Sahasrara Puja – Oprechtheid is de sleutel tot je succes

London (England)

1980-05-05 1 Sahasrara Day Puja 2, 10'
Download video (standard quality): Transcribe/Translate oTranscribe

1980-05-05 Sahasrara Puja: Sincerity Is The Key Of Your Success, London, UK, 52' Download subtitles: EN,IT,NLView subtitles:
Download video (standard quality): Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

Sahasrara Puja – Oprechtheid is de sleutel tot je succes – Dollis Hill Ashram, Londen – 5 mei 1980

We kunnen zeggen dat op 5 mei 1970 voor de eerste keer de collectieve Spirit van God zich opende.

Tot dan toe kwamen Gods zegeningen als genade naar mensen individueel. En ze kregen hun zelfrealisatie individueel, één voor één. En de methode voor individuele zelfrealisatie was precies omgekeerd aan de collectieve methode.  Eerst moesten zij hun dharma vestigen, zich volledig   zuiveren, al die tijd verlangend naar hun verlossing met hun aandacht op hun verlossing gericht -wat je noemt Ishwara Pranidhan (verlangen naar God)-, en daarbij aan God denken, om zijn genade smeken en zich gewetensvol volgens het dharma gedragen om zuiver te blijven. Ze moesten hun geest onder controle houden, hun verlangens onder controle houden, hun acties onder controle houden en dat op zodanige wijze dat ze zeker op het middenpad zouden blijven. En als ze die toetsingen van onkreukbaarheid allemaal konden doorstaan, als ze het verdienden, dan alleen bezorgde Moeders genade hen de zelfrealisatie.

Dit patroon duurde zo tijdenlang voort. Die weinige mensen die zelfrealisatie kregen, deden een heleboel opzienbarende dingen in voorbereiding op Sahaja Yoga. Ze kwamen op alle terreinen in het leven voor, maar waren schaars en uniek. Bijvoorbeeld in India, en op heel wat andere plaatsen in de oudheid, ontdekten zij de unieke geschenken van Moeder Aarde -die wij swayambhu’s noemen- die zij zelf creëerden. Deze stenen of beelden van steen, die door Moeder Aarde voortgebracht werden, waren door die heiligen ontdekt. Ze maakten er heiligdommen van, hielden er erediensten en door die verering zorgden ze dat die standbeelden gingen vibreren – nog meer vibraties vibreerden het hele gebied. Over de hele wereld zijn er van die stenen, maar alleen de heiligen konden ze onthullen.

En dan stelden ze de betekenis vast van deugdzaamheid in het leven: hoe deugdzaamheid je gezondheid, rijkdom en voorspoed kan bezorgen, wat sublimerend werkt en niet ontluisterend of onttakelend. Ze vestigden scholen en universiteiten, speciaal in India. En tegenwoordig nog steeds geven in India de families, die tot één universiteit behoren, de naam van die universiteit aan hun gotra’s (=clan i/h Sanskriet). En ook tegenwoordig kunnen families die tot een en dezelfde gotra behoren niet met elkaar trouwen. Ze bereidden jonge kinderen voor en voedden hen zo op, dat ze een heel dharmisch leven zouden gaan leiden, ten volle van hun huwelijksleven zouden genieten en daarbij op zo’n manier tot wasdom zouden komen dat ze hun zelfrealisatie kregen en een alleszins vreugdevol leven leidden. Zo werd de aandacht van op de buitenwereld gerichte mensen afgeleid naar innerlijke, diepere waarden, door hun eigen voorbeeld, door hun eigen optreden, door hun eigen manier van vreugde beleven, door het leiden van een heel vrolijk en gelukkig leven. Door dat alles werd men doordrongen van een zeker vertrouwen in God, in religie en in een heel goed en evenwichtig leven. Ze hebben werkelijk heel goed werk verricht door eerst de constructie op te zetten voor het enorme, grote bouwwerk van Sahaja Yoga, wat zich nu aan het vormen is. Zij zijn gewoon fundamenteel voor ons hele functioneren. Hun verlangen om dharma te vestigen was zo groot dat de goddelijke kracht van Mahakali geheel en al via hen werkte. En toen brachten ze de boel op gang met zoveel inzicht en  wijsheid. Belangrijke geschriften werden door hen geschreven en jarenlang, duizenden jaren lang, waren dat de richtlijnen voor de mensen.

