Het doel van ons zoeken

Royal Exhibition Building, Melbourne (Australia)

1981-04-02 Aim of Seeking, Melbourne, Australia, DP-RAW, 96' Chapters: Talk, Q&A, Self-RealizationDownload subtitles: EN,NL,ZH-HANS (3)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Nederlandse vertaling versie datum 2022-0718

Public Programma Melbourne Australia, 2 april 1981

Het is echt prettig om naar Melbourne te komen. Ik ben naar hier gekomen omdat iemand die ik in Sidney had ontmoet, tegen mij zei: “ Moeder je moet naar Melbourne komen, wij hebben je nodig”. Toen ik naar hier kwam voor iets anders, voelde ik dat de vibraties van Melbourne zeer goed waren en het is best mogelijk dat er hier misschien veel zoekers zijn. Zoals ik al zei is het echt prettig om bij jullie te zijn. Het is een feit dat de tijd gekomen is voor duizenden en duizenden en duizenden, en miljoenen mensen die op deze aarde als zoekers zijn geboren, dat zij hun realisatie moeten krijgen. Ze moeten de zin van hun leven kennen en weten waarom de natuur hen van amoebe tot menselijk wezen heeft laten evolueren. Wat is het doel van hun leven? Zolang je het doel van je leven niet kent, kan je niet echt gelukkig zijn. Je zal geen gevoel van tevredenheid kennen, zelfs al probeer je van alles. Misschien raak je verzeild in één van die egotrips, zoals geld- en winstbejag nastreven, of je kan naar drugs grijpen, of alcoholisme, seksuele bevrijding, allerlei zaken… maar deze dingen zullen je geen enkele voldoening schenken, voor niemand.

Jullie moeten datgene vinden dat absoluut is, zonder hetwelk wij in verwarring blijven. Dat Absolute ligt binnenin je. Daarom is Sahaja Yoga een spontane beleving, een levend proces. ‘SAHA’ betekent ‘met’ en ‘JA’ betekent ‘geboren’. Het is iets aangeboren, zoals in een zaadje dat reeds alles bevat wat het later zal manifesteren. Op dezelfde manier is het ook in jou ingebouwd, je Spirit en Kundalini zijn reeds aanwezig en ze wachten gewoon op een gelegenheid om je je zelfrealisatie te geven. Vooraleer ik jullie over de voordelen van de zelfrealisatie vertel, wil ik jullie vragen om met open geest te luisteren, zoals jullie het zouden doen bij om het even welke wetenschappelijke of andere voordracht. Er is geen goochelarij of verkooptechniek en geen guru-shopping in Sahaja Yoga. Het gaat over een gebeuren, een proces dat men kan ervaren. Het is een levende kracht die in ieder van jullie aanwezig is, zoals een bloem een vrucht wordt of een ei een kuiken wordt.

Zo verkrijgen jullie door zelfrealisatie een nieuwe persoonlijkheid en groeit er in jullie in een nieuwe dimensie van bewustzijn. Deze nieuwe bewustzijnsdimensie kan je werkelijk fysiek ervaren (actualisatie). Het zijn geen loze praatjes of een soort van hersenspoeling, maar er grijpt een innerlijk proces plaats waardoor jullie het collectieve bewustzijn beginnen te voelen. “Je bent een deel van het grote geheel.” Zovelen hebben ons dit al voorgehouden en wij geloven ook dat we een deel van het grote geheel zijn, maar tot nu toe hebben we dit nog nooit gevoeld op ons centraal zenuwstelsel. Dit zou je werkelijk moeten kunnen ervaren. Bij deze moeten we al wat goed is voor onze groei na zelfrealisatie aanvaarden. Geleidelijk aan zullen jullie het aanvaarden en ik zal jullie uitleggen waarom het plaatsvindt. Maar het is een feit dat in Sidney de mensen zeer eerlijk zijn in hun zoeken en ze nemen dan ook mijn eerlijkheid in dank af. Dit is een proces dat al zeer lang in ons is ingebouwd.

Hier zie je de afbeelding met de verschillende centra of chakra’s en waar deze zich bevinden. Deze centra bevinden zich binnenin elke mens en ze bestaan als subtiele centra in de ruggengraat en in de hersenen. In het Sanskriet noemt men ze chakra’s. Deze centra binnenin ons vertegenwoordigen mijlpalen van onze evolutie. Bijvoorbeeld de laagste chakra, die Muladhara chakra genoemd wordt, vertegenwoordigt het niveau waar we nog koolstofatomen waren, namelijk zuivere materie. Op dat niveau waren we de onschuld zelf. Materie is onschuldig. Het eerste wat dus in ons geschapen werd is de onschuld. Het hele universum werd pas gecreëerd nadat eerst de onschuld werd gecreëerd. Deze chakra is zoals je duidelijk ziet onder de Kundalini geplaatst. De Kundalini is de zuivere kracht van het verlangen. Zuivere kracht van verlangen. Alles wat zuiver is noemen we heilig. Het is de heilige kracht van het verlangen die in rustende toestand wacht en verlangt om één te worden met de Spirit. Zonder de Spirit te kennen kan je God niet kennen. Je moet aangesloten of verbonden worden met het net. Tot nu toe was je niet aangesloten. Dit instrument (de micro) bijvoorbeeld, heeft zonder aansluiting op het net geen nut en werkt niet.

Het moet dus gebeuren. Het is als een kiem in een zaadje, zoals de ontkiemende kracht in een zaadje, zo heb jij die latente, slapende kracht in je en zij wacht om te ontkiemen tot iemand, die reeds gerealiseerd is, langskomt en jou je zelfrealisatie geeft. Niet iemand van één of andere organisatie of met een bepaald diploma, maar iemand die zelf een gerealiseerde ziel is, een verlichte persoon, die weet wat deze kracht is. Het wacht op zo’n persoonlijkheid en dan ontwaakt de Kundalini vanzelf in ons en krijg je je zelfrealisatie. Het moet spontaan gebeuren, alles wat vitaal is in het leven gebeurt spontaan. De ademhaling in elk van ons gebeurt ook spontaan, we vinden het vanzelfsprekend tot het stopt of tot we in ademnood verkeren. Als we eerst een boek zouden moeten lezen over hoe te ademen, hoeveel onder ons zouden er dan na vijf minuten nog leven? Het is zo vitaal, het is het hoogtepunt van onze evolutie. en daar de hele schepping door God werd gecreëerd en jullie ook door God zijn geschapen, zo zal dit grote gebeuren door God gedaan worden. Sommige mensen vragen mij of dit nu ook niet uit zichzelf kan gebeuren.

