De Spirit zoeken 1&2

Brighton (England)

1980-03-30 Seeking the Spirit 1 & 2, 43' Download subtitles: EN,NL (2)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Nederlandse vertaling versie datum: 2023-0429

Publiek programma, Brighton, Engeland

30 maart 1980

weer naar Brighton. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er hier veel grote zielen zijn die oprecht op zoek zijn. En lang geleden wenste ik dat ik ooit naar hier zou kunnen komen om hen te ontmoeten, en ik ben zo blij om hier te zijn. Je hebt gehoord en geleerd en gelezen dat we niet dit lichaam zijn, dat we niet deze geest zijn, dat we niet dit ego of superego zijn, maar dit alles overstijgen is de Spirit, is de Atma, die de mens moet zoeken. Maar zelfs als je deze zaken niet gelezen hebt, beginnen sommigen van jullie, wanneer ze geboren worden, het gevoel te krijgen dat er iets is dat je moet zoeken. Je bent niet tevreden met wat je hebt. Je hebt een gevoel van ontoereikendheid, dat je nog niet voldaan bent, dat je je eigen betekenis nog niet gevonden hebt. Er is iets veel meer dat je moet krijgen. Dit gevoel is heel sterk en vandaag is het veel sterker dan het ooit geweest is. Wat zoeken we? Dat weten we niet. Eigenlijk is het zo dat je geen idee hebt wat je zoekt, want dat is een onbekend iets, dat is ons niet bekend. Maar je hebt het gevoel, een zeker gevoel, dat wat je hebt niet compleet is, niet bevredigd is. Het is niet vol van vreugde en gelukzaligheid. We beginnen ons af te vragen waarom we op deze aarde zijn.

Waarom heeft God ons geschapen, als hij ergens bestaat? Of waarom zouden we een leven hebben zoals dat van een dier, alsof je op deze aarde komt, je voedsel eet en kinderen krijgt en dan sterft. Dat je je ervan bewust bent, is op zich al een grote zegen. Maar waarom voel je je zo? Wat is de reden? Zelfs sommige kinderen voelen het. Zelfs mensen die helemaal niet met religieuze ideeën in aanraking zijn gekomen, voelen het. Vanwaar komt dat gevoel in ons dat je iets veel meer in jezelf moet zoeken, iets veel diepers in onszelf. En in ons voelen we in alle ernst een opstand tegen alles wat we hebben, en we willen iets doen waardoor we dat punt bereiken. Dit gevoel komt tot ons vanuit ons onbewuste, vanuit ons verstand, dat niet in ons bewustzijn is. Maar onze Spirit is zich bewust van ons. Ons onbewuste is van ons bewust, maar wij zijn het niet, we zijn ons niet bewust van de Spirit. Bijvoorbeeld, als je, zeg maar, met een trein rijdt en je kijkt naar een prachtig tafereel, dan ben je je bewust van het hele tafereel dat zich voor je afspeelt. Maar het tafereel is zich niet bewust van jou. Het tafereel kan niet zien of begrijpen of is er zich van bewust dat er iemand is die zich bewust is van onze schoonheid.

Op dezelfde manier is deze Spirit die in ons hart bestaat, zich bewust van ons, het leidt je, het laat je voelen dat er iets ontbreekt in ons. Maar we zijn ons daar niet van bewust, we zijn ons alleen bewust van het gemis. En dit zoeken is het belangrijkste voor de mens. Zonder het zoeken heeft de mens geen betekenis voor zijn bestaan. Stel, in het stadium van het dier, zoek je voedsel. Wanneer je uit dit zoeken evolueert, zelfs in het menselijk stadium, zoek je, laten we zeggen, macht door politiek of door het veroveren van andere landen. Je zoekt ook geld, bezittingen, materiële zaken waardoor je denkt dat je vervulling zult voelen. Maar de basis van de economie is dat geen enkel verlangen in het algemeen verzadigbaar is. In die zin kan één verlangen verzadigbaar zijn, maar in het algemeen is het verlangen zelf nooit verzadigbaar en dit verlangen is een materieel verlangen. Dus materiële verlangen is niet verzadigbaar, je intellectuele verlangens zijn niet te verzadigen, je fysieke verlangen is niet te verzadigen. Welke behoefte is dan verzadigbaar? Het is de spirituele behoefte. En ik moet  zeggen dat er zoveel mooie mensen zijn in deze wereld, deze dagen. Zoveel mooie mensen die erachter zijn gekomen dat die avonturen en die ondernemingen de mensen in een vreselijke puinhoop hebben gebracht en ze hebben zelfs menselijke gevoelens verloren.

