De eeuwige Spirit

Caxton Hall, London (England)

1980-11-10 The Eternal Spirit, Caxton Hall, London, UK, 51' Download subtitles: EN,ES,FR,NL,RU,SK (6)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Nederlandse vertaling versie datum: 2023-0321

Caxton Hall, Londen, UK

10 November 1980

(A yogi introduces Shri Mataji as well as Sir CP who is attending the program for the first time, having just been unanimously re-elected as Secretary General of the IMO.)

Vandaag zullen we een korte sessie houden want jullie zijn vandaag na het programma allemaal uitgenodigd voor het avondeten. De gastheer is mijn echtgenoot die jullie wil uitnodigen en hij zal om ongeveer 8u15 of 8u30 aankomen.

Vandaag gaan we dus denken aan onze Spirit die we helemaal verwaarloosd hebben. We zijn er ons zelfs niet van bewust dat we een Spirit hebben.

Zij die er nu, dankzij Sahaja Yoga, van bewust zijn omdat ze het met hun vibraties kunnen voelen, kunnen ook verloren lopen en het vergeten.

De Spirit is het enige in ons dat eeuwig is, al het andere is vergankelijk en evolutief. Alles evolueert en hoe beter die evolutie verloopt, hoe hoger het niveau waarop de Spirit zich gaat manifesteren. Net zoals zelfs de reflectie van de zon op een steen onbestaand is. En soms, denk ik, is de reflectie van de zon op het meer, de reflectie die in Sahaja yogi’s gevoeld wordt. Als ze het zien, het voelen, vloeit het en kunnen ze de wind in hun handen voelen.

Maar toch is hun aandacht niet volledig verlicht. De Spirit is nog niet volledig naar binnen doorgedrongen. Hij wordt nog maar gereflecteerd. In de spiegel zie je de reflectie van de zon. Maar zelfs dan, kan je haar niet niet reflecteren als je de spiegel verwijdert.

Dat is het verschil: zelfs als je de spiegel van de zon wordt zal je jezelf noch de krachten van jouw Spirit eer aandoen, tenzij hij in jouw wezen doordringt en je in iets nieuws transformeert.

De Spirit is tot jou gekomen als een visioen, een ervaring voor jou, maar de groei van je wezen is nog niet begonnen. En als het dan begonnen is, gaat het zo langzaam dat je in een leven misschien niet veel bereikt. Want je aandacht gaan naar allerlei verschillende dingen. Je werd vanaf het begin verkeerd geïdentificeerd. Vanaf het stadium van amoebe, was je verkeerd geïdentificeerd.

Materie heeft in je leven een grote rol gehad, materie was dus belangrijk. Dus waren alle vijf elementen die in ons aanwezig zijn, voor ons heel belangrijk. Want we kunnen ze zien, ze voelen, we hebben jaren met hen geleefd, duizenden en duizenden jaren. Ze zijn dus een essentieel deel van ons wezen en daarom ben je er zo erg mee geïdentificeerd. Natuurlijk, zonder twijfel. Maar in het levende proces gebeurt het nooit op die manier.

Soms zijn er zaden die zo snel groeien dat ze binnen het jaar nadat ze ontsproten, bomen zijn geworden. In een jaar tijd dragen ze vruchten. Sommige bomen zijn zo, maar sommigen dralen en dralen maar en ze nemen te veel tijd, zo veel dat ze misschien niet volledig ontwikkeld zijn en door om het even welke storm, om het even welke wind of iets gelijkaardig, gewoon omgeduwd kunnen worden. Je moet dus innerlijk een snelle groei doormaken.

Ik heb gezien dat mensen, zelfs na zelfrealisatie, geen aandacht aan hun Spirit besteden. Ik zou vandaag dus aan elke Sahaja yogi zeggen, zichzelf af te vragen: “Waar is je aandacht, meneer?” Of mevrouw. Of juffrouw, wat het ook is. “Waar is je aandacht? Zo kunnen we bijvoorbeeld verwikkeld zijn in het oplossen van iets dat totaal nutteloos is. Vooral in het Westen doen we dat veel meer dan in het Oosten omdat we in het Oosten veel dingen vanzelfsprekend vinden. Maar hier gaan we plannen want we denken dat we met plannen veel bereikt hebben. We gaan plannen om ergens naartoe te gaan, een ticket te kopen, dit en dat te doen, alles wordt te veel gepland. Al de tijd die we verspillen aan iets dat helemaal geen tijd vraagt.

Veronderstel dat je ergens naartoe moet, goed. Eerst en vooral weet ik niet of het zo belangrijk is om ernaar toe te gaan, maar voor sommige mensen is dat veel belangrijker.

Zo kwam vandaag een man met zijn familie langs om mij te zien, speciaal om mij te ontmoeten volgens hem! Ik weet niet in hoeverre ik het mag geloven. Hij wou met mij een speciaal interview, in mijn huis. Hij had dit interview en daarom was ik laat. Hij geeft daar niet om. En nu kan hij niet naar het programma komen want hij heeft vrienden die hij moet zien. Zijn vrouw heeft haar zelfrealisatie niet, hij geeft daar niet om. Omdat zijn vrienden heel vriendelijke mensen zijn, goede mensen die met hem heel goed zijn geweest, hij moet ze zien.

