Je bent deel van het Goddelijke Wezen

Caxton Hall, London (England)

1980-12-01 You Are Part Of The Divine Being London Source NITL HD, 92' Download subtitles: CS,EN,FI,FR,NL,ZH-HANS,ZH-HANT (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

“Je bent deel van het Goddelijke Wezen”. Caxton Hall, London (UK), 1 December 1980.

NlTVD2020-1220

Ik kon jullie niet allemaal in mijn huis ontvangen, dus dacht ik dat ik beter hierheen kon komen, waar er plaats is voor jullie allemaal!

En vandaag is de laatste dag voor onze Sahaja yogi’s (voor Moeders reis naar India).

We moeten enkele heel belangrijke dingen over onszelf en onze Goddelijke organisatie begrijpen.

Ik kan het enkel in grote lijnen vertellen, geen individuele problemen en individuele zaken omdat jullie niet langer individuen zijn. Jullie zijn deel geworden van het Goddelijke Wezen en jullie zijn ontwaakte cellen en dus moeten we in algemene zin begrijpen wat we eraan moeten doen.

Het eerste wat we moeten weten is dat we gerealiseerde zielen zijn, en dat jullie de Zelfrealisatie gekregen hebben en dat jullie heiligen zijn, dat jullie alle krachten hebben die een heilige kan hebben. Geen enkele heilige heeft ooit meer krachten gehad dan jullie hebben, wat zich aan het manifesteren is. Geen enkele heilige had de kennis die jullie vandaag hebben.

Jullie zullen verbaasd zijn – geen van de boeken die tot nu toe geschreven zijn, hebben jullie kunnen vertellen over het spirituele wezen dat in jullie aanwezig is, zoals jullie dat door Sahaja Yoga hebben leren kennen. Men moet het accepteren. Het is zo. Wie onder hen, wie er ook boeken heeft geschreven – zelfs, zou ik zeggen Adi Shankaracharya, hij kon zoveel dingen die jullie weten niet uitleggen. Maar het niveau van Adi Shankaracharya is erg hoog, of mensen van zijn type – Markandeya of Boeddha. De kwaliteit is zeer hoog, want ze zijn extreem zuivere mensen – zuiverheid. Ze hebben individuele verlossing van een zeer hoge graad bereikt. Terwijl jullie beter jullie collectieve verlossing hebben bereikt. Maar individueel zijn ze van een heel hoge kwaliteit. Ze hadden bijvoorbeeld geen twijfels over de Goddelijke Kracht, ze hadden geen twijfels over God. Ze hadden nooit enige twijfel en ze waren zeer waardig. En ze hebben zich nooit druk gemaakt over hun kleine problemen in het leven. Voor hen was dit te bekrompen om over na te denken.  We besteden heel veel tijd aan alles wat onbeduidend is. Ik weet dat we het moesten doen omdat we tenslotte mensen zijn en in Sahaja yoga komen met onze menselijk bewustzijn en dan hebben we onze Zelfrealisatie gekregen. Dus de tijd om ons te zuiveren is heel erg kort. Terwijl zij zoveel tijd hadden om zichzelf te zuiveren.

Mozes was bijvoorbeeld een incarnatie, een zeer zuivere vorm van een persoonlijkheid of, bijvoorbeeld Jezus was een incarnatie, absoluut de zuiverste vorm van incarnatie. Maar zij zijn er om onze idealen te zijn, terwijl wat wij gedaan hebben, is om van mensen tot profeet te evolueren.

Dus jullie begrijpen beide dingen heel goed, wat de zwakheden van de mens zijn, wat hun problemen zijn, hoe ze afdrijven van de realiteit, hoe ze misleid worden. Maar toch gebruiken we onze vibratorische kracht niet zoals we die zouden moeten gebruiken. En dit is het punt dat ik je wil vertellen – dat jullie allemaal vibratorische krachten hebben. Wanneer we onze vibratorische krachten beginnen te gebruiken, weten we ook niet met welke waardigheid, met welk protocol we deze krachten moeten gebruiken. Het is de kracht van de godheden in ons en het is een ritueel waarmee we hun kracht in ons laten werken.

Zoals jullie weten deden mensen uit de oudheid veel wonderen door deze kracht, maar ze waren zeer waardige mensen. Er was geen lichtzinnigheid in hun karakter en geen nutteloze problemen in hen, die absoluut van geen enkele spirituele waarde waren. Wanneer je je vibratorisch bewustzijn gebruikt, moet je het niet gebruiken voor nutteloze krachten zoals bijvoorbeeld naar een bioscoop gaan en er is veel verkeer en je denkt: “Er is veel verkeer en dus moet ik mijn vibratorische kracht gebruiken om die plek te bereiken”. Omdat het frivool is, het heeft geen belang. In Sahaja Yoga maakt het niet uit of je naar een bioscoop gaat of niet. Waar het om gaat is: welke zijn je spirituele krachten, hoever ben je gekomen in je spiritualiteit. Het (de bioscoop) doet er helemaal niet toe. Je bent een heilige, en welke heiligheid je bereikt binnenin jezelf is het voornaamste probleem.