Pas in modernere tijden, zeg maar sinds zo’n duizend jaar of zo, begon men aan hen te twijfelen. Daarvóór twijfelden mensen steeds aan zichzelf. Ze twijfelden dan over: “Het feit dat ze nog niet ter zake kundig waren. Wij zijn niet goed genoeg. Wij kunnen het niet beter doen, maar zij zijn perfect. Wat zij allemaal gezegd hebben, is juist. “ Er werd niet getwijfeld over de incarnaties of over die heiligen, wat die hadden gezegd. Maar de twijfel betrof henzelf, van: “Hoe kan dit het goede pad zijn, we weten het wel, dit is het juiste pad, dat weten we best; en toch gaan we de verkeerde kant op?”

Als je gedichten uit die tijd leest, die gaan de hele tijd over: “Waarom, ondanks het verlangen om goed te zijn, om oprecht te zijn, waarom dool ik dan rond over verkeerde wegen in de woestijn?” De schrijvers in die dagen toonden steeds aan dat een rechtschapen mens door Gods zegen werd beloond, maar dat alles kwam ten val door het aanzwellende ego en het aandacht opeisende superego. Er ontstond verwarring  in de geest van de mensen en ze begonnen te twijfelen aan die grote gerealiseerde zielen, in plaats van aan zichzelf. Omdat ze amper in de buurt van die grote heiligen konden komen, kwamen sommigen van hen onder invloed van een heleboel duivelse krachten rondom hen en speelden die zo in de kaart door te gaan twijfelen aan die gerealiseerde mensen en aan al die bijzondere geschriften.

Dus, aan de ene kant hebben we de twijfelende mensen en aan de andere kant de fanatieke mensen. Degenen die zich steeds meer aan de les probeerden te houden, moesten wel fanatiek worden, dus werden ze ook fanatiek. En zij die waren gaan twijfelen, konden het voordeel van de twijfel ook niet aantonen, konden de fanatiekelingen er niet van overtuigen dat ze het mis hadden. Dus aan de ene kant hadden we de fanatiekelingen en aan de andere kant de twijfelaars – het is alsof je tussen twee stoelen staat  – de ware religie in de mens stortte ineen.  En een nieuwe religie is onbestaanbaar. Religie is een continu voortlevend proces binnenin ons, wat ons ondersteunt. Het is zoals een ladder die we beklimmen, we gaan een voor een, treetje voor treetje, maar we gaan niet van de ladder af. De anderen zijn daarbij allemaal onontbeerlijk. En zo moest het maximaal haalbare gedaan worden ten gevolge van die twee soorten misstanden, (de ene van twijfel en de andere van fanatisme). Alle twee hadden ze geen weet van God, alle twee waren ze niet tot de waarheid gekomen, en ze bekritiseerden elkaar omdat ze geen van beide wisten wat de waarheid was.

Mijn geboorte vond plaats op een tijdstip dat de gevolgen van deze verwarring zich zelfs op fysiek vlak begonnen te vertonen. Alle onbalans in het leven heeft z’n uitwerking – fysiek, mentaal, emotioneel, ook spiritueel. Toen ik ging rondkijken, verbijsterde het me hoe onnozel de mensen door onwetendheid geworden waren, alsof er een wolk van onwetendheid over hen heen was komen hangen. Voorheen hadden mensen zoveel begrip, zoveel sensitiviteit dat ze wisten wat goed was en wat fout. Zelfs als ze fout zaten, wisten ze dat verkeerd verkeerd was en dat goed goed was. Maar in deze verwarde toestand  werd ik geboren en ik wist dat ik de Sahasrara zou moeten openen. Zo begon ik aan mijn werk na die eerste schokkende ervaringen. Ik besloot er met niemand over te praten en leidde een heel, heel normaal leven van een doodgewoon mens, om niet zo op te vallen. Want zoals bij Christus, toen hij geboren werd, toen verscheen er een ster aan de hemel. En zo kwam koning Herodes over hem te weten, en zijn strijdkrachten deden hun werk en jullie kennen de afloop van de geschiedenis. Als je met wat opvallende tekens wordt geboren, dan krijgt de negativiteit je meteen in de gaten. En zo is het, ik werd ontdekt, en precies twee weken na mijn geboorte gebeurde er een heel groot ongeluk, zoals jullie weten. (de auto met daarin de twee weken oude baby Nirmala kreeg een ongeluk en ging over de kop. Auto total loss, maar de baby was ongedeerd.)

