Maar dat was niet zo. Wees dus op je hoede, zie je – vraag aan iedereen om je te checken, stel je daar bescheiden in op. Je moet blijven checken. Als je jezelf niet checkt, hoe kun je dan weten wat het is waardoor je een catch hebt opgelopen? Vraag anderen om je te checken en wees daar bescheiden, heel bescheiden in. Beschouw niets als vanzelfsprekend, als we onszelf niet transformeren, dan heeft Sahaja Yoga geen zin voor jullie.

Weet je, het kan op heel materiële wijze tot uiting komen in Sahaja Yoga; zoals deze radio of deze transistor of deze luidspreker, die zenden alleen maar aan uit. We moeten beseffen dat Sahaja Yoga niet enkel energie door ons heen laat gaan zoals allerlei verschillende materiële dingen energie doorgeven. Deze microfoon laat energie door, deze transistor laat energie door en allerlei soortgelijke dingen geven energie alleen maar door. Er gaat niets naar binnen. Zoals een… een artiest die aan het zingen is en de, -niets ervan komt  in de radio terecht. Zo gaat het ook als onze kracht begint te stromen, omdat op een of andere manier de Kundalini met de hoofdleiding in verbinding gebracht is; die heeft dat werk (van de Kundalini) niet gedaan en ook heb jij jezelf geen enkele eer bewezen. Daarom moet je dat stromen van de Ganges in je absorberen en je ermee assimileren om jezelf te transformeren. De Ganges zou aan het stromen zijn, maar stroomt door steenachtig gebied, de stenen zullen niets absorberen uit de rivier de Ganges. Maar als het door vruchtbaar land stroomt, dan zal iedereen van dat water gebruik gaan maken. Dus moet je gebruik van je Kundalini maken door jezelf te transformeren. Probeer te transformeren.

Let erop hoezeer je transformeert. Wel, de verwachting ten aanzien van de Kundalini wordt, wordt zo, zo Sahaj – zo noemen ze dat op een heel rare manier- dat men denkt dat de Kundalini het vanzelf zou uitwerken terwijl wij aan allebei de kanten van steen zijn, en dat de Kundalini het wel zal uitwerken, wat een heel, heel verkeerd idee is. Als de rivier de Ganges aan het stromen is, dan moet je naar de rivier toegaan. Je moet je kruiken vullen, je moet mooie kruiken hebben; je moet ze dragen; je moet ze mee naar huis nemen en dan het water gebruiken om de kwaliteit van je voedsel te verbeteren, om je huisgezin meer kwaliteit te geven. En zo is het ook, als je jezelf niet kunt transformeren, als je dat niet doet, jezelf niet kunt transformeren, dat deze Kundalini zich alleen maar als een dunne lijn zal voortbewegen en dat je de hele tijd catches zult oplopen en er niet veel vooruitgang zal zijn. De vooruitgang moet uiterlijk zichtbaar zijn. Zij die denken dat door van ’s morgens tot ’s avonds mantra’s op te zeggen dat ze zo veel zullen bereiken, die hebben het helaas mis; dat is dan allemaal routine. Zoveel mensen hebben de gewoonte om aldoor mantra’s uit te roepen. Het is geen gewoonte. Mantra’s behoren je chakra’s te openen, anders heeft het geen betekenis.