Daarnaast hebben al de rest van de dingen die je hebt geen betekenis. Of al deze problemen hebben geen betekenis in de spiritualiteit.

Dus alle Sahaja yogi’s moeten zich realiseren dat ze nu opnieuw geboren zijn en jullie zijn mensen met een nieuw bewustzijn en jullie moeten die waardigheid hebben.

Ik geef een voorbeeld omdat ik vandaag met iemand aan het praten was. Als je iemand een soort van een bandhan geeft, dan draai je hand je gewoon zo of zo. Dit is niet de manier waarop het zou moeten worden gedaan. Je handen zelf moeten worden gerespecteerd, want dit zijn de handen van een heilige. En alle godheden verblijven op je handen en vingers, dus wanneer je ze een bandhan moet geven of wat dan ook, dan moet je ze fatsoenlijk gebruiken. Gebruik ze op zo’n manier dat het waardig is om het te doen. Elke onwaardigheid of goedkoop gedrag moet absoluut worden vermeden.

Wanneer jullie met elkaar omgaan, moeten jullie weten dat jullie nu allemaal in de stroming van de Goddelijke Kracht zijn. Jullie moeten elkaar respecteren en echt van elkaar houden. Jullie moeten respect hebben omdat jullie allemaal heiligen zijn. Elke heilige moet een andere heilige respecteren. Dat is het minimum van het minimum. En als jullie elkaar niet respecteren, zullen jullie chakra’s uit balans raken, vooral de Vishuddhi, omdat het een collectief ding is. En ook Moeders chakra zal uitvallen omdat jullie gevoel van veiligheid jullie collectiviteit is. En de liefde tussen elkaar moet niet alleen verzorgd worden, maar moet ook gevoed en vereerd worden en het zou een deugd moeten zijn. Jullie mogen elkaar niet behandelen zoals mensen elkaar behandelen. Nee! Het is een kostbaar iets. En zelfs als je praat met iemand die erg nabij is – je broer, zus, man, vrouw – moet je hen respecteren, je moet respecteren, anders heeft het geen betekenis.

Je moet je ouders veel meer respecteren dan je ooit hebt gedaan, omdat ze Sahaja yogi’s zijn, omdat ze heiligen zijn en ze zijn je ouders. Allereerst staat respect centraal in de relatie met elkaar. En respect zonder liefde heeft geen betekenis. Respect en liefde voor elkaar. Of iemand nu hooggeplaatst is in het leven of laaggeplaatst is in het leven, in Sahaja Yoga maakt het niet uit. Hoeveel je verdient, wat je positie in het leven is, waar je woont is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat we één zijn en dat we de mensen zijn die profeten zijn geworden en wij zijn degenen die de kracht hebben om de Kundalini van anderen te laten opstijgen en zo’n kracht is in ons gekomen omdat onze Moeder heel veel van ons houdt en het is onze plicht om van elkaar te houden.

En hoe respecteer ik jullie? Ik hoef dat niet want jullie weten dat er een groot verschil is tussen jullie en Mij. Maar ik respecteer jullie omdat jullie heiligen zijn. En een land waar heiligen niet gerespecteerd worden, zal geruïneerd worden.

Dus eerst moeten jullie leren hoe jullie elkaar kunnen respecteren. En dat is een heel, heel belangrijke training die we zouden moeten doen. Of het nu je man of vrouw is, of je broer of zus, vader, moeder of kind, omdat hij een heilige is – respect!

Maar ik weet niet hoe jullie hierop zullen reageren, onmiddellijk beginnen jullie te denken aan mensen die jullie niet respecteren. Bedenk hoeveel mensen jij niet respecteert. Het is een typische ego-georiënteerde reactie dat we meteen beginnen te denken: “O, die man heeft geen respect voor mij! Die man respecteert niet!” Maar denk eens na over hoeveel mensen jij zelf niet gerespecteerd hebt.

Als Ik hier niet ben, ben Ik hier veel meer. Ik ben niet in Australië geweest, en je weet hoe enorm deze mensen zijn gegroeid – zo puur en zo goed en zo fantastisch. Maar dat is hier niet zo vaak gebeurd want Ik moest werken, echt werken hier. Niet dat Engeland zo slecht is. Maar de hele tijd voelen: “Moeder is in de buurt. We zullen al onze problemen aan Haar voorleggen en Zij kan ze oplossen.” Zelfs kleine, kleine problemen brengen jullie naar Mij – het is in orde – maar nu zijn jullie in staat om jullie eigen problemen op te lossen en die van anderen.