Ik moest echt, echt heel, heel, heel hard werken om me in te leven in jullie bestaan om de verschillende permutaties en combinaties te ontdekken. Eerst moest ik de basisproblemen gaan uitzoeken, wat zijn jullie basisproblemen. Zodra je de basis aankunt, kun je de permutaties en combinaties aanpakken. Na het achterhalen van die basisproblemen ging ik op zoek naar jullie permutaties en combinaties en ik was verbaasd hoe mensen zich ten opzichte van hun buitenwereld opstelden en hoe ze op hun buitenwereld reageerden. En ik stelde vast dat die permutaties en combinaties die zich in hen gevormd hadden, ook nog eens overtroffen werden door hun andere identificaties, zoals de maatschappij waarin ze werden geboren, het land waar ze werden geboren en de denkbeelden die daar golden. Al die zaken werden veel belangrijker dan het Oorspronkelijke Wezen, het Universele wezen, binnen in jullie. En elk mens had een heel vreemde, merkwaardige, onaangename soort van vorm aangenomen, waarvan ik niet wist hoe die af te zwakken en op het effectieve ontwikkelingsniveau te brengen, vanwaar ze hun groeiproces  op kunnen starten. Het was een heel, heel moeilijk karwei en ik werkte meestal nachten achter elkaar door, terwijl ik een heel, heel gewoon leven leidde van een heel normaal mens. Welbewust gedroeg ik me steeds als een heel eenvoudige, doodgewone student en spreidde alle onwetendheid over dingen ten toon, maar soms, weet je, heeft de Waarheid de onhandige gewoonte om gewoon tevoorschijn te komen en zich te vertonen.

En toen kwam dit werk op gang en een van de allergrootste problemen van mensen die ik aantrof, was het familieleven, en daarom trouwde ik. Ik wilde onderzoeken wat de problemen van het familieleven zijn. En toen ik geconfronteerd werd met die problemen alsof het de mijne waren, begon ik te begrijpen waarom mensen zich op zus of zo’n manier gedragen. Want die betrekkingen moeten worden aangegaan, door jullie natuurlijk, maar veel meer nog door de Goddelijke Kracht en als ik zou weten wat jullie problemen zijn, dan was ik in staat om in actie te komen.

En ook andere problemen, zoals politieke en economische en van dat soort kwesties, probeerde ik toen te bestuderen, want die gingen zo zwaar wegen voor de mensen -die volstrekt niet van wezenlijke betekenis zijn, maar ze deden dat wel. Dus daar moest ik naar kijken, wat is de reden dat ze zus doen en wat is de reden dat ze zo doen. Een soort menselijke gedragswetenschappen moest ik studeren, jarenlang. En dan, als jullie je gaan ontplooien -of je kunt ook zeggen ontknopen of ontwarren, dat je de kluwen uit de war gaat halen – dan kom je op het punt dat alle knopen losraken en er nog één knoop overblijft, zie je, die nog losgemaakt moet worden. En dat werd gedaan op 5 mei 1970. En toen dat eenmaal gebeurd was, begonnen de collectieve wonderen te werken. En het grootste collectieve fenomeen was, dat de essentie van Shri Chakra op deze Aarde door je vingers kon worden aangevoeld. Dat was daarvoor nooit het geval, niemand voelde toen of de vingers verlicht waren, niemand voelde de vibraties als zodanig op de vingers, maar ze voelden het binnen in zichzelf tengevolge van het opstijgen van de Kundalini en zo en door de wijze waarop ze zich innerlijk ontwikkelden, ze bekommerden zich meer om één individu. Ze ontwikkelden hun (eigen) innerlijke wezen veel meer dan hun collectieve wezen.