Waar is de aandacht? We hebben al deze verkeerde identificaties, zo ook in het huwelijk. Sommige mensen komen naar mij toe en zeggen “Moeder, we zijn heel gelukkig getrouwd” of ongelukkig getrouwd. Degene die gelukkig getrouwd is, is een even groot probleem als degene die ongelukkig getrouwd is. Van degene die ongelukkig getrouwd is, kan men begrijpen dat hij een probleem is. Maar degene die gelukkig getrouwd is zegt: “Ik moet iets doen voor mijn vrouw. Ik heb niets gedaan. Ik heb haar geen diamanten ring gekocht. Ik moet die voor haar kopen.” “Ik heb dit niet gedaan voor haar, ik moet haar een Rolls-Royce kopen en dit en dat allemaal doen.”

Maar waar is je aandacht? De hele aandacht wordt verspreid over zaken die van geen belang zijn, die geen betekenis hebben, die je nergens bij helpen. Op een subtielere manier gaat de aandacht naar veel andere dingen, zoals bij kinderen. Wat nu kinderen betreft, als ik iets zeg zullen ze zeggen: “Moeder, wil u dat wij onze kinderen verwaarlozen?” Dat is het probleem. Voor kinderen zorgen jullie niet, God zorgt voor hen. Jullie zijn gewoon een instrument van God om voor hen te zorgen. Hoe dichter je bij God staat, hoe beter je omgaat met je kinderen, je weet hoe met hen te handelen, je bent zachter met hen, je kan hun problemen veel beter oplossen als je je kracht van God krijgt.

Maar als je geen interesse hebt in God, dan is hij evenmin geïnteresseerd in jou. Dat is wat we niet begrijpen. We denken dat als we interesse hebben in God, hij ons dan verplicht is. Veronderstel dat je interesse hebt voor een job, dan zal je nooit zo denken dat die job je iets verplicht is. Maar als het over God gaat denken we “Waarom? We verplichten God!” God is jullie helemaal niet verplicht, jullie zijn hem verplicht. De houding bij mensen is zo raar, je kan het je niet voorstellen! De hele tijd voelen ze dat God hen verplicht is en dat zij iets voor God doen. Wat kan je voor hem doen? Denk gewoon op die manier.

Ik ontmoette een dame die zei: “O, hoe kreeg ik die kanker? Ik begrijp het niet. Ik bad altijd tot God.” Volgens haar is het zo: als zij tot God bidt, denkt ze dat ze hem betaald heeft voor zijn werk en moet hij voor haar zorgen! Jij bent hem verplicht voor zijn vriendelijkheid, voor zijn medegevoel. Hij is zo genadig dat hij weet dat je dom bent. Hij weet dat jij dit niet weet. Hij vergeeft je domheid. Hij weet dat jullie naïef zijn, dat jullie kinderen zijn, dat jullie klein zijn, nog niet volgroeid, jullie zijn niet rijp genoeg. Als je egoïstisch bent, vergeeft hij je. Want hij is mededogend. Maar neem het niet als vanzelfsprekend! Neem het niet als vanzelfsprekend! Zij die denken: “We kunnen doen wat we willen en ons gedragen zoals we willen, als we maar tot God bidden. Ja, hij zal alles voor ons doen.” Waarom zou hij?

Waar is onze aandacht? Wat is yoga? In simpele woorden, het brengt je aandacht naar de Spirit. Dit is yoga. Wat doet de Kundalini? Zij brengt je aandacht omhoog en brengt haar naar de Spirit.

Je kan God pas kennen nadat je de Spirit kent, niet eerder. Daarom hebben alle religies gefaald. De incarnaties die kwamen om deze religies aan te brengen, zeiden dat herhaaldelijk. Zo zei bijvoorbeeld Christus dat je opnieuw geboren moest worden. Goed, als je opnieuw geboren moet worden.

Wat deden we? We vonden mensen waarvan verklaard werd dat ze je wedergeboorte konden geven. Ze zullen dus beschikken over water op een heel mooie plek in de kerk en je loopt er heel plechtig naartoe en ze brengen wat water aan op je hoofd en ze zeggen: “Nu ben je opnieuw geboren!” En je aanvaardt dat! Je aanvaardt dat gewoon!

Je weet dat ik in een christelijke familie geboren werd en als kind lachte ik ermee. Ik zei dan “Welke schijnvertoning is dit?” Ik dacht dat ze gewoon als kinderen aan het spelen waren. Hoewel ik een kind was dacht ik echt dat ze speelden. Ik wist niet dat ze het ernstig namen. (Gelach) Echt, ik wist het niet tot heel wat later. Toen ik opgroeide was ik verrast dat ze het ernstig namen! Ik bedoel, ze geloofden erin, ze geloofden dat ze de wedergeboorte kregen, en “het is het doopsel, zo moet het gebeuren”. Ik voelde het echt. Ik was verwonderd. En dat mensen hierdoor bevredigd werden, verwonderde mij nog meer Ze stelden het niet in vraag, vochten het niet aan, zeiden er niets over, of ze werkelijk hun zelfrealisatie hadden of niet? “Ben ik werkelijk herboren?”