Tenzij het iets fundamenteels is, hoef je Mij er niet mee lastig te vallen en hoef je er Mij ook geen vragen over te stellen. Je kunt er mee doorgaan. Maar je moet altijd in de termen van Sahaja Yoga denken: hoeveel doe je daardoor voor Sahaja Yoga? Hoeveel werk je voor Sahaja Yoga? Dit was de bijeenkomst van de Sahaja yogi’s vandaag.

En in principe moeten we één ding begrijpen: dat we moeten groeien en dat we anderen moeten laten meegroeien met onze groei. Niet door onze groei te beteugelen, maar door onze groei.

Je groeit alleen als je anderen met je mee laat groeien. Anders zal er geen groei zijn. Nu, wat ik ook zeg, wordt genoteerd, soms in het brein van de mensen. Het moet in het hart gaan.

Het hele Sahaja Yoga-systeem werkt op het hart; dus de Spirit. De Spirit is waar Ik het over heb. Het is de Spirit die daar blij mee is.

Sommige mensen, zo is Mij verteld, gebruiken hun handen als een wapen en zo. Dit is erg gevaarlijk! Jullie zijn niet verondersteld dit allemaal voor jullie zelf te doen. Jullie zijn nog steeds heiligen, jullie zijn nog geen goden! Dus probeer zulke dingen niet. Sommige mensen hebben de gewoonte om ook een persoon te slaan met de hand, zo. In mijn aanwezigheid, als Ik het zeg, dan is het in orde. Maar anders zouden jullie dat niet moeten doen.

Jullie moeten respecteren. Gebruik alle tedere en zachte methoden, nooit iets waarmee je een gebrek aan respect voor een heilige toont. Natuurlijk, je slaat de negativiteit in een andere persoon, dat weet Ik. Maar het is niet aan jullie om dat te doen of om iemand te verwerpen of iemand daaruit te halen. Je zult heel erg naar beneden gaan. Dit is iets ernstig dat men moet begrijpen. Je hebt alle krachten waarmee je weet hoe ver je moet gaan. Je moet bij je maryadas blijven. Ga er niet voorbij, want deze dingen geven je ego, en ego is het gevaarlijkste, dat we altijd onder ogen moeten zien. Probeer je taal te verbeteren. Wees zachtaardig. Wees heel zacht met elkaar.

Ik verwacht dat je tegen de tijd dat Ik kom, veel meer mensen zult hebben. Ik verwacht fantastische dingen van jullie. Ik weet niet of Ik dat zou moeten doen, maar Ik heb jullie zoiets fantastisch, zo geweldig gegeven. Het is ongelooflijk. Ik verwacht het van jullie, ongetwijfeld, want jullie zijn speciaal geselecteerd en Ik werk al jaren met jullie samen. Jullie hebben de opnames in het Engels. Franse mensen, arme mensen, ze hebben geen opnames in het Frans en ze moeten worden vertaald. Ze hebben geen boek in het Frans en ze hebben grote problemen om Mij te begrijpen. Maar ze waren zo toegewijd, ze zijn zo diep. Elk van hen kwam en zei: ”Moeder, ik hou heel veel van U. Ik hou van U. Ik heb veel gebreken en ik bied mezelf aan U aan. Zal U mij accepteren?” Ze zeiden het allemaal op deze manier. Stel je eens voor! Ik bedoel, Ik was verrast hoe ze al deze dingen tegen Me zeiden en de manier waarop ze hun tekortkomingen in zichzelf begrepen.

Nu moeten we ons gedrag veranderen ten aanzien van het financiële, materiële, emotionele, fysieke en zo meer. Bijvoorbeeld, stel, iemand is getrouwd – huwelijken zouden succesvol moeten zijn. Als je huwelijk niet succesvol en gelukkig is, zal je niet gezegend worden, helemaal niet. Probeer je huwelijk erg gelukkig en succesvol te maken. Dat is heel belangrijk. Het huwelijk is het instituut dat gevestigd is door Adi Shakti. Je kunt het niet onteren. Speel niet op een frivole manier met jullie huwelijken.

Dan moeten jullie ook de kinderen toestaan bij u geboren te worden, zodat er grote zielen naar deze aarde komen, waarmee wij hen een kans, een zeer goede kans geven om een heel gelukkig leven te leiden. Maar als echtgenoten, echtgenotes niet gelukkig zijn, en zelfs als er gerealiseerde zielen worden geboren, dan hebben ze een probleem met jou en ze ontplooien zich niet goed in het leven en ze hebben problemen.