Maar nu, doordat de Sahasrara van het universum was opengegaan, begon iedereen met eigen handen de vibraties om zich heen te voelen. Dat wil zeggen dat voordien de chakra’s zelf het voelden maar dat nu de vingers  -als manifestatie van de kracht van ‘n bepaalde chakra of chakra’s-  de vibraties konden voelen. Dat wil zeggen dat de sensitiviteit van het Goddelijke, die in de chakra’s aanwezig was, zich zover naar buiten toe uitstrekte, dat de mens het aan zijn vingers kon voelen. Dat was fantastisch!

Het was dus mijn taak om van het midden naar de buitenkant  toe op te schuiven. Tijdens die beweging, moest ik alle obstakels die ik maar tegenkwam, een voor een opruimen. En toen alle obstakels eenmaal waren opgeruimd en het hele programma netjes was uitgevoerd, toen moest de energie gegenereerd worden door die gebeurtenis op Sahasrara Dag. Je kunt je dus voorstellen hoe belangrijk die dag is!

Nu is dit allemaal aan mij. Ik weet niet hoevelen van jullie echt weten hoe hard het Goddelijke moest werken en hoevelen van jullie de Goddelijkheid werkelijk dankbaar zijn voor dit ontzaggelijke werk, wat door de eeuwen heen is verricht en nu speciaal gedurende deze zevenenveertig jaren van mijn leven.

Het werk ging onafgebroken door en daarbij werd de schijn opgehouden van een heel normaal, doodgewoon mens. Want het moest tot de alledaagse gang van zaken doordringen, niet tot bijzondere dingen, maar heel gewone dingen. En men moest de buitengewone kwaliteiten uit die gewone dingen naar boven halen door ze dieper te maken. Dat was de grote opdracht. Maar toen, dat moet ik zeggen, toen Sahaja Yoga zich begon te ontwikkelen, kreeg ik ook heel geweldige medewerkers, instrumenten van Sahaja Yoga, die dat als hun eigen verantwoordelijkheid zagen. En jullie allemaal zouden hen dankbaar moeten zijn omdat ze werkelijk heel hard met mij meewerkten, en dat als hun eigen verantwoordelijkheid op zich namen. Het waren er maar enkelen, maar zij deden het.

De rest van hen kan in heel wat categorieën ingedeeld worden:

Sommigen van hen kwamen alleen voor hun eigen behandeling of zoiets dergelijks – van heel laag gehalte.

Of voor hun relaties; toen ze hun realisatie kregen, brachten ze al hun zieke kennissen naar me toe. En dan kwamen er sommigen voor hun financiële en alle mogelijke mentale problemen.

En enkelen kwamen voor hun familiale en spirituele problemen, om daarvan af te geraken.

Maar degenen die het als hun eigen verantwoordelijkheid opnamen, omdat dit is wat hen te doen staat, dat dit hun leven is, dat dit hun absolute doel is, die vestigden daar volledig hun aandacht op en werkten het zo goed mogelijk uit, op hun eigen niveau.

Dus nu moeten we een ding goed begrijpen en dat is dat we zulke moedige mensen echt nodig hebben en van die mensen die zich verantwoordelijk voelen, wat een heel belangrijke deugd is voor Sahaja yogi’s. Terwijl persoonlijke dingen, je eigen chakra’s en je eigen problemen en zo meer, niet van tel zijn omdat als de totaliteit verbetert, jij ook zult verbeteren. Als het gehele lichaam beter wordt, dan word jij ook beter.  Maar als één vinger beter wordt en de rest van het lichaam pijn lijdt, snap je, dan zul jij daar ook niet blij van worden.

Dus de hoofdzaak is wat jullie voor Sahaja Yoga doen. Wat kun je doen? Hoe ver kun je gaan? Hoe ga je het uitwerken? In alle rangen en standen, op alle gebied in het leven – zij die er echt werk van maken met een grote verantwoordelijkheid die ze op zich genomen hebben, dat zijn degenen aan wie steeds meer kracht gegeven zal worden, en kansen.