Het is zo dat in elk stadium van onze evolutie een bepaald aspect van God moest incarneren of dat er wat hulp van het Goddelijke moest komen om ons tot een hoger bewustzijn te tillen. Maar speciaal in deze tijden is het belangrijk dat iemand het doet, omdat je een stadium bereikt hebt waar je het Goddelijke moet kunnen verwoorden. Het is een veel voorkomende vraag, ik denk dat mensen ego-georiënteerd zijn, ze vroegen: “Waarom jij Moeder?” Ik zei dat je er maar beter bij kon zijn! Ik zal heel blij zijn als jij het zou kunnen doen, want ik ben een gelukkig getrouwde vrouw, Ik heb van niemand iets nodig, Ik moet gewoon geven, maar als jij mijn werk kunt doen, zal ik blij zijn om met pensioen te gaan. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, “waarom jij?” Ik bedoel, je moet God vragen waarom hij mij deze krachten heeft gegeven? Maar ze zijn er, niemand hoeft zich gekwetst te voelen. Jullie hebben tenslotte een aantal krachten die ik niet heb. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe je moet autorijden, ik weet het echt niet. Er zijn veel dingen die ik niet kan, ik weet zelfs niet hoe ik gewone blikken moet openen maar als ik weet hoe ik de Kundalini moet openen, waarom zou dat dan je ego kwetsen? En waarom zou je je slecht voelen, want ik moet echt dag in dag uit werken. Dit werk te kunnen doen, is gewoon een geschenk aan jullie. Er wordt niet gewinkeld, je kunt het niet betalen. Het is buiten jouw controle. Om God te ontvangen, moet je zien hoe de werkelijkheid is. Je moet je opvattingen laten varen.

Stel dat ik een zaal had bedacht voordat ik dit zag, ik zou grappige ideeën hebben gehad. Maar enkel nadat ik het gezien heb, weet ik pas echt wat het is. Op dezelfde manier hebben mensen boeken geschreven, duizenden boeken of zelfs miljoenen boeken hebben ze geschreven, dus om wat te doen? Als ze de boeken hebben geschreven, hebben ze je daardoor dan zelfrealisatie gegeven? Hebben ze je die ervaring van het Absolute gegeven waardoor je jezelf kent, je eigen centra kent alsook de centra van anderen en je begint je eigen krachten te manifesteren. Je wordt de meester van je krachten. Dit zouden de criteria van je zoektocht moeten zijn. Waarom zou je geïdentificeerd worden met iets anders dan jezelf? Want ik zie mensen die tot deze sekte of deze groep of deze religie of dit en dat behoren. Maar je moet begrijpen dat je hier niet bent om te pleiten voor één van hen. Ik bedoel, je betaalt ze om hun pleiter te zijn of om hun advocaten te zijn, of hoe je het ook moge noemen. Maar je moet echt proberen om eerlijk naar de waarheid te zoeken en erom vragen en dan pas krijg je de waarheid. Dus eerst moet je begrijpen dat je het Goddelijke niet kunt kopen. Je kunt er niet voor betalen, het is een belediging, het is een belediging. En ten tweede kun je daar geen moeite voor doen. Wat doe je als je een zaadje moet laten ontkiemen? Je stopt het in Moeder Aarde, en het ontkiemt vanzelf, spontaan. Het heeft die kracht in zich, alleen moet je het in Moeder Aarde stoppen.

En Moeder Aarde ontkiemt door haar warmte het zaad. Word je daarom boos op Moeder Aarde, waarom zou je dat doen? Als Moeder Aarde het moet doen, moet ze het doen. Wat de zon ook moet doen, moet ze doen en wat jij moet doen, kan je doen en wat de dieren moeten doen, doen ze. Als we begrijpen dat we nog niet hebben bereikt wat we wilden bereiken, dan zul je je realiseren dat er een heel klein hiaat is. Het ontwaken van Kundalini duurt een fractie van een seconde, maar het rijzen ervan kan bij bepaalde mensen langer duren vanwege blokkades in het centrum of misschien vanwege wat onevenwichtigheden in ons. In het kort zal ik proberen je te vertellen wat de Kundalini is en waar deze afbeelding over gaat. Ik hoop dat je wat boeken bij je hebt, je kunt ze ook openslaan en het zelf bekijken.

Zij die geen boeken hebben, kunnen er krijgen, het zal gemakkelijker zijn om het te begrijpen. Op de achterzijde van het boek vind je een mooie kaart. Eerst en vooral moet je eerlijk zijn wat je zoektocht betreft, er absoluut eerlijk over zijn, dan komt alles goed. Nu zie je hier op deze kaart welk het eerste centrum is dat Muladhara chakra genoemd wordt, zoals ik al zei, en het heiligbeen. Vandaar de betekenis van het woord heiligbeen dat heilig betekent. Sacrum is het bot waarin de Kundalini zich bevindt. Ik zou graag willen dat je van bovenaf deze blauwe ballonachtige structuur ziet die naar beneden gaat tot aan de eerste chakra. Dit vertegenwoordigt een subtiele kracht binnenin ons, die de kracht van verlangen is. Het manifesteert het linker sympathische zenuwstelsel. Dit is de emotionele kant van een mens. Het is niet alleen emotioneel. Het neemt hier ook de conditioneringen in zich op, wanneer we zeggen “Doe dit niet, doe dat niet…” creëert het zodoende door zijn activiteit een ballonachtige structuur genaamd superego die in het Sanskriet ‘mana’ genoemd wordt. Dit is dus de kracht van mana, van manashakti. In de Engelse taal is het een beetje verwarrend, als over mentale gevallen spreekt, bedoel je niet, de mentale gevallen die iets te maken hebben met het denkproces van het brein. Maar als je mentale gevallen zegt, bedoel je dat het mensen zijn die lijden onder emotionele problemen. Het is een beetje verwarrend maar in de psychologie wordt het heel mooi beschreven door Jung, die zelf een gerealiseerde ziel was, het superego en het ID-deel is deze kracht waarmee we al onze conditioneringen binnen krijgen en we geven het door aan ons verleden.

Voorbij dit gebied aan de linkerkant ligt het onderbewuste, het collectieve onderbewustzijn, alles wat dood is, sinds de schepping ligt deze kant aan de linkerkant. Dit manifesteert, zoals ik je al zei, het linker sympathische zenuwstelsel. In de medische wetenschap is er geen verschil tussen links en rechts. Maar je zult ontdekken dat ze twee totaal verschillende functies hebben. Het linker sympathische zenuwstelsel zorgt voor onze emotionele kant, wat kan bewezen worden in de beoefening van Sahaja Yoga. Aan de rechterkant is er nog een andere kracht, namelijk de kracht van actie. Als we verlangen, moet het verlangen in daden omgezet worden. En deze kracht van verlangen wordt de ‘pranashakti’ genoemd, of de kracht van actie de ‘kriyashakti’, zoals sommige mensen het noemen en het zorgt voor onze intellectuele kant, onze intelligentie en het brein waarmee we denken over de mentale kant en onze fysieke kant, waardoor we in actie komen. Dit creëert als resultaat van zijn activiteit een andere ballon die je daar kunt zien, een geel gekleurde ballon die we ego noemen EGO, ego. En deze twee krachten ontmoeten elkaar op een punt, wanneer een kind zeg maar 12 jaar oud is, dan is hij hier op dit punt volledig verkalkt.