Het gebeurt op dezelfde manier bij de Hindoes, ze begaan dezelfde absurditeiten. Ze doen hetzelfde.

Als een kind ongeveer acht jaar oud is, of laat ons zeggen tussen vijf en acht jaar oud, noemen ze dat een ‘yajnopavit samskara’ (de ceremonie van de gewijde draad). Op die dag nodigen ze veel mensen voor de maaltijd, want bij ons zie je, moet alles gepaard gaan met een maaltijd! Daar gaat de aandacht het meest naartoe (voedsel)! En dan is er een grote plechtigheid en dan een grote puja en zo meer. En de brahmanen, die niet met God verbonden zijn, doen de hele puja en de verering en al het andere en God is daar helemaal niet aanwezig! En dan krijgt die man een draad die gaat bevestigen dat hij een brahmaan is, hij krijgt die van iemand die zichzelf heeft uitgeroepen tot brahmaan! Het is allemaal zelfbevestiging en valsheid! Voor iemand zoals ik was het zeer verrassend! En ik vroeg mij af: “Wat is er met deze mensen aan de hand?” Hoe komt het dat ze al deze zaken in eigen handen hebben genomen? Waarom stellen ze eens en voor altijd zichzelf niet in vraag? “Waar zijn we mee bezig?” Niet alleen dat, maar ik zag dat ze volledig gehypnotiseerd waren door de gedachte dat ze het juiste deden.

Elke maandag hoor ik de mensen naast mijn huis zingen. Wat zingen ze? Alleen God weet het! Op een goed georganiseerde manier komen ze gewoon om hymnen en soortgelijke dingen te zingen die geen betekenis hebben en God niet zullen bereiken. Waar is hun aandacht?

De aandacht moet op de Spirit zijn en dat is niet mogelijk tenzij er binnen in jou iets gebeurt. Maar zij die deze aandacht opzochten, zij die vroegen: “O Heer, hou mijn aandacht op God en op zoeken,” zijn de mensen die gezegend zullen worden, niet de mensen die hun aandacht elders hebben. Veronderstel dat ze ’s morgens naar de kerk gaan en de volgende dag naar wedstrijden en de derde dag naar iets anders. Op zondagmorgen staan ze weer in de kerk, regelmatig. En ze zeggen: “Ik ga regelmatig naar de kerk!”

De aandacht moet op de Spirit zijn, zowel voor als na de zelfrealisatie. Veel mensen vragen ons: “Moeder, wat zouden mensen dan moeten doen voor ze de realisatie hebben?” Ze moeten hun aandacht op de Spirit houden en erom vragen: “O Heer, breng mijn aandacht op mijn Spirit.” En niet dingen aanvaarden die vals en zinloos zijn. Want eens je iets gaat aanvaarden dat vals is, gaat het je domineren. Het is een vicieuze cirkel: je moet ermee verder en je weet niet waar je staat. En als je het dan beseft, zie je dat je te oud bent om het op te geven en je gaat er op één of andere manier mee verder. Het is als een vergiftiging.

Alle valsheid van de wereld is vergiftigend! Want als het niet vergiftigend of hypnotiserend was, waarom zouden mensen ermee doorgaan? Ik bedoel, wat mij betreft, ik begrijp het niet; als het vals is, waarom zou je er dan mee doorgaan? Natuurlijk kan je het spelen. Dat is iets anders, gewoon om te spelen. Gewoon zoals kinderen, ze bouwen alles.

Als je zegt, laat hen in het zand, dan zullen ze een groot kasteel bouwen, een huis bouwen en ze zullen een koestal maken en zo meer. En (daarna) zullen ze alles gewoon afbreken, alles opruimen. Ze weten dat het een spel is geweest. Ze zijn er zich van bewust. Als dat bewustzijn aanwezig is, dan kan men zeggen dat deze mensen zoekers zijn.

Dat is de categorie van zoekers die niet tevreden is met valsheid en de waarheid wil vinden. Nu is de waarheid dat de Spirit zich in jou bevindt en dat jij de Spirit bent. Jij bent de schoonheid, de zegen en de vreugde van die Spirit. Dat is wat jij bent. Je kan je Spirit niet voelen omdat je aandacht daar niet is. Maar je Spirit bestaat, is in jou aanwezig, wachtend op een moment dat komt, om je bewuste zijn te betreden, om door jou gevoeld te worden op je centraal zenuwstelsel. Het is er allemaal, in jou ingebouwd.

In zijn waanzin beseft de mens niet dat God hem met een bepaald doel van amoebe tot dit stadium heeft gebracht. Achter alles zit een groots doel, en het doel is dat jij je Spirit moet leren kennen waardoor je het Koninkrijk van God kan betreden. Je moet het Koninkrijk van God betreden. Hoe? Wat is jouw vrijgeleide? Het is je Spirit. Want wanneer de Spirit in jou gaat schijnen, ga je transformeren. Je gaat je omvormen tot een nieuw wezen, tot een nieuwe persoonlijkheid met een nieuw bewustzijn en dan ben je een andere persoon. Je prioriteiten veranderen.