Dan zul je in Sahaja Yoga merken hoe eenvoudig het is en helder, absoluut helder. Er komt geen hocus pocus aan te pas. Vanaf waar ’t om geld draait tot aan waar jullie mij dingen toevertrouwen. Jullie hebben me alles over jezelf verteld en ik weet alles over jullie – wat ik in mijn oceaan van liefde heb opgenomen – en ik heb geprobeerd om jullie in alle opzichten te helpen bij het oplossen van jullie problemen, zowel uiterlijk als innerlijk.

Het is zo transparant om te zien hoezeer Sahaja Yoga een Moeder voor jullie is. Maar hoewel jullie daar alle voordeel bij hebben, vereenzelvigen jullie je toch meer met je eigen genoegens en je eigen opvattingen over plezier. Jullie mensen beleven nog altijd geen vreugde aan die collectieve Spirit, die op 5 mei 1970 geopend werd. Ofschoon jullie toch in gezelschap, in de omgang met elkaar, daar meer plezier aan beleven dan mensen die geen Sahaja yogi’s zijn.

Nu vandaag is het de dag om het vaste voornemen te maken dat jullie voortaan gaan genieten van je collectieve Spirit. Alles voor de collectiviteit. Dan zal de vreugde maximaal zijn. Je zult nooit het gevoel krijgen dat je iets hebt opgeofferd. Maar alleen als we meer van zulke mensen krijgen, zijn die andere bordenwassers  overbodig. Gewoon bordenwassers of Sahaja yogi’s van een heel lage orde zijn volstrekt waardeloos, die alleen maar op een leuk verzetje uit zijn, en nog meer van dat soort mensen. Die zullen voor ons niet veel verschil uitmaken. Je hebt er niet veel intelligentie voor nodig, je hebt er niet veel geld voor nodig. Je hebt niets anders nodig dan een absoluut verlangen. En je moet weten dat wij hier onze eigen bloeitijd gaan bewerkstelligen, de bloei van het geheel waar wij een essentieel onderdeel van uitmaken.

Jullie moeten je dus voornemen om Sahaja Yoga niet op persoonlijk vlak in te zetten of voor je bescheiden probleempjes of je persoonlijke relaties. Het gaat om de relatie, tussen de Schepping en God. Het is niet jouw relatie of andermans relatie. Zoals in elk apparaat moeten alle kabeltjes via een hoofdleiding met het netwerk verbonden worden, en op net zo’n manier moeten jullie elk afzonderlijk met God verbonden zijn zodat jullie onderling allemaal met elkaar in verbinding staan. Ik  blijf dit steeds maar weer opnieuw zeggen, vanwege het feit dat je in Sahasrara door die collectieve Spirit gezegend zult worden.

Het tweede heel belangrijke punt is de complete  innerlijke en uiterlijke integratie.

Als er inwendig geen integratie is, kunnen we ook uitwendig geen integratie tot stand brengen. De volledige innerlijke integratie wordt verkregen door je te wijden aan het verbeteren van jezelf. Voorop staat dat er tijd moet worden besteed aan je ontwikkeling. Niet als een demonstratie voor mij of voor wie dan ook! Het is tussen jou en jezelf. Je moet hard werken om jezelf te zuiveren. Er valt heel comfortabel te leven met al die belabberde chakra’s daarbinnen in je, maar het is toch veel aangenamer en beter, het aller fijnste om heel zuivere chakra’s te hebben.