Ze zijn niet eens menselijk als je ze op de juiste manier gaat beoordelen. Je hebt misschien het gevoel dat deze mensen geen mensen zijn. Hoe ze met elkaar omgaan, de manier waarop ze hun eigen verlangens manifesteren om macht, geld of andere dingen te verkrijgen. Het is zo belachelijk en zo absurd dat het geen menselijk wezen betaamt om zo te zijn. Dit besef is ook heel duidelijk bij zoveel mensen die zo mooi geboren zijn. Die agressie haten, die niet houden van alle lelijkheid van het leven en die voelen dat er iets met ons moet gebeuren zodat we allemaal die schoonheid onder ogen kunnen zien. Dat is allemaal al aanwezig, in ons, als je de literatuur leest, als je tegenwoordig veel boeken leest en zo. Ik ben soms geboeid als ik lees hoe het er nu uitziet. Wat is het nu in ons? Als ik je dit vertel, hoef je mij niet te geloven. Nee! Helemaal niet! Ik wil geen blind geloof, omdat je ogen meer open moeten zijn dan ze vandaag zijn. Dus als je blind bent geworden, wat is dan het nut? Je moet jezelf open houden. Wat ik ook zeg, moet je gewoon zien of het werkt, of het zo is of niet.

Het is gewoon een hypothese, zoals elke wetenschapper je zou voorleggen. Maar de hypothese moet je vanuit een heel open, open standpunt bekijken en de hypothese is dat binnenin je dat mooie ding verblijft waar je naar zoekt, is de Spirit in je hart. Nu wat hier op de foto wordt getoond. Dit is een beetje groter dan wat het eigenlijk is. Je kan de hele figuur zien, die groot is. Hier zie je dat in het driehoekige gebied, dat is het driehoekige been in ons lichaam, dat heiligbeen genoemd wordt. Zie nu, zelfs de Grieken, in het onbewuste, gaven ze dit bot de naam ‘heiligbeen’. In het Grieks sacrum betekent heilig. En wanneer je je lichaam volledig verbrandt, verbrandt dit bot niet. Het verbrandt nooit en dit is het heiligbeen, het been waarin zich een kracht bevindt, die onze ontkiemende kracht is. Het is de kracht, die ons verbindt met het Goddelijke. Dit is weer een hypothese. Hou jezelf hiervoor open. Nu verblijft deze kracht daar en men zegt dat het in een slapende toestand bevindt, het is nog niet ontwaakt. En al deze centra die worden getoond 1,2,3,4,5,6 en de 7, al deze centra zijn ook in ons geplaatst, deels in ons ruggengraat en deels in onze hersenen.

Al deze centra manifesteren zich buiten de grove plexussen; die we kennen, die we zien, die we ook zien werken, die bekend zijn bij onze zintuigen. Maar de subtiele centra, die deze grove plexussen manifesteren, kunnen we niet zien, we kunnen ze niet voelen, noch kunnen we waarnemen hoe ze zich manifesteren. Deze centra zijn in ons, deze subtiele centra. De evolutie binnen in ons heeft het daar geplaatst. Het bestaat, ze zijn er. Wanneer zul je zien dat ze zich manifesteren? Er komt een tijd dat je dat kunt, met je eigen ogen zie je ze zich manifesteren. Als je ziet dat ze zich manifesteren, moet je geloven dat er zo’n kracht bestaat, dat er iets bestaat, in het driehoekige been dat het heiligbeen is. Want wat we geloven, wat we zien, wat we voelen, wat door onze zintuigen wordt gevoeld, is voor ons aanvaardbaar. Op dezelfde manier zouden we, in ons zoeken, moeten weten dat wat we kunnen zien en voelen, als dat gebeurt, alleen dan kunnen we het als de waarheid aanvaarden, anders niet. Stel dat ik je een groot idee geef over iets, waarom zou je het dan geloven? Want wat er ook gebeurt, het moet zich in jou manifesteren.