Maar diegenen die niet echt goede zoekers zijn, zullen misschien een driebeenswedloop houden zoals ik dat noem. Ze zullen zich met iets anders identificeren. Wat is een driebeenswedloop? Het betekent dat je met één been vastgebonden wordt aan iemand anders. Dit zou je werk kunnen zijn, dit zou om het even wat kunnen zijn waaraan je bent vastgebonden en de vooruitgang verslapt, vermindert.

De vooruitgang in Sahaja Yoga kan er alleen komen als je aandacht op de Spirit is. Hoe voed je dat? Dat is een andere zaak. De enige oplossing is collectiviteit. Iemand die niet collectief gevoed wordt kan niet groeien. Hij kan niet groeien, wat hij ook probeert.

Dit zijn twee heel belangrijke punten in Sahaja Yoga en je moet begrijpen dat deze collectiviteit binnen in jou moet gekweekt worden. Maar wat word je? Wat word je eigenlijk na je groei? Je wordt een collectief wezen. Je moet jezelf dus in de collectiviteit voeden. Mensen begrijpen dit eenvoudig gegeven niet, dat je een collectief wezen moet worden. En als die voeding niet in je groeit, dan ben je helemaal geen Sahaja yogi. Dan heb je gewoon een ervaring van je ego of je superego. En dit is zeer belangrijk. En dit is niet mogelijk door te zeggen dat jullie broers en zussen zijn en zo meer, ik weet dat. Het is verkeerd. Het is een ander spel. Net zoals het doopsel is het een ander spel te zeggen; “O, we zijn allemaal verenigd en we zijn broers en zussen en niets zou ons daarvan mogen weerhouden.” Op sociaal vlak zijn we misschien in orde, maar politiek misschien niet, of economisch gezien niet en allerlei zaken kunnen opkomen.

Maar na de realisatie, wanneer de Kundalini door de zeven chakra’s opstijgt en doorbreekt in jouw Sahasrara, dan ga je de vibraties beginnen voelen, ga je de koele bries in je handen voelen. Op die manier spreekt je Spirit je aan. De verbinding is gemaakt. Je bent met de Spirit verbonden. Dat is het teken. Als je niet verbonden bent, moet je verbonden worden, dan kunnen we erover praten. Voor je verbonden bent, waarover kan je dan praten? Wat valt er te zeggen.

Veronderstel dat deze microfoon niet verbonden is, hoe gebruik ik hem dan? Zeg het me. Is er een manier? Zo eenvoudig is het. Alles wat jullie zo ingewikkeld hebben gemaakt is zo eenvoudig. Voor mij, een eenvoudig iemand, is het niet te begrijpen.

Ik bedoel, er moet een verbinding zijn of niet? Elke telefoon moet verbonden zijn met het hoofdnet of niet? De verbinding moet er dus zijn. En eens we beslissen dat de verbinding er moet zijn, wat doen we er dan aan? Dan beoefenen we Sahaja Yoga.

Wat is Sahaja Yoga? Het is het recht van elke zoeker om verbonden te zijn met het Goddelijke. Dit doe je zonder twijfel op een rechtmatige manier. Ik kan jouw recht niet aanvechten. Het is jouw recht.

Stel bijvoorbeeld dat een regering beslist dat alle mensen jonger dan zestien elk vijf pond moeten krijgen. Goed, zolang je jonger bent dan zestien heb je een recht en de regering zal ervoor zorgen dat die belofte wordt ingelost, niet? Op dezelfde manier wordt jullie in deze moderne tijden beloofd dat al diegenen die er naar vragen de realisatie zullen krijgen. Wat voor een belofte is dat! Stel je voor! En gebruik mij om dat doel te bereiken, of gebruik Sahaja yogi’s. Dit werd in vele geschriften beloofd, door veel incarnaties.

De tijd is gekomen en ik moet jullie zelfrealisatie geven. Er moet aan meer en meer mensen realisatie gegeven worden, aan al wie het vraagt. Het kan natuurlijk aan niemand opgedrongen worden! Dit is jouw recht! Het is jouw recht om te vragen om je bezit, maar als niemand het vraagt zal de regering er niet op terugkomen en zeggen: “Neem het alstublieft, we vragen het, we vallen aan je voeten.” en zo meer. Doen ze dat? Zo gaat ook niemand aan je voeten vallen, maar als je er om vraagt dan is het jouw recht en kan je het krijgen. Het verschil is echter dat het een recht is dat volledig moet aangewend worden.

Als je een recht vraagt zoals “Ik wil de gouverneur van een bepaalde plek worden,” dan zou je in staat moeten zijn om die kracht op jou te nemen. Als je denkt dat je het recht hebt moet je op dezelfde manier de kracht van de Spirit binnen in jou, op je nemen. Je moet je aandacht op jouw Spirit houden.