Maar enkel in de kindertijd zie je, dat op de leeftijd van één jaar of anderhalf jaar, je de verkalking begint te voelen van dit zachte bot dat fontanelbeen genoemd wordt. In het midden bevindt zich de derde kracht, de kracht van evolutie genoemd. De kracht van ondersteuning. De kracht van religie die ons aangeboren is. Nu, ‘religo’ betekent een capaciteit, je kunt zeggen dat een kwaliteit als goud onaantastbaar is, dat is de kwaliteit van goud. Koolstof heeft vier valenties, dat is de kwaliteit van koolstof. Op dezelfde manier hebben mensen ook tien kwaliteiten en deze tien kwaliteiten zijn het dharma of de religies van een menselijk wezen. Het heeft niets te maken met externe religies of met de religie waarin je gelooft of waar je in terecht gekomen bent of waar je in geboren bent. Maar er zijn tien kwaliteiten binnenin ons, die zich hier in dit gebied bevinden, we noemen dit de Void, het is echter niet dezelfde leegte zoals bedoeld wordt in Zen, maar in dit gebied ligt de viscerale holte, hier ontwikkelen we onze kwaliteiten. Alleen door onze intrinsieke kwaliteiten te ontwikkelen, evolueren wij. Bijvoorbeeld, eerst kwam er slechts één vis uit het water en die ontwikkelde zich zodanig dat hij begon te kruipen en hij een reptiel werd. In het begin kwam er slechts één vis en toen begonnen er ganse scholen vissen uit het water te komen.

Dus zo ging de evolutie verder en verder totdat we uiteindelijk mensen werden. In dit proces, zoals je heel goed weet, zijn er de linkszijdige en rechtszijdige dieren, de rechtszijdigen zijn de meer ambitieuze dieren, het dominante type. De linkszijdigen zijn de sluwe dieren. Er zijn veel nachtdieren, deze zijn ze allemaal linkszijdig, ze zijn bang en leven aan de linkerkant en degenen die agressief zijn, leven aan de rechterkant. Ze werden verbannen, zelfs sommige groenten en planten werden afgedankt in het proces van evolutie. En ze werden naar de rechter- en linkerkant verbannen. En God schiep de mens naar zijn eigen beeld. Dat betekent dat de mens alles heeft wat God heeft. Als hij het oorspronkelijke wezen is, hij is de macrokosmos, dan ben jij de microkosmos, je bent een cel in zijn lichaam maar daar ben je je niet van bewust. Er is een verschil tussen besef en gewoon bewustzijn. Bewustzijn is een actualisatie, terwijl gewoon het zich bewust zijn betekent dat je mentaal gelooft, rationeel ben je een bewust iemand, dat weet ik, we denken dat we broers en zussen zijn. Nu de centra die erin zijn geplaatst.

De eerste, zoals ik je al zei, is de Muladhara chakra. Je zult blij zijn te weten dat in het universum Australië de Muladhara chakra is. Het is een feit dat je dat weet door vibraties, als je een vraag stelt zal je het weten. In wezen zijn jullie onschuldige mensen. Je beseft ook niet dat als je zonden begaat dat dit zonde is, je doet het gewoon heel onschuldig. Je doet het niet bewust, je doet het in onschuld. En het tweede centrum, is het centrum dat Swadisthana chakra wordt genoemd. Het eerste centrum manifesteert je bekkenplexus. De rechterkant, zoals ik je vertelde, manifesteert het rechter sympathisch zenuwstelsel. De middelste manifesteert je parasympathische die onderbroken is, die nog niet compleet is. Wat je ook bereikt hebt in je bewustzijn als mens, er is een kleine opening, waar je gewoon doorheen moet breken en verenigd moet worden met die kracht. Deze tweede chakra is de chakra die Swadisthana chakra genoemd wordt, je hoeft je geen zorgen te maken over de namen, maar dit centrum staat voor actie, waardoor je denkt, denkt aan de toekomst. En dit centrum zorgt voor vele andere visra’s, of je kunt zeggen organen in ons. Het zorgt voor je lever. Alle aandacht wordt verzorgd door dit centrum.

Behalve voor de lever zorgt het ook voor je pancreas, je milt, je nieren en bij de vrouwen voor de baarmoeder. De belangrijkste functie van dit centrum is de aorta plexus te manifesteren, het omzetten van de vetcellen in de maag om de vetcellen van de hersenen te vervangen, want de vetcellen van de hersenen moeten vervangen worden omdat je steeds denkt, denkt, denkt, denkt en gek wordt van het denken. Je denkt zo veel dat het lijkt alsof er twee horens uit je denken komen. Onlangs zei je: “Moeder, het brein is erg belangrijk omdat het brein het probleem is.” Weet je niet dat dit brein beperkt is? Deze rationaliteit is beperkt. Je moet naar onbeperkt gaan. Toen ik naar deze hal moest komen, moesten we de auto buiten laten staan. Dit brein kan tot op een bepaald punt gaan en als je verder probeert te gaan, dan word je echt gek. We brengen de auto’s niet binnen, net zoals dit brein je niet naar het onbeperkte kan brengen. Het is een beperkt ding, je moet voorbij het brein gaan. Dit centrum doet dit werk van het leveren van de vetcellen en als je te veel denkt, worden alle andere visara’s of alle andere organen niet verzorgd, ze worden verwaarloosd wanneer iemand te veel denkt, in de toekomst leeft, te veel plannen maakt, en veronderstel dat hij daar bovenop ook nog eens drinkt, en daarnaast nog andere dingen doet zoals het innemen van drugs en veel vet voedsel eet en zo, dan belast hij de lever enorm. En die lever is degene die alle vergif in het lichaam opruimt, alle soorten vergif. Maar deze lever begint te mankeren en je voelt het niet, de hitte begint zich dus op te stapelen, je voelt je altijd misselijk en je voelt je zo ongelukkig, je wilt het heden niet onder ogen zien, je wilt wegrennen.