Ze moeten correct gebruikt worden op markante momenten, met groot respect, met een groot begrip, en dan biedt het je de gelegenheid om je chakra’s te openen, waarbij je het water in je opneemt van die grootheid die als Kundalini bekend staat. De grootste zegen zal je toekomen door middel van haar liefde. Maar niet op de wijze zoals de mensen het doen, dan zal er geen transformatie plaatsvinden. Als je je met je ego identificeert, en denkt, oh wat ben ik goed, dan heb je het jammer genoeg bij het verkeerde eind. Je moet jezelf vanbinnen compleet transformeren. Als bij sommige mensen de omstandigheden veranderd zijn, dan voelen ze zich zo fijn en dan denken ze oh, dat ze het hoogste bereikt hebben. Dat is niet zo, het zijn alleen de omstandigheden die gewijzigd zijn, alleen de sfeer die veranderd is, en dat geeft je het gevoel dat je iets buitengewoons gepresteerd hebt. Je moet dat presteren ongeacht waar je je bevindt. En het moet vastgehouden worden en het dient aanwezig te zijn. Maar door naar een rustigere plek te gaan,  kun je meer aandacht schenken, daarom ben je hier. Maar als je je juist door naar hier te komen prettig voelt en denkt dat oh, dat je van alles bereikt hebt, dan is dat… dan heb je het helaas mis. Je moet gaan uitgroeien in deze sfeer; je moet hier komen om te groeien en anders te worden, een helemaal ander persoon te worden. Identificeer je niet met je ego en wees niet zo voldaan met iets wat je voelt…  “je prettig en lekker voelen.” Dat is niet de manier om naar dingen te kijken. Je moet je transformeren en jezelf observeren: Hoe is je gedrag? Hoe is je gevoel over van alles? Krijg je een nieuwe kijk op de dingen of niet? Wel, het ergste dat bij ego in de weg kan zitten is koppigheid, je eigen onbuigzaamheid. Obstinate (eigenzinnige) mensen zijn uitermate moeilijk en ze zijn trots op hun eigenzinnigheid en ze blijven maar zeggen:  “Ja, ik ben eigenzinnig.”  Wat doe je daaraan?

Als je trots bent op zulke onzinnige dingen, dan tors je de last van die stenen mee gedurende dit leven, tijdens het volgende leven en vele levens daarna die je nog gaat leven. Al die stenen moeten onmiddellijk weggegooid worden en van je afgeschud worden want je moet  je schoonheid tot stand brengen. Je hebt gezien hoe een bloem alles afwerpt wat overbodig is, gaat floreren, het kroontje naar buiten perst, en openbloeit, gewoon om voor anderen een aangename geur te verspreiden. Als jij heerlijk wilt ruiken voor anderen, hoeveel geurigheid heb je dan in je? Is er een parfum in jou aanwezig waardoor je een odeur aan anderen kunt geven? Dat moet je dus achterhalen en ten uitvoer brengen. Eerst en vooral: in hoeverre kun je van anderen houden? In hoeverre kun je je opdracht vervullen als echtgenoot, vrouw, kind, vader, moeder – alles? Het is niet zoals mensen Sahaja Yoga opvatten, dat je ergens een beetje rondhangt en dan zegt:  “Met mij gaat alles goed.” Natuurlijk, er zijn moeilijke mensen en moeilijke relaties, maar een Sahaja yogi moet een heel onthechte kijk hebben op het geheel en zou in staat moeten zijn om al die problemen die er zijn te verhelpen en een heel sterke en strikte kijk hebben op de mensen die niet Sahaj zijn in hun familie en in hun omgeving en hen terechtwijzen:  “Wat ben je aan het doen? Ben je van plan om hier levenslang mee door te gaan en hiermee te sterven, al die last op je schouders of ga je jezelf hiervan bevrijden?” Maar allereerst moet jij in orde zijn. Nu hebben we mana’s (emotionele aspecten) in ons wezen aan de linkerkant die naar de rechterkant gaan en weer terug, en we hebben ook ahankara, dat is het ego, dat gaat – en komt op aan de rechterkant … van de rechterkant naar de linkerkant en dan in het brein opkomt, aan de linkerkant verplaatst zich dat.