Nu is het hele systeem van de Spirit zo dynamisch en boven het menselijk begrip dat je er plots door verrast en verwonderd wordt. Eerst en vooral ben je verwonderd. Dan ga je denken: “Hoe kan het zo eenvoudig zijn? Hoe kan het zo gemakkelijk zijn?” Ik bedoel, het is niet eenvoudig! In de zin dat jij van amoebe tot dit stadium werd opgebouwd. Is dat een eenvoudige taak? Kan je van een hond een mens maken? Of zelfs een paard, dat je heel graag hebt. Kan je dat? Zoveel mensen maken, uitgaand van amoebes, is dat niet moeilijk? En als je zo gemaakt bent, dan moet die evolutie in jou iets teweeggebracht hebben, iets in jou opgebouwd hebben.

Als het uitwerkt lijkt het eenvoudig, maar dat is het niet. Er is een enorme achtergrond die wordt uitgewerkt om je tot dit stadium te brengen, gewoon om jezelf te kennen. “Ken jezelf” eenvoudige woorden. Het is te eenvoudig voor het menselijk begrip en daarom is het te moeilijk. Want ze kunnen niet omgaan met eenvoudige dingen.

“Ken jezelf”. Wat is ‘jezelf’? Als je het iemand vraagt, “Ja, ik ken mezelf zeer goed.” “Nu, wat ken je over jezelf?” “Ik ga graag op café!” Dat is ‘jezelf’! “Ik word graag iets groots.” “Ik zou graag …” Is dat wat je over jezelf kent?? Wat je graag zou hebben? Of anders is het, “Ik ben bang.” “Ik ben angstig.” “Ik geloof dit niet.” “Ik doe dit niet.” Is dat de ‘ik’ die je bent? Is dat het? Daarna zullen ze zeggen: “Ik ben er niet zeker van.” Maar als je het Zelf bent dan is dat absoluut en dat is zekerheid, dat is wat je bent. Je weet dat dit het is. Wanneer je spreekt als de Spirit, dan heb je geen twijfels, helemaal geen twijfels, want het absolute is in jou gevestigd.

Neem bijvoorbeeld tien Sahaja yogi’s, tien kleine kinderen die gerealiseerde zielen zijn, en je laat hen voor iemand staan en je vraagt hen: “Wat is er met deze man aan de hand?” Ze zullen onmiddellijk zeggen: “Deze meneer heeft een probleem met deze vinger of met deze vinger.” Ze zullen allemaal hetzelfde zeggen, met de ogen dicht. Iedereen zal hetzelfde zeggen. Ze zullen elkaar niet bekritiseren want iedereen zal hetzelfde voelen. Alle kinderen zullen hetzelfde voelen. Je kan kinderen niet om de tuin leiden. Ze zullen zeggen: “Ja, ze blokkeren op deze vinger!” En dan vraag je de persoon in kwestie: “Hebt u bronchitis?” Dan antwoordt hij: “Ja dat is zo!” Of iets gelijkaardigs. Zelfs de lever, om het even wat dat zelfs niet door dokters is vastgesteld. Dat geldt niet alleen op fysiek vlak, op emotioneel vlak evengoed.

Een tijdje geleden ontmoette ik een dame en ik vroeg haar: “Gelooft u in iets?” Ze zei: “Ik geloof in helemaal niets!” Wat is dat voor iets? Ik ontmoet de ene persoonlijkheid na de andere, ik zeg het je! De ene al ‘beter’ dan de andere! Ze zei: “Ik geloof alleen in mezelf.” “Goed, het maakt niet uit!” Zelfs dan ga ik ermee akkoord dat je in jezelf gelooft.

Maar waar is je Zelf? Waar is je Zelf, waar geloof je in? Wanneer dat Zelf zich manifesteert, dan heb je geen vragen, dan heb je geen twijfels, dan weet je dat het dit is. Dan heb je geen vragen over wat dan ook, je weet alles. Dat is wat de vibraties je zeggen. Dit is de Spirit die het je zegt. De Spirit binnen in jou zegt het je. Je vraagt de Spirit: “Wat moet er gebeuren?” Je stelt om het even welke vraag.

Ik werd bijvoorbeeld geboren in een christelijke familie en in India vonden mensen het heel raar dat een dame die verondersteld wordt ons moksha en zelfrealisatie te geven, christelijk zou zijn, want ze dachten dat ze een brahmaan of zoiets zou moeten zijn. Op een manier ben ik een brahmaan want ik ben een gerealiseerde ziel. Ik hoor niet bij een kaste of een gemeenschap, maar ik ben een gerealiseerde ziel.

Dus stelden ze mij een vraag: “Moeder, hoe komt het dat u als Christen geboren werd? Ik zei: “Goed, vraag aan je vibraties of Christus de zoon van God is.” Stel je voor, dit aanvaarden is voor Hindoes en Moslims zeer moeilijk. En de vibraties vloeiden en de meest orthodoxe Hindoes aanvaardden het onmiddellijk. Ze hebben één voordeel, namelijk dat ze weten dat de koele bries de enige manier is om uit te maken dat je Spirit vloeit, het is de enige manier. Ze weten dat en het is een voordeel voor hen. Maar ze gaven dat allemaal op en er gebeurde een revolutie in hen!