Je voelt je echt afschuwelijk, je weet niet wat je met jezelf aan moet. Dat komt allemaal door een slechte lever. behalve de lever zal ook je pancreas het laten afweten en je ontwikkelt een ziekte die diabetes genoemd wordt. Daarbovenop drink je ook nog koffie en al die soort dingen en die maken het nog erger. Ik bedoel koffie, de hoeveelheid koffie die mensen consumeren, soms begrijp ik het niet. En die koffie kan de alvleesklier zodanig beschadigen dat je nog ernstigere ziekten kunt krijgen dan diabetes van de pancreas. Voorbij de pancreas ligt de milt. De milt is echt slachtoffer van de moderne mens, echt slachtoffer is een slechte milt. De milt is de snelheidsmeter binnenin ons, het regelt je snelheid. Wanneer je je voedsel eet, en je kijkt opeens naar het nieuws op tv of zoiets, je ziet vreselijke dingen die gebeuren. Je wordt zo opgeschrikt dat ingebouwde noodsituaties in het werk gesteld worden, de milt is op dat moment al druk bezig met het produceren van rode bloedcellen, rode bloedlichaampjes voor de vertering van het voedsel, en plotseling is er weer een noodgeval, en een derde noodgeval. De manier waarop we ons ontbijt nuttigen, half broodje in de mond en half erbuiten, in de auto stappen, tegen je vrouw zeggen: doe dit, doe dat en dan raas je door de mallemolen, waarbij je jezelf met een doorgedraaide milt opzadelt.

De milt weet niet hoe hij verder moet met je telescopische gedrag en het wordt zodanig gek dat het abnormale cellen gaat produceren en dit zijn de doorgedraaide cellen die uiteindelijk een zeer ernstige ziekte genaamd bloedkanker creëren. Onlangs stelde iemand me een vraag: “Moeder, hoe krijgen kinderen bloedkanker?” Ik zei dat als ik het je vertel dat je niet boos op me moet zijn, maar het leven van onze kinderen verzorgen, ocharme onze kinderen, het zijn kleine kinderen. We proberen goede burgers van hen te maken. Zodus deze uit balans zijnde milt wordt absoluut oncontroleerbaar, ze begint bloedcellen te produceren die kwaadaardig worden. Ze produceren op goed geluk, op elk moment en de kwaadaardigheid begint daar waar één cel erg groot wordt, zo uniek als we zijn, soms zijn we ook verderfelijk. Jullie willen unieke mensen zijn in de samenleving, iedereen overtreffen, beslag leggen op andere mensen, in deze competitie willen we alles voor onszelf hebben, en tegen de tijd dat je oud bent, merk je dat je handen beven, voeten trillen, je kunt niet goed lopen of je krijgt ziektes zoals bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte. Deze mallemolen is zeer competitief. Competitie waarvoor? Iedereen moet kunnen groeien in relatie tot anderen. Als bijvoorbeeld je neus zomaar begint te groeien, niet in relatie tot je lichaam of gezicht, wat gaat er met de rest gebeuren?

Om op jezelf te zijn, ik ben onafhankelijk, en dan begin je te groeien zonder enige relatie of coördinatie met de ander, delen van de samenleving, andere delen van de wereld, dan word je kwaadwillig. Je verliest elke vorm van evenwicht, je weet niet wat je doet. Dit is de tragedie dat wanneer dit ons overkomt, zijn we al zo ego-georiënteerd dat de pijn niet gevoeld wordt totdat je een stadium bereikt, dat je plotseling ontdekt dat ze zo iemand “ga-ga” noemen in het Engels, Amerikaans Engels. Als je ze tegenkomt kunnen ze niet praten, ik heb het meegemaakt in Parijs. Een aantal mensen, niet erg oud, jonger dan ik, ze stappen de bus op en ze praten luidop, allerlei soorten Franse woorden en ik vroeg wat ze aan het doen waren? Ze zeiden: “Moeder, ze hebben het over de laatste oorlog”. Ik vroeg waarom. Ze zeiden:” ze blijven gewoon doorpraten, ze zijn niet meer goed bij hun verstand. Ze zijn, hoe zeg je het, ze staan niet meer met beide voeten op de grond.

Omdat je zo’n sprong met aanloop naar de hel maakt, zal de zogenaamde vooruitgang onze samenleving met zeer eigenaardige mensen opzadelen die zo nerveus zijn, waardoor ze met hun hoofd, nek en overal spasmen krijgen en hun kinderen zijn zo agressief dat het onmogelijk te begrijpen is waarom ze zich zo gedragen. We moeten begrijpen dat we een essentieel onderdeel zijn van het geheel. En al wat gedaan wordt zonder de relatie met anderen kan enorme problemen voor de hele wereld creëren. Het tweede centrum is erg belangrijk voor moderne mensen, zoals ik je al vertelde want als je ook nog eens te veel gaat nadenken, wat je dan doet is je rechterkant gebruiken, en de linkerkant raakt bevroren. Je moet je denkprocessen verbeteren, je denkt teveel aan de toekomst en je plant teveel en natuurlijk gaan de meeste plannen verloren. je verspilt zoveel energie door te denken en we ondervinden dat als we niet zoveel hadden nagedacht, dan zouden we niet zo gefrustreerd geweest zijn. Ook het teveel aan planning helpt op geen enkele manier. Stel dat ik naar deze zaal moet komen en ik ken de weg niet. Welke planning kan ik hebben? Ik moet gewoon iemand vragen hoe je daar geraakt.

Stel dat een zaadje moet uitgroeien tot een wortel, heeft het daar een plan voor opgemaakt? Neen. Wat het doet, is dat het de confrontatie aangaat. Het is een kleine cel, en zo wijs, en het weet dat er een obstakel is, het heeft geen zin om met deze rots te vechten, dus het gaat er omheen, het doorboort alle zachte plekken en legt zichzelf verstandig en wijs in een bedding en het gebruikt die rots, het gebruikt die rots om de boom te versterken. Dus als we anderen proberen te domineren, Ik bedoel, hoe geraffineerder je wordt, zo wordt ook je ego meer en meer geraffineerd en met deze geraffineerdheid ben je erg blij, sorry, ja en al die dingen zijn er, maar binnenin ontwikkelt zich een groot Mr. ego, als een ballon. En het verdringt je superego, het onderdrukt het. Nu is de opening tussen de twee of de plaats waar deze opening zou moeten zijn, is er niet en ego verdringt het superego, totdat het superego het kolossale ego begint te zien. En dan probeert zo iemand daaraan te ontsnappen, hij grijpt naar alcohol, waardoor het superego groeit of hij neemt drugs en allerlei soorten ontsnappingen uit het leven, om weg te lopen van zijn eigen ego omdat hij er niet mee kan omgaan. Nu begint het schommelen, het ego en het superego beginnen te schommelen en zo krijg je mensen die totaal in de war zijn.