Het moet zodanig tot je worden doorgedrongen dat je het kunt voelen en begrijpen. Het is geen hersenspoeling. Waarom zou je hersenspoeling accepteren in een vrij land? En je moet begrijpen dat je volledig onafhankelijk en volledig vrij moet zijn om dit te zien manifesteren. Want wat je moet bereiken is je volledige vrijheid. Wij zijn helemaal niet vrij, op dit moment, omdat wij onwetend zijn. Stel dat deze kamer helemaal donker is, ik kan niets zien in deze kamer. Ik ben niet vrij om te lopen. Als ik loop tuimel ik naar beneden omdat ik dingen niet kan zien. Als het verlicht is en als er volledig licht is, heb ik de volledige vrijheid om te gaan en staan waar ik wil. Dus in deze zeven centra hebben we de manifestatie van ons parasympatische zenuwsysteem dat in het grootste deel is, dokters begrijpen een beetje maar niet veel, wat betekent het systeem waarmee we onze brandstof krijgen, waarmee we onze balans krijgen, waardoor we onze coördinatie krijgen. Bijvoorbeeld, nu we naar Brighton kwamen, als onze benzine op was, moesten we naar een plaats gaan waar we konden tanken. Maar stel dat zo’n plaats er niet tussen zat, dan zouden we vastzitten. Op dezelfde manier heeft God die tankstations in ons gemaakt, waardoor we energie krijgen om de energie te vervangen die we telkens verbruiken via ons sympathische zenuwstelsel. Nu werkt het sympathische zenuwstelsel de hele tijd in ons.

Bijvoorbeeld, als je wilt rennen, kun je heel hard rennen maar je hart zal heel snel gaan kloppen, dit noem je sympathisch. In noodgevallen gebruik je je sympathische zenuwstelsel maar automatisch gaat het terug en komt het in een normale positie, dit is parasympatisch. Je kan het snel laten werken maar je kan het niet traag laten werken. Waar je faalt om iets te doen, komt de parasympaticus je te hulp en dit zijn de centra, die de parasympatische energie aan ons leveren, wanneer je geen realisatie hebt. Maar zonder je realisatie besta je gewoon. Bij het minste of geringste raak je van streek. Je raakt in spanning omdat je energie op is. Je wordt moe. Je weet niet wat je moet doen. Je bent aan het zoeken, je bent enorm aan het zoeken, “je moet iets hebben, je moet iets hebben” en je bent zo moe en uitgeput dat je niet meer weet hoe je het moet aanpakken. Er is zo’n kloof. En deze kloof moet worden overbrugd. Hoe overbrug je die kloof? Als je aan jezelf denkt, hoe kom je aan deze neus en hoe kreeg je deze ogen? Je zult versteld staan, je hebt het gewoon voor niets gekregen. Je deed er niets voor, je kreeg ze gewoon.

Toen je geboren werd had je ze al. Ze zaten allemaal mooi vast, ademen heel fijn en heel aardig praten en heel mooi zien. Alles was er gewoon en ze zijn van jouw. Ik bedoel je zegt altijd, “mijn ogen doen pijn.” Dit zijn jouw ogen. Ze zijn echt jouw ogen. Dit zijn je eigen ogen. Je hebt er niet voor betaald. Je hebt er niets voor gedaan maar ze zijn van jou. Wie bezit die ogen, welk deel van jou bezit de ogen? Dit is hetgeen we moeten uitzoeken want we hebben tot nu toe niet de eigenaar gevonden van dit wezen, dat is waarom we ons zorgen maken. We moeten de eigenaar vinden want die eigenaar ben jij. Dat betekent dat je jezelf nog niet gevonden hebt en daarom maak je je zorgen. Je bent verdwaald. Je weet niet of je dit lichaam bent, je weet niet of je deze geest bent of je dit ego bent. Je weet echt niet wat je bent. En omdat je verdwaald bent zoals een kind dat verdwaald is, wil je weten wie je bent en dat is de bevinding die men moet doen. Maar ook daarvoor omdat je je Zelf, je wezen gratis kreeg, kun je niets doen. Het is absoluut gratis, het is de gratie van de natuur die het je gegeven heeft, je neus, ogen alles, je ademhaling alles omdat het zo belangrijk is, het is zo belangrijk dat niemand er voor kan betalen.