Stel je voor, Hindoes in India, zo’n orthodoxe mensen die ook door Moslims werden gedomineerd. Nu reciteren ze de naam van ‘Allah hu Akbar”! Ze proberen de ‘namaz’ te kennen. Ze proberen de ‘namaz’ te doen. Al dit fanatisme zal vernietigd worden, absoluut neergeslagen worden, zodra de Spirit zich gaat manifesteren. Want alleen de waarheid zal aanvaard worden. Zo hebben we ook veel Moslim volgelingen: ze hebben Christus aanvaard, ze hebben Ganesha aanvaard, ze hebben alles aanvaard want met de vibraties zie je dat de waarheid aanwezig is!

Fanatici zullen ook moeten bijdraaien. Maar als eersten zullen zij die fanatisme in twijfel trekken, het krijgen. Hoe kan om het even welke fanaticus het juist hebben? Want ze spreken over God en ze staan tegenover elkaar. Hoe kan dat? Maar zo is het. Als je praat met een fanaticus die een hevige Moslim is en met een hevige Hindoe, ze haten elkaar! Ze kunnen niet begrijpen hoe God hen schiep, hoe de Ene hen beiden kon scheppen. Ze denken dat ze afzonderlijke goden hebben! Ik weet niet hoe ze verdergaan met hun fanatisme want ik kan het niet begrijpen.

Maar de volledige waarheid over alles, kan je weten door jouw vibratorisch bewustzijn! En dit vibratorisch bewustzijn krijg je door je aandacht die verlicht is door je Spirit. De Spirit verblijft binnen in ons. Hij weet de hele tijd wat we doen. Hij is degene die al onze gevoelens kent, waar we ook naartoe gaan. Maar wanneer diezelfde Spirit onze aandacht verlicht, dan wordt dat waarvan hij geniet, of als hij van zichzelf geniet, onze ervaring. Want de Spirit is collectief bewust en wij worden collectief bewust. Die mensen die niet collectief bewust zijn, zijn geen Sahaja yogi’s, ze zijn het gewoon ‘zogezegd’.

Eerst komt het collectief bewustzijn in ons, als we de koele bries in onze handen voelen waaien en we alle vingers voelen en alle chakra’s. Sommigen voelen het niet in de handen als hun Vishuddhi niet in orde is, maar dan nog kunnen ze het in zichzelf voelen. Alsof er kunstgrepen zijn zoals de elektriciteit die het overneemt als het gas uitvalt! Dat werkt ook bij veel mensen. Je kan in jezelf voelen waar het probleem zit en je kan de chakra’s voelen.

Dat is het eerste wat met jou gebeurt, is namelijk dat je de collectiviteit in jezelf voelt Je voelt dat je een collectief wezen bent. Je voelt ook voor jezelf wat in je blokkeert, waar je blokkeert. En dan uiteindelijk ga je beginnen voelen dat je je collectiviteit gaat voeden. Dit is een gegeven dat in een individualistische maatschappij gemist wordt. Want het geheel van de individualistische maatschappij is gebaseerd op competitie en er is in Sahaja Yoga geen competitie. Het is juist andersom. Je voedt je met andere mensen. Iemand die niet kan omgaan met andere Sahaja yogi’s is zeker en vast iemand die er uit gaat stappen.

Je moet jezelf voeden met collectiviteit. En eens je dat gaat doen, op een of andere manier heb ik gezien dat het soms met bepaalde mensen klikt. Maar aan bepaalde mensen blijf ik zeggen: “Zo, op die manier.” en ik probeer het op verschillende manieren uit te werken. Het klikt nooit. Maar met sommige mensen klikt het plots en ze worden andere mensen. Iedereen bevestigt dan: “O, ze zijn nu zo lief geworden” Maar sommigen gaan er gewoon zomaar mee door, als doornen en wie ze ook aanraken, wordt bang. En dan zegt die persoon; “Goed ik ga weg. Ik praat met niemand meer, ik doe dit niet meer. Ik hou me stil.” Dat is het enige wat ze kunnen doen. Ze kunnen die doorn niet uit zichzelf halen en één worden met anderen, omgaan met anderen. En als dit gebeurt moet je weten dat er iets verkeerd is. Waar ga je tenslotte je voeding halen?

De Spirit schijnt, de zon schijnt, maar jouw levensboom moet zijn voeding krijgen van de collectiviteit. Eens je dat beseft, doet het wonderen gebeuren. Het heeft wonderen doen gebeuren met zoveel mensen overal ter wereld.