Bovendien, wat het ganse probleem nog erger maakt is dat in de moderne tijden, dat in deze verwarring het laatste oordeel al begonnen is. Enkel en alleen door je Kundalini-ontwaking zul je jezelf beoordelen en jezelf corrigeren en je zal het koninkrijk van God binnengaan. Deze verwarringen hebben mensen in feite naar zulke extreme precaire tijden geleid dat Sahaja Yoga op deze aarde moest komen om de problemen voor eens en altijd op te lossen. Na het verkrijgen van realisatie, het is zo merkwaardig wanneer je het Absolute vindt door Kundalini-ontwaking, zo heb ik mensen gezien die van de ene op de andere dag zoveel dingen opgaven. Zo ken ik een oude man, een heel oude man uit Singapore die een zeer bekende, zeer rijke man en een zeer bekende persoonlijkheid is, en hij kreeg zijn realisatie en hij vertelde me dat van de ene op de andere dag, “Ik gaf het gokken op, ik gaf het drinken op en ik gaf het racen op”. Dit zijn evengoed vluchtmiddelen uit het leven, dit zijn allemaal ontsnappingen omdat we ons zo vervelen. Stel je voor dat iemand gevangen zit. Als hij gewoon op een mooie plek wordt opgesloten, hoeft hij zich niet van streek te voelen. Ten slotte het is heel goed om jezelf onder ogen te zien, dat is het mooiste wat we hebben. Maar enkel omdat we zo bang zijn van onszelf, willen we niet alleen gelaten worden, we denken dat we eenzaam zijn. We willen van onszelf weglopen.

We willen iemand anders bij ons hebben, het is beter om iemand anders te hebben, en zelfs als iemand anders binnenkomt, willen we die persoon niet recht in de ogen kijken, maar we willen er iets tussenin hebben, zoals een flesje bier ofzo. Na realisatie begin je voor het eerst van elkaar te genieten. Je begint voor de eerste keer de vibraties van een andere persoon te voelen en je geniet echt van de schoonheid van een ander door deze koele bries die van die persoon komt. En dit zou jullie allemaal moeten overkomen. Je zou het allemaal moeten bereiken, het is erg belangrijk want jullie zijn door en door zoekers . Maar eerst moet je zelfwaardering hebben. Je moet weten dat je hier niet bent om deze spelletjes met jezelf te spelen. Allerlei soorten spelletjes zijn beschikbaar. De industrieën hebben de industriële revolutie verschaft, alle moderne denkers en de boeken en dat alles beschikken erover en voeg daarbij nog de guru’s die uit India zijn gekomen om aan deze vraagmarkt te voldoen. Het plaatje is dus compleet. Dit mag niet onrustbarend zijn, want achter alle nep en onwaarheid moet de realiteit zitten. Als je duizenden kunstbloemen ziet, dan weet je dat er één echte roos moet zijn. En op dezelfde manier schuilt er achter al deze onwaarheid en verwarring realiteit die zo mooi is binnenin jezelf, die je moet bereiken door Kundalini-ontwaking. In het kort zal ik je nu vertellen over de andere centra, want als je dit boek doorneemt zal je de benamingen en van alles leren kennen, maar in het kort kan ik het je vertellen. Dit derde centrum is het centrum van ons zoeken, het is het centrum dat ervoor zorgt dat we zoeken, het is het navelcentrum waardoor amoebe, een amoebe honger voelde, hij zocht voedsel.

Door het zoeken naar voedsel gingen we naar het verdere stadium van zeg maar mammoet en al die grote dieren. Maar het waren zulke onpraktisch grote dingen dat ze zichzelf niet konden onderhouden. Dus toen kwamen de intelligente dieren in beeld. Onder dezen waren ook sommigen van hen erg afschuwelijk, zoals vossen en zo. Toen kwamen er zeer krachtige dieren die meer fysieke kracht hadden dan hun grote lichaam. Doorheen dit zoeken ontwikkelden we tot op een punt waarop we echte mensen werden en toen we mensen werden, begonnen we dingen als bezittingen te zoeken; zo niet bezit, dan wel macht, zoals in politiek, economie, maatschappelijk werk, sociale zaken en tot slot de Spirit. Spirit is de oplossing voor hen allemaal. Zonder het licht zie je niets in deze wereld. Ik kan je niet zien zonder dat er licht is daarbinnen. Voor mij ben je in duisternis niets anders dan duisternis. Ik zie het niet. Ik kan het één niet met het ander in verband brengen. Ik weet niet wie hier zitten en naar mij luisteren, maar eenmaal er licht is, kun je alles duidelijk zien, en dat is wat gebeurt. Dat wanneer je je verlichting krijgt, je de meester van jezelf wordt. Dit is het einde van het zoeken dat begint. Enkel bij dit zoeken, tijdens het zoeken worden onze kwaliteiten geleidelijk aan ontwikkeld en uiteindelijk worden we mensen.

En voor mensen zijn er tien gedragsregels of kwaliteiten beschreven in de Tien Geboden. Toen ik het over de Tien Geboden had, werd een heer eens erg boos en zei: “Je bent… een christen, je bent een christen, je bent een christen!” Maar de Tien Geboden werden geschreven toen er joden waren, ze werden niet geschreven… Mozes was geen christen, hij was een jood en de jood werd boos op mij omdat ik een christen was. Mozes, Abraham, Confucius, Socrates, Mohammed, Nanak, Janak, Lao Tse, dit zijn de oorspronkelijke meesters. Het principe van de oermeesters, de Adi-guru’s die op aarde incarneerden om ons te leren hoe onze kwaliteiten in ere te houden. Ze spraken zich uit tegen het gebruik van alle sterke alcoholen en sterke dingen. Christus sprak niet, maar dat betekent niet dat toen hij zei dat hij water in wijn veranderde, dat het betekent dat hij de wijn fermenteerde. Je kan wijn niet in één minuut doen gisten, dat begrijp je. Wijn is een veelgebruikt woord, zelfs vandaag de dag ontdek je dat met wijn druiven bedoeld wordt. Ik bedoel, zelfs een klimplant van de druif noemt men wijn, zelfs het sap ervan wordt wijn genoemd. Om nu te differentiëren beginnen we het druivensap te noemen. Maar het is heel, heel ruim, maar het zal je verbazen dat het een zeer… Ongeveer vijftig jaar geleden zouden mensen ermee begonnen zijn in India ofzo, of misschien in het buitenland, ik weet het niet.