Veronderstel dat je moet betalen voor je ademhaling, wat zal er gebeuren? Alleen de rijken mogen ademen en dan storten zij ook in? Stel dat je voor je hartslag moet betalen, wat zal er gebeuren? Dus je kunt er niet voor betalen, je kunt er niet voor werken. Het is spontaan, het is Sahaja, ‘Saha’ betekent ‘met,’ ‘ja’ betekent ‘geboren,’ Het wordt met jou geboren. Zoals je neus, je ogen, je lippen alles wordt met je geboren, op dezelfde manier wordt deze yoga, dit recht om één te zijn met dat Onbewuste, die goddelijke kracht, die Alles Doordringende Kracht, is met jou geboren. Het zit in je, het is je recht om het te krijgen. Je moet het krijgen, het is van jezelf. Zoals je het recht hebt om ogen, neus en dat alles te hebben is dit ook je menselijk recht dat je deze yoga zou moet hebben. Dus als het je recht is hoef je er niet voor te betalen, je betaalt toch niet voor je hoofd, of wel? Op dezelfde manier betaal je niet voor je Kundalini ontwaking.

Het eerste wat je moet begrijpen is, dat je er niet voor kunt betalen, je kunt er niet voor werken. Je kunt het vernietigen, je kunt die yoga vernietigen. Bijvoorbeeld, stel dat iemand een leven heeft geleid dat niet overeenkomt met het ontwaken van de Kundalini of een leven heeft geleid waarvan we kunnen zeggen… een man die bijvoorbeeld  zijn ruggengraat heeft gebroken. Dan is best lastig, het zal tijd kosten. Men moet de ruggengraat in de juiste vorm zetten en dan kun je zo iemand realisatie geven. Maar je kunt ook niet zeggen dat iedereen zijn realisatie zal krijgen want er zijn bepaalde zaken zoals iemand uit een gekkenhuis die hier komt en hij zegt, “geef mij onmiddellijk realisatie,” dat is niet mogelijk. Het wordt gegeven aan mensen die het verdienen. Nu kunnen mensen zeggen, “Moeder, misschien verdien ik het niet.” Het is niet aan jou om te oordelen. Duizenden krijgen hun realisatie, geen probleem, maar zoals ik zei, stel dat Hitler komt en zegt, “geef mij realisatie.” Hij staat hier, wat hij ook probeert hij kan het niet  krijgen. Hij kan niet vergeven worden door God. Hij kan niet worden vergeven, hij moet naar de hel gaan. Dat is wat voor hem bedoeld is. Dus men moet dat begrijpen…  en daarvoor heeft hij dit instrument gemaakt dat activeert, wat je bewustzijn activeert tot het punt waarop je begint te begrijpen, waar je je er bewust van begint te worden.

Het is een actualisatie. Het is niet slechts praten, hersenspoelen of zoiets. Het moet binnenin je gebeuren. Als het niet gebeurt, gebeurt het niet, je kunt geen vals certificaat geven. Het moet binnenin je gebeuren omdat het realiteit en waarheid is en je kunt niet spelen met de waarheid. Je kunt niet zeggen, “nee, nee, nee het is wit.” Als het wit is, is het wit, zo niet, is het niet . Dus het zou jullie allemaal moeten overkomen en het zou ook gebeuren, maar de waarheid moet worden geaccepteerd zoals ze is, je kunt haar niet opdringen. Zoals iemand naar mij toe kwam en zei, ”Moeder, ik heb zoveel gedaan, ik heb zoveel gelezen, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik ben naar de Himalaya geweest, ik heb een bad genomen in de Ganges, ik ben geweest, allerlei dingen die ik heb gedaan,” maar hij krijgt geen realisatie. Ik zei, “nu krijg je het niet”. Het is als het ontkiemen van een zaadje. Je kunt een zaadje niet forceren om te ontkiemen. Het zal spontaan ontkiemen, zonder twijfel, maar als het in staat is om te ontkiemen, dan alleen ontkiemt het.