En daar komt in de eerste plaats oprechtheid bij kijken. Vóór alles moet er volstrekte oprechtheid zijn. Zijn we oprecht naar onszelf toe? Soms wordt de waarde daarvan niet ingezien. Mensen denken dat als je oprecht naar jezelf moet zijn, dat je Sahaja Yoga dan zou moeten verloochenen. Sahaja Yoga is de verbinding tussen jullie en God, en de oprechtheid moet er ten volle zijn en moet volkomen zijn. Elke soort onoprechtheid die in je opkomt, is buitengewoon schadelijk. Jullie moeten dus weten dat als Moeder het oprecht met je voorheeft, dat jullie dan ook oprecht met jezelf horen te zijn. Dan zul je van Sahaja Yoga gaan genieten. Het is heel belangrijk om integratie binnen in jezelf tot stand te brengen want als er oprechtheid is, dan komt het vanuit je hart. Het komt vanuit je hart en dan vanuit je lichaam, je geest, je intelligentie, alles zal flink aan het werk gaan om het te verwezenlijken. Maar als het niet vanuit je hart komt, dan blijft het iets kunstmatigs.

Probeer het dus vanuit je hart te voelen. Dat is wat het betekent: oprechtheid. Verlaat je niet op een ander – je vrouw, echtgenoot, kinderen – niets daarvan – moeder, vader. Je staat op jezelf. Je moet dus op zo’n manier aan de slag dat je tot volledige integratie komt; en de drijvende kracht tot integratie is een heel simpele: dat is oprechtheid. Zodoende zul je merken dat je automatisch geïntegreerd raakt.

De andere factor van belang is geduld. Je moet geduld hebben met anderen, want als je geen geduld hebt, dan komt je oprechtheid in het gedrang. Je moet dus geduld hebben en om geduld te verkrijgen, moet je beseffen wat je tot nog toe geweest bent en waar je je bevindt. Als je er achter komt hoe je was, dan zul je geduld met anderen krijgen, enorm veel geduld. En door geduld met anderen te hebben, zal je oprechtheid de hele tijd volledig zijn. Door je oprechtheid zul je volledig geïntegreerd zijn.

Zo komen we op het punt van oprechtheid. Laat ons er nu dieper op in gaan: hoe de oprechtheid moet worden gehandhaafd. Allereerst moeten we enkele besluiten nemen, sankalpa’s (beloftes), om oprecht te zijn. Dan moeten we zien te achterhalen waardoor we onoprecht worden, en op welke punten. Je bent goed in analyseren, dus kun je dat ontdekken: hoe word je onoprecht, op welke punten word je onoprecht, welke zijn die te corrigeren punten. Onderwerp je binnenste aan een onderzoek om te zien hoe dat onoprecht wordt.

Je zult er van opkijken dat het eenvoudiger is om oprecht te zijn dan onoprecht. Het is gemakkelijker om oprecht te zijn dan om bedrog te plegen, omdat je niet hoeft na te denken. Als je onoprecht moet zijn, dan moet je nadenken, plannetjes bedenken om een strategie te vinden en allerlei smoezen en uitvluchten waar je mee weg kunt komen. Als je aan je oprechtheid vasthoudt dan hoef je nergens over in te zitten en die oprechtheid beloont zichzelf. Dat principe moet in je hart gegrift staan: dat oprechtheid lonend is. Je hoeft niet naar iemand anders toe te gaan om een beloning voor je oprechtheid te vragen, de oprechtheid zelf beloont je. En daardoor ga je vreugde beleven aan je eigen oprechtheid. Als je al die dingen gaat zien als een getuige, hoe jouw oprechtheid je zo mooi gemaakt heeft, zo waardig en hoe je zelfrespect is gaan groeien, dan zul je versteld staan wat een grote kracht die oprechtheid zelf is, die zijn levende dynamiek in jou gaat manifesteren waardoor je een getransformeerd mens zult worden.