Maar er bestaat voor mensen een nog groter gevaar als individualisme aanzien wordt als iets groots, als mensen denken individualistisch te zijn in hun houding betreffend hun voorkeuren, keuzes en beslissingen. Over elk klein ding zullen ze beslissingen nemen. Waarom? Wat is het voordeel? Wat heb je ermee gewonnen zoveel energie te verspillen in het nemen van beslissingen? Of je nu de vis met frietjes neemt, of de hamburger! Wat betekent het? Waarom er zoveel energie aan besteden? Waar is je aandacht? Al deze zaken, deze houding is alleen maar ego-georiënteerd en competitief. En ook alle media die worden gebruikt, proberen dit gewoon uit te buiten. Zo kan iemand zeggen: “Als je de sigaar hebt is het genoeg, je hoeft de Rolls-Royce niet.” of zoiets. Dus ga je als een dwaas een sigaar kopen. Maar als ze het op televisie zeggen, dan zullen de helft van de mensen het doen, alsof ze geen hersenen hebben om te gebruiken.

Zo is het een gekke wereld. Maar op een zekere manier is het dat niet want jullie zijn zoekers. Heb je ooit zoveel zoekers gezien? Zoekers naar de waarheid. Ze maken er niet alleen aanspraak op, ze menen het. Ik weet dat ze het menen. Ze maken er niet alleen aanspraak op. Het is voor hen geen modeverschijnsel, ze menen het echt. En ik ben er echt heel blij om dat er zoekers zijn, mensen die zoeken, die eerlijk en intelligent zijn en die willen weten wie ze zijn.

Zoals ik zei, zullen we vandaag een kort programma houden. En er komt geen einde aan mijn lezingen. Ik weet niet hoeveel lezingen ik nu al heb gehouden, ik ben de tel kwijt! Dit is gewoon om je aandacht een beetje stabiel te krijgen, dan stijgt de Kundalini op. Als dat niet gebeurt kan je aandacht niet naar binnen gaan. Eens het gebeurt, wordt je aandacht naar binnen getrokken. De hele aandacht gaat naar binnen, zij wordt gedragen en naar dit punt gebracht, waar zij doorbreekt.

Dit is de zetel van je Spirit (in de Sahasrara), terwijl de zetel (van de Spirit) in je hart zit. En je bent gezegend met je zelfrealisatie. Nu moet de groei komen, namelijk dat je je aandacht naar de Spirit toe moet doen bewegen. En wanneer dat gebeurt, dat je Spirit je aandacht domineert, dat je aandacht de Spirit wordt, dan start Satchitananda.

‘Sat’ is de essentie van je bewustzijn, is de waarheid. Via je bewustzijn ken je de waarheid. ‘Chit’ is de aandacht en ‘anand’ is (de vreugde van) de Spirit. De essentie van de Spirit is vreugde. Al deze dingen worden één. Dat moet gebeuren. Dan gaat de groei veel sneller. Als het halfbakken is, is de groei minder. En de groei moet in je collectiviteit gevoeld worden, niet in hoe je bepaalde dingen organiseert en zo meer, neen! In de collectiviteit. Wat je voelt over de hele wereld, hoe je met de hele wereld verbonden bent. Wat doe je eraan? Kan je het voor hen uitwerken? Waar is je aandacht? Weer.

Zodra je op je Spirit terugvalt zal je je over het hele universum zorgen maken. Dat zal er gebeuren. De prioriteiten zullen veranderen. “O, ik ben hier, ik ben de Spirit. En dit is niet mijn werk. Dit is nutteloos, dit is niet voor mij bedoeld.” En de aandacht zal van alle wereldse, grofstoffelijke zaken naar het spirituele beginnen gaan. Maar hierdoor word je zo dynamisch dat alle materiële zaken zo gewoon zullen uitwerken. (Shri Mataji klikt met de vingers) Je zal met materiële zaken geen problemen kennen, ze zullen uitwerken.

Ik zal je zo enkele voorbeelden geven: je weet dat ik een getrouwde vrouw ben en dat ik kleinkinderen heb. Ik beheer mijn huis zeer goed en ik heb een huishouden dat een marathon is! Ik bedoel daarmee dat jullie allemaal een estafette wedstrijd lopen maar ik een marathon. En het werkt uit. Buiten dat worden er ook zoveel problemen opgelost. Ik zal je een eenvoudig voorbeeld geven.

Sommige meisjes komen uit Australië. Ze vertelden me daarover dat ze veel problemen hadden opgelost. Eén van hen was heel lief en vertelde dat er een dame was die heel erg naar India wou komen om me te zien, maar ze had niet genoeg geld. Nu is geld iets totaal materialistisch. En haar kleine kind, haar dochtertje wou ook graag komen. En het meisje ging naar een rommelmarkt of zoiets. Ze verzamelde hier en daar wat snuisterijen en ging naar de rommelmarkt. En ze ontdekten dat ze plots een zeer dure gouden armband had, die verkocht werd voor de exacte som geld die nodig was voor het ticket van moeder en kind. Exact! O, dit is niets.

Er zijn veel mensen die meemaakten hoe het op materieel vlak uitwerkt. We hebben hier bijvoorbeeld een doctor in de Fysica, die zijn doctoraat deed, jarenlang, ik weet niet meer juist hoeveel jaren. En hij bracht me zijn thesis en zei: “Moeder, ik kan er niet meer aan doen, nu kan ik het zelfs niet mooi maken. Ik kan het niet laten inbinden en zo ga ik het nu indienen. Ik heb er genoeg van. Ik heb mijn laatste cent uitgegeven.” Ik zei: “Goed.” Ik gaf het ding gewoon een bandhan. Hij zei: “Gaat u het niet lezen?” Ik zei: “Neen, wat valt er te lezen? Het is in orde.” Je zal het niet geloven, de volgende dag ging hij naar die man toe en hij werd doctor in de fysica! Zo werken materiële zaken uit.