Zelfs vandaag noemen veel mensen wijn “raksasia”, zelfs in de Indiase taal gebruikt men de benaming ‘wijn’. Elk druivensap wordt wijn genoemd. Er zijn dus nog veel meer dingen die deze incarnaties ons hebben verteld, dingen die je beter niet doet, als je jezelf in het midden wilt houden. Nu verdeel ik onze fouten in categorieën. De eerste fout die we maken is niet geloven dat de Almachtige God voor ons welzijn zal zorgen. Krishna zei heel duidelijk ‘Yoga kshemam Vahaamyaham’. Betekenis ‘na yoga, na vereniging met God, zal ik voor je welzijn zorgen’. Dat betekent dat je verbinding moet maken. Stel dat ik geen Australisch staatsburger ben, waarom zou de Australische regering dan voor mij zorgen? Op dezelfde manier als je geen lid bent van Gods gemeenschap of als je het Koninkrijk van God niet bent binnengegaan of als je geen burger van zijn koninkrijk bent, is het niet zijn verantwoordelijkheid om voor je welzijn te zorgen. Ik bedoel, natuurlijk hij heeft je geschapen, dus hij zorgt voor je. Maar in andere opzichten is het niet zeker dat hij voor je zal zorgen. Mensen eisen zoveel van God, ze denken dat ze al verbonden zijn. Ze behandelen hem alsof ze hem ergens onder een steen kunnen vinden. Ze blijven eisen, zorg alstublieft voor mijn zoon, doe dit alstublieft, van ’s morgens tot ’s avonds, biddend. Ik bedoel, het is pesterij. Als je niet verbonden bent met God, trouwens als je je op die manier tegenover mensen gedraagt, word je gearresteerd. En dat is wat er gebeurt, dat we leven met mythes: “Oh, ik heb gebeden en God heeft me dit gegeven, en ik heb dit gedaan.” Maar we vragen ons niet af of we het verdienen. Zijn we de Spirit? Hebben we geprobeerd de Spirit te zijn? We hebben allerlei soorten dingen gedaan behalve trachten de Spirit te zijn. Als je de Spirit bent, dan ben je echt gezegend – echt gezegend, niet alleen door zijn krachten maar je wordt de meester van je eigen wezen, en je begint je eigen krachten te manifesteren. Deze zoektocht en het dharma dat we onderhouden wordt verzorgd door de primordiale meesters.

Een ander centrum hier, erboven, is het centrum van de Moeder van het Universum, die ons het veiligheidsgevoel geeft. Wanneer dit centrum beschadigd is, wordt het veiligheidsgevoel aangetast, vooral bij vrouwen, wanneer ze voelen dat hun echtgenoot nalatig is tegenover hen of dat hij flirt met andere vrouwen en al dat soort dingen. Dan werkt dit centrum niet zoals het hoort. Als dit centrum defect raakt, dan ontwikkelen vrouwen ziekten zoals borstkanker. Borstkanker komt vaker voor in samenlevingen waar echtscheidingen zijn. Ik heb hier regelmatig een toespraak over gehouden, deze zou je in Sydney kunnen opvragen en je zult er alles over weten. Nu, het hart aan de rechterkant zoals je hier ziet, is het centrum van de Vader, aan de linker is het centrum van de Moeder. Het rechter hartcentrum blokkeert wanneer je als vader je plichten niet hebt vervuld of als je vader heel vroeg overleden is, je was geschokt, dan ook kan het gebeuren. Anorexia en al deze ziekten kunnen ook door dit soort gebeurtenissen worden veroorzaakt zo ook astma. Astma wordt steeds veroorzaakt doordat dit centrum buiten werking treedt.

De linkerkant is het centrum van de Moeder, onze vader en moeder die we kozen. Voor onze geboorte kozen we hen. Het was dwaas om vreselijke ouders te kiezen. Maar je kunt er maar beter mee leren leven. In één mensenleven is het beter om met deze verschrikkelijke mensen te leven zodat je ze de volgende keer niet meer uitkiest. Maar we mogen ze niet veroordelen. Als ze geen zoekers zijn, is het heel moeilijk om met hen te leven, dat weet ik. Het is heel moeilijk om te leven met ouders die van ’s morgens tot’ s avonds elke cent tellen, elk blikje tellen dat geleegd wordt, elke tube die geleegd wordt, ze vergaren van alles, ze zijn zo materialistisch en je kunt zulke mensen gewoon niet verdragen, dat kan ik heel goed begrijpen. Zelfs een vrouw kan zo zijn, en een echtgenoot kan zo zijn, extreem materialistisch, je krijgt er genoeg van. Ze schrijven alles op, alles moeten ze weten, alles tellen ze. Vandaag stelde een dame die me interviewde de vraag: “Aan hoeveel mensen Moeder, heb je realisatie gegeven? en hoeveel mensen hebt u genezen.” Ik zei: “Je kunt beter eerst aan de zon vragen hoeveel bladeren ze groen heeft gemaakt en dan met me praten.” Ik schrijf nooit iets van rekeningen op, laat staan van mensen, zelfs niet van geld. Ik schrijf nooit, ik heb geen tijd, Ik heb geen verstand van boekhouden. In het volgende leven word ik misschien boekhouder, ter uwer informatie.

Dit gebeurt dus met ons als we tegen onze ouders ingaan. Ik zeg niet dat je het moet volhouden met malle mensen, het heeft geen zin de stier te vragen om je aan te vallen, klopt. Maar je hoeft ze niet te veroordelen, je kunt ze achterlaten, wegblijven en ze niet in je leven toelaten, dat is oké. Maar als je belangstelling voor hen toont en met hen van ’s morgens tot ‘s avonds bekvecht, dan blokkeer je in de hartchakra. Ik zou zeggen dat Indiërs in dit opzicht verstandige mensen zijn. Ze zijn heel verstandig dat ze met hun ouders goed overeen komen. En de ouders zijn ook nog heel verstandige mensen. Ze houden van hun kinderen, ze geven alles wat ze hebben aan de kinderen, en kinderen beginnen echt van hun ouders te houden, tot ze sterven zorgen ze voor hen. Het resultaat in alle westerse landen is natuurlijk erg slecht, want hier zijn de ouders zijn nog steeds in een bruidsstemming, ik bedoel, het zijn bruiden en bruidegoms ze worden nooit oud genoeg om ouders te zijn. Hier zie je zelfs een tachtigjarige man die trouwt met een achttienjarig meisje. ik bedoel het is iets dat de hele tijd gebeurt. God weet wat voor soort intelligentie is dat? Maar door al dit gebeuren weten arme kinderen niet welke ouders ze moeten kiezen. En het laatste oordeel is begonnen, wat nu? Nu, zet je jezelf eens in hun plaats en bedenk wat je zou doen als je zulke onbezonnen ouders kent die vandaag samen zijn, morgen gescheiden zijn. Op straat zullen ze elkaar kussen, elkaar omhelzen, allerlei onzinnige dingen doen. Heel beschamend, en als je ze vraagt waar ze naartoe gaan, zeggen ze dat ze naar hun echtscheidingszaak gaan. Dit soort absurditeiten vinden plaats en daarom willen kinderen niet geboren worden op al deze plaatsen; Engeland, Duitsland, Zwitserland, overal. Het geboortecijfer is aan de negatieve kant.