Die transformatie binnen in jullie zal de hele wereld doen veranderen. Mensen gaan inzien dat jullie niet langer in verwarring zijn, dat jullie niet twijfelen en ook niet fanatiek zijn. Je bent niet blind, je bent iemand die alert en bewust is en die dingen beter kan zien dan anderen. Het Goddelijke is dus alleen maar in zulke mensen geïnteresseerd. Wat ik jullie al eerder vertelde dat het Goddelijke meer interesse heeft in een klein wormpje dat alert en bewust is, dan in een koningspaleis, wat dood is. Hoe alerter je bent, hoe meer belangstelling het Goddelijke voor je krijgt. Maar die alertheid is niets anders dan de verlichting van je oprechtheid. Je zult ervan staan te kijken hoe oprechtheid je ware is. Dat wil zeggen dat je trouw blijft aan jezelf. Je moet trouw zijn en niet trouweloos. Loyaliteit aan jezelf is oprechtheid en zo heb ik Sahaja Yoga geleid. Maar  oprechtheid is mijn natuur, ik hoef me daar niet voor in te spannen. Ik kan daar niet onderuit komen. En als ik jullie ideaal ben, dan zouden jullie moeten proberen om mijn natuur in jezelf te absorberen. En dan zal het jullie verwonderen hoe jullie met mij verbonden zijn. Dan bewegen we allemaal als één golf, één wezen, één persoonlijkheid. Dat is wat er bereikt is met deze Sahasrara dag. Met oprechte bedoelingen in actie komen, niet theoretiseren en niet filosoferen, maar daadwerkelijke, effectieve oprechtheid, in alle opzichten, en geduld – al die dingen zullen de integratie van binnen volledig tot stand brengen.

Als je transformatie eenmaal op gang gaat komen, als mensen beginnen te transformeren, dan zul je eerdaags overal in de maatschappij aan het roer komen te staan. Probeer in contact te treden met andere mensen van jouw eigen niveau. Wat voor soort leven jij ook leidt, probeer alsjeblieft om contact met hen te krijgen. Door dat te doen, creëer je een atmosfeer, die een nieuwe cyclus van evolutie in gang zet, en dat is de uiterlijke integratie, daar waar samenlevingen met elkaar geïntegreerd raken. Alle mensen, die verschillende religies belijden, komen naar hier, naar Sahaja Yoga toe, wat tegenwoordig de vrucht voor alle religies is. De integratie tussen politieke en economische situaties, complete ideologieën, dat zal allemaal integreren omdat de bron ervan hetzelfde is. Het is tot desintegratie gekomen door artificiële identificaties  ervan. Op die manier zullen we de hele wereld verenigen tot een prachtige, geïntegreerde schepping, met als doel dat wij allemaal het genot van een paradijselijk bestaan zullen ervaren!

Er liggen nu goede tijden voor ons in het verschiet. Wellicht zullen we de volgende Sahasrara dag, als ik weer bij jullie ben, inzien wat ik vandaag heb gezegd. Maar nu moeten jullie allemaal beseffen dat jullie de basis zijn van Sahaja Yoga in UK en in Europa. Probeer om oprecht, oprecht en oprecht te worden, en beleef vreugde aan je oprechtheid.

Ik zegen jullie allemaal met je oprechtheid en vandaag moet ik jullie nog wat geheimen vertellen over   Sahaja Yoga, en dat is dat we bij de puja geen mensen van middelmatige kwaliteit moeten binnenhalen, want het is echt moeilijk om een puja  te verwerken. Mensen die nog niet bevatten wat de betekenis is van mijn wezen, van mijn voeten, van mijn handen, dat kan niet, het komt hen niet toe om hier te zijn. Neem dus niet iemand mee hier naar toe omdat hij je vriend is, of je zus, of je broer. Dat is verkeerd. Dan verknoei je de kansen voor die arme ziel omdat het teveel voor hem is, omdat hij dat niet verdragen kan. Het is voor heel weinig mensen bestemd. Onthoud dus dat het niet voor veel mensen is bestemd.

En nu wat we charan-amrut noemen -dat wil zeggen de nectar van mijn voeten, of je kunt ook zeggen de ambrozijn van mijn voeten – is niet voor iedereen bedoeld. Net zo min als de zegeningen van de puja voor iedereen bedoeld zijn. Probeer dus mensen te vermijden die er nog niet helemaal op voorbereid zijn. Het eerste wat ze zullen gaan doen is twijfelen. Als ze niet twijfelen, dan nog zal er een probleem zijn met het protocol. Ze zullen zich niet in dat protocol kunnen vinden.