Met deze twee dingen dus, deze twee – ego en superego, manas en ahankara die we hebben meegekregen, tussen die twee in bevindt zich de buddhi ,de intelligentie. Maar als die intelligentie er niet is, als er geen balans door wijsheid is, door subuddhi, dan kan het heel gevaarlijk zijn, en het registreert alles wat je doet. Het weet alles wat je doet. Maar als je je identificeert met je ego of superego, dan kan de buddhi niet zo heel ver meegaan. In het begin kan het je proberen te waarschuwen:  “Dit is verkeerd, je moet daar niet heengaan, je moet dat niet doen”, maar dan zwijgt het. Dus moet je heel voorzichtig zijn, ook met je intelligentie. Je intelligentie wordt plotseling stil; het helpt je niet meer. Dan neemt het ego het over of het superego neemt het over. En dan zal al je denken, al je begrijpen volgens de… volgens de regels van het ego gaan werken, en dat blijf je dan zo doen, en dan weet je gewoon niet waar je heengaat, wat je aan het doen bent. Aangezien we dus op deze plek zijn,  zijn we… vastbesloten om een heel goede Sahaja Yoga bijeenkomst te houden, het is belangrijk voor ons allemaal om te beseffen als we hier weggaan, hoeveel we dan zullen zijn veranderd. Overigens is er een puja, is er een havan, is er dit… iedere keer weer; en wat is de vooruitgang in onszelf – dat moeten we in de gaten houden. Is het zoveel als een miertje voortbeweegt in een minuut of is het ietsje meer? De vooruitgang gaat traag omdat we onszelf niet willen transformeren. Probeer er ieder moment voor te zorgen dat je jezelf  transformeert. Ik heb mensen gezien die leefden als een nijlpaard – die leefden als een nijlpaard. Zij die als hyena’s leven, zullen blijven als hyena’s. Ze blijven maar doorgaan met hun eigen identificatie, en voelen zich daar heel gelukkig bij, wat een heel verkeerde zaak is. Je moet opbloeien, opbloeien zoals bloemen.

Verander jezelf, transformeer jezelf! Die transformatie zal je gaan helpen. Dat is als het aanzetten tot een nieuwe dimensie in het leven. Als deze aanzet zich niet aandient, heeft je leven geen betekenis, heeft Sahaja Yoga geen betekenis voor jou. Doe dus het allerbeste wat je kunt om deze transformatie in gang te zetten – elke minuut van je leven – en dan zul je verbaasd staan over de verrijking van het leven. Wat ik ook maar probeer, op dit moment heb ik jullie behoorlijk gezuiverd, denk ik. Ik heb jullie van boven tot onder gezuiverd – en nogal behoorlijk, is het niet? Maar niettemin is het nu aan jullie om het zo te houden. Allereerst, jullie aandacht, ik denk van niet, maar is die oké? Daarom lopen jullie catches op in de rechter Nahbi en in de lever. De aandacht moet aan een kant zijn, maar als je maar blijft bewegen met je hoofd, je aandacht maar laat ronddwalen, dan kun je niet in Nirvichara zijn. om dus in Nirvichara te volharden, moet je aandacht standvastig blijven, en als die bestendigheid bereikt is, dan hoef je maar te constateren dat je in Nirvichara bent. Leg al je gedachten in die stroom van Nirvichara en dat zal je probleem oplossen. Maar transformatie is absoluut een positief stadium waarin je jezelf gadeslaat. Kijk maar, kijk maar naar jezelf; roep jezelf toe, zeg maar, noem jezelf Nirmala.

Dan zeg je:  “Oh Nirmala toch, is dit de manier om naar de dingen te kijken?” Transformatie is jezelf identificeren met dat Zelf dat naar jou kijkt. Zodat, als je je eenmaal met dat Zelf begint te identificeren en iets aan dit Zelf tot uitdrukking gaat brengen, wat Nirmala is, dan ben je losgekomen; dan vindt de transformatie plaats. Omdat je eerst moet inzien en dan geïdentificeerd moet geraken met dat Zelf, er vindt dus een transformatie plaats binnenin jezelf. Overigens, alleen jullie zullen in enige mate energie in je meedragen, waarmee je kleine wondertjes kunt verrichten – jullie kunnen Kundalini’s omhoog brengen. Maar wat jullie betreft? Jullie zullen je bevinden waar jullie waren. Dus is het van belang wanneer we op een plek als deze komen, dat we niet door uiterlijke dingen afgeleid worden die absoluut niet van waarde zijn voor Sahaja Yoga. Later op de dag zal ik jullie wel vertellen hoe je je verschillende krachten opwekt, maar nu vind ik, moeten we het besluit nemen dat we hier als nieuwe mensen vandaan zullen gaan, absoluut getransformeerd.

Moge God jullie zegenen.