Vooral in Duitsland, West-Duitsland en Oost-Duitsland, vreemd genoeg geven mensen zoveel geld aan een vrouw die als ze drie kinderen voortbrengt, ze meer geld verdient dan de eerste minister. Maar nog steeds willen vrouwen geen kinderen voortbrengen. Ze willen vrij en onafhankelijk zijn, ze willen geen moeder zijn. Als gevolg hiervan moet dit arme India alle kinderen opvangen die vandaag geboren worden, en we krijgen de schuld van overbevolking, dus wat nu? We moeten de last dragen. Het is dus ook jouw verantwoordelijkheid om in te zien dat als je geen kinderen voortbrengt, dat je dan tenminste wat medeleven hebt voor degenen die het wel doen en dat je wat begrip toont. Geef ze niet de schuld. Oh, iedereen vraagt me, hoe zit het met jullie bevolkingsprobleem. Ik vertel ze nu wel wie verantwoordelijk is voor onze bevolking want in dat land, zelfs als je veertien kinderen hebt, ze houden van elkeen van hun kinderen. Ze zijn niet zo ego-georiënteerd dus is hun hart niet gesloten, ze zijn niet zo emotieloos, diegenen die geen kinderen hebben, gaan naar alle heilige plaatsen om zegeningen te vragen zodat ze kinderen zouden krijgen, een kind krijgen is zo’n zegen in India en een kind is zo belangrijk.

Maar de fout die ze begaan is gewoon helemaal anders dan die van jullie. De fout in die ontwikkelingslanden is dat ze niet geloven dat God de Almachtige degene is die voor je welzijn zal zorgen. Ze geloven niet in de kracht van hun Vader, Zodus begaan ze misdaad tegen de Vader of je kunt zeggen zonde tegen de Vader. Als je niet gelooft in de capaciteit van de Vader, dan ontstaat er omkoping, corruptie, van alles is er gaande, weet je, het zich in bochten wringen wat geld betreft en al die dingen gaan maar door. Nochtans zou ik niet zeggen dat in India gewone mensen oneerlijk zijn. Ik bedoel, onze bureaucraten kunnen dat zijn, onze politici en zakenmensen kunnen dat zijn. Maar gewone mensen zijn heel eerlijk in India. Maar dit is wat er gebeurt. Dit terzijde, stel dat een Indiër naar je huis komt, wees dan oplettend want hij kan weglopen met alles wat je in huis hebt, wat dan ook, zie je, maar als een Amerikaan bij je thuis komt, pas dan op voor je vrouw. Hij kan er met je vrouw of je dochter vandoor gaan. Of zeg dat een Engelsman komt, hij zal het op een subtielere manier doen omdat hij een geleerde is. Dus hij leest wat poëzie voor aan je vrouw en ’s nachts merk je dat ze er niet meer is. Dit is iets fundamenteels, ik bedoel, de vrouw die op die manier weggaat, creëert eigenlijk problemen voor het huishouden. Denk maar aan een huis waar er kinderen zijn, de echtgenoot er is, de keuken en alle kamers, iedereen slaapt lekker, vroeg in de ochtend vinden ze dat de spilfiguur van het huishouden ontbreekt en de hele boel stort in. Wat er met de kinderen zal gebeuren, daar denkt niemand aan.

Niemand begrijpt dit, ze denken dat ze verliefd zijn en dus gaan ze weg. Mannen doen hetzelfde. Ik bedoel, er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Maar dit is zonde tegen de Moeder, vrouwen moeten respectabel zijn en gerespecteerd worden. De positie van huisvrouwen is hier binnenin ons aan de linkerkant, Nabhi en als een huisvrouw, de godheid van huisvrouw, niet in ons huis is, niet de vrouw maar de huisvrouw, dan slaat onze milt tilt. We krijgen kinderen die onstuimig zijn, ongedisciplineerd. Iemand vroeg me vandaag wat er gebeurt met mensen zoals degenen die Reagan probeerden te vermoorden? Ik zei, vraag het aan zijn moeder. Ze moet zich met het leven van het kind bezighouden, van ’s ochtends tot ’s avonds en daarom onderneemt hij actie, het is een reactie op wat hem overkomen is. Hoe deze complicaties ontstaan heeft een basis in het gezin, in het nest, dat jouw thuis is. Je moet in het gezin leven als een vader en een moeder die voor de kinderen zorgen. Kinderen zijn de belangrijkste wezens in de hele wereld voor mensen. Laat de politiek naar de hel gaan, en laat de economie zijn eigen gang gaan, maar voor kinderen moet gezorgd worden, dat is je primaire plicht. Maar in India gaan we naar het andere eind, als we voor onze kinderen gaan zorgen, vinden we het niet erg om ook onze landerijen te verkopen in naam van de kinderen. Maar ik voel dat we met twee uitersten leven, de zonde tegen de Moeder en de zonde tegen de Vader. Wanneer we als Australiërs tegen de Moeder zondigen, vermits ik nu een Australiër ben, laten we onder ogen zien wat er dan met ons gebeurt. Absoluut, we zijn emotioneel gechanteerd door onszelf. We martelen onszelf, we leven met artificiële dingen. Zoals een vrouw die ervandoor wil gaan met een andere man we gaan zelfs een huwelijksreiskaartje voor haar kopen omdat we zeer attente, goede echtgenoten zijn. Hetzelfde bij de vrouw als ze ontdekt dat de man geïnteresseerd is in een andere vrouw, mag ze niet jaloers zijn. In Sahaja Yoga wordt dit niet erg gewaardeerd. Echtgenoot moet zich gedragen als echtgenoot. Hij zou zijn vrouw het huis moeten laten leiden.

En de vrouw moet een vrouw zijn. Ze moet ervoor zorgen dat de kinderen niet in gevaar gebracht worden. We hebben niet het recht om iemand zo te kwetsen en we beseffen niet hoe erg we kwetsen, zo geven we kanker aan onze echtgenotes en echtgenoten. We brengen allerlei vreselijke ziekten teweeg, mentale kwellingen, we maken ze gek, door onze gekke, grillige emoties en zeer oppervlakkig begrip van onze emoties. Als een man begint om te gaan met een andere vrouw, dan gaat hij telkens opnieuw naar een andere vrouw en dan gaat hij naar tien vrouwen en dan gaan tien mannen naar tien vrouwen en belanden ze in een gekkenhuis of weeshuis. Ik had een buurman in Engeland die een heel groot huis had, hij overleed, hij was een oude man en het zal je verbazen maar ze hebben zijn lichaam een maand lang niet ontdekt. Omdat er geen familiegevoel is, niets, zelfs een rat komt zo’n huis niet binnen. Kun je je voorstellen! Dit is wat er gebeurt door te denken, “Ik ben gescheiden, ik ben individualistisch. Ik ben exclusief”. Als je echt individualistisch bent, als je echt matuur bent, individueel, dan ken je de eenheid veel beter. Dan begrijp je dat je de steun van het geheel bent omdat je zo volwassen geworden bent. Geen wonder dat onze kinderen niet volwassen worden.