Maar zoals ik je gezegd heb, dat duizenden mensen het gehad hebben en jij zou er ook een van moeten zijn. Hiervoor moet je allereerst weten dat ik op die manier geen guru ben, als je aan een guru denkt, die dicteert en ‘doe dat’, want ik kan niet dicteren. Maximaal, kan ik je vertellen wat er aan de hand is, maar ik kan je niet dicteren. Zeg, bijvoorbeeld, een licht, dat niet is aangestoken kan door een ander licht worden aangestoken, maar het licht dat verlicht is kan het andere licht niet dicteren, het kan niet. Het kan alleen begeleiden en zeggen dat het misschien beter is als je deze weg volgt, misschien, opdat ik je beter kan informeren. Als je van de andere kant komt kan ik je lont niet vast houden. Dus het ene licht kan het andere licht zoveel zeggen. Men moet dus niet het gevoel hebben dat er enige verplichting is. Ik bedoel, het is verplicht voor mij jullie realisatie te geven. Ik kan er niets aan doen, het is teveel voor mij, ik moet het verspreiden. Ik bedoel, ik zou moeten zeggen dat het de grappige situatie van tegenstrijdigheid is dat iemand die alle macht heeft als een kapitalist is en zo iemand moet het verspreiden omdat hij een communist is. Je kunt niets anders dan het verspreiden. Het is iets waar je alleen van geniet als je het verspreidt, anders kun je er niet van genieten. Kun je je nu zo’n situatie voorstellen? Dus, ik moest naar Brighton komen, ik moest naar Amerika gaan. Het kan zijn dat ik naar elk dorp, elke plaats moet gaan om te verspreiden. Ik moet doorgaan met verspreiden.

Dit is mijn eigen leven, mijn eigen natuur. Ik moet het doen. Er is dus geen verplichting voor mij, integendeel, het is een verplichting voor jou. Maar integendeel, het is een verplichting voor mij, want als jij het niet aanneemt, zal ik andere mensen moeten zoeken die het krijgen. Het moet maar doorgaan en doorgaan. Misschien, ik weet het niet, hebben mensen de waarde van liefde verloren. Ze weten niet wat liefde is deze dagen, in moderne tijd, omdat er zoveel kunstmatige dingen in liefde zijn gestopt. Maar eigenlijk is liefde iets, dat niet van zichzelf kan genieten tenzij het geeft. Dan denk aan goddelijke liefde, tenzij en totdat het je geeft, zal het niet tevreden zijn. Als je iets zoekt voor je eigen bevrediging ben je van harte welkom, tenzij (heel veel ruis, niets meer te verstaan).  Je wilt (ruis). Nu waarom zou iemand dat moeten voelen, waarom (ruis). Dezelfde vraag had kunnen worden gesteld. Nu kan God niet iedereen vragen het te doen. Stel dat hij mij gevraagd heeft het te doen, wat is er dus aan de hand? Ik bedoel, ik ben bereid het gratis te doen met al mijn geduld, met al mijn liefde, met al mijn complete (ruis) of een communicatie, of je kunt zeggen dingen geven en nemen op deze manier (Ruis). Dit is gewoon genieten tussen de twee partijen. Het is geen kwestie van verplichting, het is geen kwestie van enig ego tussen (Ruis) hoeveelheid geluk die men kan krijgen (Ruis) genieten is het punt. Als je die houding zou kunnen hebben, denk  ik dat het veel beter zou helpen. Bijvoorbeeld, we hebben (Ruis) kranten en ze kwamen mij vertellen, Moeder (Ruis) dus zeiden ze, “Er zijn zoveel guru’s die hier gekomen zijn en hebben ons bedrogen en dit en dat.” Ik zei, “oké, zij hebben jullie bedrogen dus ben ik hier om jullie te beschermen.” “En ze hebben ons misleid.” Ik zei, “Oké,  ik ben hier om alle dingen te accepteren die ze hebben gedaan en die verkeerd zijn en om te corrigeren en jullie te vertellen wat ze hebben gedaan.