Krishna zei het: “Yoga kshema vahamyaham”. Yoga, als je je yoga krijgt, als je met God verbonden bent, dan zorgt hij voor jouw kshema, jouw welzijn. Het is zo eenvoudig om te begrijpen.

Er is een andere eenvoudige waarheid die je zou moeten begrijpen: als we niet met hem verbonden zijn, hoe kan hij dan voor ons zorgen? We moeten met hem verbonden zijn: zo weten we wat hij verlangt, wat zijn manier van doen is, hoe we hem kunnen behagen. We weten wat we moeten doen en kunnen we vragen wat we willen. Je moet het zelfs niet vragen! Je zal verrast zijn hoe dingen voor je uitwerken: hoe je familiale relaties verbeteren, hoe je sociale relaties verbeteren, hoe je economische relaties verbeteren. Al deze zaken bevinden zich in je chakra’s. En naarmate de Kundalini opstijgt, gaat ze zijdelings uitspreiden en ga je het effect voelen.

Het eerste wat je krijgt is het materiële en het fysieke en zo komt het dat we, zoals je weet, mensen hebben genezen van kanker en andere dingen. Zomaar! (Shri Mataji klikt met de vingers) Mensen begrijpen niet hoe we dat deden, maar we deden het.

Omdat de Spirit het dynamisme binnen in ons is, daar gaat het om. Zoals een diamant die in een ring wordt gezet, in de grond wordt begraven, voor altijd behoed, gewoon om hem uit de problemen te houden en dan plots ontdekt wordt. En daarom is dat alles wat we zoeken. De basis van ons bestaan is niets anders dan onze Spirit. Dat is de basis, dat is de adhara, dat is de ondersteuning.

En voor ons zou het een speciale zegen moeten zijn want onze heer Jezus Christus was de belichaming van die Spirit. Hij kwam op deze aarde alleen om je de weg van jouw wederopstanding te tonen. Het is een speciale zegen voor ons. Maar van hem hebben we ook een fanatiek gedoe gemaakt. Wij zijn ‘grote’ mensen! Geef mensen iets en ze weten als geen ander hoe er een boeltje van te maken! Dat heb ik ontdekt. Hij werd gekruisigd: dat was nog in orde, want hij kan niet gekruisigd worden, hij kan niet gedood worden. Dat weet ik. Maar de manier waarop hij verduisterd wordt en hoe hij uit de realiteit wordt geplukt om in iets onjuist te worden neergezet, dat is zo shockerend en zo vernederend, je kan het je niet voorstellen. Wat ook gedaan werd is gedaan.

De kwaliteit van de Spirit is vergeving. Het symbool van de Spirit is Christus. En hij heeft ons de kracht gegeven om te vergeven, want hij bezit de kracht om te vergeven. Hij is de kracht van de vergeving. Hij is de oceaan van vergeving. Hij is dus zo krachtig dat hij je met vergeving zuivert. Hij zuivert je gewoon door je te vergeven. En zo werkt het uit.

Je moet dus proberen om in je hoofd geen schuldgevoel op te bouwen. Dat is het enige wat de meeste Christenen doen, neerzitten en schuldgevoel opbouwen waardoor ze dit deel van deze chakra (linker Vishuddhi) verknoeien. Het is verwonderlijk hoe dit schuldgevoel tot ons is gekomen. Misschien door de psychologen of de biecht, ik weet niet wat het was. Ze zijn schuldig in hun verbeelding. En dat is net heel triest. Het helpt niet. Je bent niet schuldig. Je bent de Spirit. Welke misdaad kan de Spirit begaan? Niets! Je moet er wel uit komen om dat te worden. Dat gaan we dus doen. Laat ons het uitwerken.

We hebben hier enkele nieuwe mensen. Ik ben er zeker van dat het gaat uitwerken. Maar voor alle nieuwe mensen moet ik nu één ding zeggen: Sahaja Yoga is niet iets waarbij je gewoon naar een programma gaat en weer naar buiten stapt. Het is gevaarlijk dat te doen. Als je je zelfrealisatie krijgt en je Sahaja Yoga niet erkent, dan zal het voor jou heel moeilijk zijn om naar Sahaja Yoga terug te komen. Begrijp dat alstublieft, als je de weg hebt gevonden, verlies hem dan niet. Tracht hem te volgen. Ik heb niets te verkrijgen van jou.

Jullie moeten iets verkrijgen, dat is je recht. Je neemt het beter aan.

Moge God jullie allen zegenen.

Over de chakra’s en zo meer: we hebben wat documentatie die je zelf kan bekijken en lezen zodat je het kan begrijpen.

Is dat er? Laten we nu dus onze handen zo leggen en we zullen het uitwerken.