Ze gedragen zich niet zoals het hoort. We zijn daar verantwoordelijk voor, we moeten accepteren dat we verantwoordelijk zijn door onze eigen ideeën over compatibiliteit en al deze onzin, dit hebben we niet in India, we voelen ons absoluut comfortabel, we brengen best wel wat kinderen voort. We hebben geen problemen. Waarom ren je deze grillige, deze oppervlakkige ideeën achterna? Je zal verantwoordelijk gehouden worden voor al deze vreselijke ziekten die mannen en vrouwen hebben en de kinderen die zullen lijden, als je liefdadigheid in je hebt, begin er dan beter thuis mee. Wees liefdadig voor je eigen vrouw en je eigen man. Wees liefdadig voor je kinderen. Ga niet uit van het concept van verliefd worden, je zult vallen, echt en maken dat ook anderen vallen. Het is een concept, gewoon een concept. Ik denk dat sommige van deze vreselijke mensen je dit concept hebben ingegeven. Als je echt verliefd bent, hoe kan je dan met iemand anders trouwen?

Je valt, trouwt met iemand anders, en opnieuw ben je klaar om met iemand anders te trouwen. Je houdt de hand vast van een persoon die verondersteld wordt je geliefde te zijn of wat het ook is en je kijkt naar iemand anders. Dit concept is absoluut fout. Je moet groeien in liefde. Zoals je eigen kind op dezelfde manier je metgezel is. Het zijn twee delen van één wagen. De ene is links en de andere is rechts. Ze zijn niet ongelijk, ze zijn gelijk maar ze lijken niet op elkaar, ze hebben hun eigen rol. En vrouwen moeten hun rol moedig op zich nemen, om de moeder te zijn, zoals ik altijd zeg, kijk naar mij, ik ben een moeder en op geen enkele manier kan ik me indenken dat alles beter zou kunnen zijn dan dit. Nu, als ik begin na te denken: Oh God, ik ben een moeder, oké, maar ik moet kunnen autorijden, dan is het gedaan. Ik moet weten hoe ik een bus moet besturen, Ik moet weten hoe ik een trein moet besturen! Wat is de behoefte? Ik zag een fotograaf die naar me toe kwam. Hij werd verondersteld om foto’s van mij te maken en zijn handen zaten helemaal vol blaren. Ik zei: “Laat mij eerst je blaren genezen. Hoe ga je anders mijn foto maken?” Ik vroeg: “ Wat heb je gedaan met je fotografie? “ “Neen”, zei hij: “dit, ik ging naar een bos en hakte wat bomen om.” Ik vroeg: ”waarvoor? Je bent een fotograaf, je handen zijn zacht en behendig waarom wil je de behendigheid van je vingers kapot maken?” Hij zei: “nee, we moeten ook andere dingen doen.” Ik zei: ”waarom moet je? Je weet toch dat de neus niet het werk van de ogen doet en de ogen niet het werk van de oren. Waarom zou je het moeten doen, je handen zijn helemaal geruïneerd! En dit is wat het is.” “Voor ons voelt het dat we als mannen fantastisch zijn als we mannenwerk doen. Een man denkt, “waarom zouden vrouwen zo moeten zijn?” Jullie zijn metgezellen – jullie zijn eeuwige metgezellen. Jullie zijn twee prachtige wielen van een strijdwagen.

Dit moet groeien en matuur worden binnenin jezelf. En als dit centrum mankeert, krijg je de problemen van dit centrum waardoor je astma, tuberculose en borstproblemen krijgt. Mannen krijgen astma, zeer ernstige astma en andere longproblemen en uiteindelijk kan ook longkanker ontstaan. Als je te hard met de rechterkant werkt, ben je ego-georiënteerd, het ego ontwikkelt zich teveel, dan verwaarloos je dus je linkerkant, je wordt emotieloos, en dan geeft je hart een signaal en krijg je een hartaanval. Als je te veel doet, ontkom je soms aan een hartaanval, maar je krijgt misschien een hersenverlamming. We zijn erop uit onszelf te vernietigen. De vernietiging zal van binnenuit komen, niet van buitenaf. Diegenen die je proberen te shockeren, dit zal gebeuren, dat het door de zon komt, dit is niet zo. Het zit allemaal in jou, de vernietiging is begonnen. Je wordt ermee geconfronteerd omdat je het niet kunt accepteren. Je moet accepteren dat dit een uitdaging is, ik laat niet toe dat ik mezelf vernietig door dwaze en domme ideeën die er zijn. En dan zul je naar eigen inzicht en glorie verrast worden. Na realisatie zal je verrijkt worden, maar zonder realisatie, weet ik het niet, het wordt een lezing en een lezing, gewoon een hersenspoeling.

Dat mooie zou je moeten overkomen, en als je eenmaal je schoonheid in jezelf hebt gevonden, zo heb ik van de ene op de andere dag mensen zien veranderen. Van de ene op de andere dag gebeurt het en ik hoop dat het vanavond jullie zal overkomen. Vandaag heb ik met julle over dit centrum gesproken en later zal ik praten over twee andere centra die hier en hier zijn. En de realisatie die plaatsvindt, buiten het limbische gebied, in het fontanelmembraan, die in het Sanskriet de Brahmarandra genoemd wordt. Heel erg bedankt. Moge God jullie zegenen. Als je vragen hebt, stel ze gerust. Maar vragen zouden iets moeten zijn dat nuttig is, niet een soort van ruzie. Ik ben hier niet om ruzie met jullie te maken. Als je je realisatie niet wilt, ga ik je niet dwingen. Gelieve niet te pleiten voor een andere organisatie of een andere guru, want ik ben niet geïnteresseerd. Ik ben alleen in jou geïnteresseerd, ik zie die sprankeling in jou, daarom ben ik alleen in jou geïnteresseerd, ik maak me niet druk om anderen. Dus je probeert anderen niet op het idee te brengen dat deze guru dit of dat gezegd heeft, Wat gezegd is staat in het boek. De proef op de som is of je je realisatie wel of niet hebt gekregen. Als je het hebt, kun je verder gaan. Als je zeker weet dat je het hebt gekregen, wil ik het je niet opdringen. Er is geen ruzie over wat dan ook.

Er zijn geen verkiezingen gaande, niets.