Maar ik zei, jullie waren ook erg naïef om naar hen toe te gaan. Jullie waren erg verkeerd om er in te springen. Jullie waren echt aangetrokken door hun circus. Jullie werden aangetrokken door hun onnatuurlijke methoden. Jullie werden aangetrokken door hun manoeuvres omdat ze publieke relaties gebruikten. Ze gebruikten al jullie advertenties. Ze gebruikten al jullie media om indruk op jullie te maken en dat is hoe jullie naar hen toe gingen. Jullie waren er naïef in. Je moet weten als het van God komt moet het extreem eenvoudig zijn en dat je er niet voor kunt betalen. Los van betaling kun je er geen moeite voor doen.  Als het de genade is, moet het gratis naar je toe komen want het is jullie recht om die genade te krijgen. Zo zijn jullie gemaakt. Stel iemand die dit instrument eeuwenlang met alle zorg heeft gemaakt van amoebe tot dit stadium tot nu toe. Nu moet het (Ruis) aangesloten worden op het net. Het is zoiets als dat.

Het is God zelf die wil dat jullie het hebben en dat is hoe jullie het gaan krijgen. En waarom zouden jullie God betalen? Hij hoeft geen huizen te bouwen of zoiets. Waarom zou…(Ruis) Ik bedoel dit is een heel eenvoudige vraag die men moet begrijpen. Door je naïviteit, door je koppigheid, ben je op een dwaalspoor geraakt. Bovendien zou ik als Moeder één ding willen zeggen dat ik heb gezien wanneer mensen openhartig worden (Ruis) als hij deze realisatie kan krijgen, als hij daar kan komen, wat onze Spirit is, waar hij verblijft en wat de bron van vreugde is, kennis en compleet bewustzijn. Het bewustzijn, (Ruis) voel ze in de hand en niet alleen dat maar als je probeert meer over jezelf te weten te komen, zul je kunnen ontdekken welke brandt, welke verdoofd is en welke een koele bries geeft. En dat is hoe je in staat zult zijn erachter te komen, omdat je nu verlicht bent, omdat je Spirit door je heen straalt, omdat het door je onbewuste geest komt. Je kunt het vanbinnen voelen, op je vingers, wat er verkeerd met je is, waar iets verkeerd is, wat zijn de centra?

Nu ben ik hier alleen om het te decoderen. (Ruis) van het heden (Ruis) toekomst of je denkt aan het verleden tussenin is het heden waar deze Kundalini je brengt en je verbindt met de…(Ruis)  Zoals je realisatie kunt geven aan anderen, je kunt ze realisatie geven. Niet alleen dat maar je kunt ook andere mensen genezen. Je kunt andere mensen genezen, je kunt deze vibraties geven, deze stralingen aan bloemen, je kunt ze aan de Moeder Aarde geven. Je kunt het geven aan, zeg, het tarwe veld. De tarweopbrengst zou minstens twee keer zo hoog zijn. De smaak van de tarwe zal anders zijn, het zou zo iets anders zijn. Er wordt nu veel in India geëxperimenteerd op een landbouwuniversiteit genaamd Rahuri Universiteit en ze waren verbaasd hoe zelfs koeien, Indiase koeien, de dubbele hoeveelheid melk begonnen te geven en betere melk en smakelijker.

Dus voor de eerste keer, dat we zoveel van deze natuur namen, we hebben zoveel van de natuur gebruikt en we beginnen terug te geven aan de natuur. Voor de eerste keer wordt een mens in staat om aan de natuur te geven. Het is iets fantastisch als het eenmaal gebeurt, het is zo geweldig. Je kunt zien dat, stel je voor dat je een heel mooie televisie hebt en het wordt naar je huis gebracht en zie het heeft een afstandsbediening en opeens vind je, je opent het en je bent verbaasd dat hoeveel…(Ruis) en begon te werken en met deze afstandsbediening verander je alle zenders en je krijgt allemaal prachtige beelden de één na de ander, zo duidelijk, alsof het vlak voor je gebeurt. Op dezelfde manier als je machinerie begint te werken, sta je versteld van je eigen schoonheid, je eigen glorie, je eigen sterkte en kracht. Met deze realisatie, natuurlijk, zoals ik je zei, alle problemen, fysiek, mentaal, emotioneel moeten verdwijnen, zonder twijfel. Maar het grootste deel dat je bereikt is je vervulling. (Ruis) men kan de verandering in iemand zo duidelijk zien. Ik had een discipel die een boek over mij heeft geschreven. Toen hij uit Amerika kwam was ik, ik bedoel, ik dacht dat hij gewoon in een gekkenhuis zou belanden omdat hij zo overlezen was en zo’n idioot, ik bedoel hij kon zich niet op mij concentreren.