Het is een heel groot voorrecht om hier te zijn en dat voorrecht kan niet aan ieder mens verleend worden. Als je zou kunnen begrijpen dat dit het geheim van Sahaja Yoga is en dat je maar heel weinig mensen in dat geheim moet laten delen, in eerste instantie. Alles zal op een dag onthuld worden, maar niet aan iedereen. Als jullie dat kunnen inzien, dat je bevoorrecht bent, dan zullen jullie je ook naargelang dit aan jullie verleende voorrecht gaan gedragen.

Vandaag de dag zijn er veel mensen in de hele wereld die mediteren. Ik denk aan al die mensen. Jullie moeten ook aan hen allemaal denken en beseffen dat zij een essentieel onderdeel zijn van mijn wezen, net zoals jullie allemaal, en jullie zijn daar alert op. Dus, nu op dit moment in deze puja doe je niet alleen maar puja voor jezelf, voor Londense mensen, maar voor de hele wereld. Niet alleen voor de Sahaja yogi’s die er overal zijn, natuurlijk voor hen ook, maar in deze puja manifesteren jullie je als Sahaja yogi’s, jullie hebben mij erkend en vragen mij om de rest van de mensen te zegenen, zodat zij mij net zo gaan erkennen als jullie mij erkend hebben.

Ik hoop dat de erkenning door deze puja heel veel duidelijker zal worden. Alleen door mij te erkennen zullen jullie jezelf erkennen, en dan zal alles zich op een heel, heel mooie manier ontwikkelen. Zoals ik al zei, zullen we volgend jaar op 5 mei het resultaat zien van wat ik vandaag vertel.

Het enige wat ik wil is dat jullie oprecht zijn, geen spelletjes spelen met Sahaja Yoga. Dat zou jullie veel kwaad doen en ook andere Sahaja yogi’s schade toebrengen, probeer dus geen spelletjes te spelen. Het zal je kwaad berokkenen omdat je schade aanricht op het pad van emancipatie en als gevolg daarvan zul je bestraft worden, zul je aan het kortste eind trekken. Probeer dus alsjeblieft oprecht te zijn. Dat is niet moeilijk. Dit is niet de weg die je moet bewandelen: veel mensen die ik ontmoet heb, menen dat ik aan het tuchtigen ben; maar al dat soort woorden zijn onterecht wat Mataji betreft, die zouden niet gebruikt mogen worden, er zijn veel woorden die niet jegens mij gebruikt zouden mogen worden.

Het is juist jullie voorrecht om hier te zijn en jullie moeten begrijpen dat privileges worden toegekend aan mensen die dat verdienen. Ik vertel jullie deze dingen omdat jullie het waard zijn. En in die positie behoren jullie te beseffen dat het een groot voorrecht is dat ik jullie al deze dingen vertel en dat je heel blij zou moeten zijn dat ik jullie dit vertel: oprechtheid is de sleutel tot succes.

Het is een privilege. Ik geef jullie de sleutel. Zoals het er voorstaat, zie je, is de westerse geest, mensen denken dat als je iemand zoiets vertelt, dat ze dan woorden als tuchtigen kunnen gebruiken en allemaal van die woorden die niet van toepassing zijn. “Je moet woorden gebruiken die protocollair zijn. [Het is] niet netjes.” Als je niet volgens jullie protocol handelt, dan weet je dat je foute bouten in foute moeren gaat draaien en zo de hele grap verpest, wees dus voorzichtig hoe je het opvat. Vat het op als een privilege. Het is een vipbehandeling voor jullie. Jullie zijn allemaal vips. Ik kan niet op deze manier tot de grote massa spreken, maar ik kan dit aan jullie vertellen omdat ik jullie alle sleutels wil geven.

Als je jezelf kunt bekijken hoe bevoorrecht je bent en het dan kunt begrijpen, begrijpen wat  Sahaja Yoga allemaal is, dan zullen jullie inzien dat – wat een voorrecht het voor jullie is om hier te zijn, wat een geluk, wat een beloning voor wat je gedaan hebt. Hoeveel levens worden er beloond door hier aanwezig te zijn. Dit zal jullie helpen om op een oprechtere wijze puja te doen.

Moge God jullie zegenen!