Maak dus in de eerste plaats een gezin van geluk en vreugde. Sommige mensen denken dat ze een goed, gelukkig huwelijksleven zullen leiden als ze weg geraken van Sahaja yogi’s. Het is absoluut verkeerd! Absoluut fout! Als je geen gelukkig getrouwd leven kunt leiden in de ashram, kun je het nergens anders realiseren. Probeer het eerst in de ashram. Het is de moeite waard om te proberen. Anders red je het niet. Omdat je dan begrijpt hoe je je leven en je huwelijksleven deelt met anderen.

Zoiets als iets materieels, zoals het verkrijgen van een huis of het krijgen van dit of dat is niet zo belangrijk. Het huis binnen in jezelf moet schoon zijn, de tempel van je hart.

We zijn hier niet om huizen te bouwen, niet om geld te verzamelen. We zijn hier om tempels te bouwen binnen in onszelf. De echte tempels die groeien, die de levende tempels zijn van de levende God binnenin ons. Dus deze materiële zaken zijn tot op zekere hoogte belangrijk, maar niet meer dan dat. Het belangrijkste is niet hoeveel je door Sahaja Yoga hebt gerealiseerd, maar hoe sterk je Sahaja Yoga hebt waargemaakt doorheen jou.

Veel mensen denken: “We verdienen een goed huis omdat we naar Mataji zijn gekomen.” Ja, dat krijgen jullie. Jullie krijgen goede banen. Oké. Jullie krijgen die. Jullie krijgen betere financiële omstandigheden. Oké. Die dingen gebeuren.

Maar hoeveel hebben jullie aan Sahaja Yoga gegeven?  In de zin van: hoeveel hebben jullie gerealiseerd?

Mensen denken soms, dat als ze geld doneren, dat dat voldoende is. Dat is het niet.

Het verrijken met jullie hart, met jullie liefde, met jullie vriendschap, met jullie vriendelijk begrip voor elkaar, genieten van elkaars gezelschap in de zuiverste vorm, niet met enig doel of met enige intentie om een lager soort vreugde of een lager soort geluk te krijgen van iemand die ego-georiënteerd of seks-georiënteerd is. Maar het is pure vreugde, pure vreugde. Zuiverheid is het thema waar we naartoe moeten. We moeten proberen om zuiverder en zuiverder te zijn. En de zuiverheid zal op briljante wijze zichtbaar worden op jullie gezichten, in jullie gedrag, in jullie hele wezen zoals jullie zouden zijn.

Jullie aanwezigheid zelf zal aantonen dat jullie Sahaja Yogi’s zijn. Jullie zullen het niet hoeven te verklaren. Jullie zullen geen speciale kleren hoeven te dragen maar de mensen zullen van jullie gezichten weten dat jullie heiligen zijn, door jullie gedrag. Jullie moeten achteraan in de laatste rij staan. Jullie zijn de mensen die moeten observeren. Jullie moeten niet de eerste willen zijn, [dat] jullie er als eerste bij moeten zijn, om eerst in de rij te staan. Nee! Jullie zijn de laatste omdat jullie met jullie zelf zijn. De anderen zijn dat niet. Zij hebben hun eigen zekerheden niet gekregen. Ze proberen zekerheden te vinden in deze zaken. Jullie hebben jullie eigen zekerheden.

Verander al jullie prioriteiten, in overeenstemming met de Spirit, en dan wordt de vreugde de jouwe. Ik verwacht werkelijk fantastische dingen van jullie en ik hoop dat jullie allen samen zullen verenigen en het zullen uitwerken en iets fantastisch zullen creëren. Ik weet niet hoe Ik jullie individueel over dingen moet vertellen, maar zoals het nu is heb Ik al met deze Sahaja yogi’s in Parijs gesproken en Ik heb hen gezegd dat Sahaja Yoga een heel gezwind iets is.

Het is heel snel. Het is zo’n snelheid en als je de snelheid van Sahaja Yoga niet bijhoudt, dan word je eruit gegooid. Je moet je aan de snelheid van Sahaja Yoga houden.

Degenen die er zich op de een of andere manier niet aan kunnen houden, of [die] vastgezet raken door iets of door een verkeerde identificatie, zullen afhaken.

Je zult pas groeien als je je aan de snelheid van Sahaja Yoga houdt. Het zal enorm zijn in India. Ik weet dat deze vijf jaar geweldig zullen zijn in Australië. Engeland kan ook, afhankelijk van jullie mensen die het tempo opvoeren. Het zal enorm snel gaan en je moet dat begrijpen – geef al jullie handboeien op en geef al jullie verkeerde identificaties op, alle onzin van fanatisme of van verkeerde identificaties dat je Brits bent en zo. En word gewoon Sahaja Yogi’s en universele wezens. Het is heel belangrijk.

De tijd is nu gekomen. Vanaf volgend jaar begint het.

Dus Ik wens jullie een heel gelukkig nieuwjaar en een heel, heel gelukkig en vrolijk kerstfeest.

Moge God jullie zegenen!