En toen hij kwam naar…(RUIS) wat moet ik doen met deze puinhoop? Maar hij kreeg zijn realisatie, hij kreeg zijn realisatie (Ruis). Respectabele jongen, want nu zit hij bij Buitenlandse Zaken en zo. Afgezien daarvan zei zijn zuster, “Wie heeft jou aangeraakt? Wat een wonder, ik kan het niet geloven.” (Ruis) Nu, het probleem is met deze mensen die realisatie krijgen (Ruis). De reden is, de Kundalini stijgt op omdat zij heeft gewacht en gewacht en gewacht. (Ruis) Dit gebeurt allemaal met deze mensen die zoekende waren maar sommigen van hen verloren het. Alleen vandaag al hadden we iemand die mij zei, “Moeder, ik heb al mijn vibraties verloren.” Nu is hij naar een verkeerd type persoon gegaan. Dus al deze fouten die we hebben begaan, evenals onze gezondheid, onze gewoonten, zitten in ons. Ze zijn er ook. Nu, iemand heeft zijn vader verloren, zeg, heel plotseling. Hij is gechoqueerd en die shock is binnenin je. Het is geabsorbeerd maar het systeem heeft het niet geabsorbeerd, het is het centrum dat heeft geabsorbeerd en jij, die onzekerheid binnenin je door je vader of moeder te verliezen of iemand die je lief is, is binnenin je.

Je hebt het teveel gevoeld maar je was niet in staat het uit te drukken of om er over te praten en die wonde is nog steeds binnenin je. Dus de Kundalini komt daarvandaan en probeert die delen van wonden te verzorgen omdat zij je Moeder is en jij bent haar enig kind dat ze heeft. Ze is het voor al die jaren. Zij is je Moeder en de Moeder die van je houdt. Dus gaat ze terug naar al deze plaatsen, naar al deze sleuven, naar al deze wonden en verzorgt ze, voedt ze, herstelt ze. Dus sommige mensen hoewel ze de vibraties verliezen, komen opnieuw terug. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Over één ding hoef je je daarna geen zorgen te maken, als je eenmaal je realisatie hebt aangeraakt is het er. Vandaag hadden we iemand anders die zijn realisatie in Bombay had gekregen en ik heb hem hier ontmoet. Hij zei, “Moeder, ik weet niet wat te doen. Ik ging naar een andere man en ik kwam vast te zitten. Dit gebeurde, dat gebeurde. Heb ik mijn realisatie verloren?” Ik zei, “Nee dat heb je niet. Richt je handen naar mij.” En hij begon de vibraties opnieuw te krijgen. Maar ik zei, “Wat voor fouten je ook hebt gemaakt, moeten gecorrigeerd worden.”

Je begint ze zelf te corrigeren. Ik hoef het je niet te vertellen omdat je van jezelf gescheiden raakt. Je begint binnenin jezelf te zien, op dezelfde manier als Grégoire, die dit boek geschreven heeft en mij zei, “Moeder, ik denk dat ik mijn kolossaal ego kan zien. Zeg mij nu, was ik Napoleon in mijn vorig leven? Als ik het was, zeg het mij niet, ik zal in de zee springen.” Ik zei, “ Je was dat niet, waarom denk je op die manier?” Hij zei, “Omdat ik ook heel goed kan tekenen en ik ben heel egoïstisch. Ik heb niemand gezien die zo vol van ego is als ik ben. Ik zie het als een kolossale ballon in mijn hoofd.” Maar nu is hij in orde. Op die manier begin je deze dingen te zien en je begint ze te voelen en je weet hoe er vanaf te komen, het is eenvoudiger dan wanneer er een vlek  op mijn lichaam, of op mijn sari is die ik niet kan zien, maar als ik haar uitdoe kan ik het zien en dan voel ik me er niet mee geïdentificeerd. Ik zou haar willen wassen. Op dezelfde manier raak je van jezelf gescheiden, je begint jezelf te zien en je corrigeert jezelf automatisch.

Er is een manier om het te doen, er is een techniek, het is heel gemakkelijk en jullie moeten eenvoudige mensen zijn om Sahaja Yoga te krijgen. Sahaja Yoga is niet bedoeld voor elk extremistisch type mensen, zij die heel rijke mensen zijn of zij die heel hoog te paard zitten of het is ook niet bedoeld voor mensen die gewoon heel erg…(Ruis) vier jaren en toen ze eenmaal gevestigd waren werd het heel gemakkelijk. In jullie Brighton, ik weet het niet, ik heb het nog niet geteld maar er zijn er nogal wat mensen die hun realisatie hebben gekregen. Ik ben nu helemaal hier gekomen en ik wil dat jullie ook je realisatie krijgen en geef dan anderen ook hun realisatie want wanneer je dit licht zult hebben, als je ervan begint te genieten, wil je het aan anderen geven. Nu kun je dit niet beoordelen via je denken of vanuit je rationaliteit maar je kunt naar een punt gaan en voor jezelf zien dat als ik het heb over iets dat voorbij de beperkingen van het onbeperkte gaat, je daar met deze beperkte rationaliteit niet kunt komen. Zoals een ruimtevaartuig de ruimte moet betreden, moet jij het rijk van gedachteloos bewustzijn betreden waar je één wordt met het heden.(Ruis) Zo’n prachtige wereld van prachtige mensen. Bovendien, Ik denk dat het meer de verantwoordelijkheid is van jullie jonge mensen die de burgers van morgen zijn, die de mensen zijn van de zaken van morgen, degene die de premier en de ministers gaan worden en alles in dit land en alle landen. Het is de verantwoordelijkheid van jullie om het te zoeken en te vinden en dat te worden en te begrijpen dat God een groot wezen is en dat we allemaal een essentieel onderdeel van dat wezen zijn. Je moet alleen met hem verbonden worden en weten dat wij ook zo groot worden, een druppel die in de oceaan valt, dat moet jou overkomen. En dan zul je weten dat je één wordt met de verlangens van die oceaan en dans gewoon met de golven van die oceaan van liefde en mededogen.

Moge God jullie zegenen.

Ik wil niet teveel spreken en morgen denk ik, zal ik wat meer recht kunnen doen want morgenochtend-avond wil ik jullie graag ontmoeten. Ik hoop dat het door deze mensen geregeld wordt zodat ik persoonlijk met je kan praten, ook je persoonlijke problemen en zo, en morgenavond zal ik je uitgebreider alles vertellen over deze chakra’s en alles zal ik je vertellen. Niets zal voor jullie geheim worden gehouden, maar om de waarheid te verdragen, moet je een beetje opkomen, wat ook heel soms moeilijk is voor mensen om de waarheid te verdragen. Ze konden de waarheid niet verdragen dat Christus de Zoon van God is, dus ze kruisigden hem. Stel je voor wat (Ruis) honderd keer was hij, maar ze konden de waarheid niet verdragen. Dat is wat de zwakte van mensen is, dat ze de waarheid niet kunnen verdragen. Maar dat is waarom jullie niet naar onwaarheid moeten gaan, maakt niet uit, geleidelijk zullen jullie groeien in kracht en jullie zullen in staat zijn de waarheid te verdragen.

Niet alleen dat, maar de dag zal komen dat jullie fakkeldragers van de waarheid zijn. Jullie zijn het die dit universum in een prachtige hemel gaan veranderen. Het is je eigen ambitie in het leven. Velen van jullie hebben deze ambitie maar daarvoor moet men weten dat je daartoe verder moet komen. Je moet volledige verlichting krijgen en je Zelf begrijpen, je krachten begrijpen, begrijpen waar je toe in staat bent en wat je moet doen. Alles moet aan je worden onthuld. Tenzij en totdat je verlicht bent kan ik je er niet veel meer over vertellen. Dus, ik hoop dat het vandaag zal uitwerken en je je verlichting krijgt en dan, morgen praten we er verder over en je neemt er genoegen mee, in alle ernst. Dit is het grootste wat je moet bereiken maar je moet die ernst hebben. Frivole mensen zijn nutteloos voor Sahaja Yoga. Mensen die egoïstisch zijn, zijn ook moeilijk. Dus probeer te begrijpen,  het is noch het ego noch de angst die je zal helpen. Het is gewoon staan waar je staat, je gaat het krijgen omdat je het recht hebt. Heb alleen de waardigheid om het te ontvangen. Dat is alles en je zal het krijgen.

Moge God jullie zegenen.